Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Žydai LietuvojeVytauto Didžiojo privilegija. Žydų štetl. Rusifikavimas. Nepriklausomybės kovose. Tautinė autonomija. Po 1926 metų valstybės perversmo. Švietimo sistema. Antisemitizmo apraiškos. Lietuvos sovietizavimas. Kultūrinė rezistencija holokausto metais. Litvakai. Žydų kalbos. Hebrajų kalba. Jidiš kalba. Malda ir liturgija. Religinis ugdymas. Šventės. Sinagogų statybos įstatymai. Vilnius – Lietuvos Jeruzalė. Knyga žydų gyvenime. "Vilner trupe". Visuomeninės organizacijos. Įžymios asmenybės. Lietuvos žydų kultūrinis atgimimas. Valstybinės kultūros institucijos. Skaityti daugiau
Žydai Lietuvoje (2)Įžanga. Lietuvos tragedijos priešistorė. Vytauto Didžiojo privilegijos. Žydų gyvenimas XV – XVII amžiuje. Žydų padėtis XVIII – XIX amžiuje. Pirmos antisemitizmo ištakos. Tarpukario laikotarpis (1919-1939). Nuomonės apie žydų padėtį tarpukario Lietuvoje. Antrasis pasaulinis karas. Holokaustas. Getų sukūrimas Lietuvoje. Buitis Vilniaus Gete. Kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Žydai Lietuvoje (3)PowerPoint pristatymas. Tikslas. Įžanga. Religija. Sinagogos. Žydų kalba. Tradicijos. Šventės. Kultūra. Žydų bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Žydai Lietuvoje 1990-2004 metaisHolokausto vertinimai. Valstybės pozicija žydų klausimu (priimti įstatymai ir pataisos). Visuomenės požiūris į žydus. Žydų nuosavybės klausimas ir kultūrinio palikimo apsauga. Išnašos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Žydai: holokaustas LietuvojeŽydų bendruomenė Lietuvoje. XX amžiaus ketvirtasis dešimtmetis antižydiška valstybinė politika. Holokaustas Lietuvoje. Getų steigimas. Žydų gyvenimas getuose. Žydų genocidas. Žydų gyvenimas po Hitlerio valdžios žlugimo. Skaityti daugiau
Žydų įtaka Lietuvos ekonominiam gyvenimuiĮvadas. Žydų gyvenimas Lietuvoje. Žydų gyvenimas Jonavoje. Trumpa žydų charakteristika. Išvados. Skaityti daugiau
Žydų socialinė padėtis LietuvojeĮvadas. Žydų gyvenimo pradžia ir gyvenimas Lietuvoje. Privilegijos žydams. Žydų padėtis Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Žydų socialinė padėtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)PowerPoint pristatymas. Žydų gyvenimo pradžia Lietuvoje. Privilegijos žydams. Žydų padėtis Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
ŽiemgaliaiPdf byla. Įžanga. Gyventos sritys. Žiemgalių gyvenama teritorija XII – XIII amžiuje. Baltų mitologija. Latvių mitologija. Žiemgalių laidojimo papročiai ir kapavietės. Kapinyno analizė. Žemaičiai, Kuršiai, Žiemgaliai. Ginklų dėjimo i kapą papročiai Žemaitijoje, Žiemgaloje ir Kurše. Žiemgalių laidosena XII – XIII amžiuje. Materialinė kultūra. Prekyba. Išveža - atveža. Žiemgalių santykiai su kaimynais. Žiemgalių migracija. Žiemgalių išsikraustymo iš gyvenamų teritorijų priežastys. Žodžio "Žiemgaliai" kilmė. Žiemgalių kalba. Sodybos. Rašytiniai šaltiniai. Skaityti daugiau
Žymiausi Lietuvos partizanų vadaiPowerPoint pristatymas. Lietuvos partizanai. Keletas partizaninio judėjimo priežasčių. Žymiausi partizanų vadai. Jonas Žemaitis - Vytautas. Žaliasis Velnias. Juozas Lukša - Daumantas. Adolfas Ramanauskas - Vanagas. Skaityti daugiau
Žmogaus būtis lageriuose ir tremtyje (2)Lietuvių kalbos rašinys. Tremtis. Tremties sąlygos. Barakai. Močiutės pabėgimas. Skaityti daugiau
Žmogaus likimas tremtyjeMartišių šeimos tremtiniai. 1948m. Gegužės 19d. Ištrėmimas į Sibirą. 1948m. Rugpjūčio 23d. Lėtutės gimimas. Gyvenimas Tėvynėje. Artimieji tremtyje. Skaityti daugiau
Žmogaus teisės SSRSPowerPoint pristatymas. Jungtinių tautų organizacija. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija. SSRS. Sovietų sąjunga. Persekiojimai. Cenzūra. Skaityti daugiau
...