Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Valstybės sienų apsaugos raida po Vytauto mirtiesLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) sienų apsauga po 1340 metų. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mažėjimas ir žlugimas. Žygimanto Augusto valdymas. Livonija. Lenkijos-Lietuvos padalijimai. Lietuvos sienų klausimai po I-ojo Pasaulinio karo. Lietuvos-Vokietijos siena. Lietuvos sienos II-ojo Pasaulinio karo metu ir pokario laikotarpiu. Skaityti daugiau
Valstybinės šventėsVasario 16-oji. A. Stulginskis. Vasario 16 dienos Aktas. Valstybės taryba. Ekonominė energetinė nepriklausomybė. Politinis stabilumas. Tėvynės ir žmogaus garbė. Kovo 11-oji. Nepriklausomybės atkūrimas. Lietuvos tarptautini pripažinimas. Skaityti daugiau
Valstiečių buitisPowerPoint pristatymas. Žemdirbystė. Buities rakandai. Apranga ir apavas. Kaimai ir miesteliai. Skaityti daugiau
Velykos Lietuvoje (2)Įvadas. Velykų ištakos Lietuvoje. Antra Velykų diena. Trečia Velykų diena. Ketvirtas Velykų diena. Velykų bobutė. Margučių istorija Lietuvoje. Velykų eglutė. Išvados. Skaityti daugiau
Vėlyvasis geležies amžiusBaltų gentys ir jų arealai. Prekyba ir prekybiniai keliai. Ūkio ir amatų raida. Skaityti daugiau
Vidaus ir užsienio politika. Žalgirio mūšis. Feodalų karai su Rusija. Liublino unijaVidaus ir užsienio politika. Žalgirio mūšis. Feodalų karai su Rusija. Liublino unijos pasirašymo priežastys, pasekmės. Skaityti daugiau
Vilniaus Didysis seimas ir jo nutarimaiPowerPoint pristatymas. Įvadas. Didysis Vilniaus seimas. Didžiojo Vilniaus seimo dalyviai. Jonas Basanavičius. J. Kriaučiūnas. Didžiojo Vilniaus seimo posėdžiai. Didžiojo Vilniaus seimo nutarimai. Vilniaus seimo nutarimų įgyvendinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus įkūrimasĮvadas. Vilniaus įkūrimas. Legenda apie Lizdeiką. Išvada. Skaityti daugiau
Vilniaus istorijaMiesto įkūrimas. Lietuvos krikštas ir miesto augimas. Vilniaus pilys ir katedra. Arkikatedra bazilika. Arkikatedros bazilikos požemiai. Universitetas. Universiteto kiemai. Prezidentūra ir Daukanto aikštė. Prezidentūros rūmai. Rotušė. Aušros vartai. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus miesto Dūma ir valdybaVilniaus miesto savivaldos pradžia. XIX amžiaus pabaiga – svarbių reformų epocha. Carinės politikos ypatumai Vilniaus atžvilgiu. Vilniaus miesto Dūma ir valdyba. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus miesto gatvėvardžiai, atspindintys valdovų vardusĮvadas. Senieji gatvių pavadinimai. Gatvių vardų keitimo šimtmetis. Vilnius XIX amžiaus antrojoje pusėje. Vilniaus gatvėvardžiai XX amžiuje. Lietuviškų gatvėvardžių atkūrimas: Naujamiestyje, Senamiestyje, Žvėryne, Antakalnyje. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus Neries tiltaiVilniaus Neries tiltų apžvalga. Trumpa istorija, panaudojimas, legendos. Darbas iliustruotas paveikslėliais (12). Skaityti daugiau
Vilniaus UniversitetasTikslas. Uždaviniai. Tezės. Vilniaus Universiteto istorija. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus universitetas (2)Įvadas. Bendroji akademijos istorija. Studentai ir jų mokymas. Administracija ir mokymo personalas. Mokslo pasaulietinimo pradžia. Ūkis ir patalpos. Kilmingųjų kolegijos įsteigimas. Posūkis į pasaulietiškąjį lavinimą. Graikų ir lotynų kalbos. Skaityti daugiau
Vilniaus universitetas XVI - XVII amžiujeUniversiteto steigimas. Dėstomieji dalykai ir pratybos. Profesoriai, studentai, mokymas. Dėl teisės ir medicinos fakultetų įkūrimo. Švietimas universitete. Akademijos reikšmė lietuvių kalbos ir literatūros raidai iki XVII amžiaus vidurio. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus universitetas: įkūrimo priežastys, struktūra, reikšmė Lietuvos kultūraiĮvadas. Aukštojo mokslo plitimas Europoje ir Lietuvoje. Vilniaus jėzuitų kolegija – Vilniaus universiteto ištakos. Vilniaus universiteto įsteigimas, struktūra. Vilniaus universiteto reikšmė Lietuvos kultūrai. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus Universiteto (VU) istorijaUniversiteto įkūrimas. Ankstyvoji universiteto raida. Senojo universiteto suklestėjimas. Universiteto biblioteka ir spaustuvė. Universiteto nuosmukis ir bandymai persitvarkyti. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) vyriausioji mokykla. Edukacinė komisija. Martynas Počobutas. Imperatoriškasis Vilniaus universitetas (1803-1832). VU (Vilniaus Universiteto) palikimas ir atkūrimo projektai. Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija: Lenkiškasis Stepono Batoro universitetas Vilniuje. Vytauto Didžiojo Universitetas Kaune (Lietuvos universitetas). Vilniaus Vastybinis universitetas (1944-1955). Vilniaus Valstybinis Vinco Kapsuko universitetas (1955-1990). Skaityti daugiau
Vilniaus Universiteto veikla XIX - XX amžiujePowerPoint pristatymas. Vilniaus universiteto istorija. Universiteto reikšmė Lietuvai. Lietuviškumas Vilniaus universitete. Vilniaus universiteto misija. Vilniaus universiteto vizija. Valdymo struktūra. Vilniaus universiteto rektoriai. Studentų skaičiaus kitimas. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus vaitaiVaito institucijos galių vystymasis. Įvadas. Tiriamos temos pagrindimas. Tyrimo objektas. Vaitija ir jos galių raida Vilniaus mieste XV - XVII amžiuje. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Istoriografija. Darbo struktūra. Vaitai Vilniuje. Vaitų profesijos. Vaitų galios. Skaityti daugiau
Vilniaus žydai bei jų praeitis LietuvojePowerPoint pristatymas. Žydai nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikotarpių. Vilniaus geto teatras. Vilniaus žydų istorija bei įžymybės. Skaityti daugiau
......