Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija > Visuotinės istorijos konspektai
Visuotinės istorijos konspektai

(130 darbai)

Senovės GraikijaPirminė civilizacija. Antrinė civilizacija. Kretos civilizacijos ypatumai bei žlugimo priežastys. Mikėnų civilizacijos ypatumai. Tamsieji šimtmečiai. Graikų raštas. Religija. Polis. Polio funkcijos, ypatumai ir trūkumai. Valdymo formas. Olimpinės žaidynės. Kolonizacija. Solonas. Peisistratas. Kleistenis. Periklis. Teatras. Sparta. Graikų – persų karai. Mokslas, menas, architektūra, skulptūra, filosofija. Peloponeso karas. Makedonijos išlikimas. Makedoniečio vaidmuo istorijoje. Helenistinės valstybės 3 dinastijos. Skaityti daugiau
Senovės Graikija (5)12 Olimpiečių (Olimpo dievai). Graikų ir jų literatūros trumpas apibūdinimas. Graikų literatūros kryptys. Graikų herojinės poemos. "Iliada". "Odisėja". Homero dievai ir žmonės. Antikinis teatras. Romėnų literatūra. Vergilijus. "Eneida". Horacijus. Svarbiausių antikos mitologijos sąvokų žodynėlis. Skaityti daugiau
Senovės Graikija (9)Poliai ir jų gyventojai. Sparta. Kariuomenė. Solono reforma. Atėnai. Aukso amžius. Graikų – persų karai. Periklis. Graikų dievai. Filosofija. Olimpinės žaidynės. Atėnų ir Spartos santykiai po persų karų. Aleksandras Makedonietis. Skaityti daugiau
Senovės graikų civilizacijaSenovės Graikijos civilizacija. Graikija iki graikų. Tamsieji šimtmečiai. Nepriklausomi miestai - metropolijos. Atėnų polis. Karinga Sparta. Graikų religija. Graikų didvyriai. Graikų kultūra. Graikų – persų karai. Atėnų demokratija. Aleksandras Didysis. Graikijos užvaldymas. Aleksandro valstybės suirimas. Aleksandro Didžiojo žygiai. Romėnų įsiviešpatavimas. Skaityti daugiau
Senovės istorijaSenovės žydai. Žymieji Izraelio valdovai. Romos imperijos laikotarpis. Romėniškasis Heleninės civilizacijos laikotarpis. Heleninė civilizacija. Senovės Graikijos istorijos chronologija. Klasiniai karai. Romėniškosios civilizacijos kultūra. Krikščionybės susiformavimas ir paplitimas Romos imperijoje. Arabai ir islamas. Skaityti daugiau
Senovės istorija (2)Šumero-Akado civilizacija. Egipto civilizacija. Indo civilizacija. Senoji Kinijos civilizacija. Finikiečiai. Persai. Hetitų civilizacija. Žydai. Kretos ir Mikėnų kultūra. Graikų civilizacija. Romėnų civilizacija. Skaityti daugiau
Senovės istorija. Graikų ir romėnų pasaulisKretos kultūra. Henrikas Šlimanas (1822-1890). Mikėnai. Graikija. Tamsieji amžiai. Archajinė Graikija. Antikinė Graikija. Graikija IV amžius pr. Kr. Helenistinis Egiptas. Seleuko valstybė. Artimieji Rytai – Sirija ir Mesopotamija. Graikijos ūkis, ekonomika. Graikų kultūra. Graikų visuomenė. Senovės Roma. Apeninų pusiasalis iki Romos iškilimo. Roma karalių epochos laikais VIII-VI amžius pr. Kr. Romos valstybės plėtra.Provincijų formavimasis. Visuomenė V-II amžius pr. Kr. Patricijų ir plebėjų kova. Pilietiniai karai. Romos imperija. Dominato laikotarpis. Provincijos. Religija. Skaityti daugiau
Senovės RomaSenovės Roma. Aristokratinė respublika. Priežastys, dėl kurių sugriuvo respublika. Skaityti daugiau
Senovės Roma (4)Senovės Roma. Aristokratinė respublika. Romėnų imperializmas. Priežastys, dėl kurių sugriuvo respublika. Finansų krizė. Religijos krizė. Didysis tautų kraustymasis. Skaityti daugiau
Senovės Romos ir Graikijos imperijosGraikija. Kretos - Mikėnų laikotarpis. Tamsieji amžiai. Archajinis laikotarpis. Klasikinės Graikijos epocha. Helenistinis laikotarpis. Septyni pasaulio stebuklai. Filosofai. Civilizacijos laimėjimai. Ostrakizmas. Senovės Roma. Skaityti daugiau
SirijaAnkstyvosios kultūros. Finikija. Senovės žydai. Biblija. Finikiečių laimėjimai. Skaityti daugiau
Svarbiausi politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio raidos bruožai XIX amžiujePramonės revoliucija. Industrializacija. Agrarinė revoliucija. Darbininkų judėjimas. Protektoratas. Parlamentizmas. Svarbiausi buities ir gyvenimo pokyčiai. 1861–1865 metų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pilietinis karas. Abolicionizmas. Kukluksklanas. Plantacija. Emigracija. Imigracija. Protekcionizmas. Liberalizmas. Konservatizmas. Socializmas. Anarchizmas. Nacionalizmas. Romantizmas. 1830 metų revoliuciniai sąjūdžiai Europoje. Tautų pavasaris. 1848 metų Prancūzijos revoliucija. Paryžiaus sukilimas pažadina revoliucijas Vakarų Europoje. Nacija. Vokietijos suvienijimas. Reichstagas. Kancleris. Italijos vienijimas. Austrijos – Vengrijos paskelbimas. Nepriklausomų valstybių kūrimasis Balkanuose. Reformos Rusijoje XIX amžiuje. 1861 metų vasario 19d. paskelbtas manifestas apie baudžiavos panaikinimą. 1905 metų revoliucija Rusijoje. Dūma. Komunistai. Manifestas. Sionistai. Antisemitizmas. Etnosas. Imperializmas. Dominija. Pusiau kolonija. Konfederacija. Skaityti daugiau
Svarbiausi politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio raidos bruožai XIX amžiuje (2)Datos. Sąvokos: Abolicionistai. Agrarinė revoliucija. Anarchizmas. Antisemitizmas. Čartizmas. Dominija. Dūma. Emigracija. Etnosas. Ferma. Imigracija. Imperializmas. Industrializacija. Juodoji Afrika. Liberalizmas. Lotynų Amerika. Luditai. Kancleris. Komunistas. Komunizmas. Konfederatai. Konservatyvizmas. Kukluksklanas. Manifestas. "Mažoji Vokietija". Nacija. Nacionalizmas. "Naktinis sargas". Parlamentarizmas. Partija. Patriotizmas. Plantacija. Pramonės perversmas. Protekcionizmas. Protektoratas. Pusiau kolonija. Reakcija. Reichstagas. Rekonstrukcija. Revizionizmas. Romantizmas. Sionizmas. Socializmas. Šovinizmas. Tautų Pavasaris. Treidjunjonai. Socialinė Utopija. "Vieta po saule". Svarbiausi šaltiniai: Liaudies chartija. "Komunistų partijos manifestas". Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrimas. "Dėdės Tomo Trobelė". Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) konstitucijos pataisos po pilietinio karo. V. Hugo romanai. "Spalio manifestas". Vasario manifestas. Bazelio programa. Asmenybės: Aleksandras II. M. Bakuninas. E. Berkas. E. Bernšteinas. Otas fon Bismarkas. F. Engelsas ir K. Marksas. R. Fultonas. Š. Furje. D. Garibaldis. V. Godvinas. J. Grantas. T. Herclis. K. Kavūras. Leopoldas III. A.Linkolnas. R. Ly. D. Madzinis. M. Mendelsonas. Napaleonas III. R. Ovenas. L. Pinskeris. T. Ruzveltas. R.Sen-Simonas. A. Smitas. D. Stefensonas. D. Vatas Viktoras Emanuelis II. Vilhelmas I. Moters padėtis. Politinės srovės. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Pilietinis karas. Skaityti daugiau
Šaltasis karas (2)Jėgų santykio tarp didžiųjų pasaulio valstybių pokyčiai. Supervalstybės - Jungtinės Amerikos valstijos (JAV) ir SSRS. Bendri bruožai. Šaltojo karo pradžia. Šaltojo karo priežastys. Pasireiškimo formos. Pasekmės. JTO (Jungtinių Tautų Organizacija). Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tikslai. Svarbiausios institucijos ir veikimo principai: Generalinė Asamblėja, Saugumo Taryba. Generaliniai sekretoriai. Specialiosios (JTO) organizacijos. Taikos sutartys po Antrojo pasaulinio karo. Pasaulio politinio žemėlapio pokyčiai. Priešinimasis komunizmo plitimui. Kariniai blokai, kurių narėmis buvo Europos valstybės. Šiaurės Atlanto bloko įkūrimas (1949-04-04). Priežastys. Tikslai. Svarbiausios NATO institucijos: Šiaurės Atlanto Taryba, Gynybos planavimo grupė, NATO komitetai, NATO raida po šaltojo karo. NATO taikos įgyvendinimo pajėgoms. Maršalo planas. Tikslai. Rezultatai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) parama Europos šalims pagal Maršalo planą. SSRS pramonės raida. Žemės ūkio raida. GULAG stovyklų ir kolonijų kalinių skaičiaus kaita 1945-1953 m. Mokslo raida. Kultūros raida. Vidurio ir Pietryčių Europos šalys karo metu. Socialistinio bloko sukūrimas Vidurio ir Pietryčių Europoje. Liaudies demokratijų ir socializmo kūrimo priežastys Rytų Europoje. Socialistinio bloko sukūrimas Vidurio ir Pietryčių Europoje. "Liaudies demokratijos" kūrinio mechanizmas Vidurio ir Pietryčių Europoje. N. Chruščiovo valdymo laikotarpis. Destalinizacija. Jos priemonės. L. Brežnevo valdymo laikotarpis. Socializmo sistema. 1956 metų įvykiai Vengrijoje. 1968 metų įvykiai Čekoslovakijoje. 1980-1981 metų įvykiai Lenkijoje. Kuba. Kinija. Komunistai po Antrojo pasaulinio karo atėjo į valdžią šiose Azijos šalyse. Socializmo sistemos krizės brendimas. Pokario ekonominės krizės. Europos Sąjunga (ES). Svarbiausios Europos Sąjungos (ES) institucijos. Šengeno erdvė. Rytų ir Vakarų dialogas. Komunistinių diktatūrų žlugimas. Pertvarka SSRS (1985-1990 metai). Vidaus politikos pokyčiai. Užsienio politikos naujovės. Priežastys. Pasekmės. Privatizacija Vidurio ir Pietryčių Europos šalyse. Jugoslavijos krizė. Kolonijinės sistemos suirimas. Arabų pasaulis ir jo santykiai su vakarų civilizacija. Žydų ir arabų konfliktai. Pasaulinės krizės. Didieji lokaliniai konfliktai po Antrojo pasaulinio karo. Šaltojo karo padariniai. Mokslo ir technikos revoliucija, jos poveikis visuomenės ir kultūros kaitai. Mokslo ir technikos revoliucijos padariniai. XX amžiaus kultūrai būdinga. Šiuolaikinės visuomenės gyvenimo problemos ir jų sprendimas. Skaityti daugiau
Šaltasis karas (5)Postdamo konferencija. Jungtinių Tautų organizacija (JTO) Nuolatinės narės. Svarbiausios JTO institucijos. Rytų Europos sovietizacija. Izraelio valstybės įkūrimas. Susiformuoja socialistinių valstybių sistema SSRS konfliktas su Jugoslavija. Nato įkūrimas ir plėtra. VFR ir VDR įkūrimas. Kinijos paskelbimas komunistine 1949. Stalino mirtis ir kova dėl valdžios SSRS. Varšuvos sutarties organizacija. Atšilimo paskatinti judėjimai Berlyne, Poznanėje. Budapešto ruduo. Romos sutartys. Kubos revoliucija . Berlyno sienos statyba. Karibų krizė. Piliečių teisių įstatymo priėmimas JAV. Vietnamo karas. Prahos pavasaris. Brežnevo doktrina. Helsinkio pasitarimas. Karas Afganistane. Solidarumas" Lenkijoje. Skaityti daugiau
Tarpukario demokratijos ir diktatūrosEuropa. Diktatūrinis režimas. Parlamentinė santvarka. Naujos Europos ateities sprendimas. Italija. Fašizmas. Komunizmo ir fašizmo skirtumai. Vokietija. Veimaro respublika 1919-1932. JAV. Prancūzija ir Didžioji Britanija. Rusija. Skaityti daugiau
Tarpukario LenkijaLenkija tarpukario metais. Testas. Asmenybės: Juzefas Pilsudskis, E. Kviatkovskis, Dokumento nagrinėjimo atmintinė. Sąvokos. Skaityti daugiau
Troja. Trojos karas – mitas ir istorijaTroja. Trojos karas ir istorija. Troja VI amžiuje. Troja VII amžiuje. Trojos sugriovimas. Troja turėjo strateginę reikšmę Mikėnų kultūrai, nes saugojo prekybos ir mainų kelius į rytus. Trojos karas ir mitas. Terminai ir sąvokos. Achajai. Machija. Skaityti daugiau
Valstiečiai ir žemdirbystė senovės GraikijojeMažai tinkamos žemdirbystei žemės. Žemdirbystė negalėjo išmaitinti Graikijos. Darbštūs valstiečiai. Taigi graikų gyvenimas ilgai išlaikė agrarinį pobūdį. Graikai garbino daugybė dievų. Demetra. Valstiečių gyvenimas. Valstiečių šeimos gyvenimas. Skaityti daugiau
Vandentiekis Senovės RomojeAkvedukai Romoje. Klasikinė akveduko konstrukcija. Išvados. Įžanga. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
...