Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija
Visuotinė istorija

(840 darbai)

ErezijosĮžanga. Kontekstas. Erezija. Kova su erezijomis. Pirmosios erezijos. Bažnyčios atsakas. Arijonizmas. Nestorianizmas. Monofizitizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Europa (4)20 klausimų testas apie Europą. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Europinio identiteto bruožaiĮvadas. Europos apibrėžimai. Europos identiteto formavimasis. Europinis identitetas. Politinis Europos identitetas. Europos civilizacinio identiteto reikšmė istorijos eigoje. Kultūrinis Europos identitetas. Egzistencinis bei socialinis Europos civilizacinio identiteto aktualumas. Krikščionybė kaip europinės kultūros forma. Europinio ir tautinio tapatumo santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Europos knyga XVI – XVII amžiujeReformacija. Knygų tematika. Liuterio teiginiai. Reformacijos įtaka knygų plitimui. Išvados. Skaityti daugiau
Europos gyventojaiEuropos gyventojai. Gyventojų statistikos užuomazgos. Vietiniai surašymai. Asmeniniai ir visuomeniniai poreikiai. Poreikių struktūra. Maisto produktai. Būsto evoliucija. Svarbiausi technikos pasiekimai. Prekybos sritys, keliai, transportas. Miestai. Skaityti daugiau
Europos integracijos istorija: nuo Romos iki Mastrichto sutartiesPowerPoint pristatymas. Darbo uždaviniai. Europos integracija 1958-1973 metų laikotarpiu. Lentelė: galiojimas, sutartys, šalys, sutarties esmė. Romos sutartis. Muitų sąjunga. Europos laisvosios prekybos sutartis (EFTA). Trijų institucijų Sujungimo-Merger'io sutartis. Liuksemburgo kompromisas. Hagos viršūnių susitikimas. Europos Sąjungos (ES) integracijos proceso stagnacijos laikotarpis, 1973-1985. Europos integracijos stagnaciją nulėmę veiksniai. Bandymai pagreitinti permainų procesą. 1975 m. Ortoli paskelbti tikslai. Tindemanso pranešimas. Stagnacijos laikotarpio pabaiga. Baltoji knyga. Suvestinis Europos aktas. Suvestinio Europos akto tikslas. Bendrijos kelias į vieningą rinką. Suvestinis Europos aktas: pataisos, papildymai, naujovės. 1988-1992 metų intensyvios pastangos įgyvendinant Europos Bendrijos (EB) tikslus. Politinė Europos Sąjunga. Mastrichto sutartis. Mastrichto sutartis: tikslai. Mastrichto sutartis: įvestos naujovės. Išvados. Skaityti daugiau
Europos istorija, tautų istorijosĮvadas. Sampratos. Dichotomijos. Kas mes esame? Senovės Roma. Senovės Graikija. Romos ir Graikijos valdžia Antikos laikotarpiu. Europa žydų istorijoje. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Europos knyga XVI - XVII amžiuje. Žymiausios leidėjų dinastijosĮvadas. Spaudos apžvalga XVI – XVII amžiuje. Žymiausios leidėjų dinastijos: Aldai, Etjenai, Plantenai, Elzevyrai. Aldų leidykla. Stefanų (Etjenų) leidykla. Plantenų leidykla. Elzevyrų leidykla. Išvados. Skaityti daugiau
Europos kolonizacija XVI - XVIII amžiusEuropos kolonizacija 16 - 18 amžius. Europa – civilizacijos centras (įvadas į Europos kolonizacijos periodo pasekmes). Kultūrinė takoskyra. Didieji geografiniai atradimai (Europos kolonizacijos pradžia). Ekonominė ekspansija Europoje XVI amžiuje. Europos kolonizacijos periodiškumas. Ispanija ir Portugalija. Ispanijos ir Portugalijos kolonijinė sistema. XIX amžius – Vakarų Europa kolonizuoja Azija ir Afriką. Išvados. Skaityti daugiau
Europos kultūra: Ispanija, Graikija, ItalijaKultūra. Europos kultūros zonos. Ispanija. Graikija. Elada-Europos kultūros lopšys. Graikija. Italija. Dabartinė Italija. Drabužiai. Vaišės. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Europos valstietijos raida viduramžiaisĮvadas. Europos valstietija Ankstyvaisiais viduramžiais. Valstietijos padėtis viduramžių klestėjimo laikotarpiu. Valstietijos padėtis vėlyvaisiais viduramžiais. Išnašos. Skaityti daugiau
F. Schachermeyer "Aleksandras Makedonietis"Frydricho Schachermeyerio knygos "Aleksandras Makedonietis" recenzija. Skaityti daugiau
Fašistinė ItalijaPowerPoint pristatymas. Benito Mussolini. Atėjimas į valdžią. Įsigalėjimas. "Darbo chartija". Laterano sutartis. Italijos moterys. Plieno paktas. Dučės nesėkmės. Musolinio mirtis. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Fašistų požiūris į vadąVado padėtis fašistinėje visuomenėje. Ką fašistams reiškė jų vadas? Benitas Musolinis (Benito Mussolini). Vado kulto problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Fašistų vadas Benitas MusolinisPowerPoint pristatymas. Biografija. Musolinis bandė dirbti. Musolinis ir Hitleris. Fašizmas. Musolinio atėjimas. B. Musolinis. Diktatūros įtvirtinimas. Skaityti daugiau
FašizmasFašizmo susikūrimas. Fašistai valdžioje. Fašizmo filosofai. Fašizmas Vokietijoje. Vokietijos fašistų vidaus politika. Fašizmas Europoje. Dučė ir fiureris- fašistai. Išvados. Skaityti daugiau
Fašizmas (2)Įvadas. Fašistinės ideologijos ištakos. Tautos "vado" B. Musolinio idėjos. A. Hitlerio "viešpačių rasės" politika. Vokiečių fašizmas. Japonijos giminingumas fašistinėms ideologijoms. Išvados. Nuorodos. Skaityti daugiau
Fašizmas (3)PowerPoint pristatymas. Fašizmas. Fašizmo sąvoka. Fašizmas Italijoje. Fašizmas Vokietijoje. Fašizmo idėjų paplitimas. Fašizmo nusikaltimai. Holokausto sąvoka. Pasipriešinimas fašizmui. Skaityti daugiau
Fašizmas (5)Įvadas. Ankstyvasis fašizmas. Agrarinis fašizmas. Nuo Giolitti pralaimėjimo iki fašistų perversmo. Skaityti daugiau
Fašizmas EuropojeFašizmas. Fašizmas Italijoje. Fašizmas Vokietijoje. Adolfas Hitleris. Skaityti daugiau
......