Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos konspektai
Lietuvos istorijos konspektai

(77 darbai)

Pagrindinės Lietuvos istorijos datosLietuvos istorijos datų chronologinė lentelė. Skaityti daugiau
Partizaninis karas Lietuvoje (2)Pirmasis partizaninio karo etapas: 1944 07-1946 05. Antrasis etapas: 1946 05 – 1948 11. Trečiasis etapas: 1948 11-1953 05 Skaityti daugiau
Pirmoji Lietuvos respublika: politika, ekonomika, kultūraLietuva pirmojo pasaulinio karo metu. Lietuvos taryba. Lietuvos valstybės taryba. Kovos dėl nepriklausomybės. Mykolo Sleževičiaus vyriausybė. Prano Dovydaičio vyriausybė. Mykolo Sleževičiaus vyriausybė. Ernesto Galvanausko vyriausybė. 1920-05-15 Steigiamasis seimas. Kazio Griniaus vyriausybė. 1922 08 01 metų konstitucija. Lietuva parlamentizmo laikotarpiu. Lietuva autoritarinio valdymo metais. Vlado Mirono vyriausybės. Socialinė ir ekonominė padėtis. Santykiai su SSRS. Lietuvos visuomenė, tautinių mažumų padėtis. Kultūrinis gyvenimas. Švietimo sistema. Literatūra. Teatras. Muzika. Dailė. Architektūra. Sportas. Skaityti daugiau
Prezidento Antano Smetonos valdymasA.Smetonos autoritarinis rėžimas. Lietuvos raida tautininkų valdymo metais. Lietuva 1938- 1940m. tarptautinės krizės metu. Klaipėdos krašto netekimas. Opozicijos veikla ir "bendro darbo vyriausybė". Ribentropo - Molotovo paktų istorinė reikšmė. Skaityti daugiau
Prisiminimai iš tremtiesMasinė ūkininkų deportacija. Kelionė. Prisiminimai iš tremties. Grįžimas. Skaityti daugiau
Reformacija Lietuvoje (2)Reformacijos pradžia Lietuvoje. Pirmasis reformacijos etapas Lietuvoje. Pirmosios knygos lietuvių kalba. Švietimo reformos kryptys. Antroji reformacijos banga. Literatūrinės kalbos kūrimas ir norminimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Skaityti daugiau
Senasis ir vidurinis geležies amžiaiSenasis geležies amžius. Sritiniai skirtumai I — IV amžiuje. Vidurinis ir vėlyvasis geležies amžius. Gentys V - XIII amžiuje. Lietuviai. Jotvingiai-sūduviai. Aukštaičiai. Sėliai. Žiemgaliai. Žemaičiai. Skalviai. Lamatiečiai. Kuršiai. Skaityti daugiau
Seniausieji Lietuvos gyventojaiSeniausieji žmonių pėdsakai Lietuvos teritorijoje. Žvejyba. Medžioklė. Darbo įrankiai. Papuošalai. Religija. Skaityti daugiau
Senovės istorija (3)Paleolitas. Klimatas. Svidrų kultūra. Mezolitas. Neolitas. Baltai. Didysis tautų kraustymasis. Žalvario amžius. Skaityti daugiau
Steigiamasis Seimas ir konstitucijaSteigiamasis seimas ir konstitucija. Žemės reforma ir sava valiuta. Tarptautiniai santykiai. Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos. Lietuvos vidaus politinė raida. 1926 metų gruodžio 17 dienos perversmas. Lietuvos Tarybos sudarymas ir jos veikla 1917 - 1920 metais. 1918 m. ir 1919 m. Laikinosios Konstitucijos. Steigiamojo Seimo 1920m. Laikinoji Konstitucija. Lietuvos visuomeninė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. Lietuvos valstybinė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. Žemės ūkio, darbo, pramonės, prekybos ir amatų rūmai. 1926 metų valstybinis perversmas ir 1928 metų Konstitucija. 1938 metų konstitucija. Tarybinės teisės kūrimas. 1951 metų Konstitucijos pataisos. Tarybinių valdžios ir valdymo įstaigų veiklos įvertinimas. 1978 metų Konstitucija. Skaityti daugiau
Steponas BatorasStepono Batoro leidimas Upytės mieste statyti teismo pastatą. Šv. Jonų Bažnyčios įkūrimas. Stepono Batoro reikšmė parodose. Įvykiai prie Rotušės aikštės. Steponas Batoras patvirtina pirminius dovanojimus. Magdeburgo teisių suteikimas. Steponas Batoras sutvarko paštus. Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijos skyrius. Stepono Batoro elekcija ir Lietuva. Santykiai su Maskva iki 1579m. 1579m. žygis ir Polocko atgavimas. Žygis į Pskovą ir 1582 m. paliaubos. Tikybiniai santykiai. Vilniaus akademijos įkūrimas. Vyriausiojo Lietuvos tribunolo įkūrimas. Lietuvos statuto taisymas. Lietuvos banko įkūrimo projektas. Stepono Batoro valdymo reikšmė ir jo mirtis. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinis Lietuvos tapsmasEtninės tradicijos raida XX a. antroje pusėje - XXI a. pradžioje. Socialiniai pokyčiai sovietmečiu. Šių pokyčių poveikis etninei tradicijai. Etninė tradicija ir kultūrinė rezistencija. XX a. II p. folklorinis Rasų (Joninių) šventės modelis. Etninė tradicija atgavus nepriklausomybę. Etninės tradicijos transformacijos XX ir XXI šimtmečių sankirtoje (pavyzdžiai). Tradicinės persirengėlių vaikštynės. Miesto karnavalinė eisena. XXI a. pr. visuomeninis Joninių šventės modelis. Skaityti daugiau
Tautinis sąjūdis ir savimonės raida Lietuvoje XIX amžiujePriežastys. Eiga. Pasekmės. Reikšmė. Kovos pobūdis. "Aušra". "Varpas". Motiejus Valančius. Simonas Daukantas. Skaityti daugiau
Vėlyvasis geležies amžiusBaltų gentys ir jų arealai. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkio ir amatų raida. Skaityti daugiau
Vytauto valdymasVytauto (Aleksandro) valdymas (1392-1430m.). Žalgirio/Griunvaldo/Tanenbergo mūšis. Vytauto valdymo reikšmė. Oršos mūšis. I Lietuvos statutas. Valakų reforma. II Lietuvos statutas. Liublino unija. Skaityti daugiau
XIX amžiaus LietuvaXIX amžius. Istoriniai bei kultūriniai įvykiai Lietuvoje chronologine tvarka. Skaityti daugiau
Žmogaus likimas tremtyjeMartišių šeimos tremtiniai. 1948m. Gegužės 19d. Ištrėmimas į Sibirą. 1948m. Rugpjūčio 23d. Lėtutės gimimas. Gyvenimas Tėvynėje. Artimieji tremtyje. Skaityti daugiau
...