Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Gyvenimas tremtyje (2)Istorijos rašinys. Tremtis. Sibiras. Gyvenimo sąlygos. Skaityti daugiau
Gyvenimas tremtyje (3)Istorijos rašinys. Lietuvių kančių etapas. Tremtis. Sunkus darbas. Gyvenimo ritmas. Mirtis. Skaityti daugiau
Grafai TiškevičiaiTiškevičių giminės pradininkai. Juozapas Tiškevičius ir jo sūnūs. Juozapas Tiškevičius. Marija Tiškevičiūtė. Feliksas Tiškevičius. Antanas Tiškevičius. Juozapas Tiškevičius. Vladislovas Tiškevičius. Aleksandras Tiškevičius. Aleksandro ir Marijos Tiškevičių vaikai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
HeraldikaPratarmė. Heraldikos pagrindai. Skydas. Lietuvos herbo skydai. Spalvos, metalai, kailiai. Spalvos ir metalai. Kailiai. Herbų figūros. Heraldinės figūros. Mobilios figūros. Jungtiniai herbai. Herbų puošyba. Herbų atvaizdai senuosiuose Lietuvos spaudiniuose. Šiuolaikinė heraldika. Skaityti daugiau
Holokaustas LietuvojeHolokaustas Lietuvoje, Getai, Didžiausios žydų žudynių vietos Lietuvoje, Žydų persekiojimo etapai. Skaityti daugiau
Holokaustas Lietuvoje (2)Žydų paplitimas. Žydų istorija. Žydų štetlas. Litvakai. Žydų kalba, kultūra ir religija. Religinės tradicijos. Religinis ugdymas. Žydų menas. Šventės. Jidiš kalba. Holokaustas Lietuvoje. Antisemitizmas. Laikinoji Vyriausybė. LAF. Žydų izoliacija. Getuose. Lietuviai Holokausto metu. Žudikai ir jų motyvacija. Žydų pasipriešinimas. Žydų kultūros kelias po holokausto. Nuotraukos. Skaityti daugiau
Holokaustas Lietuvoje (3)Rašinys apie holokaustą Lietuvoje, Kauno apskrityje. Žudynės. Persekiojimai. Skaityti daugiau
Holokaustas Lietuvoje (4)PowerPoint pristatymas. Holokaustas. Žydai. Skiriamieji ženklai. Getas. Kauno getas. Skaityti daugiau
Holokaustas Lietuvoje (5)Holokaustas Lietuvoje. Getai Lietuvoje. Skaityti daugiau
How much were the Lithuanians responsible for the killing of Jews during the summer of 1940?Darbas anglų kalba. Kaip stipriai lietuviai buvo atsakingi už žydų žudymą 1940 metais. Plan of investigation. Summary of evidence. Evaluation of sources. Analysis. Conclusion. Išnašos. Skaityti daugiau
III Lietuvos statutas: socialinės apsaugos aspektaiĮvadas. Lietuvos statutai. III Lietuvos statutas. Socialinės apsaugos teisiniai aspektai pagal III Lietuvos statutą. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos teisiniai aspektai pagal III Lietuvos statutą. Išvados. Priedai (įskaičiuoti, 30 psl.). Skaityti daugiau
Ikikrikščioniška LietuvaKrašto apgyvendinimas. Baltų genčių susiformavimas ir raida. Seniausi Lietuvos gyventojai. Indoeuropiečių atėjimas. Pirmieji baltų paminėjimai. Išvados. Baltų religija. Lietuvos valstybės susiformavimas. Ikikrikščioniškos Lietuvos ir krikščioniškosios Europos susidūrimas. Lietuvos valstybės susidarymas. Karinės Lietuvos monarchijos susidarymas. Vytauto valdymas. Vytauto užsienio politika. Vytauto vidaus politika. Algirdo asmenybė. Kęstutis. Vytautas. Jogaila. Lietuvos valstybė Mindaugo Vytauto valdymo laikotarpyje. Lietuvos valstybingumo periodizacija. Gedimino politika. Vidaus politika. Gedimino užsienio politika. Algirdo ir Kęstučio rytų politika. Vakarų politika. Vytauto nelaimės pas kryžiuočius. Vytauto užsienio politika. Rytų politika. Kovos dėl valdžios po Vytauto mirties. Santykiai su Maskva. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) karai su Švedija ir Rusija XVI - XVII amžiuje. Kazimiero valdymas. Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje. Lietuvos statutai. Skaityti daugiau
Ikikrikščioniška Lietuvos visuomenė: kunigaikščiai, didžiūnai, žemieji sluoksniaiĮvadas. Visuomenės struktūra. Kunigaikščiai. Didžiūnai. Žemieji visuomenės sluoksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Istorija (11)Kuršėnų bažnyčia. Lietuvos laimėjimai tarpukario metais. Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimas. Pirmasis pasaulinis karas. Vokietija 1919 – 1932 m. Veimaro Respublika. Nacionalsocialistai ir jų atėjimas į valdžią. Trečiasis reichas. Antidemokratiniai judėjimai Europoje. Pilietinis karas Ispanijoje. Vidurio ir Pietryčių Europa: tarp demokratijos ir diktatūros. Skandinavijos šalys tarpukario metais. Suomija, Estija ir Latvija tarpukario metais. Lietuva parlamentarizmo laikotarpiu. 1926 m. gruodžio perversmas. Lietuva autoritarinio valdymo metais. Žydai, rusinimas ir kt. Skaityti daugiau
Istorija (12)30 klausimų istorijos testas su teisingais atsakymais. Skaityti daugiau
Istorija (14)Lietuvos istorija. Valstybės iškilimas ir stiprėjimas 1200–1400 metais. Pirmieji baltų paminėjimai. Baltų gentys. Baltų materialinė ir dvasinė kultūra. Lietuvos valstybingumo periodizacija. Mindaugo Lietuva. Dinastinės valdžios įsigalėjimas. Algirdo ir Kęstučio valdymas. Jogailos valdymo pradžia. Pagoniškoji Lietuvos kultūra. Krėvos sutartis. Lietuvos krikštas. Vytauto kelias į valdžią. Kovos po Vytauto mirties. Kazimiero atėjimas į valdžią. Aleksandro ir Žygimanto Senojo privilegijos. Pirmasis Lietuvos statutas. Karas su rusų valstybe ir totoriais XV amžiaus pabaigoje – XVI amžiaus pradžioje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kultūra XV amžiuje – XVI amžiaus pradžia. Lietuva XVI amžiaus viduryje. Žygimantas Augustas. XVI amžiaus reformos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Livonijos karas. Liublino unija. Stepono Batoro politika. Trečias Lietuvos statutas. Lažinio ir palivarkinio ūkio įsigalėjimas. Karai su Rusija ir Švedija XVII amžiuje. Lietuvos ūkinis ir politinis nuosmukis. Rusijos ir Švedijos okupacija. Lietuva Šiaurės karo metu. Socialinė ekonominė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) raida XVIII amžiuje. Pirmasis padalijimas. Ketverių metų seimas. Antrasis padalijimas. Trečiasis padalijimas. Kultūra XVII amžiaus antrojoje pusėje – XVIII amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) prijungimas prie Rusijos. Lietuvos užnemunė 1795 – 1815 metais. Prancūzmetis. Politinė situacija po 1812 metų karo. 1830-1831 metų sukilimas. Lietuvos kultūra. Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus pirmoje pusėje. 1861 metų reforma ir 1863 – 1864 metų sukilimas. Kapitalizmo raida Lietuvoje XIX amžiaus antroje pusėje. Pramonė. Skaityti daugiau
Istorija (15)Istorijos testas su teisingais atsakymais. Skaityti daugiau
Istorija (20)50 klausimų istorijos testas. Teisingi atsakymai. 1. "Pajutę, kad negali ilgiau laikytis, kadangi pylimas ir užtvaros, nuolat puolamos, jau buvo pralaužtos ir iš dalies sunaikintos, uždegę didžią ugnį, sumetė į ją visas gėrybes. Nugalabiję visas moteris ir vaikus ir sumetę lavonus į ugnį, vienas po kito patys išsižudė.". Apie kokią pilį rašoma ištraukoje? ... 50. Kada S. Darius ir S. Girėnas perskrido Atlantą? Skaityti daugiau
Istorija (21)Krikščionybės atsiradimas ir plitimas I tūkstantmetyje. Baltai ir Lietuva ikivalstybiniu laikotarpiu. Viduramžių civilizacijos bruožai. Bažnyčios įtaka politiniam viduramžių gyvenimui. Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino unijos. Pasaulis žengia į naujuosius laikus. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų Respublikoje. Šviečiamoji epocha ir jos idėjų nulemti politiniai pokyčiai. Pasaulis XIX amžiuje. Lietuva Rusijos imperijos valdžioje. Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva tarp dviejų pasaulinių karų. Pasaulis ir Lietuva antrojo pasaulinio karo metais. Šaltojo karo epocha. Lietuvos visuomenė sovietų okupacijos metais. Dabartinis pasaulis. Politinis šiuolaikinės visuomenės gyvenimas. Visuotinė istorija. Įsimintinos datos. Lietuvos istorija. Įsimintinos datos. Skaityti daugiau
Istorija (25)15 klausimų istorijos testas. Pateikti atsakymai. Skaityti daugiau
......