Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos referatai
Lietuvos istorijos referatai

(389 darbai)

Adutiškio dvarasAdutiškio dvaro istorija. Adutiškio dvaras. Dvaro gyventojai. Išvados. Skaityti daugiau
Aleksandras StulginskisAleksandro Stulginskio jaunystės dienos. Politinė ir visuomeninė veikla. Aleksandras Stulginskis - valstybės vadovas. Aleksandro Stulginskio gyvenimas prezidentavimui pasibaigus. Išvados. Skaityti daugiau
Algirdo ir Kęstučio laikaiĮvadas. Gedimino įpėdiniai. Kovos su vokiečių ordinu Algirdo ir Kęstučio laikais. Lietuvos kovos su Lenkija dėl Voluinės žemių. Lietuvos krikšto klausimas Algirdo ir Kęstučio laikais. Lietuvos santykiai su rusų kraštais Algirdo ir Kęstučio laikais. Išvados. Skaityti daugiau
Ankstyvieji pietų Lietuvos piliakalniaiPratarmė. Įvadas. Darbo problema ir tikslai. Pietų Lietuvos kraštovaizdis. Ankstyvieji pietų Lietuvos piliakalniai. Trumpa piliakalnių apžvalga. Ankstyvųjų piliakalnių tyrinėjimai, būdingi radiniai ir bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Antanas PoškaĮvadas. Lietuvių keliautojas Antanas Poška. Išvados. Skaityti daugiau
Antanas SmetonaĮvadas. Mokslo metai ir veiklos pradžia. "Vairas" ir vairininkai. Tarp parlamentizmo ir fašizmo. Kodėl diktatūra? Tautinis auklėjimas ir mažumos. Pabaigos žodis. Skaityti daugiau
Antanas Smetona (3)Įžanga. Smetonos atėjimas į valdžią. Lietuva 1920 – 1926 metais. 1926 m. perversmo priežastys. A. Smetonos valdymo sistema. Spaudos ir kitos informacijos varžymas. Smetona, tauta ir tie, kurie buvo šalia jo. Ar pavyko A. Smetonai suvienyti šalį. A. Smetona valdymas buvo autoritarinis - diktatūrinis o gal fašistinis? Žemės įstatymas. Lietuvos užsienio politika A. Smetonos laikais. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Antroji Lietuvos sovietizacija. Kolektyvizacija ir tremtysĮvadas. Represinių struktūrų kūrimas. Pabaltijo rusų istorija. Pokario trėmimų pradžia. Masinės deportacijos. Tarybinės žemėvaldos atkūrimas ir gilinimas. Kolektyvizacijos prielaidos ir pradžia. Ištisinė kolektyvizacija. Ištisinės kolektyvizacijos pabaiga. Respublikos žemės ūkis po kolektyvizacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Arijonų įsikūrimas LietuvojeĮvadas. Arijonizmo pradžia Lietuvoje. Arijonai atsiskiria nuo kalvinistų. Arijoniečių pažiūros religiniu pagrindu. Išvados. Skaityti daugiau
Atgimimo laikotarpio spaudaAtgimimo laikotarpio spauda ir jos istorija. Atgimimo laikotarpis. Spauda. Romo Kalantos savižudybė. "Dainuojanti revoliucija". Skaityti daugiau
Augustinas VoldemarasAugustinas Voldemaras. A. Voldemaro veikla iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Pirmasis Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas. A. Voldemaro veikla iki 1926m. gruodžio 17d. perversmo. A. Voldemaras valdžioje po 1926m. gruodžio 17d. perversmo. "Geležinio vilko" organizacija. Nepavykęs 1934m. pučas. A. Voldemaro asmeninės savybės. Išvados. Skaityti daugiau
Aukojimai Lietuvos priešistorėjeTyrimų apžvalga. Įvadas. Apeigos. Ugnis per apeigas. Žemėpačio pagerbimo apeigos. Šventovės ir alkai. Šventieji akmenys. Vilniaus perkūno šventovė. Ką aukojo. Apie aukojimus žalvario amžiuje. Išvados. Skaityti daugiau
Bajorų dvaras, ūkis ir kasdieninis gyvenimas: ūkio struktūra ir pajėgumasĮvadas. Bajorų dvaras, ūkis ir kasdienis gyvenimas. Būgiai. Renavas. Raudondvaris. Trijų dvarų ūkinės struktūros ir pajėgumo palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bajorų luomo "aukso laisvės"Įvadas. Bajorų luomo valdžia pagal trijų autorių nuomones. Didikų gimininės įtaka valstybėje. Epochų poveikis autorių darbuose (kalbant apie bajorus). Lietuvių ir lenkų bajorai. Valdovo institucija ir jos įtakos silpimas. Išvados. Skaityti daugiau
BaltaiĮžanga. Baltų gentys gyvenusios Lietuvos teritorijoje: Aukštaičiai, Sėliai, Jotvingiai, Kuršiai, Skalviai, Žemaičiai, Lietuviai. Žemdirbystė. Gyvulininkystė. Medžioklė. Žvejyba. Rankiojimas. Gintaro rinkimas. Audimas. Prekyba. Odos apdirbimas. Kaulo rago apdirbimas. Medžio apdirbimas. Keramika. Metalo dirbinių gamyba. Menas ir papuošalai. Gyvenvietės ir pastatai. Santykiai su kaimynais. Visuomenės santykiai. Baltų tikėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Baltijos pasaulio kultūraĮvadas. Baltų kilmė. Lietuvių kiltys. Aisčių kaimynai. Aisčių santykiai su kitomis tautomis. Aisčių verslai. Religija. Skaityti daugiau
Baltų dvasinė kultūra akmens amžiuje (2)Įvadas. Kūno rengimo laidojimui būdai. Humacija ir kremacija. Kūno padėtis. "Namo" mirusiajam įrengimas. Daliniai kapai. Daliniai kapai mezolite. Ankstyvojo ir viduriniojo neolito daliniai kapai. Daliniai kapai vėlyvajame neolite. Įkapės. Mezolitinės įkapės. Ankstyvojo bei viduriniojo neolito įkapės. Įkapės vėlyvajame neolite. Išvados. Skaityti daugiau
Baltų formavimasis. Vakarų ir rytų baltaiĮvadas. Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius (2000 m. pr. m. e. – 100 m. e. m.). Vakarų baltų pilkapių kultūra. Brūkšniuotosios keramikos kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Baltų gentinių junginių formavimasis ir baltų genčių sąjungosBaltų gentinių junginių formavimasis (I-VI amžiuje po Kristaus gimimo). Seniausios rašytinės žinios apie rytų Pabaltijo gyventojus. Genčių junginiai. Ūkio raida. Baltų genčių sąjungos (I tūkstantmečio po Kristaus gimimo antroji pusė). Baltų gentys. Skaityti daugiau
Baltų gentysĮvadas. Rytų ir vakarų baltų skilimas. Baltų gentys: Jotvingiai. Prūsai. Kuršiai. Galindai. Skalviai. Latgaliai. Žiemgaliai. Sėliai. Žemaičiai. Aukštaičiai. Lietuviai. Baltų genčių veiklos sritys. Santykiai su kaimynais. Visuomenės santykiai. Baltų tikėjimas. Skaityti daugiau
...