Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija
Visuotinė istorija

(840 darbai)

Pirmasis pasaulinis karas (2)Dviejų karinių - politinių blokų susidarymas ir jų prieštaravimų didėjimas. Karo pradžia. Karo planai. Karo veiksmų eiga 1914 m. Karo veiksmai 1915-1916 m. 1917-1918 m. įvykiai. Karo pabaiga. Pirmojo pasaulinio karo rezultatai. I pasaulinio karo padariniai. Skaityti daugiau
Pirmasis pasaulinis karas (3)Pirmas pasaulinis karas. Įžanga. Karas Vakaruose 1914-aisiais. Karas Rytuose 1914-1915 m. Jūrų karas. Karas ore. Sprendimas Vakaruose. Skaityti daugiau
Pirmasis pasaulinis karas (4)Pirmojo pasaulinio karo istorija. Vokietijos militarizmas. Sąjungos. Naujos karo dimensijos. Karas vakaruose 1914-aisiais. Marnos mūšis. Skaityti daugiau
Pirmasis pasaulinis karas (5)Pirmasis pasaulinis karas. Lietuvos valstybės atkūrimas. Pirmojo pasaulinio karo pradžia. Karo frontai 1914 – 1917 m. Lietuva vokiečių okupacijos metais. Rusija 1917 m. Lietuvių pastangos atkurti Lietuvos valstybę. Nuo Bresto taikos iki Kompjeno paliaubų. Karo padariniai ir Versalio taikos sutartis. Skaityti daugiau
Pirmasis pasaulinis karas (6)PowerPoint pristatymas. Įžanga. Priežastys. Valstybių tikslai. Prieš karą. Karo pradžia. Karo eiga. Karo veiksmai 1915-1917m. Karo veiksmai 1918m. Karo pabaiga. Kompjeno paliaubos. Versalio taika. Versalio taikos sutartis. Vokietija. Austrija. Pirmojo pasaulinio karo rezultatai. Fotografijos: Patrankos-bokšte, Austrijos-Vengrijos linijinis kreiseris, BE2c-lėktuvas, Patranka "Didžioji Berta", Vokiečiai žvelgia į rusų pozicijas, Kalnas tuščių sviedinių, Prancūzų apkasas, Vikšrinis "Mother" tankas, Šarvuotas laivas, Britų patranka, Minos sprogimas, Vokiečių kariai, Nukentiejusieji. Skaityti daugiau
Pirmasis pasaulinis karas (7)Datos. sąvokos. Asmenybės. Įvykiai. Lietuvos okupacija. Lietuvių pastangos atkurti Lietuvos valstybę. Taikos sutartys su buvusiais Vokietijos sąjungininkais. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento V.Vilsono taikos programa. Brest Litovsko taikos derybos. Kompjeno paliaubos. Tautų sąjungos projektas. Skaityti daugiau
Pirmasis pasaulinis karas (8)Pirmojo pasaulinio karo priežastys, karo eiga, padariniai. 1905-1907 Rusijos revoliucija, priežastys, revoliucijos eiga. Vasario revoliucija Rusijoje. Spalio ginkluotas perversmas Rusijoje. Bolševikų įsitvirtinimas valdžioje 1917 – 1924 m. Rezultatai. Bolševizmo politika. NEPAS Rusijoje 1921- 1927 m. Komunistinės diktatūros raida. Stalininės teroro sistemos formavimasis. Totalitarizmas Vakarų Europoje. Fašistinė diktatūra Italijoje. 1922 m. perversmo būdu į valdžią ateina Musolinis. Totalitarizmas Vokietijoje. Demokratiniu būdu 1933 m. į valdžią ateina Hitleris. Sąvokos, pavardės. 1907 m. Rusijos revoliucija, priežastys, eiga. Skaityti daugiau
Pirmasis pasaulinis karas (9)PowerPoint pristatymas. Pirmasis Pasaulinis karas. Prieš karą... Karo pradžia. Tikslai. Karo eiga. Karo pabaiga (1918 m.). Karo konkretūs rezultatai. Skaityti daugiau
Pirmojo pasaulinio karo brendimo priežastysIšvardintos priežastys dėl ko kilo I Pasaulinis karas. Europos viešpatavimas. XX amžius. Išvados. Skaityti daugiau
Pirmojo pasaulinio karo ginklaiPowerPoint pristatymas. Kodėl kuriami ginklai karui? 1914-1918 metais kuriami ginklai. Tankas. Prieštankinis šautuvas. Laivai. Šarvuotasis automobilis. Minos. Mosino šautuvas. Šturmo lėktuvai. Skaityti daugiau
Pirmojo Pasaulinio karo priežastys ir eigaPowerPoint pristatymas. Karo priežastys. Balkanų karai kelia įtampą Europoje. Karui rengėsi visos didžiosios valstybės. Nužudymas Sarajeve. Karo veiksmų teatras 1914 metais. Karo veiksmai 1915 metais. Karo veiksmai 1916 metais. Karinės situacijos kaita 1917 metais. Kompjeno paliaubos. Karo aukos. Skaityti daugiau
Pirmosios civilizacijosPagrindiniai civilizacijos požymiai. Civilizacijos raidos etapai. 4 pirmosios Rytų civilizacijos. Senovės Egiptas. Užkariauja Mėnas. Senoji karalystė. Vidurinioji karalystė. Naujoji karalystė. Egiptiečių laimėjimai. Mesopotamija. Įvykiai. Religija. Senovės Indijos civilizacija. Žymiausi miestai. Įvykiai. Indijos laimėjimai. Senovės Kinijos civilizacija. Civilizacijos laimėjimai. Didieji filosofai. Finikiečiai (jūrininkai, pirkliai, išradėjai). Įvykai. Laimėjimai. Žydai. Samarija ir Judėja. Įvykiai. Religija. Skaityti daugiau
Pirmųjų izraeliečių karalių veiklos aprašymai Senajame TestamenteĮvadas. Pirmieji Izraelio karaliai. Saulius. Dovydas. Saliamonas. Priedai (3). Skaityti daugiau
Poligrafinė spauda RusijojeĮvadas. Spaudos atsiradimas Rusijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Poligrafinės spaudos išradėjas J. GutenbergasĮvadas. Poligrafinės spaudos išradėjas Johanas Gutenbergas ir jo leidinai. Analitinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Poligrafinės spaudos išradimas (4)Popieriaus, ksilografinės spaudos ir spaudos atskirais spaudmenimis išradimas Kinijoje ir Korėjoje. Ksilografinė spauda Vakarų Europoje. Poligrafinės spaudos išradėjas J. Gutenbergas. Jo leidiniai. Poligrafinės spaudos plitimas. Inkunabulai. Jų tyrinėjimai. Paleotipai ir jų tyrinėjimai. Chronologija. Skaityti daugiau
Poligrafinės spaudos išradimas (5)PowerPoint pristatymas. Popieriaus, ksilografinės spaudos ir spaudos atskirais rašmenimis Kinijoje ir Korėjoje. Ksilografinės spaudos atsiradimas Vakarų Europoje. Poligrafinės spaudos išradėjas Johanas Gutenbergas. Poligrafinės spaudos plitimas. Inkunabulai ir jų tyrinėjimai. Paleotipai ir jų tyrinėjimai. Chronologija. Skaityti daugiau
Poligrafinės spaudos išradimas (ksilografija Kinijoje)Įvadas. Ksilografinė spauda Kinijoje. Pirmosios Kinų knygos. Litografija Kinijoje. Ksilografija Kinijoje. Ksilografija Vakarų Europoje. Poligrafinės spaudos išradėjas ir jo leidiniai. Poligrafinės spaudos plitimas (pirmieji V. Europos spaustuvininkai). Inkunabulai. Priedas (1). Išvados. Skaityti daugiau
Politinė raida viduramžiaisPowerPoint pristatymas. Visuomenės politinės raidos seka. Ankstyvieji viduramžiai. Frankų karalystė. Karolis Didysis. Frankų imperijos suirimo priežastys. Skaityti daugiau
Politinė Rusios raida 1054-1132 metaisPolitinė Rusios raida nuo 1054 iki 1132 metų. Jaroslavo Išmintingojo sūnūs. Karai. Skaityti daugiau
......