Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Bronzos arba žalvario amžius Lietuvoje (3)Įvadas. Periodizacija. Laikotarpio apibūdinimas. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis pasaulis. Pagrindinės žalvario amžiaus kultūros ir jų etninis priklausomumas. Išvados. Skaityti daugiau
Carizmo politika ir kova už valstybės atkūrimąTikslai ir uždaviniai. 1837 m. sukilimas Lietuvoje. 1863- 1864 m. sukilimas Lietuvoje. Išvados. Papildoma. Skaityti daugiau
Carų valdžioje25 klausimų istorijos testas su atsakymais. Iš devintos klasės vadovėlio "Laikas" skyriaus "Carų valdžioje". Skaityti daugiau
Darius ir GirėnasDarius ir Girėnas - Stepono Jucevičiaus ir Stasio Girčiaus gyvenimas. Skaityti daugiau
Devintas fortas (IX-asis fortas)IX-asis (devintasis)fortas. Architektūra Devintas fortas. Forto ginybinė dauba. Skaityti daugiau
Diaspora ir gimtinė: su laisve ir be josĮvadas. Tikslas - panagrinėti platesnius lietuvių diasporos ir gimtinės santykius, pabandyti susigaudyti ir suprasti, kaip keičiasi diasporos arba išeivijos lietuvių savijautos ir galvosena priklausomai nuo to kokioje būsenoje yra atsidūrusi gimtinė. Diasporos misijos pasikeitimai: praeities patirtys. Išeivija : su valstybe ir be valstybės. Lietuva ir diaspora: senoji ir naujoji išeivija. Diasporos likimas - Lietuvos politikos rūpestis. Skaityti daugiau
Didysis Vilniaus SeimasPolitinė Rusijos Imperijos padėtis prieš 1905 m. revoliuciją. Revoliuciniai įvykiai Lietuvoje. Vilniaus didysis Seimas ir jo nutarimai. Tautinės revoliucijos ir Vilniaus Didžiojo Seimo reikšmė. Vilniaus Konferencija ir Lietuvos Tarybos sudarymas. Politinė ir ekonominė padėtis Lietuvoje 1914 - 1917 metais. Vilniaus konferencija. Nepriklausomos Lietuvos susikūrimas ir pirmieji konstituciniai aktai. Lietuvos Tarybos veikla iki 1918 m. Vasario 16 d. akto. Nepriklausomybės paskelbimas. Lietuvos Tarybos veikla iki 1918 m liepos 11 d. Liepos 11 d. nutarimų priėmimas, jų priėmimo aplinkybės. Lietuvos Valstybės Tarybos veikla iki 1919 metų. Laikinosios konstitucijos priėmimas, pirmosios vyriausybės sudarymas. Lietuvos Valstybės Tarybos veikla iki Steigiamojo seimo sušaukimo. Skaityti daugiau
Didysis Vilniaus seimas (2)PowerPoint pristatymas apie Didįjį Vilniaus seimą. Iliustruota nuotraukomis. Skaityti daugiau
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto vidaus ir užsienio politikaVytauto Didžiojo asmenybės bruožai. Valstybės centralizavimas. Vytauto kovos dėl valdžios. Karai su kryžiuočiais 1392-1394 m. Kovos dėl Žemaičių 1399-1409 m. Žalgirio mūšis - 1410 m. liepos 15 d. Išvados. Skaityti daugiau
Dubnicos kronikaĮvadas. Temos aktualumas ir motyvacija. Tyrimo objektas. Darbo tikslas: išanalizuoti šį laikotarpį, supažindinti skaitytojus su tais laikais vyravusiais papročiais. Darbo uždaviniai. Chronologinės ribos. Metodologinis pagrindas. Istoriografija. Darbo struktūra. Dubnicos kronika. Šaltinio atsiradimo aplinkybės, autorius. Tyrinėjimo apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
E. Aleksandravičius, S. Žukas "Romo Kalantos auka. 1972 metų Kauno pavasaris"E. Aleksandravičiaus, S. Žuko knygos "Romo Kalantos auka. 1972 metų Kauno pavasaris" aptarimas. 6 – 8 dešimtmečio Europos jaunimas laisvės ilgesys. Lietuvos "Gyvasis fakelas". Išvados. Skaityti daugiau
E. Gudavičius: kuria ar rekonstruoja mūsų praeitį?Įrodymai, jog žymus istorikas Edvardas Gudavičiaus praeitį atkuria, t.y. rekonstruoja. Skaityti daugiau
E. Gudavičius: kuria ar rekonstruoja mūsų praeitį? (2)Istorijos rašinys. Bandymas įrodyti, kad E. Gudavičius praeities nekuria, o ją rekonstruoja. Skaityti daugiau
E. Gudavičius: kuria ar rekonstruoja mūsų praeitį? (3)Istorijos rašinys. Bandymas įrodyti, kad E. Gudavičius praeities nekuria, o ją rekonstruoja. Skaityti daugiau
E. Turauskas "Lietuvos nepriklausomybės netenkant"Edvardo Turausko knygos "Lietuvos nepriklausomybės netenkant" recenzija. Įvadas. Analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Edukacinė komisija LietuvojeĮvadas. Mokyklos, kuriomis rūpinosi Jėzuitų ordinas. Švietimo sistemos reformos. Ugdymo tikslai. Naujoji etika. Išvados. Skaityti daugiau
Edukacinė komisija Lietuvoje ir švietėjų įtakaĮvadas. Edukacinės komisijos veikla, svarbiausi įvykiai, atsiradimo priežastys, pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Eketės piliakalnisĮvadas. Tyrinėjimų apžvalga. Piliakalnio aprašymas ir lokacija. Papėdės gyvenvietė. Pastatai. Alkvietė. Radiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominis ir kultūrinis žydų gyvenimas XIX amžiaus LietuvojeĮvadas. Trumpi statistiniai duomenys apie žydų amatus. Ekonominis žydų gyvenimas XIX amžiaus Lietuvoje. Veiksniai paveikią žydų ekonominį gyvenimą. Ekonomikos raidai teigiamą poveikį darantys veiksniai. Bendra žydų ekonominė padėtis. Kultūrinis žydų gyvenimas XIX amžiaus Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Erika Naujoks-RadmacherĮdomus žmogus šalia mūsų. Temos paaiškinimas. Tikslai ir uždaviniai. Darbas, kurį reikėjo atlikti ruošiant projektą; vykdymo būdai. Darbo etapai. Erika Naujoks-Radmacher. Kintų evangelikų liuteronų bažnyčia. Atminimo lentos. Išvados. Skaityti daugiau
......