Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos referatai
Lietuvos istorijos referatai

(389 darbai)

Liublino unijaĮvadas. Liublino unijos sudarymo priežastys. Liublino unijos derybos. Liublino unijos padariniai ir reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Liublino unija (2)Įvadas. Dėstymas. Liublino unijos sudarymo priežastys. Liublino unijos derybos. Liublino unijos padariniai ir reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Liublino unija (4)Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykiai su Maskva. Liublino unijos priežastys. Derybos dėl unijos. Liublino unijos aktas. Liublino unijos sąlygos. Po Liublino unijos. Išvados. Įvadas. Skaityti daugiau
Liublino unija (5)Įvadas. Pagrindinis šio darbo tikslas. Tyrimo metodai. Liublino unijos priežastys. Liublino akto esmė. Liublino unijos rezultatai. Liublino unijos atnešti naujoviškumai. Liublino unija ir valstybės įstaigų sistema. Vilniaus gyvenimas po Liublino unijos. Išvados. Skaityti daugiau
Liublino unija ir jos vertinimas istoriografijojeĮvadas. Liublino unijos priežastys, ką ji skelbė, rezultatai. Liublino unijos priežastys. Unija skelbė. Liublino unijos rezultatai. Senos ir naujos problemos po Liublino unijos. Liublino unijos atnešti naujoviškumai. Liublino unija ir valstybės įstaigų sistema. Vilniaus gyvenimas po Liublino unijos. Liublino unijos vertinimas istoriografijoje. Neigiamas vertinimas. Teigiamas vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Liublino unija ir valstybės įstaigų sistemaĮvadas. Lietuvos valstybinė santvarka XVI amžiuje. 1569 metų Liublino unijos aktas. Akto pasirašymo priežastys. Liublino unijos akto esmė. Rezultatai pasirašius liublino unijos aktą. Valstybės įstaigų sistema. Liublino unijos akto atnešti naujoviškumai. Išvados. Skaityti daugiau
Liublino unijos istorinė reikšmėĮvadas. Luominės valstybės kūrimas. Parlamentinės unijos pradžia. Debatai Liublino seimo metu. Liublino unijos sudarymas. Senos ir naujos problemos po Liublino unijos. Kraštas ir žmonės. Tikyba, tautos ir kultūra. Visuomeninė ir politinė raida. Reformos ir Respublikos žlugimas. Išvados. Skaityti daugiau
Liublino unijos istorinė reikšmė (2)Įvadas. Priežastys, paskatinusios Liublino unijos sudarymą. Lietuvos noras susivienyti. Lenkijos siekis sudaryti uniją. Liublino seimas ir unijos sudarymas. Bendras lietuvių ir lenkų seimas. Liublino unijos sudarymas. Liublino unijos aktų esmė. Liublino unijos nuostatai. Unijos aktų skelbiamos sąlygos. Liublino unijos pasekmės. Valstybingumo problema ir priešinimasis susijungimui. Ponų taryba ir 1576 m. Gardino seimas. Pokyčiai po Liublino unijos. Politinė būklė po Liublino unijos. Išvados. Skaityti daugiau
Mano VilniusKatedra ir rotušė. Vilniaus Universitetas. Bažnyčios. Vilnius XVIII amžiuje. Švietimo Komisija kelia švietimą, gerina mokyklas. Lietuvoje nustota kalti atskirus nuo Lenkijos pinigus. Ruošiami nauji įstatymai valstybei tvarkyti. Senosios santvarkos ir Lietuvos nepriklausomybės šalininkai priešinasi naujos konstitucijos sumanymui ir šaukiasi į pagalbą kaimynines valstybes. T. Kosciuškos sukilimas. Tėvynės mylėtojai paskutinį kartą bando apginti jos nepriklausomybę. Rusija, Prūsija ir Austrija trečią ir paskutinį kartą pasidalija Lietuvos – Lenkijos žemes 1795 m. Laurynas Stuoka – Gucevičius. Jokūbas Jasinskis. Jonušas Radvila. Kristijonas Donelaitis. Skaityti daugiau
Marijonų vienuolynasĮžanga. Marijampolės Marijonų vienuolyno istorija nuo 1750 metų iki šiandien. Regula. Marijonų vienuolijos įkūrėjas. Marijonų vienuolijos atgaivintojas. Šventojo Mykolo parapijos bažnyčia. Veikla. Paplitimas. Pabaiga. Skaityti daugiau
Mažoji Lietuva ir jos kultūraMažosios Lietuvos pradžia. Prūsijos kunigaikštystė. Prūsijos karalystėje. kultūros daigai. Nuo Pirmojo iki Antrojo pasaulinio karo. Skaityti daugiau
Mažosios Lietuvos lietuvių knyga 1808 – 1919 metais. Mažosios Lietuvos lietuvių periodinė spaudaĮvadas. Kalendoriai. Laikraščiai. Išvados. Skaityti daugiau
Medininkų pilisĮvadas. Trumpas supažindinimas. Medininkų pilis. Medininkų pilies istorija. Pilies vizija ir perspektyvos. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Mes didžiuojamės tūkstančių metų istorija ir šimtmečiais kurta tautinė kultūraLietuvos pradžia. Pirmieji Lietuvos įstatymai. Lietuva kunigaikščio ir lenkų karaliaus Jono Sobieskio laikais. Sunkusis laikotarpis – maras. Ketverių metų (1788 – 1792) seimas. Lietuva Rusų valdžioje. 1863 metų Lietuvos sukilimas. Literatūra. "Aušra". "Varpas". Spaudos draudimo panaikinimas (1904m.). Kristijonas Donelaitis (1714 – 1780m.). Antanas Baranauskas (1835 – 1902 m.). Skaityti daugiau
Miestų pradžia LietuvojeĮvadas. Du miestų formavimosi etapai. Vilniaus miesto raida. Kernavės, Trakų, Kauno miestų praeitis. Išvados. Skaityti daugiau
Mikalojus Radvila JuodasisĮvadas. Pirmieji M. Radvilos žingsniai į politiką. Reformacijos pradžia. Santykiai su Livonijos ordinu. M. Radvilos pastangos priešintis Liublino unijai. Išvados. Skaityti daugiau
Militarinės Lietuvos kultūros atspindžiai Petro Duisburgiečio ir Vygando Marburgiečio kronikoseĮvadas. Ikikrikščioniškos Lietuvos militarinė kultūra ir visuomenė. Išvados. Skaityti daugiau
MindaugasĮvadas. Mindaugas – Lietuvos karalius. Mindaugo Lietuva. Mindaugo krikščionybė. Išvados. Skaityti daugiau
Mindaugo krikštasĮvadas. Karas su Ordinu ir Volynija. Taika su Ordinu. Mindaugo krikštas. Išnašos. Skaityti daugiau
Mindaugo laikų Lietuva (2)Įvadas. Lietuvos valstybės vienijimas: jo priežastys ir eiga. Mindaugo kovos su priešais susikūrusios valstybės priešakyje. Mindaugo krikštas ir katalikų bažnyčios padėtis Lietuvoje. Mindaugo karalystė ir jos regioninė politika. Lietuvos valstybės valdymas, vidaus politika ir žemaičių kovos 1253 – 1261 metais. Sąmokslas prieš Mindaugą ir jo mirtis. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
......