Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos referatai
Lietuvos istorijos referatai

(389 darbai)

Lietuvos kultūra XVIII amžiujeĮvadas. Bibliotekos. Literatūra. Architektūra ir dailė. Lietuvos mokyklų būklė Edukacinės Komisijos laikais. Žymesnieji mokyklų kūrėjai. Teatras ir muzika. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos kultūra XVIII amžiujeĮvadas. Kultūros raida XVIII amžiuje. Architektūra ir menas. Švietimo epocha. Katalikų bažnyčios struktūra. XVIII amžiaus grafikos menas. Prekyba Lietuvos kaime. Ekonominio gyvenimo kėlimas. Socialinis Lietuvos gyvenimas XVIII amžiaus gale. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos kultūrinis identitetas ir istorija Europos konteksteĮvadas. Europietiškumas ir mes. Lietuvos civilizacinės galios praeityje ir dabar. Lietuvių civilizacinio renesanso bruožai. Europos sąjunga ir tautinis identitetas. Lietuvos kalba yra savita. Kolektyvinio identiteto forma – religija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos kultūros paveldo apsaugaĮvadas. Lietuvos kultūros paveldas. Lietuvos kultūros paveldo apsaugos įstatyminė bazė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos laimėjimai tarpukario metais: švietimasŠvietimo sistema. Aukštieji kursai ir Kauno universitetas. Skaityti daugiau
Lietuvos magdeburginių miestų rotušėsĮvadas. Magdeburginio miesto rotušė. Vilniaus rotušė. Kauno rotušė. Kėdainių rotušė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos nekrikščioniškosios mažumos XIV–XVIII amžiujeĮvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mažumos. Vilnius. Totoriai. Karaimai. Žydai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos nepriklausomybei 15 metųĮvadas. 1991m. didžiųjų permainų metai. Sausio 13-osios atminimas. 1988 – 1997 metai. 1998 – Lietuva kopia karjeros laiptais. 1999 – Lietuva ir pasaulis. 2000 – Permainos valdžioje. 2001 – Lietuvos kelias į Europos Sąjungą (ES). 2002 – Lietuva pasaulyje. 2003 – apdovanojimų ir pasiekimų metai. 2004 – Lietuva Europos Sąjungoje. Lietuvos Nepriklausomybės kovo 11-osios aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos nepriklausomybės kovos (1918 - 1920 metais)Krašto gynimo organizavimas. Pirmosios vyriausybės sunkenybės. Bolševikų antplūdis ir Lietuvos kariuomenės kūrimo pradžia. Kovos su rusais bolševikais ir taika su jais. Kovos. Taika. Kovos su bermontininkais. Naujojo Lietuvos priešo atsiradimas. Bermontininkų likvidavimas. Pradžia konflikto su Lenkais. Lenkų norai prijungti Lietuvą prie savo valstybės. Vilniaus atgavimas, Suvalkų sutartis ir gen. Želigovskio smurtas. Skaityti daugiau
Lietuvos numizmatikos bibliografijaTrumpai aptariama numizmatikos srities bibliografija. Skaityti daugiau
Lietuvos okupacijaĮvadas. Pirmoji sovietinė okupacija. Lietuvos okupacija. Lietuvos Respublikos politinių struktūrų griovimas. Ūkio sovietizacija. Švietimo, kultūros sovietizacija. Gyventojų persekiojimas. Trėmimai. Antroji sovietinė okupacija. Demografiniai nuostoliai. Gyventojų kaita. Okupacinės valdžios aparato formavimas. Partizaninis karas su okupantais. Kaimo sukolchozinimas. Trėmėjai ir kolaborantai. Ekonomika ir kultūra. Katalikų bažnyčia Stalino laikotarpiu. N. Chruščiovo "atlydys" ir L. Brežnevo centralizmas Lietuvoje. Centrizmo ir rusinimo stiprėjimas Lietuvoje. Disidentinis ir rezidencinis judėjimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos padėtis vokiečių, rusų priespaudoje prieš ir po Antrojo pasaulinio karo"Iš rankų į rankas". Įvadas. Lietuvos nepriklausomybė atkurta. Fašistinė Vokietija. Sovietų sąjunga. Antrasis pasaulinis karas. Partizaninis karas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos pajūrio piliakalniaiĮvadas. Piliakalnių struktūra. Sakmių apie piliakalnius kilmė. Pirmieji profesionalūs pajūrio piliakalnių tyrinėjimai. Archeologų radiniai Pajūrio zonos piliakalniuose. Lietuvos pajūrio piliakalnių keramika. Spėjamieji piliakalniai ir sunaikinti piliakalniai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos partizanaiAprašymas apie Lietuvos partizanus, sukilimo priežastis, tikslus. Žymiausi Lietuvos partizanai: Juozas Lukša, Juozas Vitkus, Adolfas Ramanauskas, Jonas Žemaitis, Jonas Noreika. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Lietuvos partizanai (2)Didžiosios Kovos partizanų apygarda. Paminklinis kryžius žuvusiems Lydžio rinktinės Saturno būrio partizanams atminti. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Lietuvos paveldosaugos istorinė raida ir dabarties situacijaLietuvos paveldosaugos istorinė raida ir dabarties situacija. Statybos statutas. Srovės, skatinusias domėjimąsi praeitimi. Sovietinės paveldosaugos sistemos kokybė. Tradicinė konservacinė nuostata. Skaityti daugiau
Lietuvos piliakalniaiLietuvos piliakalniai: istorija, nuotraukos. Kernavės piliakalniai, Jurgaičių(Daumantų) piliakalnis (Kryžių kalnas), Punios piliakalnis, Papilės piliakalnis, Seredžiaus piliakalnis(Palemono kalnas), Pilaitė, Medvėgalio piliakalnis, Burbiškių piliakalnis. Skaityti daugiau
Lietuvos piliakalniai (2)Įvadas. Bendros žinios apie piliakalnius. Lietuvos piliakalnių istorija. Utenos krašto piliakalniai. Kiti žymūs piliakalniai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos pilysĮvadas. Tyrinėjimų apžvalga. Chronologija. Žemėvalda. Medinės pilys. Mūrinės pilys. Po Vytauto mirties... Išvados. Iliustracijos (9). Skaityti daugiau
Lietuvos pilys (2)Įvadas. Medinės pilys. Mūrinės pilys. Vilniaus pilis. Kauno pilis. Trakų pilis. Išvados. Skaityti daugiau
......