Šperos.lt > Kita
Bankų technologinė įranga: spausdinimo būdaiOfsetinė spauda. Metalografinė spauda. Iškilioji spauda. Gilioji spauda. Trafaretinė spauda. Fleksografinė spauda. Skaitmeninė spauda. Orlovo spauda. Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo proceso organizavimasBendravimo proceso organizavimas. Kokia bendravimo (komunikacijos) sąvokos esmė? Kokios bendravimo proceso sudėtinės dalys? Kokios žmogaus savybės brandinamos bendravimo proceso metu? Kas sudaro bendraujančiųjų tarpusavio sąveiką? Kokie bendravimo proceso etapai? Apibūdinkite pagrindinius bendravimo lygius. Apibūdinkite asmeninių ir tarpasmeninių santykių esmę. Kokie trys dalykinio bendravimo organizaciniai aspektai? Kokia atsiskleidimo esmė ir kokios tos pokalbio rūšies priežastys? Apibūdinkite draugystės ir meilės svarbą tarpasmeniniuose santykiuose. Pateikite socialinę ir psichologinę grupių klasifikaciją. Kokie grupių ir komandų skirtumai? Apibūdinkite grupės darną ir žmonių bendravimo joje suderinamumą. Kokie tarpasmeninių santykių grupėje ypatumai? Apibūdinkite lyderiavimo sąvoką. Kokie pagrindiniai lyderių stiliai, kokios jų savybės? Pakomentuokite lyderiavimo stilių būdingiausius septynis bruožus. Apibūdinkite svarbiausias lyderiavimo teorijas. Kuo ypatingi charizmatiniai lyderiai? Dalykinio bendravimo rūšys. Pokalbių, susirinkimų, organizavimas. Kas sudaro žodinio (verbalinio) bendravimo esmę? Paminėkite ir pakomentuokite perduodamo pranešimo keturias dalis. Apibūdinkite pasiruošimo viešam pasisakymui reikalavimus. Kas sudaro efektyvios kalbos svarbiausius veiksnius? Kokia viešųjų pasisakymų sandara? Kokios ryškiausios viešųjų kalbų klaidos? Kokie pokalbio telefonu etiketo ypatumai? Paminėkite kokybiškų dalykinių laiškų svarbiausius bruožus. Kokie reikalavimai atsakomiesiems laiškams? Kokie derybų (pokalbių) etapai ir jų ypatumai? Apibūdinkite pasiruošimo dalykiniams pokalbiams (deryboms) svarbiausius etapus bei pakomentuokite juos. Pateikite ryškiausių pašnekovų apibūdinimus ir galimus elgesio su įvairiais partneriais būdus. Apibūdinkite svarbiausias nuostatas, kad pašnekovas būtų patenkintas pokalbiu. Kokie argumentavimo metodai? Kokie dialogo prieštaravimo metodai? Kokie prieštaravimo laiko variantai ir kada jie vartotini? Apibūdinkite pokalbio pabaigos uždavinius. Į ką būtina atkreipti dėmesį organizuojant susirinkimus? Kokie svarbiausi konferencijos organizavimo darbai? Paminėkite konferencijos posėdžių etapus ir apibūdinkite jų darbus. Kokios parlamentinio darbo taisyklės naudojamos konferencijose. Kokius vizitus ir priėmimus naudoja verslininkai? Kokie vizitų organizavimo programos darbai? Apibūdinkite priėmimo vadybos dešimtį darbų. Kas nurodoma ruošiant kvietimus priėmimui? Koks pristatymo ir prisistatymo etiketas? Kas nerašytina tarnybinėje vizitinėje kortelėje? Kuo skiriasi kalba nuo tosto. Kokios naudotinos stalo kortelės. Kokios naudojamos ryšių su žiniasklaida formos? Apibūdinkite rašytinės informacijos žiniasklaidai veiksnius. Kokios spaudos konferencijos ir interviu rengimo taisyklės? Kokia garsinio pašto, vaizdo konferencijų ir telekomunikacijos susirinkimų nauda? Kaip suprantame proksemiką, haptiką, okuletiką ir kinetiką? Kokie yra tarpasmeninės erdvės zonos atstumai? Paminėkite etiškos laikysenos, rankų paspaudimo, moralaus žvilgsnio, šypsenos ir veido mimikos aspektus. Skaityti daugiau
Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimaiĮvadas. Sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai. Sertifikavimo įstaiga. Organizacinė struktūra. Sertifikavimo schemos plėtojimas ir išlaikymas. Vadybos sistema. Sutartiniai darbai. Įrašai. Konfidencialumas. Saugumas. Sertifikavimo įstaigos nuolatiniams ar samdomiems darbuotojams keliami reikalavimai. Bendrieji reikalavimai. Egzaminuotojams keliami reikalavimai. Sertifikavimo procesas. Paraiška. Įvertinimas. Sprendimas dėl sertifikavimo. Priežiūra. Pakartotinis sertifikavimas. Sertifikatų ir simbolių ir (arba) ženklų vartojimas. Skaityti daugiau
Bendros žinios apie siuvimo mašinasBendros žinios apie siuvimo mašinas. Pramonės siuvimo mašinos sudėtinės dalys. Siuvimo mašinos galvutė. Siuvimo mašinų aprūpinimas automatikos elementais. Siuvimo mašinų adatos. Siuvimo adatos. Dar apie adatas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5 psl.). Skaityti daugiau
Bendruomeninio gyvenimo forma — talkaPowerPoint pristatymas. Tikslai ir uždaviniai. Talka. Talkų tipai . Talkų bruožai. Kada dažniausiai buvo talkinama? Talkų papročiai ir tradicijos. Dainos, dainuojamos dirbant. Talkose dalyvavo. Talkos samprata. Prievolė. Skaityti daugiau
Besiūlis tvirtinimasBesiūlis tvirtinimas. Susegimas kabėmis. Segimo-parinkimo sistema StitchLiner5500. Suklijavimas be siuvimo. Klijuojančios medžiagos – klijai. Kad suklijavimas būtų stipresnis, klijai turi tenkinti tokius reikalavimus. Priklausomai nuo knygrišyklinių klijų sudėties jie yra skirstomi į pagrindines grupes. Klijavimo mašinų pavyzdžiai. Siuvimas terminiais siūlais. Išvada. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
BraižybaProjekcija. Stačiakampė koordinačių sistema. Epiūra. Bendros padėties tiesė. Dvi tiesės. Pėdsakai. Parametrai. Tiesė plokštumoje. Taškas plokštumoje. Plokštumos. Posūkiai. Paviršiai. Sriegis. Srieginiai sujungimai. Kūgis. Pražulniosios aksonometrinės projekcijos. Nuolydis. Apskritimo liestinės. Vietiniai vaizdai. Ovalas. Pjūvis. Kirtinys. Iškeltinis elementas. Eskizas. Surinkimo brėžiniai. Pražulni frontalinė dimetrinė projekcija. Stačiosios prizmės išklotinė. Piramidė. Brėžinių apipavidalinimas. Skaityti daugiau
Braižyba (2)PowerPoint pristatymas. "Braižybos pagrindai". Braižyba. Brėžiniai. Braižybos mokslas. Brėžinių linijos. Grafinis medžiagų vaizdavimas. Skaityti daugiau
Braižyba (3)Projektavimo metodai. Taško projekcijos. Bendros padėties tiesė, jos ilgio radimas trikampio būdu. Tiesės. Dvi tiesės. Linijinių kampų projekcijos. Stataus kampo teorema. Plokštuma, jos vaizdavimo būdai. Ypatingos padėties plokštumos. Tiesė plokštumoje. Bendros padėties tiesės, lygio tiesės. Taškas plokštumoje. Plokštumų sankirta. Matomumas epiūroje. Tiesės ir plokštumos sankirta. Tiesė lygiagreti plokštumai. Dvi lygiagrečios plokštumos. Projekcinių plokštumų pakeitimo būdas. Pasukimas apie ašį statmeną projekcijų plokštumai. Sudėtingi pjūviai, jų tipai. Kirtiniai. Vaizdai, jų sudarymas ir išsidėstymas. Paprasti pjūviai. Kai kurie ypatumai: Pjūviai per briauną ir ploną atraminę sienelę. Cilindrinė sraigtinės linijos, sriegio žymėjimas brėžinyje, kai sriegis paviršiaus išorėje ir viduje. Sujungimas 2 detalių sriegiu. Dviejų paviršių sankirta panaudojant sferas. Cilindro kirtimas plokštuma ir kirtimo tikrasis ilgis. Kūgio kirtimas plokštumomis (5 atvejai) kirtimo tikrasis dydis. Dviejų briaunainių sankirta. Skaityti daugiau
Braižybos teorijaĮvadas. Projektavimo metodai. Dekarto koordinačių sistema. Aksonometrija. Ypatingos padėties tieses. Dviejų tiesių tarpusavio padėtys. Stataus kampo teorema. Paviršiai. Ypatingos padėties plokštumos. Taškas ir tiesė plokštumoje. Plokštumos lygio tiesės. Tiesių ir plokštumų lygiagretumas. Sankirta. Tiesės ir plokštumos sankirta. Projekcinių plokštumų pertvarkymo būdai. Paviršiai. Tiesiniai išklojami paviršiai. Sukimosi paviršiai. Paviršių kirtimas plokštuma. Briaunainio ir plokštumos sankirta. Kūgio išklotinė. Piramidės kirtimas plokštuma. Cilindro kirtimas plokštuma. Kūgio kirtimas plokštuma. Rutulio sankirta su plokštuma. Dviejų briaunainių sankirta. Briaunainio ir sukinio sankirta. Kreivų paviršių sankirta. Dviejų cilindrų sankirta. Sraigtinės linijos ir sraigtiniai paviršiai. Sriegiai. Skaityti daugiau
Buitinis ir pramoginis šokisPowerPoint pristatymas. Šokių nauda. Buitiniai šokiai. Salsa. Bačata. Ritminis fokstrotas (Discofox). Lotynų Amerikos šokiai. Ča ča ča. Rumba. Samba. Džaivas. Europinės programos šokiai. Lėtasis valsas. Vienos valsas. Tango. Pramoginiai šokiai. Apie pramoginius šokius. Lietuvos pasididžiavimas. Apie "Žuvėdrą". "Žuvėdros" treneriai. Šokių federacijos. Žymiausios Lietuvos sportinių šokių mokyklos. Rytietiškų šokių dvelksmas. Šokime visi, nes! Skaityti daugiau
Būsto reikšmė darniam miestų vystymuiTeritorijų strateginio planavimo kursinis darbas. Įvadas. Pagrindiniai būsto plėtros strategijos aspektai. Būsto plėtros strategijai keliami reikalavimai. Lietuvos būsto strategija. Kiekybinių ir kokybinių būsto rodiklių Lietuvoje analizė. Gyvenamųjų namų atnaujinimas. Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo monitoringas ir eksploatavimo principai. Būsto atnaujinimo programa Vilniaus miesto pavyzdžiu. Lietuvos namų ūkių išlaidos būstui. Būsto poreikis ir plėtros tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Cheminė ir radiacinė žvalgybaĮvadas. Darbo tikslas – susipažinti su cheminės situacijos vertinimu teoriniu aspektu. Cheminė ir radiacinė žvalgyba. Cheminė žvalgyba. Radiacinė žvalgyba. Cheminės ir radiacinės žvalgybos prietaisai. Cheminės žvalgybos prietaisai. Meteorologiniai matavimai. Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisai. Elgesys cheminio ar radiacinio pavojaus metu. Elgesys cheminio užterštumo židinyje. Elgesys vietovėje,užterštoje radioaktyviosiomis medžiagomis. Išvados. Skaityti daugiau
Cheminės metrologijos sritysAnotacija/ Įvadas. Matai, jų atsiradimas; Metrologija. Metrologija chemijoje; metrologija skirstoma; Teisinė metrologija. Industrinė ir mokslinė metrologija. Fundamentalioji metrologija. Kelių etalonų išsamesnė analizė( atsiradimas). Masės - kilogramo etalonas. Ilgio vieneto - metro etalonas. Termodinaminės temperatūros vieneto - kelvino etalonas. Išvados. Skaityti daugiau
Cynology termsDarbas anglų kalba. Kinologijos terminai. Introduction. The terminology. The function and the structure of the glossary. Summary. Glossary – cynology terms. Priedai (4). Skaityti daugiau
ChiromantijaĮvadas. Trumpai apie chiromantiją. Chiromantija praeityje. Iš kurios rankos "skaityti"? Plaštakos forma. Nagai ir pirštai. Nagų forma. Nagų spalva. Pirštų forma. Būrimas iš delno. Pabaiga. Skaityti daugiau
Citrininė katžolė (Nepeta cataria L.)Įvadas. Citrininės katžolės (Nepeta cataria L.). Morfologinis aprašymas. Paplitimas ir kilmė. Auginimas. Žaliavos rinkimas ir ruošimas. Veikliosios medžiagos. Gydomosios savybės. Vartojimas. Skaityti daugiau
Citrusinių vaisių aliejai ir jų taikymas kosmetologijojeĮvadas. Tikslas: išnagrinėti citrusinių vaisių eterinių aliejų taikymą kosmetologijoje. Apelsinų eterinis aliejus. Bergamočių eterinis aliejus. Citrinų eterinis aliejus. Greipfrutų eterinis aliejus. Mandarinų eterinis aliejus. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Comparing two dictionariesDarbas anglų kalba. Dviejų žodynų palyginimas. Comparing two dictionaries: the Cobuild English Learner’s (CEL) and the Oxford Advanced Learner’s (OAL) dictionaries. Skaityti daugiau
CTP plokštės. CTP plokščių ypatumaiSpaudos formų gamybos įranga. CTP sistema. CTP technologija. Plokščių gamybos įrenginiai: Heidelberg Topsetter. Heidelberg Prosetter CTP. Skaitmeninės ofsetinės plokštės. Terminės plokštės. Matomos šviesos sidabro difuzijos plokštės. Matomos šviesos spektofotopolimerinės plokštės. Poliesterinės plokštės. Fleksografinės plokštės. Flekso spaudai naudojamų CTP ploksčių gaminimo technologijos: Trafaretiniu pagrindu veikiantis CTP-LAMS CTP. Tiesioginis mikro reljefo sukūrimas lazeriu. Tiesioginis skaitmeninis UV vaizdo atgaminimas. Išvados. Skaityti daugiau
...