Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija
Visuotinė istorija

(840 darbai)

Nacistinė Austrijos okupacija (anšliusas)Įvadas. Austrijos situacija iki anšliuso. Austrija nuo 1938 metų. Skaityti daugiau
Nacių požiūris į sportą, sportinę kultūrą ir poilsįĮvadas. Nacių požiūris į sportą ir sportinę kultūrą. 1936-ųjų metų žiemos ir vasaros Berlyno olimpiados. Žydų sportinės galimybės nacių Vokietijoje. Nacių požiūris į poilsį. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Napoleon BonaparteIntroduction. Biographie de Napoléon Bonaparte. Les photos. Conclusion. Skaityti daugiau
Napoleon BonapartePowerPoinr pristatymas anglų kalba. Napoleonas Bonapartas. Napoleon's youth. Napoleon’s women. Napoleon’s epoch. Napoleon’s minds. Napoloeon’s exciled. Napoleon’s death. Skaityti daugiau
Napoleonas – žmogusNapoleono Bonaparto jaunystė. Prancūzų tautos valdovas. Pirmojo konsulo galybė. Imperatorius Napoleonas. Moterys Bonaparto gyvenime. Santykiai su pirmąją žmona Žozefina. Napoleono meilė Marijai Valevskai. Antroji žmona – Marija-Luiza. Didžiojo karvedžio saulėlydis. Napoleonas Elbos saloje. 100 dienų valdymas. Šv. Elenos sala. Paslaptinga imperatoriaus mirtis. Išvados. Priedai (10). Skaityti daugiau
Napoleonas – žmogus (2)Įvadas. Napoleono Bonaparto jaunystė. Napoleono valdymo pradžios charakteristikos bruožai. Bonaparto nesėkmių metai. Moterų reikšmė Napoleono gyvenime. Napoleono santykiai su pirmąja žmona Žozefina. Imperatorius ir jo meilė Marijai Valevskai. Napoleono santykiai su antrąja žmona – Marija Luiza. Bonaparto triukšmingas šimto dienų sugrįžimas. Didysis Napoleono saulėlydis. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Napoleonas BonapartasNapoleono Bonaparto biografijos faktai. Napoleono Bonaparto įsitvirtinimas valdžioje. Napoleono karai. Skaityti daugiau
Napoleonas Bonapartas (2)Didžiosios Prancūzijos revoliucijos idėjos, Napoleono Bonaparto karai ir politinė europiečių savimonė. "Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija". Prancūzijos konstitucija. revoliucijos fazės. Napoleono karai. Napoleono kodeksas. Burbonai. "Banginio ir liūto kova". Prancūzijos karas su nauja koalicija. Kontinentinė blokada. Briumero 18-oji. Išvados. Skaityti daugiau
Napoleonas Bonapartas (3)Įvadas. Napoleono gyvenimo pradžia. N. Bonaparto iškilimas. Karai, išgarsinę Napoleoną. Karas su Austrija Italijoje. Žygis į Egiptą. Napoleono atėjimas į valdžią. Napoleono reformos. Napoleono karų pradžia. Napoleono karai. Austerlico mūšis. Trafalgaro mūšis. Žygis į Rusiją. Leipcigo mūšis. Napoleono žlugimas. Šimto dienų laikotarpis". Napoleono mirtis. Napoleono nuopelnai. Išvados. Skaityti daugiau
Napoleonas Bonapartas (4)Napoleono charakteristika, biografija. Skaityti daugiau
Napoleonas Bonapartas: didžiojo karvedžio jaunystė ir paskutiniai gyvenimo metaiĮvadas. Napoleono Bonaparto jaunystė. Napoleono saulėlydis. Mirties priežasties hipotezės. Išvados. Skaityti daugiau
Napoleonas Bonapartas. Napoleono moterysPowerPoint pristatymas. Garsaus karvedžio meilės istorijos. Pirmoji žmona. Antroji Napoleono moteris. Antroji žmona. Skaityti daugiau
Napoleono Bonaparto epocha15 klausimų istorijos testas. Atsakymai. Skaityti daugiau
Napoleono Bonaparto gyvenimas, viešpatavimas Europoje ir Prancūzijos imperijos žlugimasNapoleono valdymas. Napoleonas Bonapartas (1769-1821) ir jo epocha Europoje. Napoleono karų pasekmės. Prancūzijos paskelbimas imperija. Napoleono kodeksai. Napoleono karai. Napoleono imperijos žlugimas ir "Šventosios sąjungos įkūrimas". Garsusis Napoleonas Bonapartas. Napoleono posakiai. Skaityti daugiau
Napoleono Bonaparto karaiPowerPoint pristatymas. Napoleonas Bonapartas. Pirmasis konsulas. Prancūzijos imperatorius. Napoleono Bonaparto mirtis. Marengo mūšis. Trafalgaro mūšis. Austerlico mūšis. Borodino mūšis. Leipcigo mūšis. Vaterlo mūšis. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Napoleono epochaNapoleonas. Napoleono epocha. Revoliucijos karų eiga. Politinė krizė Prancūzijoje. Fonteblo sutartis. Skaityti daugiau
Napoleono masinės karių kapavietės tyrinėjimaiĮvadas. Napoleono žygis į Rusiją. Žygio į Rusiją priešistorė. Žygis į Rusiją. Grįžimas į Vilnių. Napoleono karių kapavietė. Kapavietės atsiradimas. Kapavietė atradimas. Kapavietės tyrinėjimai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
NATO (16)PowerPoint pristatymas. Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija. NATO valstybės. NATO valstybių vadovai. NATO tikslai. Bet.. Dabartiniai NATO tikslai. NATO ir Lietuva. Stop NATO akcija. Skaityti daugiau
Naujausiųjų laikų istorijaParyžiaus taikos konferencija. Taikos sutartys su Vokietija ir jos sąjungininkais. Vokietijos reparacijų problema. Tarptautinė politika 1933-1939 metais. Ispanija 1931-1945: Respublika. Pilietinis karas ir Franko autoritarizmas. II Pilietinio karo (PK) I periodas, 1939.09.01 – 1941.06.22. II Pilietinio karo (PK) II periodas 1941 06 22 – 1943 ruduo. Komunistinio judėjimo susikūrimas. Kominterno veikla 1919-1928 metais. Antrojo Pasaulinio karo baigiamasis etapas (1943 metų ruduo – 1945 metų gegužės pradžia). Karas Ramiajame vandenyne (1941 12 – 1945 09 02). Komunistinio judėjimo susikūrimas ir komiterno veikla. Komunistinis judėjimas ir kominterno veikla . Fašistinis judėjimas, kelias į valdžią ir įsitvirtinimas. 1925 – 1943 metų fašistinis judėjimas Italijoje. 1918 metų lapkričio revoliucija Vokietijoje. Veimaro respublikos susikūrimas ir raida iki 1928 metų. Nacistinio judėjimo formavimasis ir kelias į valdžią 1929-1933 metais III-sis Reichas. Vidaus politika. Antisemitizmas. Socialinė-ekonominė politika. Rėžimo patvarumo priežastys 1933-1939 metais. Diktatūros kūrimas. Nacių teroro aparatas. Rasinė politika – antisemitizmas. Rengimasis karui. Nacių socialinė politika. Priešinimasis diktatūrai. Didžioji Britanija 1918-1929 m. Vidaus politika. Socialinė-ekonominė raida. Vidaus politika. Santykiai su kolonijomis. Prancūzija 1919-1939 metais. Ekonominė-socialinė raida. Vidaus politika. Liaudies frontas. Vidaus politika. Santykiai su kolonijomis. JAV socialinė, ekonominė raida; vidaus ir užsienio politika 1919- 1929 metais. 1929 metų ekonominė krizė. Ruzveltas ir "Naujasis kursas". Šaltasis karas, jo prielaidos, raida 1946 – 1955. Karas Korėjoje. JAV ir SSRS santykiai 1956–1985 metais. Ginklavimosi varžybos. SSRS ir JAV santykiai 1985 – 1991 metais. Perestroika. Vokietijos problema 1945 –1973. Vokietijos susivienijimas 1989 – 1990 m. ir jo sukeltos problemos. Europos Ekonominės Bendrijos susikūrimas ir raida 1957- 2004 metais. Vakarų kolonijinės sistemos suirimas po II Pasaulinio karo iki 8 dešimtmečio vidurio. Svarbiausios trečiojo pasaulio šalių problemos dabartyje. Globalizacija šiuolaikiniam pasauly, problemos. Pasaulio banko metinis susirinkimas ir protesto akcijos Prahoje 2000 metais. Protesto akcijos – pigus masalas žiniasklaidai. Moralinė riaušių žala. Protestų atgarsiai Lietuvoje. Socialistinės sistemos susikūrimas Centrinėj ir PR Europoj 1944-1956 metais. Socialistinės sistemos Europoje žlugimo priežastys ir eiga 1989-1990. Karas Vietname ir Indokinijos problema. Palestinos problema ir arabų Izraelio karai. Arabų ir Izraelio konfliktas. Didžioji Britanija 1945– 1955 metais. Didžioji Britanija 8- 9 dešimtmetyje. Prancūzija 1944-1958 metais: Ketvirtosios respublikos susikūrimas ir jos žlugimas. Prancūzija 1958-1969 metais: Penktosios respublikos susikūrimas ir raida iki de Golio atsistatydinimo. Ispanijos perėjimas iš autoritarizmo į parlamentarizmą 1975–1982 metais. Kubos revoliucija ir socialistinė jos raida ( nuo 1953 metų). Lotynų Amerikos raida XX amžiaus pabaiga – XXI amžiaus pradžia (tarp autoritarizmo, neoliberalizmo ir n. revoliucijos). Brazilija. Argentina. Venesuela. Kolumbija. Peru. Bolivija. Ekvadoras. Meksika. Gvatemala. Salvadoras. Nikaragva. Centrinė Amerika. Japonija 1945–1960 m. Pokario reformos ir ekonominio pakilimo pradžia. Japonijos politinė santvarka ir socialinės–ekonominės reformos XX amžiaus pabaigoje - XXI amžiaus pradžioje. Kinijos revoliucijos pergalė. Kinijos Liaudies Respublikos susikūrimas. 1945–1949 metų Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) politinė –socialinė- ekonominė raida 1950-1976 metais. Kinijos raida 1976-2006. JAV socialinė - ekonominė ir vidaus politinė raida 1945-1960 m. JAV politinė raida ir visuomeniniai konfliktai 1960-1976 metais. JAV politinė raida ir visuomeniniai konfliktai 1977-2006 metais. Skaityti daugiau
Naujieji amžiai30 klausimų istorijos testas. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
......