Šperos.lt > Kita > Mokslinė metodologija > Mokslinės metodologijos referatai
Mokslinės metodologijos referatai

(34 darbai)

ParadigmaĮžanga. Kas yra paradigma? Kam reikalinga paradigma? Skirtingų mokslininkų paradigmos suvokimas. Ekonomikos mokslo paradigma. Išvados. Skaityti daugiau
Patentiniai tyrimaiĮvadas. Patentinių tyrimų sąvoka. Tyrimo atvejai. Patentiniai tyrimai. Tyrimo rūšys. Tyrimo vykdytojai. Tyrimo etapai. Užduotis. Reglamentas. Tyrimo būdai. Tyrimo mechanizavimas. Kompiuterinės sistemos. Nesurastos dokumentacijos sąrašas. Paieškos pažyma. Tyrimo ataskaita. Patentinio tyrimo grynumas. Patentinis grynumas. Tikrinimo atvejai. Tirianti organizacija. Pasirengimas. Tyrimas. Tyrimo palengvinimas. Skaityti daugiau
Plagijavimo problemosĮvadas. Citavimas. Perfrazavimas. Plagijavimo problemos. Nuorodos. Išnašos. Išvados. Skaityti daugiau
Racionalaus individo samprataĮvadas. Individualizmo samprata. Racionalizmo ištakos. Kritinis ir platusis racionalizmas. Koks individas yra laikomas racionaliu? Santykiai tarp individų. Išvados. Skaityti daugiau
Rašto darbų žanraiRašto darbų žanrai (referatas, tezės, straipsnis, akademiniai rašto darbai, recenzijos ir kt.). Įvadas. Rašto darbų rūšys ir struktūra. Rašto darbų sudėtinės dalys. Bendrieji rašto darbų teksto reikalavimai. Rašto darbo dalių apiforminimo reikalavimai. Straipsnio rašymas. Recenzijos rašymas. Tezių rašymas. Skaityti daugiau
Rinkodaros veiklos planavimas: UAB "Kolegija"Įvadas. Verslo įmonės rinkodaros planas. verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Verslo įmonės pardavimų prognozavimo metodai. UAB "Kolegija" rinkodaros veiklos planavimas. UAB "Kolegija" veikla, misija ir tikslai. UAB "Kolegija" rinkodaros aplinkos analizė. UAB "Kolegija" rinka, jos tendencijos. UAB "Kolegija" SWOT analizė (GGSS). UAB "Kolegija" tikslinės rinkos nustatymas ir pasirinkta rinkodaros strategija. UAB "Kolegija" vartotojų nuomonės tyrimas. UAB "Kolegija" rinkodaros komplekso analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. UAB "Kolegija" prekių pardavimo prognozė. Išvados. Pasiūlymai. Priedai. Anketa (2 psl.) Skaityti daugiau
Sociometrinio tyrimo metodijaSocialinis statusas. Sociometrinių tyrimų metodai. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Metodika. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Standartizuoto interviu metodo taikymo rašto darbuose sunkumaiĮvadas. Tyrimo tikslas. Išnagrinėti standartizuoto interviu metodo taikymo rašto darbuose sunkumus. Standartizuoto interviu metodo taikymo rašto darbuose sunkumai teorinė analizė. Standartizuoto interviu metodo trūkumai. Standartizuoto interviu metodo taikymo rašto darbuose sunkumai empirinis tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Statybos įmonės verslo plano metodologijaStatybos įmonės verslo planas. Statybos įmonės verslo plano struktūra. Statybos įmonės charakteristika. Verslo srities aprašymas. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinė forma. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Statybos kainos nustatymas. Statybos darbų planavimas įmonėje. Statybos projekto įgyvendinimo etapai ir jų dalyviai. Statybos konkursas. Reklama. Statybos procesas. Statybos procesų inžinerinis parengimas. Statybos medžiagos ir gaminiai. Statybos mašinos ir mechanizmai. Darbuotojai. Statybos proceso valdymas. Statybos darbų organizavimas, proceso valdymas. Teisinė apsauga. Statybos draudimas. Vadyba. Statybos įmonės organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Sąnaudų prognozė. Pelno – nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Nenuostolingumo taškas. Ekonominis efektas. Darbų sauga. Aplinkosauga. Priedai (finansiniai skaičiavimai 8 psl.). Skaityti daugiau
Šiuolaikinis mokslasŠiuolaikinis mokslas. Įvairūs laimėjimai. Nanotechnologijos. Skenuojančio zondo mikroskopai. Skaityti daugiau
Tezės ir argumentaiTezės ir argumentai. Tezė turi būti tiksliai ir aiškiai suformuluota. Įrodinėjama turi būti tik viena tezė. Įrodymo tezė turi išlikti viena ir ta pati visame įrodyme. Įrodymo argumentais gali būti tik teisingi teiginiai . Įrodymo argumentai turi būti nepriklausomi nuo įrodymo tezės. Argumentai turi būti pakankamai įrodymo tezei pagrįsti. Argumentai turi būti būtini įrodymo tezei pagrįsti. Kas yra argumentas. Prielaidos. Išvadų konstravimas. Išvados. Kaip atpažinti argumentą . Argumentacijos klaidos. Skaityti daugiau
Tyrimo metodaiDokumentų turinio (content) analizė. Metaanalizė. Laiko biudžeto analizė. Imitaciniai žaidimai. Istorinių duomenų analizė. Skaityti daugiau
Tyrimo problema, tyrimo objektasTyrimo problema. "Problemos" sąvoka. Tyrimo objektas. Skaityti daugiau
Tyrimo tikslas ir uždaviniai, tyrimo tikslo organizavimasTyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo proceso organizavimas. Tyrimų rezultatai. Skaityti daugiau