Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija > Visuotinės istorijos konspektai
Visuotinės istorijos konspektai

(130 darbai)

Vėlyvieji viduramžiaiSkandinavija vėlyvaisiais viduramžiais (XIV - XV amžius). Vidurio rytų Europa: valstybių susikūrimas vidurio rytų Europoje. Čekijos valstybė IX -XII amžius. Lenkijos Karalystės susikūrimas ir susiskaldymas (X - XIII amžius). Vakarų Europa vėlyvaisiais viduramžiais (XII amžiaus II pusė - 15 amžius). Vokietija. Jos raida vėlyvaisiais viduramžiais (nuo XIII amžiaus II pusės iki XV amžiaus pabaigos). Prancūzija XIII amžiaus II pusė - XV amžius. Anglija vėlyvaisiais viduramžiais. Italija vėlyvaisiais viduramžiais. Ispanija ir Portugalija. Vidurio rytų Europa vėlyvaisiais viduramžiais. Skaityti daugiau
Viduramžiai (4)Viduramžiai. Frankų imperija. Feodalizmas Vakarų Europoje. Popiežiaus ir imperatoriaus kova. Kryžiaus karai. Skaityti daugiau
Viduramžiai (9)Viduramžiai (nuo 476 metų po Kr. iki XVI amžiaus pr. Kr., didžiųjų geografinių atradimų). Pokyčiai Europoje V – X amžiuje. Antisemitizmo pasireiškimas Europoje viduramžiais. Antisemitizmo pasireiškimas Europoje viduramžiais. Gedimino vidaus politiko laimėjimai. Gedimino užsienio politika. Gedimino valdymo reikšmė. Didieji geografiniai atradimai. Svarbiausi reformacijos srovių bruožai. Reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Lietuvos statutai. Valkų reforma. Renesansas. Skaityti daugiau
Viduramžiai. RenesansasJ. Le Goffo "Ilgųjų viduramžių" koncepcija. J. Le Goffo Viduramžių epochos samprata. Pavyzdžiai. Le Goffo motyvacija kuo ši koncepcija gali būti naudinga. Vidurinių amžių gamta ir demografinių procesų bruožai. Barbarų veiksnys viduramžių civilizacijos formavimosi procese V - VII amžiuje. Islamo atsiradimas ir ekspansija VI - VIII amžius. Kalifų "įpėdinių" 632-661 metų ir Omejadų 661-750 metų epochų, kariniai arabų žygiai. Islamo išplitimo priežastys. Islamo išplitimo reikšmė Europai. Materialinė kultūra viduramžiais XI - XIII amžius. Technika ir technologijos XI - XIII amžiuje. Žemės ūkio našumo ir produktyvumo problemos. Viduramžių žmonių požiūris į ekonomiką. Ūkio progreso požymiai. Viduramžių visuomenė XI - XIII amžiuje. Viduramžių visuomenės autoritetai – popiežius ir imperatorius. Viduramžių valstiečiai. Viduramžių žmogus. "Juodoji mirtis" Europoje 1347-1350 metai. Maro išplitimas Europoje 1347-1350 metais. Demografiniai nuostoliai. Ekonominės pasekmės. Religinės, psichologinės, kultūrinės maro pasekmės. Italų Renesansas. Renesanso problema. Renesanso sąvoka ir epocha, istoriografinės diskusijos. N. Davies "Europa. Istorija" apie Renesansą. Itališkojo Renesanso pasiekimai. P. Burke apie renesansą. Socialinė bazė. D. Charitonovičius apie Renesansą. Skaityti daugiau
Viduramžių rankraštinė knyga (6)Rankraštinės knygos gamybos centrai. Rankraštinės knygos gamybos technologija. Raštas ir rankraštinė knyga slavų šalyse. Rankraštinės knygos teminė struktūra. Rankraštinės knygos menas. Skaityti daugiau
Visuotinė istorijaFeodalinis susiskaldymas. Karolio Didžiojo užkariavimai. Feodalinis dvaras IX – XI amžiuje. Kijevo Rusia X – XII amžiuje. Romos katalikų bažnyčia XI – XIII amžiuje. Kryžiaus karai. Centralizacijos procesai XII amžiuje. Prancūzijos suvienijimas. Anglijos suvienijimas. Mongolų–totorių jungas Rusijoje. Maskvos iškilimas. Didieji geografiniai atradimai. Renesansas. Reformacija. Kontrreformacija. Kapitalistinių santykių formavimasis. Nyderlandų revoliucija. Rusija Ivano IV valdymo laikai. Livonijos karas. Absoliutinė monarchija Prancūzijoje XVII – XVIII amžiuje. Anglijos revoliucija XVII amžiuje. Monarchijos restauravimas Anglijoje. Rusija XVII amžiaus pabaigoje – XVIII amžiaus pradžioje. Šiaurės Amerikos Nepriklausomybės karas. Prancūzija Napoleono Bonaparto valdymo metais. Didžioji 1789 metų prancūzų revoliucija. 1848 metų revoliucijos Vakarų Europoje. Karinių blokų formavimasis Europoje. 1905–1907 metų revoliucija Rusijoje. Pirmasis pasaulinis karas. Europos perdalijimas po Versalio taikos. Pilietinis karas Rusijoje. SSRS industrializacija. SSRS kolektyvizacija. Reparacijų klausimas po Versalio taikos. Lokarno susitarimai. Tautų Sąjunga. Didžiųjų valstybių santykiai su SSRS. Fašistinių diktatūrų susikūrimas Europoje. Dviejų karo židinių susidarymas. Tarptautiniai santykiai iki II Pasaulinio karo. Antrasis pasaulinis karas. Tarptautiniai pokyčiai po II Pasaulinio karo. Komunistinių valstybių sukūrimas. Jungtinių tautų organizacija. Šaltasis karas. Karinių blokų įkūrimas. JAV po II Pasaulinio karo. JAV po II Pasaulinio karo. SSRS: atšilimas ir sąstingis. Vakarų Europa po II Pasaulinio karo. Socialistinė Europa 1953–1985 metais. Kinija po II Pasaulinio karo. Japonija po II Pasaulinio karo. Trečiasis pasaulis po II Pasaulinio karo. Kolonijinės sistemos pabaiga. Korėjos karas. Arabų ir Izraelio konfliktas. 1956 m. sukilimas Vengrijoje. Kubos revoliucija. Berlyno krizė. Karibų krizė. Lotynų Amerikos ir Afrikos diktatūros. Vietnamo karas. Karas Afganistane. Helsinkio taikos konferencija. Europos sąjunga. Pertvarka SSRS. SSRS suirimas. Socialistinės sistemos Europoje žlugimas. Vokietijos suvienijimas. Postsocialistinės šalys XX amžiaus pabaigoje. Jugoslavijos suirimas. Persijos įlankos konfliktas. Mokslo ir technikos revoliucija. Kultūros tendencijos. Skaityti daugiau
Visuotinė istorija (2)Europos ekonomikos raida XIX amžiaus II pusėje. Imperializmas ir jo priežastys. Kolonijinė ekspansija ir priešinimasis jai. Kolonializmo padariniai. Prieštaravimų pasaulyje stiprėjimas. Karinių sąjungų kūrimasis Europoje. Trilypė sąjunga. Antantė. Kultūra. Menas. Architektūra. Didžioji Prancūzijos revoliucija (1789–1794). Napoleono epocha Europoje. Pramonės perversmas. Modernios politinės sistemos formavimasis. XIX amžiaus revoliuciniai sąjūdžiai. Vokietijos suvienijimas. Italijos suvienijimas. Kolonializmas XIX amžiaus II pusėje. Jo poveikis Afrikos ir Azijos žemynams. Baudžiavos panaikinimas Rusijoje. 1905 metų revoliucija Rusijoje. Pasaulis po pirmojo pasaulinio karo. Totalitarinė sistema Tarybų Sąjungoje. Pasaulio ekonomikos raida tarpukario metais. Fašizmo gimimas. Tarptautinių santykių paaštrėjimas IV dešimtmetį. II pasaulinis karas. Sąjungininkų konferencijos II pasaulinio karo metu. Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais. Komunistinis pasaulis 1945 – 1985 metais. Vakarų šalys po II pasaulinio karo. Tarptautiniai santykiai 1955 – 1985 metais (Šaltojo karo laikotarpis). Pagrindiniai šaltojo karo laikotarpio konfliktai ir krizės. Pasaulis po 1985 metų. Pasaulinė socializmo sistema. Jos žlugimas 1985 – 1991 metais. Revoliuciniai XIX amžiaus sąjūdžiai. Imperializmo epocha. Skaityti daugiau
Visuotinė istorija (3)Graikų ir romėnų įtaka Vakarų Europos kultūrai. Frankų valstybės susiformavimas ir raida. Nelygybės atsiradimas tarp germanų. Frankų imperija valdant Karoliui Didžiajam. Kijevo Rusija. Krikščionybės įvedimas. Federalinių santykių įsigalėjimas. Kijevo Rusijos kultūra. Krikščionybės išplitimas. Bažnyčios vaidmuo viduramžiais. Kryžiaus žygiai ir jų padariniai. Centralizuotų Anglijos ir Prancūzijos valstybių susidarymas XI-XV amžiuje. Centralizacijos reikšmė ir pasekmės. Didieji geografiniai atradimai. Prielaidos. Amerikos ir jūrų kelio į Indiją atradimas. Pirma kelionė aplink pasaulį. Geografinių atradimų reikšmė. Renesanso kultūra. Prielaidos. Humanizmas. Naujų vertybių iškėlimas kultūroje ir mene. Nyderlandų nepriklausomybės karas (buržuazinė revoliucija). Absoliutizmas. Priežastys. Centrinės valdžios stiprėjimas. Absoliutinės monarchijos Prancūzijoje ir Anglijoje. Šiaurės Amerikos nepriklausomybės karo priežastys. D. Vašingtonas. "Nepriklausomybės deklaracija". Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) susikūrimas. Anglijos ir Amerikos kolonistų priežastys. Didžioji prancūzų XVIII amžiaus revoliucija. Revoliucijos priežastys. Buržuaziniai pertvarkymai XVIII amžiuje. Švietėjų mintys. Napoleono Bonaparto diktatūra. Prancūzijos grobiamieji karai. Kapitalizmo raida XIX amžiaus antroje pusėje. Socializmo idėjų plitimas Europoje. Vokietijos susivienijimas. Pirmojo pasaulinio karo priežastys. Jo rezultatai. Fašistinių diktatūrų Europoje atsiradimas po pirmojo pasaulinio karo. Priežastys. Stalininės socializmo stovyklos susikūrimas Europoje. Skaityti daugiau
Visuotinė istorija (3)Paryžiaus taikos konferencija ir politiniai pasikeitimai Europoje. Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje. Lietuvos nepriklausomybė. Steigiamasis seimas, Lietuvos valstybės pagrindų susikūrimas. Stalinė diktatūra. Pasaulio ekonomikos raida tarpukario metais. Fašistinė Italija. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais. Vokietija (Veimaro respublika). Skaityti daugiau
Vokietija XIX amžiujeDetali XIX amžiaus Vokietijos istorija, Prūsijos suvienijimas. Meternichas. G.V.F. Hegelis. J.G. Fichtė. F.V.J. Šelingas. F. Šileris. Konservatyvioji partija. Vokietijos socialdemokratų darbininkų partija. Vokietijos nacional-liberalų partija. Skaityti daugiau
...