Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija > Visuotinės istorijos konspektai
Visuotinės istorijos konspektai

(130 darbai)

Die Geschichte der SchweizDarbas vokiečių kalba. Šveicarijos istorija. Die Schweiz vor der Entstehung der Eidgenossenschaft. Entstehung und Aufstieg der Eidgenossenschaft (1291- 1518). Die Reformationszeit in der Schweiz. Das Ancien Régime. Die helvetische Revolution (1712 - 1830). Der Sieg des Liberalismus und die Entstehung des Bundesstaates (1830 - 1874). Industrieller Aufschwung und Verschiebung der politischen Fronten (1874-1914). Skaityti daugiau
Egėjo civilizacija. KretaEgėjo civilizacija. Pagrindinės archeologinės radimvietės ir atradėjai. Kikladų salų kultūra. Tera (arba Santorinio) sala. Žemės drebėjimai. Atlantidos problema. Kretos (minojinė) kultūra. Egėjo civilizacijos raštas. Skaityti daugiau
Egiptas (17)Praeities atradimas. Išradimai. Pirmieji gyventojai. Dviejų karalysčių susijungimas. Nilo šalis. Senoji karalystė: valstybė. Memfio laikai. Valdžios struktūra. Faraonas ir Egipto visuomenė. Turto paskirstymas. Laisvieji žmonės. Raštininkas. Raštas. Amatininkai. Valstiečiai. Senoji karalystė: religija. Heliopolio Eneada. Mirusiųjų kultas. Piramidės. Piramidžių statytojai. Sfingės paslaptis. Pirmasis suirutės laikotarpis. Vidurinė karalystė. Ryšiai su užsienio kraštais. Fajumas. Žemvaldžio ūkis. Antrasis sirutės laikotarpis. Hiksų invazija. Naujoji karalystė. Didžioji sostinė Tėbai. Amatininkystės raida. Šventykla. Apeigos. Šventyklos mokykla. Religijos krizė. Karalių slėnis. Darbininkų miestelis. Faraonai kapaviečių puošyba. Karai su hetitais. Egipto smukimas. Helenizmo laikai. Krikščionybė ir islamas Egipte. Skaityti daugiau
Egipto civilizacijaPirmieji egiptologai. Civilizacijos pradžia. Politinė Egipto raida. Civilizacijos subrendimas. Civilizacijos irimo pradžia. Echnatono religinė reforma. Egipto civilizacijos dezintegracija. Civilizacijos dvasia ir tradicijos. Skaityti daugiau
Egipto civilizacija (3)Tyrinėtojai. Egipto civilizacijos raidos etapai. Civilizacijos pradžia. Egipto civilizacijos pradžią nulėmė šie veiksniai. Politinė Egipto raida. Civilizacijos subrendimas. Egipte Senosios karalystės laikotarpiu buvus civilizaciją rodo šie požymiai. Civilizacijos lūžis ir nuosmukis. Civilizacijos dezintegracija. Egipto kultūra. Religija. Menas. Etika. Asmenybės. Skaityti daugiau
Europos gyventojaiEuropos gyventojai. Gyventojų statistikos užuomazgos. Vietiniai surašymai. Asmeniniai ir visuomeniniai poreikiai. Poreikių struktūra. Maisto produktai. Būsto evoliucija. Svarbiausi technikos pasiekimai. Prekybos sritys, keliai, transportas. Miestai. Skaityti daugiau
Frankų karalystė ir imperija. Feodalinių santykių atsiradimasFrankų karalystė ir imperija. Feodalinių santykių atsiradimas. Germanai užkariauja Vakarų Romos imperiją. Frankų valstybės susidarymas ir krikščionybės priėmimas. "Salijų teisynas". Frankų ūkis ir visuomeniniai santykiai. Paskutiniai Merovingai ir pirmieji Karolingai. Imperijos susikūrimas. Feodalinių santykių susiformavimas. Frankų imperijos suirimas. Verdeno sutartis. Naujas Cezaris Vakaruose. Europos apmatai. Frankų karalystė ir imperija. Frankų imperija. Imperatorius ir popiežius. Feodalizmas Vakarų Europoje. Popiežiaus ir imperatoriaus kova. Skaityti daugiau
Graikijos civilizacijaLentelės. Graikijos civilizacija. Homero (Tamsiųjų amžių) laikotarpis – XI – IX amžius pr. Kr. Archajinis laikotarpis – VIII – VI amžius pr. Kr. Senovės Sparta (Lakedemonas). Didžioji graikų kolonizacija – VIII – VI amžius pr. Kr. Peloponeso sąjunga – VI amžius pr. Kr. Atėnų valstybės susidarymas. Solono reformos – 594 metai pr. Kr. Peisistrato tironija – 560–527 metai pr. Kr. Klistenio reformos – apie 509–502 metai pr. Kr. Skaityti daugiau
Graikų mitologijos personažaiMūzos. Pigmalionas. Narcizas. Pandora. Erodas. Demetra. Persefonė. Midas. Sizifas. Europa. Niobė. Orfėjas. Euridikė. Dedalas. Moiros. Pegasas. Persėjas. Tesėjas. Heraklis. Skaityti daugiau
Heleninė civilizacijaHeleninė civilizacija. "Homero klausimas". Graikų raštas. Heziodas ir graikų dievai. Sinoikizmas. Olimpinės žaidynės. Didžioji Graikų kolonizacija. VI amžiaus pr. Kr. Revoliucija. Kultūrinis perversmas. Konfederacija. Karai su persais. Sparta VI – V amžiuje pr. Kr. Atėnų demokratija. Heleninės civilizacijos lūžio priežastys. Graikų karai (431 – 355 m. pr. Kr.). Dvasinis civilizacijos lūžis. Graikų minties iškilimas. Universalios valstybės kūrimas. Aleksandras Makedonietis. Politinė suirutė. Civilizacijos smukimo epochos pradžia. Skaityti daugiau
Heleninė civilizacija (2)Heleninės civilizacijos graikų laikotarpis. Homero dievai. Graikų raštas. Sinoikizmas. Atėnų demokratija. Karai su persais. Graikų karai. Universalios valstybės kūrimas. Aleksandras Makedonietis ir jo žygis. Graikų menas, mitai, filosofija. Skaityti daugiau
Heleninės civilizacijos romėniškasis laikotarpisHeleninės civilizacijos romėniškasis laikotarpis. Chronologija.Karalių epocha. Romos respublika. Punų karai. Triumviratas. Romos imperija. Principatas. Krize. Dominatas. Skaityti daugiau
Helenistinė civilizacijaHelenistinės civilizacijos graikiškasis laikotarpis. Periodizacija. Helenistinės civilizacijos formavimasis. "Homero klausimas". Sinoikizmas. Didžioji graikų kolonizacija. Graikų ir persų karai. Atėnų demokratija. Sparta. Graikų tarpusavio karai (Peloponeso karas). Universalioji graikų valstybė. Aleksandras Makedonietis ir jo imperija. Senovės Graikijos kultūra. Atmintinė. Skaityti daugiau
Helenistinės civilizacijos romėniškasis laikotarpisPeriodizacija. Etruskai. Romos istorijos pradžia. Romos respublika. Romos užkariavimai. Pilietiniai karai I amžiuje pr. Kr. Roma imperijos laikais. Romos religija. Krikščionybė. Romėnų karyba. Romėnų teisė. Romos kultūra. Skaityti daugiau
Helenizmas (2)Aleksandro Makedoniečio užkariauta teritorija. Helenizmas datuojamas. Naujoji pasaulėvoka. Nuo polis prie cosmopolis. Žmonės prarado savo turėtą kaip piliečio svarbos jausmą, nes tapo ne patys sprendžiantys, bet kitų valdomi. Graikiškasis elementas. Statyba ir urbanistika. Graikų kultūros plitimas. Kultūros pobūdis. Aleksandrija. Biblioteka. Helenizmo menas. Skaityti daugiau
Helenizmas (3)Dalis konspekto medžiagos pateikta lietuvių kalba, dalis rusų kalba. Įvadas. Metodinės pastabos. Makedonijos iškilimas. Šaltiniai. Makedonijos valdovai, jų aplinka. (Rufas K.K. Apie Aleksandro Didžiojo žygius ir gyvenimą), (Plutarchas. Rinktinės biografijos). Promakedonietiška Graikijos aristokratų veikla. (Письмо философа Спевзиппа македонскому царю Филиппу. Хрестоматия по истории древней Греции), (Дройзен И.Г. История эллинизма. Т.1.-Санкт-Петербург), (Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма). Pasaulinės imperijos kūrimas. Šaltiniai. Aleksandro valstybės organizacija. (Арриан. Поход Александра. Хрестоматия по истории древней Греции), (Диодор. Историческая библиотека.-.В кн. Арриан. Поход Александра: Дополнения). Politika Graikijoje. (Надпись из Хиоса, 332 г. до н. э. Хрестоматия по истории древней Греции). Valdovo asmenybės vertinimai. (Диодор. Историческая библиотека.-.В кн. Арриан. Поход Александра. Дополнения), (Rufas K.K. Apie Aleksandro Didžiojo žygius ir gyvenimą), (Арриан. Поход Александра). Istorikų veikalai. Ekspansijos ir jos ekonominių padarinių interpretacijos. (Дройзен И.Г. История эллинизма. Т.1.). Gyvenimo būdo kaita. (Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток). Naujų helenistinių valstybių susidarymas, jų raida. Šaltiniai. Imperijos padalinimas. (Rufas K.K. Apie Aleksandro Didžiojo žygius ir gyvenimą). Helenizmo atspindžiai senajame testamente. (Rubšys A. Raktas į Senajį Testamentą. D.3). Diadochų (Aleksandro politikos įpėdinių) veiklos vertinimai. (Тарн В. Эллинистическая цивилизация), (Эллинизм: экономика, политика, культура), (Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма), (Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма). Helenizmo kultūros savitumai. Šaltiniai. Aleksandrijos miesto steigimas ir plėtra. (Диодор. Историческая библиотека.-.В кн. Арриан. Поход Александра. Дополнения). Apie Aristotelį ir jo aplinką. (Rufas K.K. Apie Aleksandro Didžiojo žygius ir gyvenimą), (Plutarchas. Rinktinės biografijos). (Žymių žmonių testamentai). Tyrimai. Helenizmo tęstinumo ir kultūrų sąveikos klausimai. (Batchelor M. Atsiverčiame Bibliją), (Rubšys A. Raktas į Senąjį Testamentą. D.3.). Дройзен И.Г. История эллинизма. Т.1.). (Эллинизм: экономика, политика, культура). (Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток). Helenizmo epochos menas. (Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток). Skaityti daugiau
Imperatorių sudievinimasImperatorių sudievinimas, būdingas Romos religiniam gyvenimui. Sudievinimas (divinatio). Imperatoriaus kultas. Ką iš tikro reiškė imperatoriaus kultas? Papildomi pavyzdžiai. Cezaris. Augustas. Tiberijus. Kaligula. Klaudijaus politika. Neronas. Imperatoriaus kulto plitimas valdant Flavijams. Religinė Antoninų politika. Naujos imperatoriaus kulto formos valdant Severams. Visų imperatoriaus kulto formų vystymesi svarbus buvo Romos armijos, pagrindinio šio kulto nešėjo provincijose, vaidmuo. Skaityti daugiau
IstorijaPagrindinės datos: Senosios Artimųjų Rytų civilizacijos, Antika, Baltai, Krikščionybė, Pasaulio istorija, Bažnyčia viduramžiais, Lietuvos valstybė, Mindaugas, Kovos su kryžiuočiais, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) nuo Krėvos sutarties iki Liublino unijos, Naujųjų amžių pradžia, Mokslo išradimai, Didieji geografiniai atradimai, Reformacija ir kontrreformacija. Skaityti daugiau
Istorija (10)Bolševikai. Antantės sąjunga. Datos ir veikėjai. Žydai, carizmo politika. Komunistų judėjimas ir Kominternas. Fašizmas. Fašistinė Italija. Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais. Skaityti daugiau
Istorija (13)Spalio ginkluotas perversmas Rusijoje. Bolševikų atėjimas į valdžią. Sovietų Rusijos vidaus ir užsienio politika 1918-1920 metais. Industrializacija. Kolektyvizacija. Fašizmas XIX (19) amžiaus pabaigoje - XX (20) amžiaus pradžioje. Tarptautiniai santykiai prieš antrąjį pasaulinį karą. II pasaulinis karas 1939 metų rugsėjo 1 d.- 1945 metų rugsėjo 2 d. Skaityti daugiau
...