Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Ankstyvoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorija (2)1009 metai. Misijos baltų žemėse ir riterių ordinų įsikūrimas Pabaltyje. Mindaugo Valstybė, valstybės susidarymas. Mindaugo krikštas ir karūnacija. Gedimino dinastijos kilmė. Lietuva XIII amžiaus pabaigoje XIV amžiuje. Lietuvių visuomenė XIII-XIV amžiuje. Gedimino valdymas. XIII amžiaus II pusės - 14 amžiaus politinė Lietuvos istorija, nuo Treniotos iki Algirdo. XIV amžiaus antrosios pusės karai su Vokiečių ordinu, Algirdo ir Kęstučio krikšto bandymai. Krėvos aktas ir Lietuvos krikštas, politinė situacija. Krėvos aktas. Lietuvos krikštas. Nuo Vytauto iki Žygimanto Senojo, politinės istorijos bruožai. Vytauto santykiai su Vokiečių ordinu. Kovos dėl didžiojo kunigaikščio sosto ir valstybės integracija, (1430-XV amžiaus pabaiga). Valstiečių įbaudžiavinimas ir valakų reforma. Liublino unija. Politinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK)organizacija. Knygos, rankraščiai ir spausdintos bibliotekos. Reformacija Lietuvoje. Menas ir architektūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) miestų raida. Stačiatikių bažnyčios padėtis Lietuvoje, bažnytinės unijos problema. Istorinė mintis Lietuvoje. Vienuolynai. Mokykla ir mokymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Luominės didžiojo kunigaikščio privilegijos. Lietuvos bajorija. Santykiai su Maskvos kunigaikštyste. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Teisė. Lietuvos raštija. Romėniška Lietuvių kilmės teorija. Skaityti daugiau
Antanas PoškaĮvadas. Lietuvių keliautojas Antanas Poška. Išvados. Skaityti daugiau
Antanas SmetonaĮvadas. Mokslo metai ir veiklos pradžia. "Vairas" ir vairininkai. Tarp parlamentizmo ir fašizmo. Kodėl diktatūra? Tautinis auklėjimas ir mažumos. Pabaigos žodis. Skaityti daugiau
Antanas Smetona (2)PowerPoint pristatymas. Prezidento biografija. Smetonos mokslai. Pirmas prezidentas. Signataras. Kultūrinė veikla. Revoliucionierius. "Viltis". Iki prezidento posto... Skaityti daugiau
Antanas Smetona (3)Įžanga. Smetonos atėjimas į valdžią. Lietuva 1920 – 1926 metais. 1926 m. perversmo priežastys. A. Smetonos valdymo sistema. Spaudos ir kitos informacijos varžymas. Smetona, tauta ir tie, kurie buvo šalia jo. Ar pavyko A. Smetonai suvienyti šalį. A. Smetona valdymas buvo autoritarinis - diktatūrinis o gal fašistinis? Žemės įstatymas. Lietuvos užsienio politika A. Smetonos laikais. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Antroji Lietuvos sovietinė okupacija 1944-1990Sąvokos. Valdymo sistema. Krašto sovietizacija. Laisvės kovos (1944-1953). Organizacijos. Katalikiškas pasipriešinimas. Skaityti daugiau
Antroji Lietuvos sovietizacijaPokarinis pasipriešinimas. Rezistencija. Disidentas. Deportacija. Socialistinės Europos šalys 1953 – 1980 metais. Atšilimo politikos atgarsiai Vidurio ir Pietryčių Europos valstybėse. Socialistinių šalių bendradarbiavimas. Kaip pasireiškė ekonominis vadovavimas. SSRS atšilimo ir sąstingio metais. Chruščiovo atėjimas į valdžią. Destalinizacija ir atšilimas. N. Chruščiovo pertvarkymai. Vadovaujant Leonidui Iljičiui Brežnevui. Skaityti daugiau
Antroji Lietuvos sovietizacija. Kolektyvizacija ir tremtysĮvadas. Represinių struktūrų kūrimas. Pabaltijo rusų istorija. Pokario trėmimų pradžia. Masinės deportacijos. Tarybinės žemėvaldos atkūrimas ir gilinimas. Kolektyvizacijos prielaidos ir pradžia. Ištisinė kolektyvizacija. Ištisinės kolektyvizacijos pabaiga. Respublikos žemės ūkis po kolektyvizacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Ar galėjome šitiek pernešti?Rašinys apie tremtinį. "Ar galėjome šitiek pernešti?" Tremtis į Sibirą. Skaityti daugiau
Ar Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) gali būti vadinama lietuviška valstybe?Istorijos rašinys lietuvių kalba. Ar Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) gali būti vadinama lietuviška valstybe? Skaityti daugiau
Ar XIX amžiaus Lietuva buvo lietuviška?Istorijos rašinys. Ar XIX amžiaus Lietuva buvo lietuviška? Tautybė buvo siejama su jo vartojama kalba. Lenkybė Lietuvoje buvo įleidusi tvirtas šaknis. Grėsmė lietuviams buvo rusinimas. Skaityti daugiau
Arijonų įsikūrimas LietuvojeĮvadas. Arijonizmo pradžia Lietuvoje. Arijonai atsiskiria nuo kalvinistų. Arijoniečių pažiūros religiniu pagrindu. Išvados. Skaityti daugiau
Atgimimo laikotarpio spaudaAtgimimo laikotarpio spauda ir jos istorija. Atgimimo laikotarpis. Spauda. Romo Kalantos savižudybė. "Dainuojanti revoliucija". Skaityti daugiau
Augustinas VoldemarasAugustinas Voldemaras. A. Voldemaro veikla iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Pirmasis Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas. A. Voldemaro veikla iki 1926m. gruodžio 17d. perversmo. A. Voldemaras valdžioje po 1926m. gruodžio 17d. perversmo. "Geležinio vilko" organizacija. Nepavykęs 1934m. pučas. A. Voldemaro asmeninės savybės. Išvados. Skaityti daugiau
Aukojimai Lietuvos priešistorėjeTyrimų apžvalga. Įvadas. Apeigos. Ugnis per apeigas. Žemėpačio pagerbimo apeigos. Šventovės ir alkai. Šventieji akmenys. Vilniaus perkūno šventovė. Ką aukojo. Apie aukojimus žalvario amžiuje. Išvados. Skaityti daugiau
AukštaitijaPowerPoint pristatymas. Aukštaitija. Aukštaitijos sudėtis. Panevėžys. Kaunas. Rumšiškės. Joniškis. Rokiškis. Ignalina. Radviliškis. Zarasai. Kupiškis. Utena. Skaityti daugiau
Bajoriškoji demokratija ir anarchija Abiejų Tautų Respublikoje (ATR)Įvadas. Svarbiausias visuomenės sluoksnis – bajorija. Lietuvos ir Lenkijos valstybės santvarkos blogybės. "Liberum veto" ir seimų rinkimas. Didikų galia. Renkamų Respublikos valdovų epochos pradžia. Henriko artikulai. Stepono Batoro išrinkimas. Zigmanto III Vazos išrinkimas valdovu. Zigmanto Vazos laikai (1587–1632). Vladislovo Vazos valdymas (1632–1648). Jono Kazimiero Vazos valdymas (1648–1668). Mykolo Kaributos Vyšniovieckio valdymas (1669–1673). Jono Sobieskio valdymas. Saksų valdymas. Visuomeninis gyvenimas. Skaityti daugiau
Bajorų dvaras, ūkis ir kasdieninis gyvenimas: ūkio struktūra ir pajėgumasĮvadas. Bajorų dvaras, ūkis ir kasdienis gyvenimas. Būgiai. Renavas. Raudondvaris. Trijų dvarų ūkinės struktūros ir pajėgumo palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bajorų luomo "aukso laisvės"Įvadas. Bajorų luomo valdžia pagal trijų autorių nuomones. Didikų gimininės įtaka valstybėje. Epochų poveikis autorių darbuose (kalbant apie bajorus). Lietuvių ir lenkų bajorai. Valdovo institucija ir jos įtakos silpimas. Išvados. Skaityti daugiau
BaltaiĮžanga. Baltų gentys gyvenusios Lietuvos teritorijoje: Aukštaičiai, Sėliai, Jotvingiai, Kuršiai, Skalviai, Žemaičiai, Lietuviai. Žemdirbystė. Gyvulininkystė. Medžioklė. Žvejyba. Rankiojimas. Gintaro rinkimas. Audimas. Prekyba. Odos apdirbimas. Kaulo rago apdirbimas. Medžio apdirbimas. Keramika. Metalo dirbinių gamyba. Menas ir papuošalai. Gyvenvietės ir pastatai. Santykiai su kaimynais. Visuomenės santykiai. Baltų tikėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
...