Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija > Visuotinės istorijos referatai
Visuotinės istorijos referatai

(354 darbai)

Visuotinė knygos istorijaVisuotinė knygos istorija (Rankraštinė knyga Azijos ir Afrikos valstybėse). Knyga Senovės Egipte. Papiruso gamyba. Knyga Mezopotamijoje. Raštas ir knyga Kinijoje. Arabų rankraštinė knyga. Knygų rinkiniai ir bibliotekos. Išvados Skaityti daugiau
Vladimiras Iljičius LeninasReferatas apie Vladimiro Iljičiaus Uljanovo gyvenimą ir vykdytą politiką. Įžanga. 1917 m. Vasario revoliucija. Spalio perversmas. Leninas. Iš darbininko M. Silvino atsiminimų apie V. Leniną. Propagandinės frazės. LTSR himnas. TSRS himnas. Juokai apie komunizmą, Tarybų Sąjungą ir V. Leniną. Skaityti daugiau
Vladimiras Iljičius Leninas (2)Prologas. Socializmas. Lenino vaikystė ir jaunystė. Revoliucinės veiklos pradžia. Rusijos revoliucinio proletariato vadas. 1917m. Vasario revoliucija. 1917m. Spalio revoliucija. Lenino politikos pabaiga. Lenino kilmė. Stalino ir N. Krupskajos santykiai. I. Armand. Iš darbininko M. Silvino atsiminimų apie V. Leniną. Epilogas. Skaityti daugiau
Vokiečių žemių centrai XVI amžiujeĮvadas. Vokietijos miesto socialinė struktūra XVI amžiuje. Miestai – metropoliai. Prekybinių ryšių vystymasis. Sunki valstiečių padėtis. Žemės ūkio vystymasis. Valstiečių karo pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Vokietija Hitlerio valdymo metaisAdolfas Hitleris. Holokaustas. Svastika. Hitlerio ėjimo į valdžią "kelias". Vokietija Hitlerio valdymo metais. Nuotraukos. Skaityti daugiau
Vokietijos ekonominė raida XIX amžiujeĮvadas. Vokietijos perėjimas prie tikrosios kapitalistinės ekonomikos. Vokietijos karas su Prancūzija (1871 metais). Pražūtinga pinigų infliacija. Pinigų reforma. Išvados. Skaityti daugiau
Vokietijos susivienijimasĮvadas. Vokietijos administraciniai vienetai ir jų reikšmė. Vokietijos XIX amžiaus istorinė sąmonė. Europos tarptautinė sistema XIX amžiaus antroje pusėje. Vokietijos status quo paieškos. Tautinės mažumos ir kultūra. "Kultūrkampfo fenomenas" Mažojoje Lietuvoje. Lietuviškos edukacijos slopinimas. Bažnyčios klausimas. Tauta ir valstybė. Išvados. Skaityti daugiau
Vokietijos teritorijos formavimasisĮvadas. Vokietijos imperijos kūrimasis. Vokietijos sąjunga. Bismarkas. Vokietijos imperijos teritorija iki Šventosios Romos imperijos žlugimo. Saksų dinastija. Frankų – salų dinastija (valdė 1024 – 1125). Hohenštaufenų dinastija (valdė 1138 – 1254). Habsburgų dinastija. Liuksemburgų dinastija. Šventosios Romos imperijos žlugimas. Antroji imperija. Vokietija po Pirmojo pasalinio karo. Vokietija po Antrojo pasalinio karo. Darbas iliustruotas nuotraukomis ir paveikslėliais. Skaityti daugiau
Weimaro respublikos kultūraĮvadas. Trumpa Weimaro respublikos istorija. Weimaro respublikos kultūra. Literatūra. Architektūra ir dailė. Teatras. Išvados. Skaityti daugiau
XX amžiaus globalinės pasaulio katastrofosĮvadas. Černobylio katastrofa. Jodo smūgis. Radionuklidų daugės. Uždraustoji zona. Černobylis ir Lietuva. Skaudūs prisiminimai. Žemės drebėjimai. Merkalio (Mercalli) skalė. Dunda žemė Anduose. Teroro išpuolis Amerikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Žana d'ArkŽanos dark biografija: jos, kaip karvedės gyvenimas, sudeginimas ant laužo ir reabilitacija. Skaityti daugiau
Žydai XIX amžiusĮžanga. Žydų literatūra, muzika, kalba, religija. Ortodoksinis judaizmas – paklusnumas Įstatymui. Reformuotasis judaizmas – atsakas į permainas. Konservatyvusis judaizmas – bandymas išsaugoti tautą. Teodoras (Binjaminas Zevas) Herclis – Sionizmo tėvas (1860-1904). Sionizmas. Istorija (Emancipacija). 1882-1903 Pirmasis Aliya (stambaus masto imigracija), pagrinde iš Rusijos. Žydai Lietuvoje. Žydai XX amžiaus pradžia. Plakatai. Išvados. Skaityti daugiau
Žydų padėtis antrajame pasauliniame kareAntrasis pasaulinis karas (Hitlerio tiesos). Getų sukūrimas. Holokaustas. Deportavimas į koncentracijos stovyklas. Kultūra. Išvadavimas. Skaityti daugiau
Культура Древнего ЕгиптаReferatas rusų kalba apie Senovės Egipto kultūrą. Введение. Первобытнообщинный строй. Древнее царство. Среднее царство. Новое царство. Эллинистический и римский период. Коптский период. Хозяйство и быт. Фараоны – живые боги. Религия Древнего Египта. Религиозная реформа Эхнатона. Заупокойный культ. Пирамиды – символ Древнего Египта. Изобразительное искусство. Наука. Заключение. Skaityti daugiau
...