Šperos.lt > Kita
Dviejų šalių energetikos sektorių palyginimas: Lietuva ir LiuksemburgasUžduotis. Įvadas. Lietuvos respublika. Trumpas Lietuvos valstybės aprašymas. Lietuvos valstybės energetikos sektoriaus aprašymas. Lietuvis valstybės analizė pagal energijos balansus. Pagrindiniai Lietuvos valstybės rodikliai. Liuksemburgo respublika. Trumpas valstybės aprašymas. Liuksemburgo valstybės energetikos sektoriaus aprašymas. Liuksemburgo valstybės analizė pagal energijos balansus. Pagrindiniai Liuksemburgo valstybės rodikliai. Šalių balansų ir rodiklių palyginimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Dvirūšio 75% kviečių malimo technologinio proceso analizėSantrauka. Įvadas. Analitinė dalis. Grūdų ir jų produktų reikšmė žmogaus mityboje. Kviečių technologinių savybių įtaka miltų gamybos efektyvumui ir kokybei. Technologinė dalis. Dvirūšio 75% kviečių malimo gamybos technologinio proceso analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Džiovinimo teorijos pagrindai. DžiovyklosDžiovinimo teorijos pagrindai. Drėgno oro parametrai. Džiovinimo kinetika. Džiovyklos. Išvados. Skaityti daugiau
Eilėraščių skaitymo ypatumaiRaiškaus skaitymo esmė. Skaitymo ypatumai ir svarbiausi bruožai raiškiam skaitymui. Skaityti daugiau
Eismo nelaimių prevencija LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas – ištirti prevencinį darbą, skirtą eismo nelaimių mažinimui. Eismo nelaimės Lietuvoje. Eismo nelaimių prevencija. Kelių eismo saugumo sistemos teisiniai pagrindai. Kelių ir eismo aplinkos priežiūra. Eismo dalyvių lavinimas. Prevencinio darbo efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Eismo reguliavimo ir palaikymo sistemaAnotacija. Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Verslo proceso analizė. Verslo proceso aprašas. Vidinė verslo proceso analizė. Verslo tobulinimo strategija. Strateginiai ir operaciniai tikslai. Užsakovo poreikių analizė. Sistemos naudojimo scenarijus. Esamoji būklė. Scenarijaus aprašas. Priemonės scenarijui įgyvendinti. Sistemos įgyvendinamumo ir teikiamos naudos analizė. Operacinis įgyvendinamumas. Techninis įgyvendinamumas. Ekonominis įgyvendinamumas. Sistemos "Eismas" pritaikymo pavyzdys. Juridinis įgyvendinamumas. Sistemos panaudojimas. Sistemos teikiama nauda. Priedai (2). Skaityti daugiau
Eismo reguliavimo ir palaikymo sistema (2)Koncepcinis verslo modelis. Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Esminės užduotys ir jų vykdymo scenarijai. Koncepcinis verslo modelis. Užduoties "Pasirinkti geriausią kelią" modelis. Užduoties "Valdyti eismą " modelis. Užduoties "Palaikyti eismą" modelis. Užduoties "Pašalinti prietaiso gedimą " modelis. Užduoties "Pašalinti avariją" modelis. Struktūrinis dalykinės srities modelis. Statinės struktūros diagrama. Objektų diagrama. Dinaminis dalykinės dalies modelis. Išvados. Terminų žodynėlis. Skaityti daugiau
Ekologinis socialinio darbo modelisĮvadas. Dėstymas. Sisteminis socialinio darbo modelis. Apklausa. Problemos tyrimas. Sutarties sudarymas. Planavimas ir veikla. Įvertinimas ir užbaigimas. Socialinio darbo principai. Ekologinis socialinio darbo modelis. Teorinė apžvalga. Teorinis pagrindimas. Priimtinumo sritys. Įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologinis ženklinimasĮvadas. Darbo objektas – ekologinis ženklinimas ir į jį įeinantys ekologinio ženklinimo simboliai. Ekologinio ženklo samprata ir paskirtis. Ekologinio ženklo nauda. Ekologiniai ženklai. Vokietijos Mėlynasis Eko angelas. Europos Sąjungos ekologinis ženklas "Gėlė". Europos Sąjungos ekologinio ženklo ypatumai. Europos Sąjungos ekologinio ženklo suteikimas. Energy star. "Energy star" istorija. Lietuviškas ekologinis ženklas. Pasaulinis Ekologinio Ženklinimo Tinklas (GEN). PEŽT misija. Anoniminė apklausa "Ekologiški produktai ir jų ženklinimas". Pokalbis su T. Demikiu (VšĮ "Ekoagros"). Išvados. PowerPoint pristatymas (21 skaidrė). Skaityti daugiau
Ekskursija į piceriją "Geltonasis submarinas"Įvadas. Patalpos ir įranga. Geografinė padėtis. Interjeras. Prekybinės patalpos. Apšvietimo rūšys. Įrengimai prekybos patalpose. Baldai ir jų išdėstymas. Indai ir įrankiai. Padavėjo darbas. Apranga. Elgesys ir laikysena. Išvaizda. Bendravimas su klientais. Valgiaraštis. Patiekalų asortimentai. Išvados. Skaityti daugiau
Elektriniai maisto virimo katilaiĮvadas. Elektriniai maisto virimo katilai. Elektrinių maisto katilų skirstymas. Plačiau apie elektrinius katilus. Sekcinis – modulinis maisto virimo katilas "KPESM – 60 m". Virimo katilai Metos viking. Maisto virimo katilų eksploatavimas ir darbo sauga. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninio pašto konfigūravimas, galimybių organizavimas: "Calypso"E-mail programos, konfigūravimas, galimybių organizavimas, mokomieji siuntimai. Užduotis: elektroninis paštas. Sąvokos ir terminai. Elektroninio pašto adresų sandara. Elektroninio pašto privalumai. Tinklo etiketo svarba. Saugumo svarba. Suvokti, kad galima gauti neprašytų elektroninių laiškų. Suvokti, kad kompiuterį gali apkrėsti virusas, jei atversime nežinomą nelauktą laišką ar su tokiu laišku gautą priedą. Žinoti, kas yra skaitmeninis parašas (angl. digital signature). Pažintis su elektroniniu paštu. Paleisti (ir užverti) elektroninio pašto programą. Atverti nurodyto vartotojo pašto dėžutę. Atverti elektroninio pašto laišką, kelis laiškus. Pereiti iš vieno atverto laiško į kitą. Pasinaudoti pagalbos žinyno funkcijomis. Nuostatų keitimas. Nustatyti, kad rodytų arba ne elektroninio pašto laiškų antraštes: siuntėją, temos eilutę, gavimo datą. Rodyti, paslėpti priemonių juostas (įrankines). Susirašinėjimas. Laiškų skaitymas. Atverti laiško priedą ir įrašyti bylą į reikiamą disko vietą. Atsakymas į laiškus. Išsiųsti atsaką (angl. reply) tik laiško siuntėjui arba visiems gauto laiško antraštėse nurodytiems adresatams. Į atsaką įterpti gauto laiško tekstą arba to nedaryti. Laiškų siuntimas. Pasinaudoti rašybos tikrinimo priemonėmis, jei tokios yra, ir atlikti pa¬keitimus: ištaisyti rašybos klaidas, pašalinti pasikartojančius žodžius. Prie laiško pridėti priedą (bylą). Išsiųsti laišką žemu arba aukštu prioritetu. Išsiųsti laišką naudojantis adresatų sąrašu (angl. mailing list). Mailing list (Group) sukuriamas taip. Persiųsti (angl. forward) laišką. Dubliavimas, perkėlimas, šalinimas. Dubliuoti, perkelti tekstą laiške ar į kitus laiškus. Dubliuoti tekstą į laišką iš kito šaltinio. Iš laiško išmesti tekstą. Iš rengiamo laiško išmesti pridėtą bylą. Darbas su laiškais. Metodai. Žinoti keletą metodų kaip efektyviau tvarkyti laiškus: susikurti ir tinka¬mai pavadinti laiškų aplankus, perkelti laiškus į konkrečius aplankus, pašalinti nereikalingus laiškus, naudoti adresų sąrašus. Adresų knygelės naudojimas. Sukurti naują adresatų sąrašą (angl. mailing list). Į adresatų sąrašą įtraukti naują elektroninio pašto adresą. Pašalinti adresą iš adresatų sąrašo. Papildyti adresų sąrašą naudojantis gautais laiškais. Laiškų tvarkymas. Surasti reikiamą laišką: pagal siuntėją, temos eilutę, laiško turinį. Sukurti naują aplanką laiškams. Perkelti laiškus į naują laiškų aplanką. Rikiuoti laiškus pagal siuntėjo vardą, laiško datą. Pašalinti elektroninį laišką. Atkurti laišką iš pašalintų laiškų aplanko. Išvalyti pašalintų laiškų aplanką. Parengimas spausdinti. Peržiūrėti laiško spaudinį. Asmeninė nuomonė. Skaityti daugiau
Emiterinis kartotuvasDarbo tikslas: Susipažinti su emiterinio kartotuvo veikimo principu ir nustatyti pagrindines charakteristikas. Darbo eiga ir rezultatai: Tranzistoriaus darbo taško parametrai. Emiterinio kartotuvo srovių ir įtampų kintamosios dedamosios. Teorinių ir eksperimentinių skaičiavimų rezultatai. Skaityti daugiau
Empirinių duomenų rinkimas. Tyrimo duomenų patikimumas ir objektyvumas. Tyrimo duomenų apdorojimas. Bendrieji tyrimo programos (planavimo) reikalavimaiEmpirinių duomenų rinkimas. Empirizmas. Empiriniai duomenys. Empiriniai tyrimai. Tyrimo duomenų patikimumas ir objektyvumas. Tyrimo duomenų apdorojimas. Bendrieji tyrimo programos (planavimo) reikalavimai. Skaityti daugiau
Energijos balansų palyginimas: Lietuva, Islandija, ŠveicarijaĮvadas. Lietuva. Islandija. Šveicarija. Pagrindinių Lietuvos, Islandijos ir Šveicarijos ekonominių ir energetinių rodiklių palyginimas. 2002 m. Lietuvos energijos balansai. 2002 m. Islandijos energijos balansai. 2002 m. Šveicarijos energijos balansai. Energetinių balansų palyginimas. Skaityti daugiau
Estetinių kategorijų sistemaEstetika. Auklėjimas. Grožio vertinimas. Skaityti daugiau
Faksimilinis ryšysĮvadas. Faksimilinio ryšio struktūrinė schema. Kompresijos metodai. Vienadimensinis kodavimas. Dvidimensinio kodavimo schemos. Santykinis elemento adreso nustatymo (angl. READ, liet. SEAN) kodavimas. Dvidimensinis nuspėjamasis kodavimas. Modeliu pagrįstas kodavimas. Daugialygis faksimilinis kodavimas. Nuostolių metodas. Pavyzdžių atitikimo metodas. Tarptautiniai standartai. I grupės faksimiliniai aparatai. II grupės faksimiliniai aparatai. III grupės faksimiliniai aparatai. IV grupės faksimiliniai aparatai. CCITT 3 ir 4 grupių T.4 ir T.6 rekomendacijos. Perdavimo klaidų apdorojimas. Jungtinio dvilygio pranešimo perdavimo grupės (angl. JBIG) standartai. Benuostolinė kompresija. Laipsniškas perdavimas. MH, MR, MMR ir JBIG palyginimas. Ateities tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
FengšuiPowerPoint pristatymas. Kas tai? Sveikata. Pokyčiai. Daiktų taikymas pagal fengšui. Virtuvėje. Svetainė. Sodas pagal fengšui. Skaityti daugiau
Filtravimo proceso tyrimasPratarmė. Tikslai: Atlikti filtravimo eksperimentinį tyrimą esant skirtingiems kreidos kiekiams vandenyje. Atlikti filtravimo eksperimentinį tyrimą esant skirtingų popierinių filtrų tipams. Įvadas. Išvados. Skaityti daugiau
FleksografijaFleksografinės spaudos technologija. Fleksografinių spaudos mašinų tipai. Fleksografinės spaudos mašinos spaudos sekcijos analizė. Fleksografinės spaudos formos. Dažų aparatai. Spausdinamos medžiagos pravedimo sistema. Fleksografinės spaudos procesas. Medžiagos naudojamos fleksografijoje. Spausdinamosios medžiagos. Išvados. Skaityti daugiau
......