Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija > Visuotinės istorijos pristatymai
Visuotinės istorijos pristatymai

(197 darbai)

Pasaulio piramidėsPowerPoint pristatymas. Piramidės pasaulyje. Įvairios piramidės. Gizos piramidės. Sfinksas ir piramidės Marse. Cheopso piramidės vidus. Skaityti daugiau
Paveikslo analizė: J. Mateika "Žalgirio mūšis"Žalgirio mūšio paveikslas. Janas Mateika (Jan Matejka) 1878 metai. Žalgirio mūšis. Vytautas. Marcinas iš Vrocimovičių. Žemaitis. Zindramas iš Maškovicų. Mikalojus Skunarovskis. Verneris von Tetingenas. Jokūbas Skarbka ir Kazimiežas iš Ščecino. Konradas VIII Baltasis. Janas Žižka. Šventas Stanislavas. Ulrichas vos Jungingenas. Kuno von Lichtenšteinas. Henrichas fon Švelbornas. Zaviša Juodasis. Domaratas iš Kobylano. Heinrichas von Plauenas. Zbignevas Olešnickis. Jogaila. Markwardas von Salzbachas. Jano Dlugošo tėvas. Vėliavos. Mūšio eiga. Darbas iliustruotas paveikslėliais (27). Skaityti daugiau
Pilietinis karas: Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) XIX amžiujePowerPoint pristatymas. Šiaurinės ir pietinės valstijos. Pilietinis karas. Pilietinio karo padariniai. Juodaodžių padėtis po pilietinio karo. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) iškilimas. Skaityti daugiau
Pirmasis pasaulinis karas (10)PowerPoint pristatymas. Karo priežastys. Karo pretekstas. Karo eiga. Vakarų frontas. Rytų frontas. Modernių ginklų panaudojimas. Karo pabaiga. Karo pasekmės. Skaityti daugiau
Pirmasis pasaulinis karas (14)Valstybių tikslai. Iškilo dideli prieštaravimai. Dviejų kasinių politinių blokų susidarymas. Imperialistiniai karai. Karo planai. Karo pradžia. Karo veiksmų eiga. Tankų naudojimas. Karo pabaiga. Pirmojo pasaulinio karo rezultatai. Mobilizuotų kareivių skaičius. Europos valstybių nuostoliai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9). Skaityti daugiau
Pirmasis pasaulinis karas (6)PowerPoint pristatymas. Įžanga. Priežastys. Valstybių tikslai. Prieš karą. Karo pradžia. Karo eiga. Karo veiksmai 1915-1917m. Karo veiksmai 1918m. Karo pabaiga. Kompjeno paliaubos. Versalio taika. Versalio taikos sutartis. Vokietija. Austrija. Pirmojo pasaulinio karo rezultatai. Fotografijos: Patrankos-bokšte, Austrijos-Vengrijos linijinis kreiseris, BE2c-lėktuvas, Patranka "Didžioji Berta", Vokiečiai žvelgia į rusų pozicijas, Kalnas tuščių sviedinių, Prancūzų apkasas, Vikšrinis "Mother" tankas, Šarvuotas laivas, Britų patranka, Minos sprogimas, Vokiečių kariai, Nukentiejusieji. Skaityti daugiau
Pirmasis pasaulinis karas (9)PowerPoint pristatymas. Pirmasis Pasaulinis karas. Prieš karą... Karo pradžia. Tikslai. Karo eiga. Karo pabaiga (1918 m.). Karo konkretūs rezultatai. Skaityti daugiau
Pirmojo pasaulinio karo ginklaiPowerPoint pristatymas. Kodėl kuriami ginklai karui? 1914-1918 metais kuriami ginklai. Tankas. Prieštankinis šautuvas. Laivai. Šarvuotasis automobilis. Minos. Mosino šautuvas. Šturmo lėktuvai. Skaityti daugiau
Pirmojo Pasaulinio karo priežastys ir eigaPowerPoint pristatymas. Karo priežastys. Balkanų karai kelia įtampą Europoje. Karui rengėsi visos didžiosios valstybės. Nužudymas Sarajeve. Karo veiksmų teatras 1914 metais. Karo veiksmai 1915 metais. Karo veiksmai 1916 metais. Karinės situacijos kaita 1917 metais. Kompjeno paliaubos. Karo aukos. Skaityti daugiau
Poligrafinės spaudos išradimas (5)PowerPoint pristatymas. Popieriaus, ksilografinės spaudos ir spaudos atskirais rašmenimis Kinijoje ir Korėjoje. Ksilografinės spaudos atsiradimas Vakarų Europoje. Poligrafinės spaudos išradėjas Johanas Gutenbergas. Poligrafinės spaudos plitimas. Inkunabulai ir jų tyrinėjimai. Paleotipai ir jų tyrinėjimai. Chronologija. Skaityti daugiau
Politinė raida viduramžiaisPowerPoint pristatymas. Visuomenės politinės raidos seka. Ankstyvieji viduramžiai. Frankų karalystė. Karolis Didysis. Frankų imperijos suirimo priežastys. Skaityti daugiau
Pramonės "revoliucijos" laikmečio technikaPowerPoint pristatymas. Pramonės revoliucija. Kodėl Anglija? Tekstilės pramonė. Iškastinis kuras. Džeimsas Vatas. Garo mašina. Garlaivis. Garvežiai. Pramonės revoliucijos įvykiai ir procesai. Pramonės revoliucijos paplitimas. Pasaulinė pramonės revoliucijos sklaida. Išradimai, svarbūs karo pramonei. Pramonės revoliucijos efektas. Pramonės revoliucijos pasekmės. Skaityti daugiau
Prancūzijos revoliucija (2)PowerPoint pristatymas. Didžioji Prancūzijos revoliucija (1789-1794 metai) . Revoliucijos priežastys. 1789-1791 metais buvo paruošta nauja Prancūzijos konstitucija. II etapas (1792-1793 metai) . Olimpa De Gūž. Moterų deklaracija skelbė. Paryžiaus sankiulotas. III etapas (1793-1794 metai). Karikatūra. Darbas iliustruotas paveikslėliais (11 skaidrių). Skaityti daugiau
Prancūzijos Versalio rūmai Karaliaus Liudviko XIV laikaisPowerPoint pristatymas. Versalis. Rūmai. Parkas ir sodas. Fontanai. Rūmų interjerą puošia. Salės. Skaityti daugiau
Raštas ir knyga Senovės Rytų valstybėse ir Kinijoje (3)PowerPoint pristatymas. Rašto kilmė ir jo raidos pakopos. Pirmykščiai rašto tipai. Daiktaraštis. Mazgaraštis. Kipu raštas. Vampum raštas. Laidoraštis. Vaizdaraščio perėjimas į logografinį raštą. Logogramos. Raštas ir knyga Senovės Egipte. Senovės Egipto nuopelnai. Raštas ir knyga Mesopotamijoje. Senosios Europos tautų rašto sistemos. Senovės rašto sistemų iššifravimas. Fonetinis raštas. Raštas ir knyga Kinijoje. Popieriaus išradimas. Skaityti daugiau
Raštas ir knyga Senovės Rytų valstybėse ir Kinijoje (4)PowerPoint pristatymas. Rašto sąvoka ir funkcijos. Rašto kilmė. Fonetinis raštas. Raštas Senovės Egipte. Raštas Kinijoje. Raštas Mesopotamijoje. Senovės rašto iššifravimas. Chronologija. Skaityti daugiau
Raštas ir knygos Senovės rytų valstybėse ir KinijojePowerPoint pristatymas. Rašto raida. Pirmykščiai rašto tipai. Piktografinis raštas (dar vaizdaraštis). Ideografinis raštas. Egiptiečių raštas ir knyga. Raštas. Knygos. Dešifravimas. Raštas ir knyga Senovės Mesopotamijoje. Dantiraštis. Knygos. Dešifravimas. Raštas ir knyga Kinijoje. Popieriaus išradimas. Spaudos išradimas. Knygos. Senovės Europos tautų rašto sistemos. Fonetinis raštas. Plitimas. Skaityti daugiau
Raštas ir rankraštinė knyga antikinėje visuomenėje (3)PowerPoint pristatymas. Fonetinio rašto raida Europoje. Antikinės knygos teminė struktūra. Rašomosios medžiagos ir knygos forma antikinėje visuomenėje. Knygų platinimas antikinėje visuomenėje. Periodinės spaudos užuomazgos. Chronologija. Raštas ir knyga senovės Kinijoje. Popieriaus išradimas. Skaityti daugiau
Raštas ir rankraštinė knyga antikinėje visuomenėje (5)PowerPoint pristatymas. Rašto raida Europoje antikos laikais. Rašomosios medžiagos rūšys. Periodinės spaudos užuomazgos. Chronologija. Skaityti daugiau
Raštas ir rankraštinė knyga Antikinėje visuomenėje (6)PowerPoint pristatymas. Fonetinis raštas. Fonetinio rašto raida Europoje. Fonetinio rašto plitimo schema. Pirmieji rašto paminklai Graikijoje. Graikų alfabetinis raštas. Graikų rašto metamorfozė. Antikinės knygos struktūra. Rašomosios medžiagos. Medinės lentelės. Papirusas ir pergamentas. Antikinė knyga. Knygų platinimas. Knygų prekyba tampa organizuota. Knygų leidyba. Multiplikavimo metodai. Periodinės spaudos užuomazgos. Skaityti daugiau
......