Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos namų darbai
Lietuvos istorijos namų darbai

(60 darbai)

Lietuvių kalbos kilmė (3)Lietuvių kalbos kilmė. Baltų kalboms. Diachroninė kalbotyra. Lietuvių kalbos ištakas. Lietuvos vardas ir kontaktai su kitomis baltų gentimis bei rytiniais slavais. Lietuvos valstybė ir lietuvių kalba. Skaityti daugiau
Lietuvos Didysis kunigaikštis - Gediminas. Gedimino įamžinimasĮvadas. Gediminas – Lietuvos Didysis kunigaikštis. Gedimino paminklas. Veliuona. 650 Didžiojo kunigaikščio Gedimino mirties metines. Gedimino atvaizdas nepamirštamas ir medaliuose. Jono Abraičio knyga "Gedimino pulko likimas". Gediminaičių stulpai. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bajorų galios stiprėjimo ištakosĮvadas. Bajorijos luomo formavimasis. Bajorijos socialinis ir politinis veržlumas. Politinis bajorų sukilimas prieš didikus. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestai ir miesteliai Fridricho Šulco kelionių aprašymuoseĮvadas. Tikslas yra išnagrinėti XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestų ir miestelių vaizdus mokytojo Šulco 1793 metų kelionių aprašymuose. Žmonės. Kraštovaizdis. Dar pora šaltinio neatitikimų. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mūšiaiŠaltiniai. Kokį mūšį aprašo šaltinis A? Argumentuokite. Kada jis įvyko? Kas buvo mūšio vadai? Kaip baigėsi A šaltinyje aprašomas mūšis? Kokia jo politinė svarba? Kaip šis mūšis buvo įamžintas? Kokį mūšį vaizduoja šaltinis B? Kada jis vyko? Kas buvo šio mūšio vadai? Kokią reikšmę turėjo šis mūšis? Kas šaltinio B autorius? Koks labai svarbus faktas sieja A ir B šaltinius, kalbant apie mūšio eigą ir taktiką? Kada įvyko šaltinyje C aprašomas mūšis? Koks Lenkijos karalius ir LDK didysis kunigaikštis vaizduojamas nusilpęs šaltinyje C? Kaip šis mūšis baigėsi? Kokie svarbūs įvykiai įvyko kelios dienos po mūšio baigties? Koks mūšis minimas šaltinyje D? Kas vadovavo lietuvių kariams šiame mūšyje? Koks sukilimas minimas D šaltinyje? Kada jis vyko? Kas jam vadovavo? Sudėliokite šaltinius A, B, C, D chronologine seka. Šaltiniai A, B, C, D pirminiai ar antriniai? Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisinė sistema ir teisėtvarka: Vyriausiasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) TribunolasĮvadas. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo atsiradimas. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo sudėtis ir veikimas. Vyriausiasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Dvasinis Tribunolas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (15)Užduotys: Šaltinis A. Šaltinis B. Šaltinis C. Šaltinis D. Šaltinis E. Klausimai: Kuriame iš pateiktų šaltinių buvo pirmą kartą paminėtas Vilniaus vardas? Kas šio šaltinio autorius bei kuriais metais rašytas šis šaltinis? Kas A šaltinio autorius? Kokia organizacija šiuo statutu buvo įsteigta? Kieno prašymu priimtas A šaltinyje minimas statutas? Taip pat nurodykite priežastis, vertusias prašyti šio statuto. Paminėkite du ekonominius procesus, vykusius Vakarų Europoje ir sukėlusius priežastis, kurias nurodėte 5 klausimo atsakyme. A šaltinyje minimi Romos katalikų tikybos asmenys. Nurodykite dar dvi tuo metu Vilniuje veikusias religines bendruomenes. Kuriais metais paskelbtas E šaltinis bei kas jo autorius? Remdamiesi E šaltiniu, paaiškinkite, kokiu tempu augo Vilniaus miestas nuo amžiaus, kuriame jis buvo pirmą kartą paminėtas? Kokias priežastis autoriai siekė pašalinti dviejuose pateiktuose šaltiniuose? Palyginkite A, B, D ir E šaltinius bei nurodykite bendrus A, B, E autorių ir D minimo Vytauto veiklos bruožus, nurodydami tos veiklos tikslą. Kuo skiriasi A ir B šaltinių autorių požiūris į religines bendruomenes? Kokie ryšiai siejo A, B, E šaltinių autorius ir F šaltinyje minimą Vytautą? Ar jiems pavyko pasiekti tikslų, kuriuos nurodėte 9 klausimo atsakyme? Pateikite pavyzdžių. Kokia buvo B ir E šaltinių autorių veiklos įtaka Vilniaus kultūriniam gyvenimui? Kokių įvykių proga E šaltinio autorius suteikia Vilniui Magdeburgo teises? Atsakymai. Skaityti daugiau
Lietuvos karalius Mindaugas (2)Įžanga. Lietuvos valstybės formavimasis. Mindaugo valdymas. Mindaugo krikštas. Mindaugo karūnavimas. Kunigaikščių kovos po Mindaugo mirties. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lietuvos Karalius Mindaugas (3)Įvadas. Karalius Mindaugas (1236 - 1263). Vaišvilkas. Ruklys ir Rupeikis. Krikštijimasis. Klaipėda. Jurbarko pilis. Karšuva. Skaityti daugiau
Lietuvos laimėjimai tarpukario metaisEkonomika. Švietimo sistema. Kultūrinis gyvenimas. Sportas. Skaityti daugiau
Lietuvos miestų herbai su hagiografiniais simboliaisĮvadas. Hagiografiniai simboliai. Lietuvos miestų ir miestelių hagiografiniai simboliai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos slaptosios tarnybos 1918-1940 metaisLietuvos slaptosios tarnybos 1918–1940 metais. Vadovai. Tarnybų aptarimas, pristatymas ir veikla. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės 1922, 1928, 1938 metų konstitucijų bruožai1922 metų Konstitucija. 1928 metų Konstitucija. 1938 metų Konstitucija. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybingumo klausimas XIX amžiaus pradžiojeĮvadas. Nagrinėjama Lietuvos valstybingumo problema XIX amžiuje. Išvados. Skaityti daugiau
Liudvikas Adomas JucevičiusLiudviko Adomo Jucevičius rinkinys "Lietuvių kalbos priežodžiai". Įvadas. Tautinių mažumų įvaizdžiai. Socialinių sluoksnių įvaizdžiai. Pagoniškosios ir katalikiškosios kultūros elementai. Skaityti daugiau
M. Lietuvis "Apie lietuvių, totorių ir maskvėnų papročius"LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) valstybės ydos M. Lietuvio traktate: "Apie lietuvių, totorių ir maskvėnų papročius". Įvadas. Mykolo lietuvio laikotarpio istorinis kontekstas. Autoriaus problematika. Fragmentais nagrinėjamas Mykolo Lietuvio traktatas. Šaltinio spausdinimo aplinkybės ir tikslas. Išvados. Skaityti daugiau
Mažas miestelis - didi praeitis: MaišiagalaMaišiagalos miestelis. Trumpa istorija. Lietuvos kunigaikščių ryšys su Maišiagala. Maišiagalos mokyklos istorija. Darbas iliustruotas paveikslėliais (3). Skaityti daugiau
Piliečių teisinė padėtis 1922 m. konstitucijojeĮvadas. 1922 m. Lietuvos valstybės konstitucija. Bendrieji 1922 m. konstitucijos bruožai. Lietuvos piliečiai ir jų teisės 1922 m. konstitucijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Pirmoji spausdinta lietuviška knyga ir jos autorius Martynas MažvydasSeminarinis pranešimas. Įvadas. Martynas Mažvydas. Jo kilmė. Pirmosios lietuviškos knygos pasirodymas. Pirmoji lietuviška knyga "katekizmas". Išoriniai duomenys. Knygos dalys. Išvados. Skaityti daugiau
Pirmosios lietuviškos knygos reformacijos laikotarpiuĮvadas. Pirmųjų lietuviškų knygų rengėjai ir jų tematika. Išvados. Skaityti daugiau