Šperos.lt > Kalbų studijos
Kalbų studijos

(169 darbai)

Ferdinandas de SosiūrasPowerPoint pristatymas. Ferdinandas de Sosiūras. Struktūralistinė lingvistika. Žymiklis. Ferdinando de Sosiūro įtaka kalbotyrai. Skaityti daugiau
Finų kalbos. Finų kalbų santykis su baltų kalbomisFinų kalbos ir jų santykis su baltų kalbomis. Įvadas. Finų kalbos, jų skirstymas bei istoriniai ryšiai su baltais. Baltų kalbų įtaka finams. Pabaltijo finų kalbos. Pavolgio finų kalbos. Permės finų kalbos. Lapiai. Finų kalbų poveikis baltų kalboms. Išvados. Skaityti daugiau
Fonema ir alofonasĮvadas. Termino istorija. Tolesni fonemos tyrimai. Fonemos požymiai. Fonemos funkcijos. Fonemos įvairiose kalbose. Alofonas. Skaityti daugiau
Funkciniai kalbos stiliai, jų požymiai, sąveikaĮvadas. Funkciniai kalbos stiliai. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Buitinis stilius. Meninis (grožinis) stilius. Funkcinių stilių požymiai. Stilių sąveika. Išvados. Skaityti daugiau
Funkciniai stiliaiĮžanga. Buitinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Meninis stilius. Skaityti daugiau
Funkciniai stiliai (2)Įvadas. Funkcinio stiliaus sąvoka, požymiai. Dabartinės lietuvių kalbos funkciniai stiliai. Mokslinis stilius. Publicistinis stilius. Administracinis stilius. Buitinis stilius. Meninis stilius. Mokslinio stiliaus sakinio ilgis ir struktūra. Vientisiniai sakiniai. Sudėtiniai sakiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Genealoginė pasaulio kalbų klasifikacijaPasaulio kalbos. Genealoginė kalbų klasifikacija. Indoeuropiečių kalbų šeima. Baltų kalbos. Slavų kalbos. Germanų kalbos. Italikų (romanų) kalbos. Keltų kalbos. Graikų kalba. Albanų kalba. Armėnų kalba. Indų-iranėnų kalbos. Anatolų kalbos. Tocharų kalbos. Neindoeuropiečių kalbų šeimos. Ugrų-finų kalbų šeima. Tiurkų-totorių kabų šeima. Semitų-chamitų kalbų šeima. Kinų-tibetiečių kalbų šeima. Mongolų kalbų šeima. Tungūzų-mandžiūrų kalbų šeima. Dravidų kalbų šeima. Kaukazo kalbos. Paleoazinės kalbos. Austroazinės kalbos. Indonezinės-polinezinės kalbos. Australų kalbos. Afrikiečių kalbos. Amerikos indėnų kalbos. Eskimų kalbos. Vienišos kalbos. Išvados. Skaityti daugiau
GermanaiFryzų kalba. Anglų kalba (fonetikos ypatumai senojoje anglų kalboje, vokalizmas, konsonantizmas, anglų kalbos vystymosi istorija, rašto paminklai, vartojimas). Olandų kalba (priebalsių poslinkiai, įvardžiuotinės veiksmažodžių formos, silpnoji būdvardžių linksniuotė, priebalsių kamienų grupės, stiprieji nyderlandiškieji veiksmažodžiai). Vokiečių kalba. Islandų kalba, jos leksika, fonetika, rašytiniai šaltiniai. Gotų istorija. Gotų kalbos rašytiniai šaltiniai. Skaityti daugiau
Grožinis stiliusGrožinio stiliaus charakteristika. Grožinio stiliaus tekstų autorinės ir neautorinės kalbos charakteristika. Sintaksinė struktūra. Morfologinė struktūra. Kalbos dalių dažnumas. Giminės formų dažnumas. Skaičiaus formų dažnumas. Linksnių dažnumas. Veiksmažodžio asmenuojamųjų ir neasmenuojamųjų formų dažnumas. Veiksmažodžio laikų dažnumas. Veiksmažodžio nuosakos dažnumas. Išvados. Skaityti daugiau
Hipertekstų skaitymasIš lingvistikos srities. Carlos Vianos Coscareli lyginamosios studijos apie tekstus ir hipertekstus (skaitmeninius tekstus) vertimas. Semantinio vieneto idėja. Teksto teorijos. Teksto tikslas. Skaitytojas. Hiperteksto skaitymas. Skaitymo sugebėjimai. Hipotezės. Metodika. Galutiniai aptarimai. Skaityti daugiau
HomonimaiDaugiareikšmiškumo rūšys. Termino apibrėžimas. Homonimai. Homografai, homoformos, homofonai. Išvados. Skaityti daugiau
Indo-european family of languagesDarbas anglų kalba. Indoeuropiečių kalbų grupė. The Definition. History. The family tree. The Division. Branches. The Albanian Subfamily. The Armenian Subfamily. The Baltic-Slavic Subfamily. The Celtic Subfamily. The Germanic Subfamily. The Greek Subfamily. The Indo-Iranian Subfamily. The Italic Subfamily. The Anatolian Subfamily. Skaityti daugiau
Indoeuropiečių kalbų šeimaĮvadas. Indoeuropiečių kalbos. Baltų kalbos. Vakarų baltų kalbos. Rytų baltų kalbų grupė. Germanų kalbų šaka. Vakarų germanų kalbos. Šiaurės germanų kalbos. Rytų germanų kalbos. Italikų kalbos. Keltų kalbų šaka. Graikų kalbų šaka. Naujoji graikų kalba. Albanų šaka. Slavų šaka. Pietų slavų kalbos. Rytų slavų kalbos. Vakarų slavų kalbos. Arijų šaka. Indų kalbos. Iranėnų kalbos. Tocharų šaka. Hetitų šaka. Armėnų šaka. Mirusios kalbos. Išvados. Skaityti daugiau
Indoeuropiečių kalbų šeima (2)Indoeuropiečių prokalbės tėvynė ir jos raida. Baltų kalbos. Seniausi lietuvių kalbos paminklai. Kuršių kalba. Žiemgalių kalba. Slavų kalbos. Germanų kalbos. Italikų ir Romanų kalbos. Keltų kalbos. Graikų kalba. Albanų kalba. Armėnų kalba. Indų ir Iranėnų kalbos. Tocharų kalbos. Lentelės (12). Skaityti daugiau
Internetinės kalbos kultūraĮvadas. Kalba internete. Naujienų portalo "Delfi" komentarų analizė. Bendrinė lietuvių kalba. Žargonas. Žargono įtaka lietuvių kalbai. Žargono kitimas. Trumpųjų (SMS) žinučių kalba. Išvados. Priedai (2). Išnašos. Skaityti daugiau
Japonų raštasPowerPoint pristatymas. Japonų raštas. Hieroglifai. Įtakos. Kanji. Hiragana ir katakana. Skaityti daugiau
Języki słowiańskieSlavų kalbos. Referatas lenkų kalba. Początki Słowian. Podobieństwo w budowie gramatycznej języków słowiańskich. Języki zachodniosłowiańskie. Języki wschodniosłowiańskie. Języki południowosłowiańskie. Skaityti daugiau
Jonas Jablonskis – lietuvių bendrinės kalbos kūrėjasĮvadas. Biografijos faktai. Kalbos taisymai. Vadovėliai. Gramatikos. Sintaksės darbai. Išvados. Skaityti daugiau
Jono Jablonskio darbaiJono Jablonskio biografija. Jablonskio nuopelnai lietuvių kalbai: lietuvių kalbos norminimas, terminų kūrimas, kalbos išvalymas nuo negerovių. Jablonskio išleisti veikalai: gramatikos, sintaksės, vadovėlis. Žemaitės raštų redagavimas. Jablonskio straipsniai ir recenzijos. Skaityti daugiau
Jono Jablonskio gyvenimas ir veiklaĮvadas. Jono Jablonskio gyvenimas. Jono Jablonskio šeima. Ar Jonas Jablonskis yra tikras lietuvis? Kalbininko veikla. Jono Jablonskio sukurti naujadarai. Skaityti daugiau
...