Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija
Visuotinė istorija

(840 darbai)

Naujieji amžiai (2)PowerPoint pristatymas. Didieji geografiniai atradimai. Anglija tampa jūrų valdove. Karalius saulė. "Ir vis dėlto ji sukasi". Petras Didysis. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sukūrimas. Prancūzijos Didžioji Revoliucija. Pramonės perversmas. Napoleonas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pilietinis karas. Europiečiai užkariauja pasaulį. Atradimai, pakeitę žmonių gyvenimą. Skaityti daugiau
Naujųjų amžių istorijaNuo Didžiosios prancūzų revoliucijos iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Didžioji Prancūzijos revoliucija. Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimas. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija (1789 metai). Nuo konstitucinės monarchijos iki respublikos. Jakobinų diktatūra. Prancūzija Direktorijos metais. Švietimo kultūra Lietuvoje. Lietuvos-Lenkijos valstybės likvidavimas. Europa ir Lietuva Napoleono epochoje. Konsulatas ir Imperija Prancūzijoje. Napoleono karai. Prancūzija ir Europa Napoleono Bonaparto epochoje. Napoleono imperijos žlugimas. Vienos kongresas. Lietuva Rusijos imperijoje 1795-1814 metais. Pramonės perversmas. Pokyčiai Europoje. Pramonės Perversmas Anglijoje. Modernios politinės sistemos formavimasis XIX amžiuje. Politinės srovės ir Socialinės XIX amžiaus teorijos. Revoliuciniai sąjūdžiai. Partijų atsiradimas. Parlamentarizmas. Darbininkų judėjimas. Naujasis pasaulis: Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir Lotynų Amerika. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 1815-1864 metais. Visuomeninis ir kultūrinis sąjūdis Lietuvoje XIX amžiaus pradžioje. Carizmo politika ir kova už valstybės atkūrimą XIX amžiaus vidurys. Nacijų Europa. Lietuvių tautinis sąjūdis. Vokietijos suvienijimas. Italijos kelias į suvienijimą. Austrija-Vengrija ir Balkanų tautos. Tautos Rusijos Imperijoje. Pirmasis pasaulinis karas. Skaityti daugiau
Naujųjų amžių istorija (2)Užduotys. Šaltinis A. Šaltinis B. Šaltinis C. Šaltinis D. Šaltinis E. Klausimai. Kokiai temai skirti šaltiniai A ir D? Kokiam įvykiui skirtas šaltinis A? Parašykite metus, kada tai įvyko. Šaltinyje A minimas įvykis buvo vienas iš pirmųjų pasipriešinimų. Kada prasidėjo tikroji kova tarp nesutariančių pusių? Kada tai baigėsi? Koks svarbus dokumentas buvo priimtas 3 klausime paminėtos kovos metu ir kada? Apie kokių šalių suprastėjusius santykius kalbama šaltinyje A? Kokiai temai nagrinėti skirti šaltiniai B, C, E? Remdamiesi B šaltiniu, paaiškinkite predestinacijos sąvoką. Paaiškinkite C šaltinyje minimo žodžio erezija reikšmę. Apie kokią valstybę kalbama šaltinyje D? Ir kada ši valstybė susikūrė? Kas yra šaltinio D autorius ir kaip jis susijęs su 9 klausime minėta valstybe? Kaip su šaltinyje D aprašomu įvykiu susijęs Getisbergo miestas, parašytas šaltinio apačioje? Šaltinyje D kalbama apie "didelį pilietinį karą", kada jis įvyko? Išvardykite svarbiausias pilietinio karo priežastis. Išvardykite šiame pilietiniame kare kovojusias puses ir pagrindinius jų vadus. Paaiškinkite E šaltinio žodžius: "pirmą kartą <.> pripažįstama sąžinės laisvė". Remdamiesi E šaltiniu, paaiškinkite edikto sąvoką. Atsakymai. Skaityti daugiau
Nepriklausomų Valstybių Sandrauga po SSRS suirimoPowerPoint pristatymas. Sovietų sąjungos panaikinimas. Nepriklausomų valstybių sandraugai. NVS įstatai. Bendri NVS valstybių tikslai. Skaityti daugiau
Nero Claudius Augustus GermanicusPowerPoint pristatymas. Gyveno. Gimė. Tikras vardas. Tėvai. Išsilavinimas, kelias į valdžią. Charakterio savybės. Neronas ir Agripina. Nerono mylimosios ir žmonos. Neronas imperatorius. Nerono geri ir blogi darbai. Skaityti daugiau
Nobelio premijaAlfredas Bernardas Nobelis. Nobelio premija. Nobelio ekonomikos premija. Laureato nustatymo tvarka. Principai. Nobelio premija chemijos srityje 1999 m. 2005 metų Nobelio premijos laureatai. Išvados. Skaityti daugiau
Nuo Konstantinopolio iki StambuloĮžanga. Konstantinopolio istorija. Miesto atsiradimo mitas. Konstantinopolio susikūrimas. Kryžiaus žygiai Konstantinopolyje. Konstantinopolio žlugimas. Stambulo istorija. Stambulo iškilimas Süleyman valdžios metais. Stagnacijos laikotarpis. Respublikos laikotarpis. Neramumai ir nelaimės Stambule. Miesto vardų įvairovė. Bosforo sąsiauris. Religinės peripetijos. Stambulas šiandien. Urbanizacija. Stambulas UNESCO pasaulio kultūros ir gamtos paveldo sąraše. Mokslas. Sportas. Skaityti daugiau
Olimpinės žaidynės Antikos laikaisPowerPoint pristatymas. Olimpinių žaidynių pradžia. Šventė. Varžybos. Reikšmė. Imtynės. Nugalėtojai. Skaityti daugiau
Osmanų imperijos sostinėsTurkijos (Osmanų imperijos) sostinės. Bursa – pirmoji Osmanų imperijos sostinė. Istorija. Įdomios vietos. Ulu mečetė. Ye&#351;il mečetė (Žalioji). Edirnė – antroji Osmanų imperijos sostinė. Istorija. Įdomios vietos. Y&#305;ld&#305;r&#305;m Bayezid mečetė. Selimiye mečetė. Edirnės rūmai. Stambulas – trečioji Osmanų imperijos sostinė. Istorija. Įdomios vietos.Ankara – dabartinė Turkijos sostinė. Istorija. Įdomios vietos. Skaityti daugiau
P. Ourednik "Europeana"Patrik Ourednik "Europeana". Įžanga. Dvidešimto amžiaus pasiekimai. Kontracepcijos išradimas. Elektros atsiradimas. Pasikeitimai mokslo srityje. Dujų kameros. Pradėta gaminti lėles. Šimtmečio liga - neurozė. Aukso amžius. Jehovos liudytojai. Telegrafo ir interneto atsiradimas. Alkoholizmo išplitimas. Naujasis menas. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinės žmogiškosios vertybės graikų mituoseĮžanga. Antikos sąvoka. Graikų filosofija. Antikos mokslininkų požiūris į žmogų. Aristotelis apie tiesą. Graikų mitų ypatybės. Dievai graikų mituose. Išvada. Skaityti daugiau
Pagrindiniai šaltojo karo įvykiaiPowerPoint pristatymas. Šaltasis karas. Šaltojo karo priežastys. Karinių blokų susidarymas. Branduolinis ginklavimasis. Lokaliniai konfliktai. Korėjos karas. Karibų krizė. Kubos krizė. Vietnamo karas. Afganistano karas. Karinė ginkluotė. Karinės oro pajėgos. Branduoliniai ginklai. Atominės bombos sandara. Ginkluotės apribojimo sutartys. Nusiginklavimo sutartys. Šaltojo karo padariniai. Skaityti daugiau
Pakitęs Europos politinis žemėlapisIstorijos testas tema "Pakitęs Europos politinis žemėlapis". Skaityti daugiau
Paryžiaus taikos konferencijaPowerPoint pristatymas. Skirtingi Tikslai. "Keturiolikos punktų programa". Paryžiaus taikos konferencijoje parengtos taikos sutartys. Versalio taikos sutartis. Neji sutartis. Trianono sutartis. Sevro sutartis. Europa po Paryžiaus taikos konferencijos 1919 - 1920 metais. Naujos Europos valstybės. Tautų Sąjunga. Paryžiaus taikos konferencija ir Lietuva. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5). Skaityti daugiau
Pasauliniai karaiĮvadas. Pirmasis pasaulinis karas. Karinių -politinių blokų susidarymas. Karo priežastys ir tikslai. Karo pradžia bei jo eiga. Karo pabaiga. Versalio taika. Karo padariniai. Antrasis pasaulinis karas. Karo priežastys. Karo pradžia ir eiga, I karo etapas. II karo etapas (1941 – 1943 m.) Antihitlerinė koalicija. III karo etapas, Potsdamo konferencija, karo pabaiga. Karo padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Pasaulio ekonominė ir demografinė raidaPowerPoint pristatymas. Ekonomikos raida po Antrojo pasaulinio karo. Europos Sąjungos link. Europos Sąjungos plėtra. Europos Sąjungos žemėlapis. Demografinė raida. Skurstantys Pietūs ir turtinga Šiaurė. Žmonių populiacijos augimas. Demografija ir ekonomika- susijusios. Skaityti daugiau
Pasaulio istorijaPasaulio istorijos datos nuo 40 000 metų pr. Kr. iki XXI (21) amžiaus. Skaityti daugiau
Pasaulio istorija (2)Istorijos matmenys. Laiko skaičiavimas istorijoje. Hominidai (žmogiškosios būtybės). Civilizacijų tipai. Politinė senovės Egipto raida. Senovės Egipto civilizacijos subrendimo požymiai (III – II tūkstantmetis pr. Kr.). Echnatono religinė reforma Egipte (XV amžiaus pr. Kr. pabaiga – XVI amžiaus pr. Kr. pradžia). Šumerų – Akadų civilizacijos požymiai (III tūkstantmetis pr. Kr.). Egipto ir Šumerų – Akadų civilizacijų nuosmukio priežastys III tūkstantmečio pr. Kr. pabaigoje. Politinė Babilono raida. Babiloniečių laimėjimai (II – I tūkstantmetis pr. Kr.). Mesopotamijos suvienijimo etapai. Ankstyvosios Sirijos kultūros. Finikiečių ir hetitų įtaka pasauliui. Politinė hetitų raida. Žydų nelaisvės. Žymieji Izraelio valdovai XI – X amžiuje pr. Kr. Biblija (šventasis raštas) (XIII amžius pr. Kr. – II amžius). Senojo Testamento knygų grupės. Svarbiausieji Achemenidų (persų) valdovai. Senųjų kultūrų bruožai (III – II tūkstantmetis pr. Kr.). Vedos (išminties giesmių rinkiniai). Budizmas. Senovės Kinijos civilizacijos pasiekimai. Senovės Kinijos išminčiai. Svarbiausieji senovės Indijos ir Kinijos pasiekimai. Du senovės rytų laikotarpiai. Skirtumai tarp rytų ir vakarų civilizacijų senovėje. Egėjo civilizacijos pasiekimai. Didžioji graikų kolonizacija (nuo XVIII amžiaus pr. Kr.). Pertvarkymai Atėnuose VI – V amžiuje pr. Kr. Graikų ir Persų karai 500 – 449 metais pr. Kr. Sparta ir Atėnai V amžius pr. Kr. Peloponeso karai. Graikų mokslas. Graikų menas. Aleksandro Makedoniečio žygio į rytus etapai. Svarbiausi graikų ir romėnų dievai. Romos valstybės istorijos schema. Romos karaliai. Pirmieji romėnų užkariavimai. Pūnų karai. Romos respublikos aukščiausieji valdymo organai. Svarbiausi Romos respublikos pareigūnai (magistratai). Atėnų ir Romos respublikinio valdymo skirtumai. Žymieji romėnų poetai. Žydų sektos prieš krikščionybės atsiradimą. Romos mokslininkai (I – II amžius). Skirtumai tarp principato ir dominato senovės Romoje. Pirmųjų dominato valdovų veikla. Romos imperatorių darbai krikščionių bažnyčiai. Heleninės civilizacijos žūtis V amžiuje. Bizantijos imperija. Svarbiausi islamo bruožai. Arabų užkariavimų etapai. Arabų kultūros bruožai viduramžiais. Germanų užkariavimai V amžiuje. Frankų "Salijų teisynas" (VII – VIII amžius). Svarbiausi Frankų valdovai. Pokyčiai Europoje V – X amžiuje. Svarbiausi mongolų totorių valdovai. Rusų žemių jungimas prie Maskvos. Kryžiaus žygiai. Anglijos parlamentas ir Prancūzijos generaliniai luomai. Viduramžių miestai. Pirmieji Europos universitetai. Antisemitizmo pasireiškimas Europoje viduramžiais. Šimtametis karas (1337–1453 metai). Šimtamečio karo etapai. Didieji geografiniai atradimai. Renesanso laikotarpiai. Skaityti daugiau
Pasaulio istorija (3)Testas. 15 klausimų su atsakymais. Bomba, sukrėtusi pasaulį. Skaityti daugiau
Pasaulio istoriografijaXIX amžiaus pirmos pusės vokiečių istorijos mokslas. Istorinė teisės mokykla. L. Rankė (1795-1886). Vokiečių istorijos mokslas XIX amžiaus II pusėje. Pozityvistinė metodologija (O. Kontas). XIX amžiaus II pusės pozityvistinės istorijos mokslas Prancūzijoje. Marksistinės istorijos sampratos atsiradimas, jos esminiai bruožai. Marksas (1818-1883) ir Engelsas (1820-1895). Rusų istorijos mokslo formavimasis bei raida XVIII-XIX amžiuje. Pozityvistinis istorijos mokslas Prancūzijoje XIX amžiaus antrojoje pusėje (I. Tenas. Renanas, Stenas. De Kulanžas). Pozityvistinės istorijos krizė ir jos kritika XIX amžiaus pabaiga - XX amžiaus pradžia. TSRS istorijos mokslo esminiai bruožai, jo vertinimas. XX amžiaus vokiečių istorijos mokslas. Analų mokyklos susiformavimas Prancūzijoje. F. Brodelis, jo veikalai ir idėjos. Trečioji "Analų" mokyklos karta. Skaityti daugiau
......