Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos referatai
Lietuvos istorijos referatai

(389 darbai)

Jonas Basanavičius (6)Įvadas. Jono Basanavičiaus gyvenimas ir veikla iki 1905 m. Jono Basanavičiaus veikla Lietuvoje nuo 1905 m. Apibendrinimas. Nuotraukos. Skaityti daugiau
Jonas Kristupas GlaubicasĮvadas. Kulto pastatai. Rūmai, namai ir Rotušė rekonstruoti J.K. Glaubico. Kūryba kituose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) regionuose. Išvados. Skaityti daugiau
Jozefas FrankasJozefo Franko biografija. Jozefo Franko veikla Vilniuje. Mokslinė-pedagoginė veikla. Visuomeninė veikla Vilniuje. Skaityti daugiau
Juozas LukšaJuozas Lukša Daumantas. Sovietų okupacija ir LAF. LIT. LPS. Skaityti daugiau
Juozas Urbšys (2)Įvadas. Juozo Urbšio biografija. Juozo Urbšio diplomatinė misija. Atsiminimai apie Juozą Urbšį. Berlynas, 1939 m. kovo 22d. Išvados. Skaityti daugiau
Jurgaičių piliakalnisĮžanga. Mitologinė kalno reikšmė. Sakralinė kalno ir jo aplinkos reikšmė. Etnografinė kalno reikšmė. Kalno kraštovaizdinė reikšmė. Istorinė kalno reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Jurgis BielinisĮžanga. Jurgio Bielinio biografija. Lietuva —spaudos draudimo metais. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Jurgis Bielinis - knygnešių karaliusĮvadas. Dėstymas. Knygnešių laikai. Draudžiamos spaudos kelias. Jurgio Bielinio biografija. Jurgis Bielinis ir Garšvių knygnešių draugija. Jurgio Bielinio bendradarbiavimas lietuviškoje spaudoje. Išvados. Skaityti daugiau
Juzefas PilsudskisJuzefo Pilsudskio asmenybė. Biografijos faktai. Skaityti daugiau
Kaimų ir vienkiemių istorinė raidaĮvadas. Kaimų ir vienkiemių istorinė raida. Kaimai. Kupetiniai kaimai. Gatviniai kaimai. Vienkiemiai. Išvados. Skaityti daugiau
Karaimai LietuvojeĮvadas. Karaimų atsiradimas, herbas, Karaizmas. Ką reiškia žodis karaizmas? Karaizmas senovėje. Karaimų bendruomenė, religija, apeigos, literatūra, kalba, svarbios datos. Skaityti daugiau
Kariniai įtvirtinimai Lietuvoje: statiniai, atsiradimas, situacija šiandienĮvadas. Pirmojo pasaulinio karo fortifikacija. Inžinerinės priemonės Lietuvos gynyboje Vilniaus fortifikacija. Vokiečių pakrantės gynybos įtvirtinimai Klaipėdos krašte. SSRS įtvirtinimai Lietuvos pasienyje. Lietuvos partizaninio pasipriešinimo fortifikacija. SSRS strateginės svarbos raketinės bazės. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno miestas tarpukariu 1918 – 1940 metaisĮžanga. Kaunas laikinoji sostinė. Kauno gyvenimas tarpukariu. Kauno miesto augimas. Kauno pramonė. Kauno transportas. Kultūrinis Kauno gyvenimas. Kauno architektūra tarpukariu. Valstybes teatras. Laisvės alėja. Kauno botanikos sodas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Kėdainių mūšisBendra situacija prieš mūšį. Pasiruošimas ir mūšio eiga. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Kelias į Vasario 16-ąjąNepriklausomybės idėjos iškėlimo pretekstas. Pagrindiniai Nepriklausomybės idėjų skelbėjai. Didysis Vilniaus Seimas. Vilniaus konferencija. Lietuvos Taryba. Gruodžio 11 d. aktas. Vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas. Skaityti daugiau
KernavėĮžanga. Kernavės proistorė ir vaidmuo valstybės formavimosi procese. Istorija ir padavimai. Kernavės muziejaus įsteigimas. Archeologijos ir istorijos muziejus-rezervatas šiandien. Eksponatai pasakoja. Akmens ir žalvario amžius. Ankstyvasis geležies amžius. Bronzos amžiaus pabaigos ir ankstyvo-jo geležies amžiaus kapinyno tyrinėjimai. Senasis geležies amžius. Romėniškasis laikotarpis. Vidurinysis geležies amžius. Ūkiniai, socialiniai kultūriniai procesai I-II tūkstantmečio sandūroje. Kernavės miestas viduramžiais. Prekybiniai ryšiai XII-XIV amžiuje. Kernavė XV-XVIII amžiuje. Numizmatika. Kernavė XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje. Po Kernavę pasižvalgius. Rezervatas. Miestelis. Skaityti daugiau
Ketverių metų seimas: reformosĮvadas. Darbo tikslai: supažindinti su Ketverių metų seimo, sudėtimi, nutarimais , bei reformomis įvardyti jų priežastis; paanalizituoti Seimo metu priimtą 1791 m. Gegužės 3 dienos konstituciją. Ketverių metų seimo reformos ir priežastys. 1971 Gegužės 3 dienos Konstitucija. Išvada. Skaityti daugiau
Klaipėdos autonomijaKlaipėdos konvencija. Klaipėdos statutas. Klaipėdos krašto organai. Gubernatorius. Seimelis. Direktorija. Ūkio taryba. Kitos institucijos. Gyventojų teisės. Klaipėdos uostas. Tranzitas. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos istorija XIX - XX amžiujeKlaipėdos istorija. Tautinė sudėtis. Demografinė sudėtis. Demografinė padėtis. Švietimas. Klaipėdos spaustuvės. Kultūra. Religija. Klaipėdos ūkis. Klaipėda. Klaipėdos celiuliozės fabrikas. Klaipėdos alaus daryklos. Klaipėdos žvejybos uostai. Malkų uostas. Skaityti daugiau
Klaipėdos kraštasKlaipėdos kašto prijungimas prie Lietuvos ir gyventojai. Klaipėdos kraštas praeityje. Klaipėdos krašto padėtis iki Paryžiaus konferencijos. Klaipėdos klausimas Paryžiaus taikos konferencijoje. Autonomijos statutas. Jūrų teisė. Autonominių teismų santvarka ir veikla. Nauji vokiškosios teismų sistemos pakeitimai. Teisėjai. Klaipėdos krašto užgrobimas. Ultimatumo priėmimas. Paskutiniai rengimosi veiksmai aneksijai. Lietuvos ir Vokietijos sutarties dėl Klaipėdos krašto perleidimo pasirašymas. Išvados. Skaityti daugiau
......