Šperos.lt > Kalbų studijos
Kalbų studijos

(169 darbai)

Kalbotyra (9)Kalbotyra. Objektas. Morfologija. Diachroninė ir sinchroninė kalbotyra. Kalba. Funkcijos. Mąstymas. Semantika. Genealoginė kalbų klasifikacija. Kalbų grupės. Tipologinė kalbų klasifikacija. Agliutacinės kalbos. Šnekos garsas. Žmogaus šneka. Fonetika. Kirtis. Morfologija. Žodžio morfeminė analizė. Skaityti daugiau
Kazimieras BūgaKazimiero Būgos žodyno pradžia. Žodyno sudarymo sąlygos. Kazimiero Būgos žodyno specifika. Kazimiero Būgos gyvenimo pabaiga ir rūpestis žodynu. Išvados. Priedai Skaityti daugiau
Kazimieras Būga (2)Kazimiero Būgos vaikystė ir mokslo pradžia. Savarankiškas gyvenimas Peterburge. Draugystė su K. Jauniumi. Studijos Peterburgo universitete. Profesoriavimas Rusijos universitetuose. Mokslo darbas Kaune. Skaityti daugiau
Knygos Nick Hornby "How to be good" vertimas reikšmių perteikimo ir transformacijų požiūriuĮvadas. Denotatinės, pragmatinė, intralingvistinės reikšmės. Vertimo transformacijos. Rasos Drazdauskienės lingvistinė vertimo analizė. Denotatinių reikšmių perteikimas. Pilnutinio atitikimo atvejai. Dalinio atitikimo atvejai. Atitikimo nebuvimo atvejai. OK žodžio skolinimas. Kalkiavimas. Aprašomasis ("aiškinamasis") vertimas. Apytikris vertimas. Pragmatinių reikšmių perteikimas. Intralingvistinių reikšmių perteikimas. Gramatiniai pakeitimai. Žodžių formų pakeitimai. Kalbos dalių pakeitimai. Sakinio dalių pakeitimai. Sudėtinių sakinių struktūros pakeitimai. Įterpimai. Praleidimai. Reikšmių tipai ir vertimas. Skaityti daugiau
Konstantino Sirvydo lingvistiniai darbai bei jų reikšmė tolesnei kalbotyros raidaiĮžangos žodis. Konstantino Sirvydo biografijos bei veiklos bruožai. Sirvydo pavardės problema. Žodyno "Trium linguarum" istorija. Pirmasis leidimas. Antrasis leidimas. Trečiasis leidimas. Žodyno sudėtis. Pamokslų rinkinys "Punkty kazań". Priedai (4). Išvados. Skaityti daugiau
Latvių kalbaĮvadas. Latvių kalba. Latvių kalbos tarmė. Kalbiniai darbai ir tautosaka. Latvių kalbos fonetika ir morfologija. Latvių kalba Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Latvių kalba (2)PowerPoint pristatymas. Latvių kalba. Svarbiausios latvių kalbos fonetinės ypatybės. Morfologija. Kirtis ir priegaidė. Leksika. Latvių kalbos tarmės. Skaityti daugiau
LeksikologijaĮvadas. Leksikologijos samprata. Leksikologijos uždaviniai. Leksikos sudėtis. Leksikologijos objektas. Žodis kaip ženklas. Žodžio kaip ženklo funkcijos. Semantiniai žodžių tipai. Sinonimai. Antonimai. Paronimai. Homonimai. Leksikologijos skyriai. Semasiologija. Onomasiologija. Frazeologija. Onomastika. Etimologija. Išvados. Skaityti daugiau
Leksikologija (2)Leksikos sistema. Leksikos tarmybės. Terminė leksika. Žargoninė leksika. Žargonybių samprata. Leksikos kilmė ir raida. Paveldėtoji leksika. Leksikos bendrybės. Dalinės bendrybės. Kitų baltų leksikos pėdsakai. Lietuviškoji (unikalioji) leksika. Skolintoji leksika (skoliniai). Skoliniai pagal vartojimą. Skoliniai iš Pabaltijo finų kalbų. Germanizmai. Slavizmai. Kitų kalbų skoliniai. Svetimybės (barbarizmai). Slavizmai. Germanizmai. Svetimybių charakteristika. Tarptautiniai žodžiai. Egzotinė leksika. Hibridai. Leksikos kitimas. Neologizmas. Naujadaras. Leksikos naujadarai. Aktyvioji leksika. Pasyvioji leksika. Pagrindinis žodyno fondas. Prigiję naujadarai. Reikšmės naujadarai. Leksikos archaizmai. Reikšmės archaizmai. Vertiniai. Reikšmės vertiniai. Skaityti daugiau
Leksikologijos šakosĮvadas. Leksikologija. Etimologija. Leksikografija. Onomastika. Terminologija. Frazeologija. Semasiologija. Išvados. Literatūra. Priedas (1). Skaityti daugiau
Leksikologinis žodžio "koja" nagrinėjimasLeksikologinis kojos nagrinėjimas. Žodžio reikšmės aprašai DŽ. Žodžio reikšmės aprašai iš LKŽ. Skaityti daugiau
Leksinės transformacijosĮvadas. Leksinių transformacijų rūšys. Perkėlimai. Pakeitimai. Konkretizacija. Generalizacija. Priežasties pakeitimas pasekme ir atvirkščiai. Įterpimai. Praleidimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių bendrinė kalbaĮvadas. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Bendrinė kalba (1973). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių bendrinės kalbos raidaPowerPoint pristatymas. Lietuvių bendrinės kalbos raida. Tautinis sąjūdis. Laurynas Ivinskis. Jonas Jablonskis. Pirmieji Lietuvai skirti periodiniai leidiniai. Knygnešiai. Žymiausi knygnešiai. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba (2)Pasaulio kalbos ir jų gausa. Indoeuropiečių kalbų šeima. Indoeuropiečių protėvynė. Spėjama indoeuropiečių protėvynės teritorija. Lietuvių kalba. Kilmė ir giminystė. Senoviškumas. Lietuvių kalba Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Lietuvių kalba užsienyje. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba pasaulio universitetuoseKalba. Lyginamosios kalbotyros atsiradimas. Lituanistikos židiniai Vokietijoje. Lituanistika Huso šalyje. Lietuvių kalba ateina į Rusijos universitetus. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba spaudos draudimo laikotarpiuĮžanga. Situacija Lietuvoje. Spaudos draudimas. Lietuvių tautinis sąjūdis. "Kalvis Melagėlis". "Aušra". "Varpas". "Ūkininkas". "Žemaičių ir Lietuvos apžvalga". "Tėvynės sargas". Knygnešiai. Motiejus Valančius. Mokyklų reforma. Spaudos draudimo panaikinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba XIX amžiuje. Lietuvių bendrinės kalbos atsiradimasĮžanga. Istorinė situacija. Žemaičių šviesuoliai. Dionizas Poška. Simonas Stanevičius. Motiejus Valančius. Simonas Daukantas. Lietuvių bendrinė kalba. A.Šleicheris. Fridrichas Kuršaitis. Du didžiausi... Jonas Jablonskis - Rygiškių Jonas. Kazimieras Būga. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių kalba. Lietuvių kalbos dėstymas užsienio universitetuosePasaulio kalbos. Indoeuropiečiai. Prokalbė. Protėvynė. Lietuvių kalba. Lietuvių kalbos raida. Kilmė ir reikšmė. Užsienio tyrinėtojai. Lietuvių kalbininkai. Lietuvių kalbos dėstymas pasaulio universitetuose. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbininkaiAntanas Baranauskas (1835–1902). Kazimieras Jaunius (1848–1908). Jonas Jablonskis (slapyvardžiai Rygiškių Jonas ir Petras Kriaušaitis, 1860–1930). Kazimieras Būga (1879–1924). Pranas Skardžius (1899–1975). Antanas Salys (1902–1972). Skaityti daugiau
......