Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija > Visuotinės istorijos konspektai
Visuotinės istorijos konspektai

(130 darbai)

Istorija (16)Civilizacijų susidarymas. Heleninė civilizacija. Nilo civilizacija. Pasaulio religijos. Krikščionybės plėtra. Naujausiųjų laikų istorija Europa po Pirmojo pasaulinio karo. Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje. Lietuvos nepriklausomybės kovos. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas 1918 – 1922 m. Steigiamasis seimas. Stalininė diktatūra. Bolševikų judėjimas ir komiternas. Pasaulio ekonomikos raida tarpukario metais. Fašizmas. Fašistinė Italija. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) klestėjimas, krizė ir "naujasis kursas". Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais. Vokietija 1919-1932 m. Veimaro respublika. Nacionalsocialistai ir jų atėjimas į valdžią. Trečiasis Reichas. Antidemokratiniai judėjimai Europoje. Pilietinis karas Ispanijoje. Vidurio ir Pietryčių Europa: tarp demokratijos ir diktatūros. Skandinavijos šalys tarpukario metais. Suomija, Estija ir Latvija tarpukario metais. Lietuva parlamentarizmo laikotarpiu. 1926 m. gruodžio perversmas. Lietuva autoritarinio valdymo metais. Tarptautiniai santykiai karo išvakarėse. Pasaulis ant karo slenksčio. Karas. 1939 m. rugsėjis – 1941 m birželis. Sovietų sąjunga okupuoja Lietuvą. Karo eiga 1941-1943 m. Vokietijos ir jos sąjungininkių pralaimėjimas Europoje. Karas tolimuosiuose rytuose. Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais. Nacistinės Vokietijos politika okupuotose šalyse ir pasipriešinimo judėjimas. Lietuva vokiečių okupacijos metais. Lietuvos istorija. Lietuvių etnogenezė. Lietuvos priešistorė. Liublino unija – lūžis Lietuvos istorijoje. Bažnyčios istorija Lietuvoje. Viduramžiai. Bizantija. Arabai ir islamas. Europa. Dvasininkija ir krikščionių bažnyčia. Feodalizmas Vakarų Europoje. Viduramžiai. Renesanso kultūra. Lietuvos laisvės armijos puoselėti valstybės atkūrimo planai. Skaityti daugiau
Istorija (17)Civilizacija. Civilizacijų raidos ypatybės. Civilizacijos požymiai. Egipto civilizacija. Civilizacijos pradžia. Politinė Egipto raida. Žmonių piramidė. Egipto civilizacijos yrimo pradžia. Šumero Akado civilizacija. Babilono civilizacija. Ankstyvosios Sirijos kultūros. Finikijos civilizacija. Senovės žydai. Hetitai. Iranas. Indo civilizacija. Arijai. Budizmas. Kinija. Legizmas. Egėjo civilizacija. Kretos kultūra. Mikėnų kultūra. Heziodas. Graikų dievai. Olimpinės žaidynės. Didžioji graikų kolonizacija. VII amžiaus pr. Kr. revoliucija. Kraikų-persų karai. Ką žmonijai davė heleninė civilizacija. Romėniškasis heleninės civilizacijos laikotarpis. Punų karai. Cezaris. Skaityti daugiau
Istorija (2)Mesopotamijos civilizacija. Egipto civilizacija. Indų civilizacija. Senoji Kinijos civilizacija. Hetitų civilizacija. Finikiečiai. Senovės žydai. Persai. Graikijos civilizacija. Romėnai. Skaityti daugiau
Istorija (23)Visuotinės istorijos periodizacija. Rytų civilizacijos. Egiptas. Mesopotamija. Šumerai – akadai. Babilonas. Asirija. Hetitai. Persija (Irano civilizacija). Sirijos civilizacijos. Hebrajai. Finikija. Indija. Protoindiškas laikotarpis. Arijų laikotarpis. Kinija. Antika. Egėjo civilizacija – Kretos ir Mikėnų kultūra. Senovės Graikija (Helada). Didžioji graikų kolonizacija. Helenizacija. Olimpinės žaidynės. Sinoikizmas. Atėnų demokratija. Sparta. Religija ir vergovė Graikijoje. Graikų persų karai. Peloponeso karai. Aleksandro Makedoniečio imperija. Senovės Roma. Karalių epocha. Respublikos epocha. Romos respublikos valdymo sistema. Romos užsienio politika. Romėnų – punų karai. Gajus Julijus Cezaris. Romos imperija. Oktavianas Augustas. Krikščionybė. Antikos paveldas. Skaityti daugiau
Istorija (24)Senosios civilizacijos. Bronzos amžius. Senovės Graikija. Spartos polis. Senovės Roma. Krikščionybė Romos imperijoje. Viduramžiai. Kryžiaus žygiai 1096 – 1270 metais. Naujieji amžiai XVI amžiuje. Didieji Geografiniai atradimai. Katalikų bažnyčia viduramžiais. Absoliutinė monarchija Prancūzijoje. Renesansas ir humanizmas. Naujojo pasaulėvaizdžio formavimas. Kontrreformacija. Reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Švietimo amžius – Abšviestasis aboliutizmas. Šiaurės Amerikos nepriklausomybės karas. Nepriklausomybės karas 1775 – 1783. Skaityti daugiau
Istorija (26)Senovės Rytų ir Vakarų visuomenių pagrindiniai skirtumai. Antikinės demokratijos raida ir jos vertinimai. Krikščionybė ir barbarai senovės pasaulio pabaigoje: istoriografinės problemos. Viduramžių visuomenės trilypio padalijimo teorija. Popiežius Grigalius VII ir imperatorius Henrikas IV: katalikų Bažnyčios ir šv. Romos imperijos konflikto priežastys, esmė ir pasekmės. Evoliucinė ir revoliucinė feodalizmo sampratos medievistikoje. Didieji geografiniai atradimai ir Vakarų Europos vystymosi raida. Reformacija Vakarų Europoje: konfesinės kryptys, įtaka socialiniams, politiniams, teritoriniams pokyčiams. Absoliutizmas (XV – XVIII amžius): tautos ir valstybės konsolidacija. Administravimo novatoriškumas, reikšmė. Prancūzijos buržuazinė revoliucija. Revoliucijos reikšmė pasaulinei demokratizacijos raidai. Vakarų Europos politinės – ekonominės raidos problemos po 1815m. Vienos kongreso. Modernios politinės sistemos formavimasis XIX amžiuje. Politinių ideologijų bei partijų raidos ypatumai. Imperializmo epochos ypatumai kapitalizmo sistemoje. Versalio – Vašingtono sistemos sukūrimo problemos ir reikšmė. Vakarų Europos šalių politinio gyvenimo 1933-1939 metais ypatumai, lyginant su 1924-1929 metų laikotarpiu. Antrojo pasaulinio karo eigos Europoje problemos. Tarptautinių santykių problemos 1925–1939 metais. Svarbiausios tarptautinių santykių problemos po Antrojo pasaulinio karo. Vidurio ir Pietryčių Europos šalių sovietizacijos raida ir ypatumai. Vakarų šalių vidaus politinės padėties problemos 1945 metų 7 dešimtmečio viduryje. Vakarų šalių ekonominės raidos problemos 8-9 dešimtmetyje. Šiuolaikinis kolonializmas Azijoje ir Afrikoje: istorinė prigimtis ir istorinis vaidmuo. Dekolonizacijos procesas Azijoje ir Afrikoje. "Trečiojo pasaulio" šalių raida po dekolonizacijos. Rusų valstybės susidarymas XV – XVI amžiuje: prielaidos, priežastys ir problemos. Rusija 1900-1917 metais. Ekonominė raida ir visuomeninė-politinė mintis. Bolševikų kultūrinės politikos raidos pokyčiai. Bolševikinės valdžios santykiai su Rusijos pavergtomis tautomis ir ortodoksų Bažnyčia. Pramonės kūrimo pirmųjų bolševikų penkmečių metais tikslai, tempai ir priemonės. Skaityti daugiau
Istorija (29)Priešistorė. Senovė. Viduramžiai. Naujieji amžiai. Naujausieji amžiai. Skaityti daugiau
Istorija (30)Istorijos datos: Senovės istorija. Priešistorė. Mesopotamijos civilizacija. Egipto civilizacija. Indijos civilizacija. Kinijos civilizacija. Hetitai, žydai, persai senovės pasaulyje. Graikijos civilizacija. Romos civilizacija. Lietuvos priešistorė. Pasaulio istorija. Bizantija. Islamas. Europa viduramžiais. Krikščionių bažnyčia viduramžiais. Geografiniai atradimai. Pasaulis absoliutizmo ir švietimo epochoje. Reformacija ir kontrreformacija. Rytų šalys 12-17a. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė. Naujausių laikų istorija. Didžioji Prancūzijos revoliucija. Napoleono epocha Europoje. Pramonės perversmas. Politinių doktrinų formavimasis 19a. Darbininkų judėjimas. Revoliuciniai sąjūdžiai ir kt. Lietuva 18a.pab.-19a.pr. Skaityti daugiau
Istorija (49)Istorijos egzamino konspektas. Senosios civilizacijos: Egiptas, Tarpupis (Mesopotamija). Senosios Graikijos (XI – IV amžiaus pr. Kr.). Romos (VII amžius pr. Kr. – 476 metai po Kr.) Civilizacijos. Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Europos viduramžių visuomenės, politinės santvarkos ir kultūros bruožai. Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino unijos. Pasaulis ir Lietuva naujųjų amžių pradžioje. Lenkijos-Lietuvos valstybės raida XVI amžiaus antroje pusėje – XVIII amžiuje. Švietimo epocha, jos idėjų nulemti politiniai ir visuomeniniai pokyčiai. Lietuva Rusijos imperijos valdžioje. Svarbiausi politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio XIX amžiaus bruožai. Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir lietuva tarp dviejų karų. Antrasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva šaltojo karo metais. Politinis šiuolaikinės visuomenės gyvenimas. Skaityti daugiau
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) XIX amžiujeJungtinių Amerikos Valstijų (JAV) XIX amžiaus istorija, pramonės perversmas. Dž. Adamsas. T. Džefersonas. Dž. Medisonas. Dž. Vašingtonas. Džeksonas. Zakari Teiloras. JAV ir Meksikos karas. Vergų sukilimas. A. Linkolnas. Skaityti daugiau
Kapitalistinių santykių atsiradimas. Nyderlandų revoliucijaCechinės gamybos esminiai bruožai. Technikos raida viduramžiais. Manufaktūrinės gamybos atsiradimas ir esmė. Kapitalistinių santykių pradžia Europoje. Anglijos valstiečių nuvarymas nuo žemės. Naujieji bajorai. Jūrų prekyba. Anglija pradeda kovą su Ispanija. Kolonijinė politika. Nyderlandų ūkis XVI amžiaus pirmojoje pusėje. Kapitalistinių santykių raida. Ispanų viešpatavimas. Revoliucijos pradžia. Partizaninis karas. Sukilimas šalies šiaurėje. Olandijos respublikos susikūrimas. Revoliucijos rezultatai. Skaityti daugiau
Karo veiksmai 1914-1918 metaisKaro frontai 1914-1918 metai. Karo veiksmai 1914 metais. Lentelė: Data. Karo veiksmai. Rezultatai. Karo veiksmai 1915 metais. Lentelė: Data. Karo veiksmai. Rezultatai. Karo veiksmai 1916 metais. Lentelė: Data. Karo veiksmai. Rezultatas. Karo veiksmai 1917 – 1918 metais. Lentelė: Data. Karo veiksmai. Rezultatas. Skaityti daugiau
Kijevo Rusios valstybėKijevo Rusios valstybė. Feodalizmo formavimasis Rytų Europoje. Rytų slavų gentys. Kijevo Rusios valstybės susikūrimas. Kijevo Rusios valstybės santvarka ir socialinė ekonominė raida. Rusios krikštas. Krikšto padariniai ir reikšmė. Kijevo Rusios suklestėjimas. Kijevo Rusios suirimas. Svarbiausios žemės, iškilusios po Kijevo Rusios susiskaldymo. Išėję pasaulio užkariauti. Skaityti daugiau
Kinija ir JaponijaKinijos civilizacijos raidos apžvalga. Šan Inio dinastijos. Vakarų Čžou. Rytų Čžou, Čunciu periodas. Rytų Čžou, Čžango ("kovojančių karalysčių") periodas. Cinio imperija. Hanių imperija. U-di. Nan-bei Čao periodas. Kinijos konfucianistinės imperijos klestėjimas. Sui dinastija. Tanų dinastija. Sunų dinastija. Kinijos konfucianistinės imperijos stagnacija. Mongoliškoji Juanių dinastija. Minių dinastija. Mandžūriškoji Cinų dinastija. Japonijos civilizacijos raidos apžvalga. Ar Japonija – atskira civilizacija? Ar Japonija – Rytai? Siogūnato valdymo sistemos laikotarpis. Japonijos fenomeno priežastys. Skaityti daugiau
Kinijos, Indijos ir Japonijos viduramžiaiFeodalinis ūkis Indijoje (V - XV amžius). Indijos kultūra. Filosofija. Literatūra. Menas. Architektūra. Japonija. Valstybės valdymas ir imperijos. Feodalinis ūkis. Kultūra. Literatūra. Menas. Tapyba. Skulptūra. Šokiai. Kinija. Valstybės valdymas ir imperijos. Feodalinis ūkis. Kultūra. Kinų menas skirstomas į dvi grupes: tapyba bei kaligrafija ir skulptūra. Literatūra. Tapyba ir kaligrafija. Skulptūra. Skaityti daugiau
Klasikos laikai: Atėnų Aukso amžiusPeriklio aukso amžius. Atėnų topografija ir kultūrinis gyvenimas. Periklis. Optimistinė pasaulėžiūra. Kalokagatija. Sportas (gimnazionai, palestros). Simpoziumai. Filosofija. Istorija. Medicina. Drama. Ritualinė apeiginė kilmė, žanro sinkretiškumas, mitologinė tema. Teatrinių renginių organizavimas. Teatrai ir jų statyba. Tragedija: Aischilas. Sofoklis. Euripidas. Architektūra. Akropolis. Skulptūra. Mironas. Polikletas. Feidijas. Terminai ir sąvokos. Chrisoelefantinė. Gimnazionai. Kalokagatija. Kosmosas. Logografas. Simpoziumas. Skaityti daugiau
Knygos žmonijos istorijojeRaštas. Senovės Indijos knygos. Biblija. Koranas. Antikos knygos. Knyga viduramžiais. Knygų spausdinimas. Navigaciniai žemėlapiai (portolanai) ir laikraščiai. Knyga ideologijų kovoje. Šiuolaikinės bibliotekos. Skaityti daugiau
KolonizacijaKolonizacija. Tarybų Sąjunga. Lietuva. Lotynų Amerika. Skaityti daugiau
Komunikacijos istorijaĮvadas į komunikacijos istoriją. Ženklų ir signalų amžius. Komunikacijos sąvoka. Komunikacijos priemonės. Komunikacijos istorijos periodizavimas. Žmogiškosios komunikacijos raidos etapai. Komunikacijos raidos bruožai ir tendencijos. Žmonijos istorijos laikrodis. Teoriniai požiūriai į komunikacijos istoriją. Kalba. Raštas. Ženklų ir signalų amžius. Kalbos amžius. Kalbos atsiradimas. Kalbos kilmės teorijos. Pasaulio kalbos. Mišrios kalbos. Kas vyksta su kalbomis? Raštas. Primityvūs rašto tipai. Rašto atsiradimo prielaidos. Pagrindiniai rašto tipai – rašto formavimosi etapai. Piktogramos. Ideogramos (logogramos). Pagrindinės ideografinio rašto sistemos. Fonetinis raštas. Raštas kaip komunikacijos priemonė. Žodinė ir rašytinė kultūra. Rankraštinė knyga: Senovės Rytų valstybės. Rankraštinė knyga: Antika. Rankraštinė knyga: Viduramžių Europa. Raštas kaip komunikacijos priemonė. Žodinė ir rašytinė kultūra. Spaudos išradimas ir įtaka. Spaudos išradimas: Kinija. Spaudos išradimas: Vakarų Europa. Kodėl Gutenbergas? J. Gutenbergo metodo išskirtinumas. Poreikis spaudai. Spausdinimo technologijos raida. Spaudos įtaka. Sociologinis požiūris į knygos istoriją. Spaudos įtakos visuomenei kryptys. Laikraščių istorija. Iki tikrųjų laikraščių atsiradimo... Laikraščių atsiradimo prielaidos. "Tikri" laikraščiai. Pirmieji tikri laikraščiai. Ankstyvųjų laikraščių formos. Laikraščiai XVII amžiuje. Spaudos laisvės raida. Spaudos laisvės įtvirtinimas. Spaudos laisvės raida: reguliavimo sistemos. Laikraščių leidybos raida XVIII amžiuje. Laikraščių leidybos raida XVIII amžiuje. Masinių laikraščių pradžia: "penny press". Masinės spaudos prielaidos. XIX amžiaus 9 dešimtmetis: "naujoji žurnalistika". Tabloidinė (bulvarinė) spauda. Tabloidizacija. Laikraščių raidos tendencijos. Telegrafas ir telefonas. Elektroninės komunikacijos era. Optinis telegrafas (semoforas). Telegrafo išradimas. Telefono valdymas. Telegrafo plėtra. Telegrafo reikšmė. Telefono išradimas. Telefono plėtra. Telefono valdymas. Mobilus ryšys. Naujienų agentūros. Tarptautinė naujienų agentūrų plėtra. Naujienų agentūrų susitarimai. Naujienų agentūros po Pirmojo pasaulinio karo. Tarptautinių naujienų sistema. Tarptautinio komunikacijos srauto kritika. New World Information and Communication Order (NWICO). Garso įrašai. Muzikos įrašų pramonė. Garso įrašų reikšmė. Garso įrašų raidos etapai (įrašų technologijos tipai). Mechaniniai įrašai. Magnetiniai įrašai. Optiniai analoginiai įrašai. Skaitmeniniai įrašai. Muzikos įrašų pramonė. Muzikos įrašų įtaka. Muzikos įrašų pramonė pasaulyje. Muzikos įrašų pramonės tendencijos ir problemos. Fotografija ir kinas. Fotografijos pritaikymas. Fotografijos elementai. Pagrindiniai fotografijos išradimai. Fotografijos plėtra. Tolesnė fotografijos raida. Skaitmeninė fotografija. Fotografija žurnalistikoje. Mėgėjiškos fotografijos reikšmė. Kino išradimas. Filmų rodymo plėtra. Pirmieji kino filmai ("primityvusis etapas", iki 1980). Pereinamasis etapas (1909-1918). Pokarinis etapas. Garsinis kinas (nuo 1927 metų). Holivudo studijų sistema. Konkurencija su televizija. Dabartinės tendencijos. Visų laikų pelningiausi filmai (apskaičiuota atsižvelgiant į infliaciją). Radijas ir televizija. Radijo išradimas. Radijo transliacijos. Radijo valdymas ir organizavimas. Turinio ir organizacinė raida. Radijo raida 4 dešimtmetyje ir po Antrojo pasaulinio karo. Radijo raida po Antrojo pasaulinio karo. Radijo propaganda. Televizijos išradimas: mechaninė televizija. Televizijos išradimas: elektroninė televizija. Televizijos plėtra. Televizijos reguliavimas ir organizacija. Visuomeninės televizijos modelis. Televizijos dereguliavimas Europoje. Televizijos programų plėtra. Televizija: tendencijos. Televizijos ypatumai. Internetas. Interneto atsiradimas ir plėtra. Interneto galimybių plėtra. Interneto kiekybinė plėtra: vartotojų skaičius. Skaitmeninė atskirtis. Internetas kaip komunikacijos priemonė. Interneto įtaka. Informacijos visuomenė. Informacijos visuomenės metaforos. Žodinė – rašytinė – elektroninė kultūra. Kompiuterinės komunikacijos amžius. Interneto istorija. Skaitmeninė atskirtis. Informacijos visuomenė. Skaityti daugiau
Komunistinio disidentizmo raiškos bruožai ir ypatybės Sovietų Socialistinių Respublikų Sajungoje (SSRS) ir pasaulio komunistiniame judėjime tarpukariuBolševikų partija. Spalio revoliucijos laimėjimų sunaikinimas ir reakcija į Vasario revoliuciją. Nuosaikusis bolševikų sparnas. Kairiųjų komunistų opozicija. Darbininkų opozicija. Stalinas ir jo politika. Skaityti daugiau
...