Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos referatai
Lietuvos istorijos referatai

(389 darbai)

Partizaninis karas LietuvojePartizaninis karas Lietuvoje (1944 – 1953). Partizanų kovos priežastys ir tikslai. Pokario etapai. Pirmasis etapas. Antrasis etapas. To meto žmonių pasakojimai. Taikos pokario rezistencijos istorija Klaipėdoje. Išvados. Skaityti daugiau
Partizanų gyvenimas ir buitisĮvadas. Dėstymas. Partizanų buitis. Dvasinis pasaulis ir tradicijos. Išvados. Skaityti daugiau
Paskutinio posėdžio vertinimas Lietuvos istoriografijojeĮvadas. Geopolitinės padėties apžvalga II pasaulinio karo pradžioje SSRS politiniai sprendimai Lietuvos atžvilgiu. SSRS ultimatumas Lietuvai. Lietuvos valstybės vyriausybės paskutinis posėdis. Paskutinio posėdžio vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Petras VileišisPetro Vileišio biografija, jo nuopelnai kovojant dėl Lietuvos spaudos draudimo panaikinimo, svarbiausi darbai, skleidę lietuvišką žodį. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Pirmasis Lietuvos statutas. Parengimas ir priėmimasPirmojo Lietuvos statuto kodifikavimas. Pirmojo Lietuvos statuto parengimas ir priėmimas. Pirmojo Lietuvos statuto tekstas. Išvados. Skaityti daugiau
Pirmasis pasaulinis karas. Lietuvos valstybės atkūrimasĮžanga. Karas Rytuose 1914-1915. Vakarų fronte padėtis be išeities. Verdenes ir Soma. Jūrų karas. Karas ore. Rytų frontas 1916-1918. Nuotraukos. Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais. Datos ir įvykiai. Skaityti daugiau
Pirmieji lietuvių paminėjimai rašytiniuose šaltiniuoseĮvadas. Pirmieji paminėjimai apie aisčius. Pirmasis paminėjimas apie galindus ir sūduvius. Kiti įžymūs paminėjimai apie lietuvius. Išvados. Skaityti daugiau
Pirmieji Lietuvos gyventojaiLietuvą dengia stori ledynai. Svarbiausi medžiojami gyvūnai – šiaurės elniai. Pirmieji gyventojai – klajokliai. Archeologiniai radiniai liudija apie giliausią praeitį: pirmieji įrankiai - akmeniniai kirvukai; titnagas - pagrindinė žaliava; kaulo dirbiniai; mediniai įrankiai. Lietuviai apsigyvena arčiau upių ir ežerų. Skaityti daugiau
Pirmieji Lietuvos paminėjimai rašytiniuose šaltiniuoseĮvadas. Lietuviai karių tauta. Pirmieji Lietuvos paminėjimai. Išvados. Skaityti daugiau
Plungės dvarasArchitektūros istorijos referatas apie Plungės dvarą. Dvaro pastatymas, istorija, architektūriniai ypatumai. Skaityti daugiau
Pogrindinė ir oficialioji spauda 1940-1990 metaisĮžanga. Nelegalioji spauda pirmosios tarybinės ir vokiečių okupacijos metais. Rezistencijos judėjimo spauda 1944-1957 m. Neginkluotojo Lietuvos pasipriešinimo spauda. Antrosios tarybinės okupacijos laikotarpis (1944-1990). Knygų tematika. Spaustuvių ir leidyklų veiklos charakteristika. Knygų prekyba. Periodinė spauda. Išvados. Skaityti daugiau
POW perversmo bandymas ir jo poveikis Lietuvos Lenkijos santykiamsDarbo tikslas yra ištirti POW veiklą Lietuvoje, šios organizacijos sąmokslo rengimą ir eigą. Pagrindinis uždavinys yra įvertinti tarptautiniu mastu Lietuvos Respublikos ir Lenkijos konflikto priežastis, perversmo rengimo aplinkybes ir sąlygas, įvykių eigą ir padarinius. Bendrai Lietuvos padėčiai apibūdinti bus vartojamos Reginos Žepkaitės monografijos "Lietuva tarptautinės politikos labirintuose (1918-1922)" bei "Lietuva ir Didžiosios valstybės 1918-1939". Tarptautinė politinė situacija. POW įkūrimas ir tikslai. POW veikla Lietuvoje. Perversmo organizavimas. Nepavykusio perversmo pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Prekyba Lietuvos senovėjeAmatų atsiradimas ir Lietuvos užsienio prekyba. Užsienio prekybos objektai ir geografija. Mainų priemonės. Svetimų monetų paplitimas. Prekiniai pinigai. Gintaras ir kailiukai kaip mainų priemonė. Amatų atsiradimas. Lietuvos užsienio prekyba. Užsienio prekybos objektai ir geografija. Mainų priemonės. Svetimų monetų paplitimas. Prekiniai pinigai. Gintaras ir kailiukai kaip mainų priemonė. Išnašos. Skaityti daugiau
Prezidentas Antanas Smetona – diktatorius ar Lietuvos kūrėjas?A. Smetonos biografija. A. Smetonos asmenybė. A. Smetonos konfliktas su caro valdžia. A. Smetona - tautininkas. "Viltis". Emigracijos problema. Aktyvi A. Smetonos veikla. Tarybos pirmininkas. A. Smetona užsienyje. Gruodžio 16 d. perversmas. A. Smetonos valdymo ir fašizmo skirtumai. Antrojo pasaulinio karo metai. A. Smetonos reikšmė Lietuvai. Skaityti daugiau
Radvilų giminėĮvadas. Radvilų atstovai. Mikalojus Radvila Rudasis. Mikalojus Radvila Rudasis. Kristupas I Radvila Perkūnas. Kristupas II Radvila. Jonušas Radvila. Jurgis Radvila. Mikalojus Kristupas Našlaitėlis. Radvilų moterys. Barbora Radvilaitė. Liudvika Karolina Radvilaitė. Išvados. Skaityti daugiau
Raganų teismai LietuvojeĮvadas. Dėstymas. Raganų persekiojimas. Statusas. Įrašai teismo knygose. Išvados. Skaityti daugiau
Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) (2)Įžanga. Rašto atsiradimas Lietuvoje. Svarbiausi istorijos ir teisės rankraštiniai paminklai. Vyraujančių tikybų rankraštinės knygos. Rankraštinių knygų menas. Pirmieji rankraštiniai tekstai lietuvių kalba. Išvados. Skaityti daugiau
Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) iki spaudos atsiradimo. Knygos istorijos tyrimų užuomazgos (iki 1864 metų)Įvadas. Raštas ir raštvedyba Lietuvos valstybėje iki XV amžiaus. Svarbiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorijos ir teisės rankraštiniai paminklai. Pirmieji lietuviški rankraštiniai tekstai. 1501 metais Mišiolo Glosis. Poteriai 1503 metais. Tractatus Sacerdotalis. 1530 metais Homilijų įrašas. Rankraštinės knygos menas. Knygos istorijos tyrimų užuomazgos (iki 1864 metų). Gotfrido Ostermejerio tyrinėjimai. Liudvikas Rėza. Išvados. Skaityti daugiau
Raudondvario dvarasDvaro istorija nuo jo atsiradimo iki dabar. Nuotraukos (4). Skaityti daugiau
Raudonės pilis-dvarasRaudonės dvaro istorija. Malūnas. Parkas. Raudonės pilies valdovai. Raudonės krašto dainos. Dvaro įtaka Lietuvių kultūrai. Skaityti daugiau
......