Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos referatai
Lietuvos istorijos referatai

(389 darbai)

Lietuvybės ir Lietuvos valstybės puoselėjimas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) renesanso veikėjų darbuoseĮvadas. Renesanso epocha. Mintys apie lietuvybės ir Lietuvos valstybės puoselėjimą Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) renesanso veikėjų darbuose. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuviška knyga 1940-1999 metaisĮžanga. Oficialioji spauda tarybinės okupacijos laikotarpiu. Knygos būklė hitlerinės okupacijos metais. Antrosios sovietinės okupacijos metų knyga. Leidyba ir leidėjai. Knygų tematika. Knygų platinimas. Pogrindžio spauda. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviška spauda 1904-1914 metais1904 metų belaukiant. Spaudą atgavus. Žymiausieji 1904-1914 metų leidiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviškos spaudos draudimasSpaudos draudimas 1864 - 1904 metais Lietuvoje. Spauda mokyklose. Pirmosios draudžiamos lietuviškos knygos (leidiniai). "Aušra". Knygnešiai. Motiejus Valančius. Etninių lietuvių tautinis sąjūdis ir moderniosios lietuvių tautos formavimas. Skaityti daugiau
Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metaisLietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais. Įvadas. Įžanga. Draudimo motyvai. Gotiško raidyno uždraudimas. Caro pritarimas. Knygų leidyba. Knygnešiai. Knygų naikinimas. Pabaiga. Skaityti daugiau
Lietuviškosios raštijos pradžiaĮvadas. Aplinkybės palankios lietuviškoms knygoms atsirasti. Lietuvių raštijos ir literatūros pradžia. Reformacija. Pirmoji lietuviška knyga. Kitos lietuviškos knygos. Lietuvių raštijos degradavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos likimas spaudos draudimo metaisĮvadas. Spaudos draudimas. Knygnešiai – lietuvių tautos negausios inteligentijos ir liaudies ryšininkai. Keletas iš daugelio knygnešių. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių kultūra XX amžiaus pradžioje (1900-1914 metais)Įvadas. XX amžiaus pradžios Lietuvių literatūros raidos ypatybės. Lietuvių tapybos raidos bruožai XX amžiaus pradžioje. Istorinės tapybos raidos sąlygos. Estetinės pažiūros. Realistinė tapyba Lietuvoje. Neoromantinė lietuvių kūryba. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos bruožai. Lietuvos teatro bruožai XX amžiaus pradžioje. Slaptosios Lietuvos draugijos. Legaliosios lietuvių draugijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių papuošalai IX-XII amžiujeĮvadas. Kaklo papuošalai. Segės. Smeigtukai. Apyrankės. Žiedai. Skaityti daugiau
Lietuvių tautinės mažumosĮvadas. Rusai. Gudai (baltarusiai). Lenkai. Žydai. Latviai. Totoriai. Karaimai. Tautinės mažumos Lietuvos respublikoje. Lietuvos gyventojų tautinė sudėtis. Skaityti daugiau
Lietuvių trėmimai 1944-1953 metaisLietuvių trėmimai 1944-1953 metais. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Lietuvos 1928 metų ir 1938 metų Konstitucijos1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. Bendrieji dėsniai. Lietuvos piliečiai ir jų teisės. Seimas. Vyriausybė. Teismas. Vietos savivaldybė. Tautinių mažumų teisės. Respublikos gynimas. Švietimo reikalai. Tikybos ir kulto reikalai. Valstybės ekonominės politikos pagrindai. Valstybės finansai. Socialinė apsauga. Konstitucijos keitimas ir papildymas. Įvedamieji nuostatai. 1938 metų Lietuvos Vyriausybės Konstitucija. Bendrieji nuostatai. Pilietybė. Piliečių teisės ir pareigos. Tikyba. Šeima ir motinystė. Auklėjimas ir švietimas. Darbas. Tautos ūkis. Sveikata ir socialinė apsauga. Respublikos Prezidentas. Seimas. Įstatymai. Vyriausybė. Paklausimas ir interpeliacija. Valstybės administracinė santvarka. Valstybės biudžetas. Valstybės kontrolė. Teismas. Valstybės gynimas. Konstitucijos keitimas. Baigiamieji nuostatai. 1928 metų Lietuvos Konstitucijos apibendrinimas. 1938 metų Lietuvos Konstitucijos apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lietuvos didysis kunigaikštis GediminasGedimino kilmė. Gedimino santykiai su vokiečiais. Gedimino santykiai su lenkais. Gediminas ir rusų šiaurės vakarų valstybės. Gedimino santykiai su totoriais. Lietuvos valstybės valdymo sistema. Gediminas kaip politinis veikėjas. Gedimino mirtis. Gedimino valdymo reikšmė. Reikšmingiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pasiekimai Gedimino valdymo laikotarpiu. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) XIV amžiaus II pusėje: politinės krizės brendimasSituacija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) po Gedimino mirties. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) valdant Algirdui ir Kęstučiui. Valstybės valdymo struktūros nusistovėjimas. Esminiai konfliktų ir karų arealai. Derybos dėl krikšto. Jogailos ir Kęstučio konfliktas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) dvaro ir didikų kultūra. Jos ypatumaiĮvadas. Kalba ir kilmė. Švietimas. Spauda, spaustuvės, bibliotekos. Architektūra. Dailė. Menas ir teatras. Radvilų giminė. Mikalojus Radvila Juodasis. Mikalojus Radvila Rudasis. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenėĮvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenės organizacija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenės struktūrinės dalys. Etmonas. Generalitetas. Gvardiečiai. Kavalerija. Pėstininkai. Artilerija ir inžinerija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė ir etmonaiEtmonas. Etmono teismas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė iki Ketverių metų seimo. Kariuomenės organizacija ir jos pokyčiai. Skaityti daugiau
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (LDK) knygos istorija ir poligrafijos atsiradimas mūsų krašteĮvadas. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (LDK) valstybė, bažnyčios bei kultūros veikėjų knygų rinkiniai. Pranciškus Skorina- Vilniaus spaudos pradininkas. Leidėjai ir spaustuvės. Vilniaus akademijos spaustuvė. Valdovų privilegijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pinigai ir jų politikaLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) atsiradimas. Pinigai prieš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) įkūrimą. Pinigų politika Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai iki XVI amžiaus vidurio reformųPirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK ) teismų formavimosi ir raidos periodas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, susiformavę iki XVI amžiaus vidurio reformų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio (LDK) teismas. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Skaityti daugiau
......