Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija
Visuotinė istorija

(840 darbai)

Lenkijos istorijaPiastų dinastija. Mieško I. Boleslovas Narsusis. Miežko II Lambertas. Kazimieras I atnaujintojas. Boleslovas II Drąsusis. Vladislovas Hermanas. Vladislovas II Tremtinys. Boleslovas Garbanius IV. Mieško III Senasis. Kazimieras II Teisingasis. Lešekas baltasis. Henrikas I Barzdotasis. Konradas I Mazovietis. Boleslovas V Skaistusis. Lešekas Juodasis. Pšemislas II. Vaclovas II. Vladislovas I Lokietka. Kazimieras III Didysis. Liudvikas. Liudviko I valdymo reikšmė. Jogailaičių dinastija. Vidaus politika. Užsienio politika. Vladislovas III Varnietis. Vidaus politika. Vidaus ir užsienio politika. Užsienio politika. Kazimieras Jogailaitis. Vidaus politika. Užsienio politika. Valdymo reikšmė. Jonas Albrechtas. Vidaus politika. Užsienio politika. Aleksandras jogailaitis. Vidaus politika. Užsienio politika. Žygimantas I Senasis. Vidaus politika. Užsienio politika. Žygimantas Augustas. Vidaus politika. Užsienio politika. Žygimanto Augusto valdymo reikšmė. Lenkijos valdovai. Mykolas Kaributas Višnioveckis. Mykolo Kaributo Višnioveckio vidaus politika. Mykolo Kaributo Višnioveckio užsienio politika. Valdymo reikšmė. Jonas Sobieskis. Jono Sobieskio vidaus politika. Jono Sobieskio užsienio politika. Vienos mūšis. Valdymo reikšmė. Lenkijos valdovai (1573 – 1586 m.). Henrikas Valua. Vidaus politika. Ona Jogailaitė. Valdymo reikšmė. Steponas Batoras. Vidaus politika. Užsienio politika. Stanislovas Augustas Poniatovskis. Zigmantas III Vaza. Atėjimas į sostą. Kova dėl Švedijos sosto. Dinastinis Vazų konfliktas ir karas Livonijoje. Rokošas (1606 – 1609 m.). Santykiai su Rusija. Karas su Turkija. Religinė politika. Reformų idėjos. Valdymo reikšmė. Vladislovas IV Vaza. Santuokos. Atėjimas į valdžią. Užsienio politika. Vidaus politika. Šalies ūkis. Kultūra ir švietimas. Valdymo reikšmė. Jonas II Kazimieras Vaza. Kazokų problema. Karas su Maskva. Karas su švedais. Respublikos padalinimo idėja. Karas su Maskva II. Jono II Kazimiero reformų idėjos. Rokošas (1665 – 1666 m.). Valdymo reikšmė. Skaityti daugiau
Lenkijos istorija (2)Lenkija iki valstybės sukūrimo. Pirmosios rašytinės žinios. Lenkijos teritorijos apgyvendinimas. Lenkų etnogenezė. Feodalinės visuomenės formavimasis. Lenkija piastų dinastijos laikais. Lenkijos valstybės susidarymo išorinės bei vidinės priežastys. Lenkijos krikštas. Dinastinės valdžios susidarymas. Lenkijos feodalinė visuomenė. Lenkija asmeninių unijų sąjungomis. Anžu dinastijos įsigalėjimas. Košicės statutas. Krėvos sutartis. Jogailaičių dinastijos valdymas. Lenkijos – Lietuvos valstybės valdymo sistema: Struktūra ir funkcijos. Bajoriškosios demokratijos genezė. Konfederacijos juridinė bei politinė reikšmė. Rokošas, kaip politinis-teisinis reiškinys. Liberum veto teisė ir jos reikšmė. Lenkijos teismų sistema. Lenkijos valstybės žlugimas. Lenkija Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimų metu. Varšuvos kunigaikštystė. Lenkijos karalystė. Poznanės didžioji kunigaikštystė. Krokuvos respublika. Lenkija kovose už laisvę XVIII amžiaus pabaiga – XIX amžius. T. Kosciuškos sukilimas. Siekis atkurti Abiejų Tautų Respublika. Lapkričio sukilimas. Lenkijos karalystės suverenumo netektys. Sausio sukilimas. Lenkijos karalystės likvidavimas. Pavyslio kraštas. Kelias į nepriklausomybę. Lenkija Pirmojo pasaulinio karo metu. Tarptautinio nepriklausomybės pripažinimo galimybės. Lenkijos valstybingumo atstatymas. Lenkija tarpukariu. Lenkijos valstybės sąranga. Kovo konstitucija. Socialinė–ekonominė padėtis. 1926 metų valstybės perversmas. Autoritarinis režimas. Balandžio konstitucija. Lenkijos valstybingumo praradimas. Skaityti daugiau
Lenkijos valstybės politinė sistema iki 1926 metųĮvadas. Piastų valdymo subtilybės. Lenkija asmeninių unijų metu. Košicės statutas. Krėvos aktas. Bažnyčios įtaka Jogailaičiams. Nešavos statutai. Bajorijos įsigalėjimas. Vykdomoji valdžia - seimas. Liublino unija. Jos pasekmės. Luomai. Konfederacijos – Rokošas. Naujieji amžiai. Abiejų Tautų Respublikos (A. T. R.). žlugimas. Datos. Išvados. Skaityti daugiau
Levas TolstojusĮvadas. Pažiūros į žmogų, visuomenę. Tikėjimas, stačiatikių bažnyčia, religija. Svarbiausia - gamta. Po idėjinio lūžio. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Prūsijos raštijos ryšiaiĮvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Prūsijos raštijos ryšiai. Religinė literatūra. Biblija. Giesmynai. Išvados. Skaityti daugiau
Liudvikas XIVJauno karaliaus portretas. Administracinės monarchijos įvedimas. Liudvikas XIV – Karalystės šerdis. Karalystės pažabojimas. Absoliutinė monarchija valdant Liudvikui XIV. Liudviko XIV religinė netolerancija ir karai. Karalius karys. Karaliavimo negandos. Išvados. Skaityti daugiau
Liudvikas XIV – despotas ar valstybės kūrėjasIki Liudviko XIV. Mano amžiui užteks, o po manęs nors ir tvanas – Liudviko XIV maksima. Dvaras Liudviko XIV laikais – Prancūzų klasikos elementas. Kaip suprantama valstybė? Kitos sritys, siejamos su Liudviko XIV vardu. Po Liudviko XIV. Išvados. Skaityti daugiau
Liudviko IX kryžiaus žygiai ir kanonizacijaĮvadas. Liudvikas IX ir kryžiaus žygiai. Septintasis kryžiaus žygis. Aštuntasis kryžiaus žygis. Liudvikas IX šventumo akivaizdoje. Nuo mirties iki kanonizacijos. Karališkojo kūno išsaugojimas. Kanonizacijos akivaizdoje. Išvados. Skaityti daugiau
Liuteronybė. Vokiečių tautos formavimasisĮžanga. Martynas Liuteris. Katalikų bažnyčia XV – XVI amžiuje. Liuterio devyniasdešimt penkios tezės. Reformacija. Reformacijos plitimas. Reformacijos reikšmė. Vokietijos politika. Debatai. Nacionalizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Mahatma Gandis (Mahatma Gandhi)Mahatma Gandis (Mohandas Karamchand Gandhi). Įvadas. Gandis vaikystėje. Gandžio šeima ir santykiai su ja. Elgesys ir jo veikla mokykloje bei universitete. Mahatma Gandis visuomenėje. Advokato darbas. Mahatmos charakteris. Gandžio išvaizda. Satjagraha (tiesos jėga pasišventimas tiesai) taikus kovos būdas. Mahatmos Gandžio pasaulėžiūra. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (7 psl.) Skaityti daugiau
Makedonija (2)Aleksandras. Tolerancija Rytų kultūrai ir papročiams. Graikiškos kultūros skleidimas. Filosofija. Kinikai. Hedonistai. Epikūras. Stoicizmas. Etika. Skeptikai. Skaityti daugiau
Makedonijos iškilimas. Aleksandro Didžiojo žygiaiĮvadas. Makedonijos valstybės sustiprėjimas. Aleksandro Makedoniečio gyvenimas. Aleksandro Makedoniečio užkariavimai ir žygiai. Išvados. Skaityti daugiau
Mao DzedunasKinijos Komunistinės Respublikos vadovas. 1911 metų įvykiai Kinijoje. "Revoliucija" Kinijoje. Cingų dinastijos nuvertimas ir Mao. Santykiai su Tarybų Rusija. Mao atėjimas į valdžią. Mao ideologijos struktūra ir koncepcijos (Maoizmas). "Kultūrinė revoliucija" (1965- 1969). "Didysis šuolis". Teigiami ir neigiami padariniai. Bendra ekonominė padėtis KLR. Įvykių kaita: Mao plano utopiškumas. Politikos pertvarkos ir reformos. Klaidingu keliu. Pokyčiai pramonėje. KLR prekyba ir diplomatiniai santykiai. Skaityti daugiau
Mao Dzedunas (2)Trumpa Mao Dzedungo biografija. "Socialistinė transformacija", ūkiniai ir kultūriniai pertvarkymai. Agrarinė reforma. Didysis šuolis. "Kultūrinė revoliucija". Kampanijos prieš politinius aktyvistus. Mao valdymo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Martynas LiuterisPowerPoint pristatymas. Martynas Liuteris (Martin Luther). tikrasis Martyno vardas. Martyno jaunystė. Liuterio tezės. Liuterio raštai. Martyno Liuterio idėjų reikšmė. Reformacijos pergalė Vokietijoje. Darbas iliustruotas paveikslėliais (4 skaidrės). Skaityti daugiau
MesopotamijaMesopotamijos civilizacijos. Šumerai. Akadas. Vergai. Babilonas. Asirai. Skaityti daugiau
Mesopotamija (2)20 klausimų testas. Mesopotamija. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Mesopotamija (3)PowerPoint pristatymas. Mesopotamijos civilizacija 3500 metai – 539 metai pr. Kr. Geografinė padėtis. Istoriniai laikotarpiai. Civilizacijos požymiai. Valdymas. Mesopotamijos socialinė struktūra. Kultūros pasiekimai. Mesopotamijos civilizacijos laimėjimai. Agrariniai pasiekimai. Architektūra. Babilono zikuratas. Teisė. Skaityti daugiau
Mesopotamijos religijaPowerPoint pristatymas. Mesopotamija. Mesopotamiečių religijos pagrindiniai bruožai. Mesopotamijos Dievai. Dievai, atsakingi už žmogaus gimimą ir gyvenimą. Dievybių vaizdavimas mene. "Dievų namai". Žyniai. Žynių pareigos. Skaityti daugiau
Michailas GorbačiovasTikslai ir uždaviniai: apžvelgti M.Gorbačiovo politinę veiklą; įvertinti šio generalinio sekretoriaus nuopelnus; apžvelgti SSRS istoriją M.Gorbačiovo valdymo metais. Vidaus politika. Santykiai su Vakarais. Socializmo stovyklos iširimas. M. Gorbačiovo nuopelnai. Anekdotas. Išvados. Nuotrauka. Skaityti daugiau
......