Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija
Visuotinė istorija

(840 darbai)

Viduramžių žmogus (2)Viduramžių žmogaus mąstymas bei mentalitetas, palyginimas su šių laikų žmogumi. Viduramžių individo bruožai. Religijos įtaka. Skaityti daugiau
Viduramžių žmogus (3)Pasaulio matymas. Prietaringumas. Krikščionybė. Viduramžių visuomenė. Žmogaus ryšys su gamta. Skaityti daugiau
VikingaiPowerPoint pristatymas. Vikingai. Vikingų amžius. Vikingų laivyba ir karyba. Vikingai ir baltų gentys. Vikingų žygiai. Skaityti daugiau
Vikingai (2)Įvadas. Normaniškoji teorija. Baltijos jūros šiaurinės tautos. Baltai vikingų žygių laikais. Sakso Gramatiko istorija. Sakso Gramatiko legendos. Roriko kova su kuršiais ir švedais. Ragnaro Lotbroko žygiai. Baltų antpuoliai į Daniją. Išvados. Skaityti daugiau
Vikingai (3)PowerPoint pristatymas. Kas yra vikingai. Vikingų amžius. Karo įrankiai. Šalmai. Vikingų žygiai. Leifas Eiriksonas. Torfinas Karlsefnis. Freidis. Laivai. Plėšikai. Prieš baltų gentis. Toras. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Vinstonas ČerčilisPowerPoint pristatymas. Vinstonas Čerčilis (1874 - 1965). Vinstono Čerčilio biografija. Karjeros pradžia. Vinstono Čerčilio nuopelnai iki II-ojo pasaulinio karo pradžios. Vinstonas Čerčilis prasidėjus II-ajam pasauliniam karui. Vinstono Čerčilio garsioji kalba. Pirmojo Pasaulinio karo metais. V.Čerčilio paminklas. Šlovės viršūnėje. Pokarinis periodas. Apdovanojimai. Skaityti daugiau
Visuomenė ir kultūra XIX amžiaus pradžioje - XX amžiaus pradžioje (2)PowerPoint pristatymas. Mokslo ir technikos pažanga. Chemijos ir fizikos raida. Meno raida. Vincento van Gogo paveikslai. Muzika. Literatūra. Miestų augimas ir jų architektūra. Gyvenimo sąlygų pasikeitimas. Švietimo raida ir spaudos plitimas. Kinas. Kultūros ir mokslo sąjūdis XX amžiaus pradžioje. Teatras ir muzika. M. K. Čiurlionis. Skaityti daugiau
Visuomenė ir kultūra XIX amžiaus pradžioje - XX amžiaus pradžioje40 klausimų istorijos testas. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Visuotinė istorijaFeodalinis susiskaldymas. Karolio Didžiojo užkariavimai. Feodalinis dvaras IX – XI amžiuje. Kijevo Rusia X – XII amžiuje. Romos katalikų bažnyčia XI – XIII amžiuje. Kryžiaus karai. Centralizacijos procesai XII amžiuje. Prancūzijos suvienijimas. Anglijos suvienijimas. Mongolų–totorių jungas Rusijoje. Maskvos iškilimas. Didieji geografiniai atradimai. Renesansas. Reformacija. Kontrreformacija. Kapitalistinių santykių formavimasis. Nyderlandų revoliucija. Rusija Ivano IV valdymo laikai. Livonijos karas. Absoliutinė monarchija Prancūzijoje XVII – XVIII amžiuje. Anglijos revoliucija XVII amžiuje. Monarchijos restauravimas Anglijoje. Rusija XVII amžiaus pabaigoje – XVIII amžiaus pradžioje. Šiaurės Amerikos Nepriklausomybės karas. Prancūzija Napoleono Bonaparto valdymo metais. Didžioji 1789 metų prancūzų revoliucija. 1848 metų revoliucijos Vakarų Europoje. Karinių blokų formavimasis Europoje. 1905–1907 metų revoliucija Rusijoje. Pirmasis pasaulinis karas. Europos perdalijimas po Versalio taikos. Pilietinis karas Rusijoje. SSRS industrializacija. SSRS kolektyvizacija. Reparacijų klausimas po Versalio taikos. Lokarno susitarimai. Tautų Sąjunga. Didžiųjų valstybių santykiai su SSRS. Fašistinių diktatūrų susikūrimas Europoje. Dviejų karo židinių susidarymas. Tarptautiniai santykiai iki II Pasaulinio karo. Antrasis pasaulinis karas. Tarptautiniai pokyčiai po II Pasaulinio karo. Komunistinių valstybių sukūrimas. Jungtinių tautų organizacija. Šaltasis karas. Karinių blokų įkūrimas. JAV po II Pasaulinio karo. JAV po II Pasaulinio karo. SSRS: atšilimas ir sąstingis. Vakarų Europa po II Pasaulinio karo. Socialistinė Europa 1953–1985 metais. Kinija po II Pasaulinio karo. Japonija po II Pasaulinio karo. Trečiasis pasaulis po II Pasaulinio karo. Kolonijinės sistemos pabaiga. Korėjos karas. Arabų ir Izraelio konfliktas. 1956 m. sukilimas Vengrijoje. Kubos revoliucija. Berlyno krizė. Karibų krizė. Lotynų Amerikos ir Afrikos diktatūros. Vietnamo karas. Karas Afganistane. Helsinkio taikos konferencija. Europos sąjunga. Pertvarka SSRS. SSRS suirimas. Socialistinės sistemos Europoje žlugimas. Vokietijos suvienijimas. Postsocialistinės šalys XX amžiaus pabaigoje. Jugoslavijos suirimas. Persijos įlankos konfliktas. Mokslo ir technikos revoliucija. Kultūros tendencijos. Skaityti daugiau
Visuotinė istorija (2)Europos ekonomikos raida XIX amžiaus II pusėje. Imperializmas ir jo priežastys. Kolonijinė ekspansija ir priešinimasis jai. Kolonializmo padariniai. Prieštaravimų pasaulyje stiprėjimas. Karinių sąjungų kūrimasis Europoje. Trilypė sąjunga. Antantė. Kultūra. Menas. Architektūra. Didžioji Prancūzijos revoliucija (1789–1794). Napoleono epocha Europoje. Pramonės perversmas. Modernios politinės sistemos formavimasis. XIX amžiaus revoliuciniai sąjūdžiai. Vokietijos suvienijimas. Italijos suvienijimas. Kolonializmas XIX amžiaus II pusėje. Jo poveikis Afrikos ir Azijos žemynams. Baudžiavos panaikinimas Rusijoje. 1905 metų revoliucija Rusijoje. Pasaulis po pirmojo pasaulinio karo. Totalitarinė sistema Tarybų Sąjungoje. Pasaulio ekonomikos raida tarpukario metais. Fašizmo gimimas. Tarptautinių santykių paaštrėjimas IV dešimtmetį. II pasaulinis karas. Sąjungininkų konferencijos II pasaulinio karo metu. Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais. Komunistinis pasaulis 1945 – 1985 metais. Vakarų šalys po II pasaulinio karo. Tarptautiniai santykiai 1955 – 1985 metais (Šaltojo karo laikotarpis). Pagrindiniai šaltojo karo laikotarpio konfliktai ir krizės. Pasaulis po 1985 metų. Pasaulinė socializmo sistema. Jos žlugimas 1985 – 1991 metais. Revoliuciniai XIX amžiaus sąjūdžiai. Imperializmo epocha. Skaityti daugiau
Visuotinė istorija (3)Graikų ir romėnų įtaka Vakarų Europos kultūrai. Frankų valstybės susiformavimas ir raida. Nelygybės atsiradimas tarp germanų. Frankų imperija valdant Karoliui Didžiajam. Kijevo Rusija. Krikščionybės įvedimas. Federalinių santykių įsigalėjimas. Kijevo Rusijos kultūra. Krikščionybės išplitimas. Bažnyčios vaidmuo viduramžiais. Kryžiaus žygiai ir jų padariniai. Centralizuotų Anglijos ir Prancūzijos valstybių susidarymas XI-XV amžiuje. Centralizacijos reikšmė ir pasekmės. Didieji geografiniai atradimai. Prielaidos. Amerikos ir jūrų kelio į Indiją atradimas. Pirma kelionė aplink pasaulį. Geografinių atradimų reikšmė. Renesanso kultūra. Prielaidos. Humanizmas. Naujų vertybių iškėlimas kultūroje ir mene. Nyderlandų nepriklausomybės karas (buržuazinė revoliucija). Absoliutizmas. Priežastys. Centrinės valdžios stiprėjimas. Absoliutinės monarchijos Prancūzijoje ir Anglijoje. Šiaurės Amerikos nepriklausomybės karo priežastys. D. Vašingtonas. "Nepriklausomybės deklaracija". Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) susikūrimas. Anglijos ir Amerikos kolonistų priežastys. Didžioji prancūzų XVIII amžiaus revoliucija. Revoliucijos priežastys. Buržuaziniai pertvarkymai XVIII amžiuje. Švietėjų mintys. Napoleono Bonaparto diktatūra. Prancūzijos grobiamieji karai. Kapitalizmo raida XIX amžiaus antroje pusėje. Socializmo idėjų plitimas Europoje. Vokietijos susivienijimas. Pirmojo pasaulinio karo priežastys. Jo rezultatai. Fašistinių diktatūrų Europoje atsiradimas po pirmojo pasaulinio karo. Priežastys. Stalininės socializmo stovyklos susikūrimas Europoje. Skaityti daugiau
Visuotinė istorija (3)Paryžiaus taikos konferencija ir politiniai pasikeitimai Europoje. Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje. Lietuvos nepriklausomybė. Steigiamasis seimas, Lietuvos valstybės pagrindų susikūrimas. Stalinė diktatūra. Pasaulio ekonomikos raida tarpukario metais. Fašistinė Italija. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Didžioji Britanija ir Prancūzija tarpukario metais. Vokietija (Veimaro respublika). Skaityti daugiau
Visuotinė knygos istorijaVisuotinė knygos istorija (Rankraštinė knyga Azijos ir Afrikos valstybėse). Knyga Senovės Egipte. Papiruso gamyba. Knyga Mezopotamijoje. Raštas ir knyga Kinijoje. Arabų rankraštinė knyga. Knygų rinkiniai ir bibliotekos. Išvados Skaityti daugiau
Vladimiras Iljičius LeninasReferatas apie Vladimiro Iljičiaus Uljanovo gyvenimą ir vykdytą politiką. Įžanga. 1917 m. Vasario revoliucija. Spalio perversmas. Leninas. Iš darbininko M. Silvino atsiminimų apie V. Leniną. Propagandinės frazės. LTSR himnas. TSRS himnas. Juokai apie komunizmą, Tarybų Sąjungą ir V. Leniną. Skaityti daugiau
Vladimiras Iljičius Leninas (2)Prologas. Socializmas. Lenino vaikystė ir jaunystė. Revoliucinės veiklos pradžia. Rusijos revoliucinio proletariato vadas. 1917m. Vasario revoliucija. 1917m. Spalio revoliucija. Lenino politikos pabaiga. Lenino kilmė. Stalino ir N. Krupskajos santykiai. I. Armand. Iš darbininko M. Silvino atsiminimų apie V. Leniną. Epilogas. Skaityti daugiau
Vokiečių žemių centrai XVI amžiujeĮvadas. Vokietijos miesto socialinė struktūra XVI amžiuje. Miestai – metropoliai. Prekybinių ryšių vystymasis. Sunki valstiečių padėtis. Žemės ūkio vystymasis. Valstiečių karo pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Vokietija 1919-1932 metais. Veimaro respublikaPowerPoint pristatymas. Vokietija 1919-1932 metais. Veimaro respublika. 1929-1933 metai. Bedarbių skaičius Vokietijoje. Infliacija Vokietijoje. Fašizmo atsiradimo prielaidos. Jos pagrindinės idėjos. Nacionalsocialistinė diktatūra Vokietijoje. Socialinė politika. Fašistai vykdė antisemitinę politiką. Jos priemonės. Ginklavimosi išlaidos Vokietijoje 1932-1939 m. Užsienio politika 4 dešimtmetyje. Skaityti daugiau
Vokietija Hitlerio valdymo metaisAdolfas Hitleris. Holokaustas. Svastika. Hitlerio ėjimo į valdžią "kelias". Vokietija Hitlerio valdymo metais. Nuotraukos. Skaityti daugiau
Vokietija XIX amžiujeDetali XIX amžiaus Vokietijos istorija, Prūsijos suvienijimas. Meternichas. G.V.F. Hegelis. J.G. Fichtė. F.V.J. Šelingas. F. Šileris. Konservatyvioji partija. Vokietijos socialdemokratų darbininkų partija. Vokietijos nacional-liberalų partija. Skaityti daugiau
Vokietijos ekonominė raida XIX amžiujeĮvadas. Vokietijos perėjimas prie tikrosios kapitalistinės ekonomikos. Vokietijos karas su Prancūzija (1871 metais). Pražūtinga pinigų infliacija. Pinigų reforma. Išvados. Skaityti daugiau
...