Šperos.lt > Kalbų studijos > Kalbų studijų referatai
Kalbų studijų referatai

(86 darbai)

Internetinės kalbos kultūraĮvadas. Kalba internete. Naujienų portalo "Delfi" komentarų analizė. Bendrinė lietuvių kalba. Žargonas. Žargono įtaka lietuvių kalbai. Žargono kitimas. Trumpųjų (SMS) žinučių kalba. Išvados. Priedai (2). Išnašos. Skaityti daugiau
Języki słowiańskieSlavų kalbos. Referatas lenkų kalba. Początki Słowian. Podobieństwo w budowie gramatycznej języków słowiańskich. Języki zachodniosłowiańskie. Języki wschodniosłowiańskie. Języki południowosłowiańskie. Skaityti daugiau
Jonas Jablonskis – lietuvių bendrinės kalbos kūrėjasĮvadas. Biografijos faktai. Kalbos taisymai. Vadovėliai. Gramatikos. Sintaksės darbai. Išvados. Skaityti daugiau
Jono Jablonskio darbaiJono Jablonskio biografija. Jablonskio nuopelnai lietuvių kalbai: lietuvių kalbos norminimas, terminų kūrimas, kalbos išvalymas nuo negerovių. Jablonskio išleisti veikalai: gramatikos, sintaksės, vadovėlis. Žemaitės raštų redagavimas. Jablonskio straipsniai ir recenzijos. Skaityti daugiau
Jono Jablonskio gyvenimas ir veiklaĮvadas. Jono Jablonskio gyvenimas. Jono Jablonskio šeima. Ar Jonas Jablonskis yra tikras lietuvis? Kalbininko veikla. Jono Jablonskio sukurti naujadarai. Skaityti daugiau
Juozas Balčikonis - leksikografasĮvadas. Biografija. Leksikografijos darbas. Istorija. Žodžių rinkimas. Žodyno tobulinimas. Paskutinieji darbai. Išvados. Skaityti daugiau
Juozas Senkus ir jo veiklaĮvadas. Juozo Senkaus tėviškė, tėvai ir giminės. Juozas Senkus Vilkaviškio gimnazijoje. Studijos Universitete. Darbai studijas baigus. Atsiliepimai apie Juozą Senkų. Okupantų skriaudos. Juozo Senkaus šeima. Ligos ir gyvenimo pabaiga. Juozo Senkaus draugai. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos ir kalbininkų samprata seniau ir šiuolaikinėje visuomenėjeĮvadas. Lietuvių bendrinės kalbos raida. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Lietuvių bendrinės kalbos padėtis nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu. Lietuvių bendrinės kalbos padėtis sovietmečiu. Lietuvių bendrinės kalbos padėtis nuo 1990 metų iki šiol. Bendrinės kalbos normos ir norminimo kriterijai. Kalbos norma. Bendrinės lietuvių kalbos norminimo pradžia. Bendrinės kalbos norminimo kriterijai šiandien. Kiek kalbos normų kitimą lemia ar gali lemti visuomenė? Kalbos samprata šiandieninėje visuomenėje. Kalba - kaip komunikatorė bei žmogaus ir tautos reprezentatorė. Ką patys lietuviai mąsto apie savo kalbą ir jos ateitį? Kalbininkų samprata šiuolaikinėje visuomenėje. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos istorijaLietuvių kalbos kilmė ir raida. Lietuvių kalbos tarmės. Aukštaičių tarmė. Žemaičių tarmė. Svarbiausi skirtumai žemaičių tarmės nuo aukštaičių. Seniausi išlikę lietuviški tekstai. Lietuvių kalbos vartojimas raštu. Lietuvos raštija. Pirmoji lietuviška knyga. Lietuvių abėcėlės istorija. Lyginamoji kalbotyra. Skaityti daugiau
Kalbos kilmės problemaĮvadas. Kalbos kilmė. Pirmosios senovės žmonių kalbos kilmės hipotezės. Pirmieji moksliniai kalbos kilmės sprendimai. Šiuolaikinės kalbos kilmės versijos. Kalba ir mąstymas. Lietuvių kalbos kilmės problema ir raida. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kilmės problematikaKalbos kilmė. Kalbos kilmės tyrinėjimai. Kalba - gamtos dovana, ar dievo įsikišimo reikalas? Skaityti daugiau
Kalbos stiliaiKalbos stiliai. Funkciniai stiliai. Buitinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Meninis stilius. Stilių sąveika. Skaityti daugiau
Kazimieras BūgaKazimiero Būgos žodyno pradžia. Žodyno sudarymo sąlygos. Kazimiero Būgos žodyno specifika. Kazimiero Būgos gyvenimo pabaiga ir rūpestis žodynu. Išvados. Priedai Skaityti daugiau
Kazimieras Būga (2)Kazimiero Būgos vaikystė ir mokslo pradžia. Savarankiškas gyvenimas Peterburge. Draugystė su K. Jauniumi. Studijos Peterburgo universitete. Profesoriavimas Rusijos universitetuose. Mokslo darbas Kaune. Skaityti daugiau
Latvių kalbaĮvadas. Latvių kalba. Latvių kalbos tarmė. Kalbiniai darbai ir tautosaka. Latvių kalbos fonetika ir morfologija. Latvių kalba Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
LeksikologijaĮvadas. Leksikologijos samprata. Leksikologijos uždaviniai. Leksikos sudėtis. Leksikologijos objektas. Žodis kaip ženklas. Žodžio kaip ženklo funkcijos. Semantiniai žodžių tipai. Sinonimai. Antonimai. Paronimai. Homonimai. Leksikologijos skyriai. Semasiologija. Onomasiologija. Frazeologija. Onomastika. Etimologija. Išvados. Skaityti daugiau
Leksikologijos šakosĮvadas. Leksikologija. Etimologija. Leksikografija. Onomastika. Terminologija. Frazeologija. Semasiologija. Išvados. Literatūra. Priedas (1). Skaityti daugiau
Lietuvių bendrinė kalbaĮvadas. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Bendrinė kalba (1973). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba (2)Pasaulio kalbos ir jų gausa. Indoeuropiečių kalbų šeima. Indoeuropiečių protėvynė. Spėjama indoeuropiečių protėvynės teritorija. Lietuvių kalba. Kilmė ir giminystė. Senoviškumas. Lietuvių kalba Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Lietuvių kalba užsienyje. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba pasaulio universitetuoseKalba. Lyginamosios kalbotyros atsiradimas. Lituanistikos židiniai Vokietijoje. Lituanistika Huso šalyje. Lietuvių kalba ateina į Rusijos universitetus. Išvada. Skaityti daugiau
...