Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija > Visuotinės istorijos referatai
Visuotinės istorijos referatai

(354 darbai)

KleopatraKleopatra - Egipto karalienė. Kleopatros tėvo dieviškumas ir aferos. Kleopatra ir Cezaris. Meilė ir kova - paskutinis Egipto karalienės likimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Knyga Senovės Egipte (Papirusas)Įvadas. Rašto atsiradimas. Senovės egiptiečių rašto tipai. Papiruso gamyba.. Papirusas. Papirusas – medicinos šaltinis. Seniausias papirusas. Pergamentas. Išvada. Priedas (1). Skaityti daugiau
Knygos ir spaudos raida devynioliktame amžiujeĮvadas. Spaudos raidos savitumai Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Spaudos techninė pažanga: spaudos mašinų atsiradimas, stereotipija, litografija. Leidybos verslas. Oficialiosios ir privačios spaustuvės. Skaitančioji publika. Populiariosios serijos. Išvados. Temos chronologija. Skaityti daugiau
Knygos raida Europoje XVI - XVII amžiujeKnygų leidybos, gamybos ir platinimo savitumas Europoje XVI - XVIII amžiuje. Reformacijos įtaka knygų leidyboje. Cenzūra. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Žymiausios Europos leidėjų dinastijos: Aldai, Etjenai, Plantėnai, Elzevyrai. Aldų leidykla. Stefanų (Etjenų) leidykla. Plantenų leidykla. Elzevyrų leidykla. Naujų leidinių tipų atsiradimas. Periodinė spauda. Poligrafinės spaudos atsiradimas ir raida Centrinės Europos ir Baltijos šalyse (Čekija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Skandinavijos kraštai. Poligrafinė spauda Rusijoje. Pirmieji Maskvos spaustuvininkai. I. Fiodorovas ir Mastislevecas. Skaityti daugiau
Konservatyvioji Vokietijos politika 1871 - 1919Įvadas. Otto von Bisarcko politika. Kulturkampf’as. Žingsniai politinėje arenoje. Konservatyviųjų jėgų pasitraukimas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Konstantinas ČernenkaTrumpa K. Černenkos politinė biografija. K. Černenkos atėjimas į valdžią. K. Černenkos politinė veikla. Skaityti daugiau
KontrreformacijaBažnyčios priemonės kovoje su reformacija, atsakas į reformaciją Europos šalyse. Skaityti daugiau
Kristupas KolumbasKristupo Kolumbo gimimas, vaikystė, kilmė. Pirmosios kelionės ir renesanso įtaka K. Kolumbui. Kolumbo ryžtas ir užsispyrimas. Užsibrėžto tikslo siekimas. Svarbiausias įvykis K. Kolumbo gyvenime. Kolumbo mirtis. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Kryžiaus karų pasislinkimas į Pabaltį. Vokiečių ordinų ir lietuvių karinė organizacija. Kryžiaus karų pabaiga PabaltyjeĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti bei apžvelgti kryžiaus karų istorinę raidą Pabaltijy. Kad sėkmingai būtų įvykdytas darbo tikslas, tam bus keliami trys uždaviniai. Kryžiaus žygių pasislinkimo į Pabaltį raida. Vokiečių ordinų karinė organizacija. Lietuvių karinės organizacijos raida. Kryžiaus karų eiga ir pabaiga Pabaltyje. Išvados. Skaityti daugiau
Kryžiaus žygiaiĮvadas. Kryžiaus žygių priežastys ir pasirengimas. Valstiečių ir smulkiųjų riterių padėtis prieš Kryžiaus žygius. Kryžiaus žygis į Jeruzalę. Jeruzalės miesto užgrobimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kryžiaus žygiai (3)Kryžiaus žygių tikslas. Kryžiaus žygių priežastys. Pirmasis kryžiaus žygis. Antrasis kryžiaus žygis. Trečiasis kryžiaus žygis. Riteriniai vienuolių ordinai. Ketvirtasis kryžiaus žygis. Penktasis kryžiaus žygis. Šeštasis kryžiaus žygis. Septintasis kryžiaus žygis. Aštuntasis kryžiaus žygis. Kryžiaus žygiai į pagonių kraštus. Kryžiaus žygių apibendrinimas. Kryžiaus žygių rezultatai. Skaityti daugiau
Kryžiaus žygiai (5)Įvadas. Kryžiaus žygių idėja. Pirmieji kryžiaus žygiai. Varguomenės žygis. Pirmasis kryžiaus žygis. Antrasis kryžiaus žygis. Trečiasis kryžiaus žygis. Ketvirtasis kryžiaus žygis. Išvados. Skaityti daugiau
Kruvinoji gegužės savaitėĮvadas. 1871 m. kovo 18 d. revoliucijos Prancūzijoje aplinkybės. 1871 m. kovo 18d. revoliucijos Prancūzijoje apžvalga. "Kruvinoji gegužės savaitė". 21-oji gegužės diena (sekmadienis). 22-oji gegužės diena (pirmadienis). 23-oji gegužės diena (antradienis). 24-oji gegužės diena (trečiadienis). 25-oji gegužės diena (ketvirtadienis). 26-oji gegužės diena (penktadienis). 27-oji gegužės diena (šeštadienis). 28-oji gegužės diena (sekmadienis). Išvados. Skaityti daugiau
Kultura starożytnego RzymuReferatas lenkų kalba. Wstęp. Początki Rzymu. Kultura Rzymu. Podbój świata śródziemnomorskiego. Juliusz Cezar. Pieniądz. Rzym i jego znaczenie – podsumowanie. Skaityti daugiau
Kūryba romantizmo epochojeRomantizmas, jo charakteristika. Kūryba, romantikų bruožai. Romantizmo literatūra: kas būdinga; romantizmo literatūra įvairiose šalyse, žymiausi atstovai. Dailė: romantizmo dailės formavimasis; ryškiausi dailininkai bei jų darbai. Muzika: labiausiai išryškėjusios muzikos formos; žymiausi kompozitoriai. Architektūra bei skulptūra: romantizmo architektūra bei skulptūra; architektūra bei skulptūra Lietuvoje. Svarbiausi romantizmo bruožai bei vertybės. Skaityti daugiau
Lage der arbeitenden Klasse in England aus der geschichtlichen und aus Friedrich Engels PerspektiveDarbininkų klasės padėtis Anglijoje 19 amžiuje. Darbas vokiečių kalba. Einleitung. Industrielle Revolution und ihre Folgen in England aus der geschichtlichen Perspektive. England vor der industriellen Revolution. Die ständische Gesellschaftsordnung und die mittelalterlichen Handwerksbetriebe. Der Frühkapitalismus – die vorindustrielle Epoche. England als Geburtsland der Industriellen Revolution. Technische Erfindungen. Veränderung im Berufsfeld. Gesellschaftliche Umwälzung. Die soziale Lage im 19. Jahrhundert. Die Arbeiterbewegung. Industrielle Revolution und ihre Folgen in England nach Friedrich Engels in seinem Werk "Die Lage der arbeitenden Klasse". England vor der industriellen Revolution. Prozess der industriellen Revolution. Folgen der industriellen Revolution. Fazit. Skaityti daugiau
Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 1918 metais aplinkybėsĮvadas. Latvių tautinis atgimimas. 1905 metų revoliucija. Latvių šaulių pulkai. 1917 metų revoliucija. Latvija – nepriklausoma valstybė. Išvados. Skaityti daugiau
Lėktuvai pirmajame pasauliniame kare: žvalgybiniai, bombonešiai ir kitiĮvadas. Pirmosios konstrukcijos. Karo aviacijos aušra. Pirmieji naikintuvai. Žudymo mašinos. Karo aviacija tobulėja. Bombonešiai. Išvados. Skaityti daugiau
Lenkijos valstybės politinė sistema iki 1926 metųĮvadas. Piastų valdymo subtilybės. Lenkija asmeninių unijų metu. Košicės statutas. Krėvos aktas. Bažnyčios įtaka Jogailaičiams. Nešavos statutai. Bajorijos įsigalėjimas. Vykdomoji valdžia - seimas. Liublino unija. Jos pasekmės. Luomai. Konfederacijos – Rokošas. Naujieji amžiai. Abiejų Tautų Respublikos (A. T. R.). žlugimas. Datos. Išvados. Skaityti daugiau
Levas TolstojusĮvadas. Pažiūros į žmogų, visuomenę. Tikėjimas, stačiatikių bažnyčia, religija. Svarbiausia - gamta. Po idėjinio lūžio. Išvados. Skaityti daugiau
......