Šperos.lt > Kalbų studijos
Kalbų studijos

(169 darbai)

Lietuvių kalbos mokslinio tyrimo pradžiaDešimties klausimų lietuvių kalbos testas. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos skaitinių atsakymaiKlausimai ir atsakymai. Kalbos reikšmė ir kilmė. Pasaulio kalbos. Indoeuropiečių kalbų šeima. Baltų kalbos. Lietuvių kalbos raida. Senųjų raštų kalba. Rašomosios kalbos sunykimas. Tautinis atgimimas ir bendrinė kalba. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos tarmėsŽemaičių, dzūkų, suvalkų ir kitos tarmės. Skirstymai, žodžių sutrumpėjimai, asimiliacijos. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos tarmės (2)Įvadas. Aukštaičiai. Vakarų aukštaičiai. Pietų aukštaičiai. Rytų aukštaičiai. Žemaičiai. Pietų žemaičiai. Šiaurės žemaičiai. Vakarų žemaičiai. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos tarmės (3)Įvadas. Ar senos mūsų tarmės. Tarmių tyrinėjimas. Tarmių klasifikavimas. Aukštaičių tarmė. Žemaičių tarmė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos žodynaiĮvadas. Lietuvių kalbos žodynas. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas. Tarptautinių žodžių žodynas. Sinonimų žodynas. Lietuvių kalbos frazeologijos žodynas. Lietuvių kalbos antonimų žodynas. Lietuvių kalbos palyginimų žodynas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių rašytinės kalbos nuosmukis XVIII amžiujeLietuvių rašytinės kalbos nuosmukis XVIII amžiuje (18 amžiuje). Įžanga. Istorinė situacija XVIII amžiaus (18 amžiaus) Lietuvoje. Baroko ir Švietimo epochos amžius. Rašomosios kalbos sunykimas. Lietuvių kalbos puoselėtojai 18 a. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių rašomosios kalbos istorijaRašomojo laikotarpio lietuvių kalbos istorija: to meto rašyba, 3 rašomosios kalbos variantai, fonologinės, morfologinės kalbos ypatybės, stiliai, Didžiosios ir Mažosios Lietuvos rašto kūrėjai, jų veikalai, kalbiniai darbai, bendrinės kalbos susiformavimo istorija. Skaityti daugiau
Lietuvių vardų bei pavardžių kilmė ir pagrindiniai bruožaiĮžanga. Vardai. Senieji lietuvių (baltų) vardai. Krikštavardžiai. Naujieji vardai. Pavardžių atsiradimas. Išvada. Skaityti daugiau
LingvistikaKalbotyra Romos laikais. F. De Saussure – indoeuropeistas. Natūralistų įnašas komparatyvistikon. Kalbotyra senovės Indijoje. XX (20) amžiaus kalbotyros tendencijos, tyrinėjimų sritys, kryptys ir jų atstovai. XIX (19) amžiaus kalbotyros apžvalga: svarbiausios lingvistinės mokyklos ir jų atstovai. Europietiškoji kalbotyra viduramžiais. Jaunagramatikiai. Lingvistinės geografijos mokykla. Aprašomoji graikų kalbotyra. Kalbotyros objektas. Teorinė graikų kalbotyra ir jos atstovai. Komparatyvizmas. Arabų ir hebrajų kalbų tyrinėjimai. Neolingvistika (geografinė, arealinė lingvistika). Renesanso kalbotyros uždaviniai. Nacionalinių kalbotyrų srityje ir tų uždavinių įgyvendinimas. Renesansiniai bandymai suklasifikuoti kalbas ir jų tęsinys XVIII (18) amžiuje. XVII ir XVIII (17 ir 18) amžiaus kalbotyros tendencijos. Natūralizmo ištakos ir jų atspindys kalbininkų natūralistų darbuose. Prancūzų lingvistinė mokykla: kitų sričių tyrinėtojai. Kalbos mokslo atsiradimo prielaidos. Šiuolaikinės kalbotyros sudėtinės dalys. Marizmas. Ženevos lingvistinė mokykla. V. Von Humbolto nuopelnai. Psichologizmas. "Žodžių ir daiktų" mokykla. Prancūzų lingvistinė mokykla: A. Meillet sosiūriškosios dichotomijos. Kazanės lingvistinė mokykla. Maskvos lingvistinė mokykla. Estetinis idealizmas. Skaityti daugiau
Lithuanian and English gradable adjectivesDarbas anglų kalba. Tiriamoji kalbų tipologijos esė. Introduction. Development. Null comparative. The comparative form. The superlative form. Conclusion. Similarities and differencies. Skaityti daugiau
Lituanistiniai Antano Salio darbaiĮvadas. A.Salio išsilavinimas. Kultūrinė situacija XX amžiaus viduryje. Svarbiausi A. Salio lituanistiniai darbai. A.Salio mintys apie kalbą. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
LOB tekstynasĮžanga. Tekstyno sąvoka. Trumpa tekstynų raidos istorija. LOB tekstynas. Pagrindinė informacija apie tekstyną. Kodavimas. Duomenų organizavimas. Įtraukti/neįtraukti teksto duomenys. Žymėtasis LOB tekstynas. Žymėtojo ir nežymėtojo LOB tekstyno skirtumai. LOB tekstyno žymių komplektas. LOB tekstyno vertė. Gramatiškai nagrinėtas LOB tekstynas. Išvados. Priedai (7). Skaityti daugiau
Lotynų kalba ir jos istorijaLotynų kalba ir jos istorija. Lotynų kalbos vieta indoeuropiečių kalbų šeimoje. Lotyniški tarptautiniai žodžiai ir lotynų kalbos poveikis lietuvių kalbai. Lotynų kalbos įtaka Europos kalboms. Vakarų romanų kalbos. Prancūzų kalba. Frankai. Langue d’Oïl. Lotynų kalbos įtaka prancūzų kalbai. Šiuolaikinė prancūzų kalbos gramatika. Ispanų kalba. Kalbos istorija. Lotynų kalbos įtaka ispanų kalbai. Ispanų ar kastilų kalba? Katalonų kalba. Portugalų kalba. Italų kalba. Šiaurės Dunojaus kalbos. Rumunų kalba. Kalbos sandara. Moldavų kalba. Kalbinė diferenciacija. Pietų Dunojaus kalbos. Skaityti daugiau
Medis lietuvių leksikologijoje ir frazeologijoje: ąžuolas, beržasĮvadas. Nagrinėjami medžių pavadinimai lietuvių leksikologijoje ir frazeologijoje. Ąžuolas. Beržas. Santrauka. Skaityti daugiau
Mirusios indoeuropiečių kalbosĮžanga. Mirusi kalba. Baltų kalbos. Prūsų kalba. Jotvingių kalba. Kuršių kalba. Žiemgalių kalba. Sėlių kalba. Slavų kalbos. Senoji slavų kalba. Germanų kalbos. Senoji saksų kalba. Gotų kalba. Trakų-frigų kalbos. Trakų kalba. Frigų kalba. Dakų-mezų ir Ilyrų kalbos. Dakų-mezų kalba. Ilyrų kalba. Keltų kalbos. Galų kalba. Italikų kalbos. Oskų-umbrų kalbos. Lotynų kalba. Liaudies Lotynų kalba ir Romanų kalbos. Graikų kalba. Koinė. Indoiranėnų kalbos. Vedų kalba. Sanskritas. Anatolų kalbos. Luvių kalba. Palų kalba. Skaityti daugiau
Naujažodžiai, jų vartojimas spaudojeĮvadas. Naujažodžių klasifikacija pagal kilmę. Savieji naujadarai. Skoliniai. Hibridai. Naujažodžių klasifikacija pagal darybos būdus. Darybiniai naujadarai. Vediniai. Dūriniai. Semantiniai naujadarai. Išvados. Sutrumpinimų sąrašas. Skaityti daugiau
Naujieji lietuvių kalbininkaiNaujieji lietuvių kalbininkai. Vincas Urbutis, Vytautas Ambrazas, Kazimieras Musteikis, Asta Kupčinskaitė – Ryklienė, Regina Koženiauskienė, Laimutis Valeika. Skaityti daugiau
New technology best practice in language teachingDarbas anglų kalba. Naujausios technologijos praktiniam kalbos išmokimui. Introduction. Language teaching methodology over the centuries. Grammar-Translation Method. Direct Method. Reading Method. Audio-lingual Method. Approaches used in the last quarter of the 20th century. Cognitive Approach. Affective-humanistic Approach. Comprehension-based Approach. Communicative Approac. Technical devices used in language teaching. Their advantages and disadvantages. Flip Charts or Posters. Slides. Videos. Overhead Transparencies. Bit and Pieces. The Language Laboratory. Computer. Samples, Examples and Mock-ups. Online Programs. Conclusions. Skaityti daugiau
Paradigminė ir sintagminė žodžio "šerti" analizėĮvadas. Žodžio analizė. Žodyninis aprašas. Paradigminiai santykiai. Sintagminiai santykiai. Skaityti daugiau
......