Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Senovės istorija (3)Paleolitas. Klimatas. Svidrų kultūra. Mezolitas. Neolitas. Baltai. Didysis tautų kraustymasis. Žalvario amžius. Skaityti daugiau
Simono Daukanto istorijos darbų vaidmuo tautos atgimimeĮvadas. Kalba viena svarbiausių etninės bendrijos išsaugojime. Simono Daukanto požiūris į pagonybę. Simono Daukanto veikalai, jų reikšmė lietuvių tautai. Išvados. Skaityti daugiau
SkomantaiSkomantai. Piliakalniai. IX - XII amžiaus plokštiniai kapinynai. Lamatos žemė. Skomantų kapinynas. Skaityti daugiau
Slaptoji lietuvių spaudaSlaptoji lietuvių spauda. Knygnešiai. Pirmieji slapti raštai. Lietuviškos mokyklos. Laikraščiai. Spaudos draudimo panaikinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Slaptoji periodinė lietuvių spauda ir jos programaPirmieji slapti raštai. "Aušra". "Aušros" programa. "Aušros" sustojimas. "Varpas". "Apžvalga". "Tėvynės sargas". Laikraščių reikšmė. Skaityti daugiau
Socialiniai, ūkiniai ir kultūriniai pokyčiai 1953-1988 metaisSocialiniai, ūkiniai ir kultūriniai pokyčiai 1953- 1988 metais. Ekonominė politika. Kultūra. Disidentinis sąjūdis. Skaityti daugiau
Sovietinės Lietuvos kultūros raidaĮvadas. Kultūros būklė okupuotoje Lietuvoje. Kultūrinių ir mokslinių institucijų veika Sovietinėje Lietuvoje. Teatrai ir muzikinė kultūra Sovietinėje Lietuvoje. Literatūros ir rašytojų memorialiniai muziejai 1940-1990 metais. Knygų leidyba okupacijos laikotarpiu. Etinė kultūra Sovietinėje Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Sovietinis teroras. Pirmieji trėmimaiSovietinis teroras. Pirmieji trėmimai. Birželio trėmimas. 1941m. birželio 14-osios žaizdos. Skaityti daugiau
Spaudos draudimo laikotarpio (1864-1904 metų) knygų platinimasSeminarinis pranešimas. Įvadas. Spaudos draudimo laikotarpio (1864-1904 metų) knygų platinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Spaudos draudimo laikotarpisĮvadas. Spaudos draudimas. Politinė situacija Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Spaudos draudimo panaikinimasLeidyklos ir spaustuvės. Knygų prekyba. Knygų tematika. Išvados. Skaityti daugiau
Spaustuvių istorijaĮvadas. I. J. Gutenbergo išradimas. Pranciškus Skorina – Vilniaus spaudos pradininkas. Pirmosios Lietuvos spaustuvės. Reformatų spaustuvės. Akademijos spaustuvė. Mamoničių spaustuvė. Išvados. Skaityti daugiau
SSRS ir pasaulinės komunizmo sistemos žlugimasPowerPoint pristatymas. "SSRS ir pasaulinės komunizmo sistemos žlugimas. Lietuvos politines nepriklausomybės atkūrimas." pagal istorijos vadovelį 12 klasei. Faktai apie TSRS žlugimą. Sąjūdžio rinkiminė agitacija. Komunistinio bloko iširimas. Sovietų Sąjungos (SS) griuvimas. Michailas Gorbačiovas. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Barikadų prie Aukščiausios Tarybos statymas. 1988–1989 m. laimėjimai kelyje į nepriklausomybę. Skaityti daugiau
Steigiamasis SeimasSteigiamasis Seimas. Istorijos faktai. Politinės partijos Steigiamajame Seime. Konstitucinė Steigiamojo Seimo rezoliucijos reikšmė. Mažasis seimas. Laikinoji Lietuvos Valstybės teisinė bazė. Valstybės teritorijos problema ir užsienio politika. Išvados. Skaityti daugiau
Steigiamasis Seimas ir konstitucijaSteigiamasis seimas ir konstitucija. Žemės reforma ir sava valiuta. Tarptautiniai santykiai. Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos. Lietuvos vidaus politinė raida. 1926 metų gruodžio 17 dienos perversmas. Lietuvos Tarybos sudarymas ir jos veikla 1917 - 1920 metais. 1918 m. ir 1919 m. Laikinosios Konstitucijos. Steigiamojo Seimo 1920m. Laikinoji Konstitucija. Lietuvos visuomeninė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. Lietuvos valstybinė santvarka pagal 1922 metų Konstituciją. Žemės ūkio, darbo, pramonės, prekybos ir amatų rūmai. 1926 metų valstybinis perversmas ir 1928 metų Konstitucija. 1938 metų konstitucija. Tarybinės teisės kūrimas. 1951 metų Konstitucijos pataisos. Tarybinių valdžios ir valdymo įstaigų veiklos įvertinimas. 1978 metų Konstitucija. Skaityti daugiau
Stelmužės galiūno paunksmėjeĮžanga. Stelmužės galiūno paunksmėje. Stelmužės ąžuolas. Stelmužė. Vergų bokštas. Koplyčia ir varpinė. Mauzoliejus. Išvados. Skaityti daugiau
Steponas BatorasStepono Batoro leidimas Upytės mieste statyti teismo pastatą. Šv. Jonų Bažnyčios įkūrimas. Stepono Batoro reikšmė parodose. Įvykiai prie Rotušės aikštės. Steponas Batoras patvirtina pirminius dovanojimus. Magdeburgo teisių suteikimas. Steponas Batoras sutvarko paštus. Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijos skyrius. Stepono Batoro elekcija ir Lietuva. Santykiai su Maskva iki 1579m. 1579m. žygis ir Polocko atgavimas. Žygis į Pskovą ir 1582 m. paliaubos. Tikybiniai santykiai. Vilniaus akademijos įkūrimas. Vyriausiojo Lietuvos tribunolo įkūrimas. Lietuvos statuto taisymas. Lietuvos banko įkūrimo projektas. Stepono Batoro valdymo reikšmė ir jo mirtis. Išvados. Skaityti daugiau
Steponas Batoras. Nuopelnai Lietuvos valstybei ir kultūraiVilniaus universiteto įkūrimas. Vyriausiojo Tribunolo įkūrimas. Karinė reforma. Statuto pataisų rengimas. Monetų kaldinimas. Seimo darbo reglamentavimas. Pašto darbo reglamentavimas. Miestų privilegijos. Stepono Batoro valdymo reikšmė. Skaityti daugiau
Straipsnio analizė: V. Stravinskienė "Lenkai Lietuvoje. 1944 metų antroji pusė – 1946 metai: tarp pasirinkimo likti ar išvykti į Lenkiją?"Vitalijos Stravinskienės straipsnio "Lenkai Lietuvoje. 1944 metų antroji pusė – 1946 metai: tarp pasirinkimo likti ar išvykti į Lenkiją?" anotacija. Skaityti daugiau
Svetimšaliai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenėjeĮvadas. Kariuomenės organizavimas, algininkų atsiradimas. Kariuomenės hierarchija ir finansavimas. Svetimšalių tautybių įvairovė, apranga ir uniforma. 1717m. seimo reforma ir jos reikšmė kariuomenei. Išvados. Skaityti daugiau
......