Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija > Visuotinės istorijos referatai
Visuotinės istorijos referatai

(354 darbai)

Švietimo epocha Europoje (2)Švietimo epochos įtaka visuomenei. Europa ir jos valstybės. Kosmopolitizmas. Švietimo skleidėjai. Utopija ir reforma. Skaityti daugiau
Švietimo epocha Europoje (4)Švietimo ištakos. Svarbiausi švietimo bruožai. Švietėjų politinės nuostatos. Švietimo epochos laikotarpio mokslo ir technikos laimėjimų įtaka visuomenei. Šviečiamoji literatūra. Pagrindinės Švietimo epochos literatūros srovės ir kryptys. Švietimo epochos įtaka pasaulietiškam gyvenimui. Skaityti daugiau
Tarptautinės migracijos raida LietuvojeĮvadas. Migracijos raida Lietuvoje. XIX amžiaus antra pusė. XX amžiaus pradžia ir I –asis pasaulinis karas. Tarpukario laikotarpis nuo 1918-1940 metų. XX amžiaus antra pusė (TSRS ir Vokietijos okupacijos ir II –asis pasaulinis karas). Pirmieji Sovietinės okupacijos metai (1940-1941). Nacių okupacija (1941-1944). Pokario laikotarpis (1944-1953). Atšilimo laikotarpis iki nepriklausomybės paskelbimo (1953-1990). Migraciniai ryšiai su kitomis užsienio šalimis. Nepriklausoma Lietuva nuo 1990 metų. Skaityti daugiau
Tautinės mažumos tarpukario LenkijojeĮvadas. Lenkijos padėtis tarpukariu (1918 – 1939). Tautinių mažumų padėtis tarpukario Lenkijoje. Tautinių mažumų politika Vilniaus krašte. Išvados. Skaityti daugiau
Technikos istorija (2)Įžanga. Henry Fordas ir jo konvejeris. Nailonas. Raketos ir palydovai. Šaldytas maistas. Tranzistorius. Igoris Sikorskis ir sraigtasparnis. Atominė energija. Elektroninė lempa. Mineralinės trąšos. Kompiuteris. Mobilusis telefonas. Lazeris. Televizija. Internetas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
The 1956 Hungarian revolution. Reaction of foreign countriesDarbas anglų kalba. Vengrijos revoliucija. Introduction. Reaction of United States, NATO. Great Britain, France. Position of other East European countries and GDR. Countries depended to Soviet Union. Reaction of other West European countries. Position of Moscow. Conclusion. Skaityti daugiau
The Tudor TimesThe Tudor Church. Theaters in Tudor England. Tudor Sports and Pastimes. Women in Tudor England. Houses in Tudor England. Elizabethan Life. The Poor in Elizabethan England. Skaityti daugiau
Tōkaidō kelio politinė ir ekonominė reikšmė Edo perioduĮvadas. Ekonominė ir politinė situacija edo periodu. Kelias iki didžiosios kelių rekonstrukcijos. Tokaido kelias po rekonstrukcijos. Ekonominė ir politinė tōkaidō kelio reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Trisdešimtmetis karasŠventoji Romos imperija XVII amžiuje. Apžvalga. Konfesinės kovos užuomazgos (priedanga politiniam oportunizmui). Vokietija – Trisdešimtmečio karo arena. Vestfalijos taikos. Funkcionalumas. Geopolitinės padėties koregavimas. Vokietijos situacija. Politinio susiskaidymo tendencijos (konglomerato atsiradimas). Žemėvaldos klausimas. Vidaus ir užsienio prekyba (Manufaktūrų steigimo klausimas). Brandenburgo – Prūsijos valstybės iškilimas. Išvados. Skaityti daugiau
Trisdešimtmetis karas (1618 – 1648 m.) - religinis karasĮvadas. XVII amžiaus krizė. Trisdešimtmečio karo charakteristika. Politinė padėtis Vokietijoje XVI amžiaus pabaigoje - XVII amžiaus pradžioje. Religinė reakcija liuteroniškose kunigaikštystėse. Miestai ir miestiečiai(biurgeriai) kaip bajoriškos agresijos objektas. Danų intervencija. Politiniai Vallenšteino planai. Trisdešimtmečio karo pasekmės. Skaityti daugiau
Trisdešimtmetis karas (2)Trisdešimtmečio karo etapai. Bohemiškais etapas (1618 – 1623). Daniškas karo etapas (1625 – 1629). Švediškasis karo etapas (1630 – 1635). Prancūziškasis karo etapas (1635 – 1648). Vestfalijos taikos sutartis. Skaityti daugiau
Vakarų ir rytų kariniai - politiniai blokai pokario metaisĮvadas. Karinių - politinių blokų sukūrimo priežastys. Išorinės NATO sukūrimo priežastys. Vidinės NATO sukūrimo priežastys. Varšuvos pakto sukūrimo priežastys. Vakarų ir rytų blokų veikla. Vakarų ir Rytų blokų veikla kariniu požiūriu. Karinių – politinių blokų veikla "trečiajame" pasaulyje. vakarų ir rytų blokų politika. Vakarų ir Rytų karinių – politinių blokų santykiai. SSRS politika Vakarų atžvilgiu. Išvados. Skaityti daugiau
Valdovo asmenybė ankstyvaisiais viduramžiaisĮvadas. Karolis Didysis kaip viduramžių valdovo asmenybės pavyzdys. Karolio Didžiojo protėviai. Asmeninės Karolio Didžiojo savybės. Karolis Didysis ir karolingų renesansas. Karolio Didžiojo politika valstybėje ir už jos ribų. Karolis Didysis ir romaniškos bei germaniškos Europos suvienijimas. Karolio Didžiojo reformos teisės, administracijos ir socialinėse srityse. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Valstiečių gyvenimas Senojo Testamento laikaisĮvadas. Valstiečio šeima ir namai. Šeima ir religija. Žemės nuosavybė. Gyvenimas kaime. Žemdirbystė. Auginamos kultūros. Auginami gyvuliai. Žemdirbio metai. Išvados. Skaityti daugiau
Vatikano II susirinkimas 1962-1965Įvadas. Tyrimo apžvalga. Susirinkimo paskelbimas ir parengiamieji darbai. I ir II posėdžių sesijos. II ir IV posėdžių sesijos. Skaityti daugiau
Veimaro užsienio politikaĮvadas. Santykiai su Vakarų Europos valstybėmis. Santykiai su Sovietų Sąjunga. Santykiai su Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Vėlyvoji Romos imperijaDiokletianas ir imperijos reorganizavimas. Dominato politinės sistemos bruožai. Diokletiano reformos. Konstantino Didžiojo valdymas. Konstantino reformos. Teodosijaus valdymas. Imperijos visuomenė. Vėlyvosios Romos imperijos kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Vėlyvųjų viduramžių estetika ir kasdienybėĮvadas. Vėlyvųjų viduramžių kasdienybė. Viduriniųjų amžių bruožai. Mąstymas vėlyvųjų viduramžių gyvenime. Riterystė. Mirties sureikšminimas. Miestiečiai. Valdymo sistema. Mokyklos. Universitetai. Vėlyvųjų viduramžių estetika. Tapyba. Architektūra. Skulptūra. Muzika. Išvados. Skaityti daugiau
Vergų darbas Senovės RytuoseĮvadas. Senovės Egipto civilizacija. Mesopotamijos (tarpupio) civilizacija. Senovės Indijos civilizacija. Senovės Kinijos civilizacija. "Raudonųjų antakių" sukilimas. "Geltonųjų raiščių" sukilimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vergų padėtis Senovės RomojeĮvadas. Vergovinės santvarkos įsigalėjimas Romoje: Vergo teisės; Vergų sukilimai. Vergovinių santykių suklestėjimas: Vergų teisinė ir buitinė padėtis; Vergų pardavinėjimas; Vergų darbas žemės ūkyje ir jų išlaikymas; Vergų karai ir Spartako sukilimas. Verguomenės padėtis Romos imperijoje: Vergų buitis; Vergų teisinė padėtis. Išvados. Skaityti daugiau
...