Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Tautinio sąjūdžio bei pasipriešinimų okupacijoms raida Lietuvoje carinės ir sovietinės okupacijos laikotarpiuPowerPoint pristatymas. Tadas Kosciuška. T. Kosciuškos sukilimas 1794 metais. XIX amžiaus Tautinis sąjūdis. Eiga. Pasekmės. Reikšmė. Pasekmės. Žymiausi veikėjai. Ginkluota pokario rezistencija 1944-1953 metai. Tikslai. Kovos būdai. Vadovai. Disidentinis judėjimas 1953 – 1990 metais. Skaityti daugiau
Tautinis Lietuvos atgimimasĮvadas. Spaudos draudimo laikotarpis. Seimai tarpukario Lietuvoje. Posūkis į Nepriklausomybę. Tautinis atgimimas. Tarptautinis Lietuvos pripažinimas. Lietuvos Respublikos Seimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tautinis sąjūdis ir savimonės raida Lietuvoje XIX amžiujePriežastys. Eiga. Pasekmės. Reikšmė. Kovos pobūdis. "Aušra". "Varpas". Motiejus Valančius. Simonas Daukantas. Skaityti daugiau
Tautinių ir konfesinių mažumų padėtis Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) XII - XVI amžiujeŽydai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Karaimai Lietuvoje. Totoriai Lietuvoje. Totorių, karaimų ir žydų teisinė padėtis pagal I Lietuvos statutą. Totorių, karaimų ir žydų teisinė padėtis pagal III Lietuvos statutą. Išvados. Skaityti daugiau
Tautinių mažumų kultūros LietuvojeĮvadas. Rusų kultūra Lietuvoje. Lenkų kultūra Lietuvoje. Žydų kultūra Lietuvoje. Totorių kultūra Lietuvoje. Karaimų kultūra Lietuvoje. Kitų tautinių mažumų kultūros. Išvados. Skaityti daugiau
Tautinių mažumų kultūros raida LietuvojeNacionalinė Lietuvos gyventojų sudėtis. Tautinės mažumos Lietuvoje. Rusai. Čigonai. Žydai. Karaimai. Religija. Stačiatikiai. Protestantizmas. Judaizmas. Islamas. Induizmas. Tikslai. Problemos. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Tautiškojo atgimimo ypatumaiSvarbiausi tautiškojo atgimimo bruožai. Skaityti daugiau
Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai pagal Lietuvos Statutus (2)Įvadas. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Žemesniojo luomo tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Santykiai asmenų, priklausiusių feodalų luomui ir vaikų, gimusių ne santuokoje. Lietuvos statutų baudžiamosios nuostatos. Globa. Išvados. Skaityti daugiau
Tilžės aktasTilžė XX amžiaus pirmojoje pusėje. Lietuvių vienybės aktas. Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos Aktas. Tilžės aktas – tai svarbus politinis dokumentas, turintis gilias istorines šaknis. Tilžės aktą pasirašę asmenys. Tilžės aktas nepaseno. Klaipėdiškių lietuvių kova už Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos. Klaipėdos ginkluotas sukilimas. Ambasadorių konferencija Klaipėdos kraštą pripažįsta Lietuvai. Lietuvos ir Vokietijos varžybos dėl savo pozicijų įtvirtinimo Klaipėdos krašte. Klaipėdos krašto politinės jėgos. Vokiečių politinės partijos. Koltūrbundas. Lietuvių politinės partijos. Skaityti daugiau
Trakų pilies istorijaĮvadas. Pirminiai duomenys apie Trakus. Senieji Trakai. Naujieji Trakai. Naujųjų Trakų pilių statybos istorija, architektūra. Bendros žinios apie pilis. Pilių statybos istorija, architektūra. Pilių būklė, tyrimai ir restauravimas ir atstatymas. Trakų istorinis nacionalinis parkas. Išvados. Skaityti daugiau
Trakų pilies istorija, architektūra - sudėtinė Lietuvos istorijos dalisĮvadas. Trakai iki XIV amžiaus devintojo dešimtmečio pradžios. Pirminiai duomenys apie Trakus. Senieji Trakai. Naujieji Trakai. Naujųjų Trakų pilių statybos istorija, architektūra. Trakai nuo XIV amžiaus devintojo dešimtmečio pradžios iki XV amžiaus pabaigos. Pilių statybos istorija, architektūra. Trakai nuo XV amžiaus pabaigos iki XVII amžiaus vidurio. Bendros žinios apie pilis. Miesto ir pilių statybos ir architektūros raida. Pilių būklė. Trakai nuo XVII amžiaus vidurio iki XVIII amžiaus pabaigos. Pilių būklė. Trakai nuo XVIII amžiaus pabaigos iki pirmojo pasaulinio karo. Pilių būklė, jų tyrimo, apsaugos ir tvarkymo užuomazgos. Trakai tarpukario laikotarpiu. Pilių būklė, tyrimai ir restauravimas. Trakai po antrojo pasaulinio karo. Pilių būklė, tyrimai, restauravimas ir atstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Trėmimas į SibirąIstorijos rašinys. Mano prosenelio tremtis į Sibirą. 1941 m. birželio 14 diena. Skaityti daugiau
Tremtinės Stefanijos Vitkūnienės atsiminimaiRašinys apie tremtį. Pasakojimas moters, mačiusios viską savo akimis. Sunkūs tremties keliai. Skaityti daugiau
Tremtinio daliaĮvadas. Lietuvos gyventojų deportacijos. Juodasis 41-ųjų metų birželis. Deportuotojų skaičius. Masinės deportacijos (1948-1952). Tremtinio prisiminimai. Lageris. Lagerio ligos. Mūsų šeimos. Grįžtame namo. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Užnemunės likimas nuo 1975 metųUžnemunė. Žmogus, susijęs su Užnemune - Napoleonas I. Finansų kontrolės Lietuvoje pradžia. Rusijos imperijoje... Užnemunės politinė ir socialinė raida. Skaityti daugiau
Užutrakio dvarasTikslas. Uždaviniai. Užutrakio dvaras. Išvados. Skaityti daugiau
Valakų reformaReformos atsiradimo priežastys, Reformos vykdymas, Reforma kaimuose, Reforma Žemaitijoje, Reforma miestuose, Reformos reikšmė. Skaityti daugiau
Valakų reforma (2)Įvadas. Valakų reformos priežastys ir uždaviniai. Valakų reformos eiga. Valakų reformos reikšmė ir padariniai. Išvados. Skaityti daugiau
Valakų reforma (3)Įvadas. Valakų reformos nauda. Trilaukės žemės sistemos poveikio įtaka valstiečiams. Išvados. Skaityti daugiau
Valakų reformos reikšmė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) visuomeniniame ekonominiame gyvenimeValakų reforma. Valakų nuostatai. Kaimų valdymas. Reforma miesteliuose. Reformos padariniai. Skaityti daugiau
......