Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija
Visuotinė istorija

(840 darbai)

KleopatraKleopatra - Egipto karalienė. Kleopatros tėvo dieviškumas ir aferos. Kleopatra ir Cezaris. Meilė ir kova - paskutinis Egipto karalienės likimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Knyga Senovės Egipte (Papirusas)Įvadas. Rašto atsiradimas. Senovės egiptiečių rašto tipai. Papiruso gamyba.. Papirusas. Papirusas – medicinos šaltinis. Seniausias papirusas. Pergamentas. Išvada. Priedas (1). Skaityti daugiau
Knygos ir spaudos raida devynioliktame amžiujeĮvadas. Spaudos raidos savitumai Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Spaudos techninė pažanga: spaudos mašinų atsiradimas, stereotipija, litografija. Leidybos verslas. Oficialiosios ir privačios spaustuvės. Skaitančioji publika. Populiariosios serijos. Išvados. Temos chronologija. Skaityti daugiau
Knygos istorija DanijojePowerPoint pristatymas. Hanso Hertelio straipsnis "Knyga visuomenės informavimo priemonių rinkoje: kultūrinė demokratizacija, poliarizacija ir visuomenės informavimo priemonių simbiozė, 1945-98". Knygos istorijos Danijoje tarpsniai. Bibliografijos istorija Danijoje. Dokumentai apie knygos istoriją yra sudaryti įvairiomis formomis. Knygų padėtis Danijoje. Dabartinė knygų istorijos situacija Danijoje. Svarbiausios knygos apie spausdintas knygas. Knygų įrišimas. Klerikalinis knygų žanras. Knygų rinka, leidimas, knygų prekyba. Bibliotekų istorija. Skaityti daugiau
Knygos istorija: planas lyginamajai istorijaiPowerPoint pristatymas. Pagal Roberto Darntono straipsnį. Įvadas. Autorinių teisių pažeidimas. Prekybos struktūra. Prekybos technika. Finansai. Literatūros nuosavybė. Autorių atlyginimai. Labdara. Cenzūra. Skaitytojai. Populiarioji literatūra. Skaitymo įpročiai. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis (4). Skaityti daugiau
Knygos raida Europoje XVI - XVII amžiujeKnygų leidybos, gamybos ir platinimo savitumas Europoje XVI - XVIII amžiuje. Reformacijos įtaka knygų leidyboje. Cenzūra. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Žymiausios Europos leidėjų dinastijos: Aldai, Etjenai, Plantėnai, Elzevyrai. Aldų leidykla. Stefanų (Etjenų) leidykla. Plantenų leidykla. Elzevyrų leidykla. Naujų leidinių tipų atsiradimas. Periodinė spauda. Poligrafinės spaudos atsiradimas ir raida Centrinės Europos ir Baltijos šalyse (Čekija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Skandinavijos kraštai. Poligrafinė spauda Rusijoje. Pirmieji Maskvos spaustuvininkai. I. Fiodorovas ir Mastislevecas. Skaityti daugiau
Knygos raida Europoje XVI - XVII amžiuje (2)PowerPoint pristatymas. Reformacijos įtaka knygų leidybai. Cenzūra. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Reformacijos įtaka. Cenzūra. Cenzūros tipai. Veiksniai, kliudantys cenzūros efektyvumui. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Žymiausios Europos leidėjų dinastijos: Aldai, Etjenai, Plantenai, Elzevyrai. Periodinė spauda. Informacija, kurią galima rasti periodinėje spaudoje. Spausdinta lietuviška knyga XVI - XVII amžiuje. Katalikų leidyba. Reformatų leidyba. Pagal veiklos pobūdį spaustuvės skirstomos. Knygų tematika. Knygų prekyba. Mažosios Lietuvos lietuvių knyga (iki 1807 metų). Leidinių tematika. Knygų prekyba. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) knygos vaidmens plėtotė XVIII amžiuje. Leidybos darbą reguliavo. Knygų leidybą stabdė. Lietuviška spauda susitelkė jėzuitų oficinoje. Priežastys. Pagrindiniai knygų pirkėjai. Chronologija. Skaityti daugiau
Knygos raida Europoje XVI - XVII amžiuje (3)PowerPoint pristatymas. Reformacijos įtaka knygų leidyboje. Cenzūra. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Pagrindinis cenzorius buvo bažnytinis, todėl Katalikų bažnyčia nutarė imtis griežtesnių cenzūros priemonių. Index librorum prohibitorum. Žymiausios Europos leidėjų dinastijos. Aldo išleistos knygos. Stefanų (Etjenų) leidykla. Plantenų leidykla. Elzevyrų leidykla. Knygos raida Rusijoje ir kitose slavų šalyse. Pirmieji Maskvos spaustuvininkai. Čekija. Lenkija. Vengrija. Bulgarija. Rumunija. periodinė spauda. Spaudos technikos tobulėjimas. Skaityti daugiau
Knygos raida Europoje XVI -XVIII amžiujePowerPoint pristatymas. Reformacijos įtaka knygų leidybai. Cenzūra. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Žymiausios leidėjų dinastijos: Aldai, Etjenai, Plantenai, Elzevyrai. Knygos raida Rusijoje ir kitose slavų šalyse. Spaudos atsiradimas Rusijoje. Pirmieji Maskvos spaustuvininkai I. Fiodorovas ir P. Mtislavecas. Spaudos technikos tobulėjimas. Periodinė spauda. Knygų leidybos, gamybos ir platinimo savitumas Europoje XVI – XVIII amžiuje. Skaityti daugiau
Knygos žmonijos istorijojeRaštas. Senovės Indijos knygos. Biblija. Koranas. Antikos knygos. Knyga viduramžiais. Knygų spausdinimas. Navigaciniai žemėlapiai (portolanai) ir laikraščiai. Knyga ideologijų kovoje. Šiuolaikinės bibliotekos. Skaityti daugiau
Kolonijinės sistemos suirimasPowerPoint pristatymas. Kolonijinės sistemos krizė (2). Azijos šalių išsivadavimas (4). Afrikos metai (6). Paskutiniųjų kolonijų išsilaisvinimas (4). Skaityti daugiau
KolonizacijaKolonizacija. Tarybų Sąjunga. Lietuva. Lotynų Amerika. Skaityti daugiau
Komunikacijos istorijaĮvadas į komunikacijos istoriją. Ženklų ir signalų amžius. Komunikacijos sąvoka. Komunikacijos priemonės. Komunikacijos istorijos periodizavimas. Žmogiškosios komunikacijos raidos etapai. Komunikacijos raidos bruožai ir tendencijos. Žmonijos istorijos laikrodis. Teoriniai požiūriai į komunikacijos istoriją. Kalba. Raštas. Ženklų ir signalų amžius. Kalbos amžius. Kalbos atsiradimas. Kalbos kilmės teorijos. Pasaulio kalbos. Mišrios kalbos. Kas vyksta su kalbomis? Raštas. Primityvūs rašto tipai. Rašto atsiradimo prielaidos. Pagrindiniai rašto tipai – rašto formavimosi etapai. Piktogramos. Ideogramos (logogramos). Pagrindinės ideografinio rašto sistemos. Fonetinis raštas. Raštas kaip komunikacijos priemonė. Žodinė ir rašytinė kultūra. Rankraštinė knyga: Senovės Rytų valstybės. Rankraštinė knyga: Antika. Rankraštinė knyga: Viduramžių Europa. Raštas kaip komunikacijos priemonė. Žodinė ir rašytinė kultūra. Spaudos išradimas ir įtaka. Spaudos išradimas: Kinija. Spaudos išradimas: Vakarų Europa. Kodėl Gutenbergas? J. Gutenbergo metodo išskirtinumas. Poreikis spaudai. Spausdinimo technologijos raida. Spaudos įtaka. Sociologinis požiūris į knygos istoriją. Spaudos įtakos visuomenei kryptys. Laikraščių istorija. Iki tikrųjų laikraščių atsiradimo... Laikraščių atsiradimo prielaidos. "Tikri" laikraščiai. Pirmieji tikri laikraščiai. Ankstyvųjų laikraščių formos. Laikraščiai XVII amžiuje. Spaudos laisvės raida. Spaudos laisvės įtvirtinimas. Spaudos laisvės raida: reguliavimo sistemos. Laikraščių leidybos raida XVIII amžiuje. Laikraščių leidybos raida XVIII amžiuje. Masinių laikraščių pradžia: "penny press". Masinės spaudos prielaidos. XIX amžiaus 9 dešimtmetis: "naujoji žurnalistika". Tabloidinė (bulvarinė) spauda. Tabloidizacija. Laikraščių raidos tendencijos. Telegrafas ir telefonas. Elektroninės komunikacijos era. Optinis telegrafas (semoforas). Telegrafo išradimas. Telefono valdymas. Telegrafo plėtra. Telegrafo reikšmė. Telefono išradimas. Telefono plėtra. Telefono valdymas. Mobilus ryšys. Naujienų agentūros. Tarptautinė naujienų agentūrų plėtra. Naujienų agentūrų susitarimai. Naujienų agentūros po Pirmojo pasaulinio karo. Tarptautinių naujienų sistema. Tarptautinio komunikacijos srauto kritika. New World Information and Communication Order (NWICO). Garso įrašai. Muzikos įrašų pramonė. Garso įrašų reikšmė. Garso įrašų raidos etapai (įrašų technologijos tipai). Mechaniniai įrašai. Magnetiniai įrašai. Optiniai analoginiai įrašai. Skaitmeniniai įrašai. Muzikos įrašų pramonė. Muzikos įrašų įtaka. Muzikos įrašų pramonė pasaulyje. Muzikos įrašų pramonės tendencijos ir problemos. Fotografija ir kinas. Fotografijos pritaikymas. Fotografijos elementai. Pagrindiniai fotografijos išradimai. Fotografijos plėtra. Tolesnė fotografijos raida. Skaitmeninė fotografija. Fotografija žurnalistikoje. Mėgėjiškos fotografijos reikšmė. Kino išradimas. Filmų rodymo plėtra. Pirmieji kino filmai ("primityvusis etapas", iki 1980). Pereinamasis etapas (1909-1918). Pokarinis etapas. Garsinis kinas (nuo 1927 metų). Holivudo studijų sistema. Konkurencija su televizija. Dabartinės tendencijos. Visų laikų pelningiausi filmai (apskaičiuota atsižvelgiant į infliaciją). Radijas ir televizija. Radijo išradimas. Radijo transliacijos. Radijo valdymas ir organizavimas. Turinio ir organizacinė raida. Radijo raida 4 dešimtmetyje ir po Antrojo pasaulinio karo. Radijo raida po Antrojo pasaulinio karo. Radijo propaganda. Televizijos išradimas: mechaninė televizija. Televizijos išradimas: elektroninė televizija. Televizijos plėtra. Televizijos reguliavimas ir organizacija. Visuomeninės televizijos modelis. Televizijos dereguliavimas Europoje. Televizijos programų plėtra. Televizija: tendencijos. Televizijos ypatumai. Internetas. Interneto atsiradimas ir plėtra. Interneto galimybių plėtra. Interneto kiekybinė plėtra: vartotojų skaičius. Skaitmeninė atskirtis. Internetas kaip komunikacijos priemonė. Interneto įtaka. Informacijos visuomenė. Informacijos visuomenės metaforos. Žodinė – rašytinė – elektroninė kultūra. Kompiuterinės komunikacijos amžius. Interneto istorija. Skaitmeninė atskirtis. Informacijos visuomenė. Skaityti daugiau
Komunistinio disidentizmo raiškos bruožai ir ypatybės Sovietų Socialistinių Respublikų Sajungoje (SSRS) ir pasaulio komunistiniame judėjime tarpukariuBolševikų partija. Spalio revoliucijos laimėjimų sunaikinimas ir reakcija į Vasario revoliuciją. Nuosaikusis bolševikų sparnas. Kairiųjų komunistų opozicija. Darbininkų opozicija. Stalinas ir jo politika. Skaityti daugiau
Konservatyvioji Vokietijos politika 1871 - 1919Įvadas. Otto von Bisarcko politika. Kulturkampf’as. Žingsniai politinėje arenoje. Konservatyviųjų jėgų pasitraukimas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Konstantinas ČernenkaTrumpa K. Černenkos politinė biografija. K. Černenkos atėjimas į valdžią. K. Černenkos politinė veikla. Skaityti daugiau
KontrreformacijaBažnyčios priemonės kovoje su reformacija, atsakas į reformaciją Europos šalyse. Skaityti daugiau
Kovos Vokietijos Rytų AfrikojeĮvadas. Kampanijos istorija. Pradžia 1914-1915 metai. Karas jūroje. Britanijos Imperijos sustiprinimas. Paskutiniai metai. Išvados. Skaityti daugiau
Krikščionybė Romoje18 klausimų istorijos testas. Šaltiniai. Klausimai. Atsakymai. Skaityti daugiau
Krikščionybės ekspansijaKrikščioniško pasaulio sienų plėtimosi pradžia Europoje. Kryžiaus žygiai į Rytus. Sąlygos ir priežastys. Pagrindinės kryžiaus žygių priežastys. Pagrindiniai Kryžiaus žygių etapai. Antrasis ir trečiasis kryžiaus žygiai. Ketvirtasis Kryžiaus žygis 1202-1204 ir jo pasekmės. Lotynų imperija ir pokyčiai bizantinėje politinėje, socialinėje srityje. Riterystės ir piligrimystės pavyzdžiai. Piligrimystė. Karinių riterių ordinų įkūrimas, jų reikšmė. Kryžiaus žygių pasekmės. Istorikų vertinimai. Skaityti daugiau
......