Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Prisiminimai iš tremtiesMasinė ūkininkų deportacija. Kelionė. Prisiminimai iš tremties. Grįžimas. Skaityti daugiau
Radvilų giminėĮvadas. Radvilų atstovai. Mikalojus Radvila Rudasis. Mikalojus Radvila Rudasis. Kristupas I Radvila Perkūnas. Kristupas II Radvila. Jonušas Radvila. Jurgis Radvila. Mikalojus Kristupas Našlaitėlis. Radvilų moterys. Barbora Radvilaitė. Liudvika Karolina Radvilaitė. Išvados. Skaityti daugiau
Radvilų giminė (2)PowerPoint pristatymas. Radvilų giminės herbai. Mikalojus Radvila Rudasis. Mikalojus Radvila Juodasis. Kristupas Radvila Perkūnas. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis. Barbora Radvilaitė. Jurgis Radvila. Kristupas Radvila. Jonušas Radvila. Skaityti daugiau
Raganystės fenomenas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėjeĮvadas. Eretikų persekiojimas Vakarų Europoje. Raganų teismų atsiradimas Lietuvoje. Teisybės ieškojimas raganų teismuose. Raganų deginimo pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Raganų teismai LietuvojeĮvadas. Dėstymas. Raganų persekiojimas. Statusas. Įrašai teismo knygose. Išvados. Skaityti daugiau
Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)Įžanga. Dėstymas. Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Istorinio laikotarpio aptarimas. Kas įtakojo knygų gamybą ir leidybą. Išvados. Skaityti daugiau
Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) (2)Įžanga. Rašto atsiradimas Lietuvoje. Svarbiausi istorijos ir teisės rankraštiniai paminklai. Vyraujančių tikybų rankraštinės knygos. Rankraštinių knygų menas. Pirmieji rankraštiniai tekstai lietuvių kalba. Išvados. Skaityti daugiau
Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) iki spaudos atsiradimo. Knygos istorijos tyrimų užuomazgos (iki 1864 metų)Įvadas. Raštas ir raštvedyba Lietuvos valstybėje iki XV amžiaus. Svarbiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorijos ir teisės rankraštiniai paminklai. Pirmieji lietuviški rankraštiniai tekstai. 1501 metais Mišiolo Glosis. Poteriai 1503 metais. Tractatus Sacerdotalis. 1530 metais Homilijų įrašas. Rankraštinės knygos menas. Knygos istorijos tyrimų užuomazgos (iki 1864 metų). Gotfrido Ostermejerio tyrinėjimai. Liudvikas Rėza. Išvados. Skaityti daugiau
Raudondvario dvarasDvaro istorija nuo jo atsiradimo iki dabar. Nuotraukos (4). Skaityti daugiau
Raudonės pilis-dvarasRaudonės dvaro istorija. Malūnas. Parkas. Raudonės pilies valdovai. Raudonės krašto dainos. Dvaro įtaka Lietuvių kultūrai. Skaityti daugiau
Reformacija (4)Reformacijos pradžia Lietuvoje. Reformacijos etapai Lietuvoje. Nauji reiškiniai Lietuvos kultūroje. Švietimo reformos kryptys. Reformacijos bangos. Skaityti daugiau
Reformacija LietuvojeĮvadas. Reformacija Lietuvoje. Reformacijos Lietuvoje priežastys. Liuteroniškasis periodas. Kalvinistiškasis periodas. Arijonai. Išvados. Skaityti daugiau
Reformacija Lietuvoje (2)Reformacijos pradžia Lietuvoje. Pirmasis reformacijos etapas Lietuvoje. Pirmosios knygos lietuvių kalba. Švietimo reformos kryptys. Antroji reformacijos banga. Literatūrinės kalbos kūrimas ir norminimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Skaityti daugiau
Reformacija Lietuvoje (3)Reformacija Lietuvoje. Rašto atsiradimas. Pirmoji lietuviška knyga. Spaudos platinimas. Skaityti daugiau
Reformacija Lietuvoje. Liuteroniškas ir kalvinistiškas periodai. Reformacijos susiskaldymasReformacija Lietuvoje. Reformacijos Lietuvoje priežastys. Liuteroniškasis periodas. Kalvinistiškasis periodas. Arijonai. Reformacijos žlugimo priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Reformacija Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėjePowerPoint pristatymas. Reformacijos pradininkai. Reformacija davė pradžią protestantizmui ir krikščionybės atšakoms. Reformacijos pradžia Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). Abraomas Kulvietis. Aukštesnioji reformatų mokykla. Martyno Mažvydo Katekizmas. Katekizmo sandara. Liuteronybė. Kalvinizmas. Radvilos. Antitrinitarizmas. Reformacijos priežastys Lietuvoje. Reformacijos žlugimas. Reformacijos žlugimo priežastys. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Renesansas ir humanizmas Lietuvoje: kultūra, universitetas, mokslasKultūrinė Lietuvos būklė Renesanso epochoje. Vakarų Europos ir Lietuvos renesanso skirtumai. Universitetai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) akademinis ir kultūrinis gyvenimas. Baudžiauninkai. Skaityti daugiau
Renesansas Lietuvoje (2)Tikslas: rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją pateikta tema. Lentelės: Kultūrinio laikotarpio pagrindinis ryškiausias bruožas; Tikėjimas, religija, filosofija; Ryškiausi kultūros simboliai; Jų charakteristika; Perimtos kultūros vertybės; Jų charakteristika; Naujos sukurtos vertybės; Jų charakteristika. Skaityti daugiau
Renesanso asmenybės. Renesanso epocha LietuvojeRenesanso epocha Lietuvoje. Renesanso ir humanizmo sąvokos. Susidomėjimas antikine kultūra. Renesanso plitimas Lietuvoje. Renesanso menas. Mokslo pažanga. Knygų rinkiniai. Religija ir liaudis. Renesanso miestas. Metraščiai. Renesansas ir humanizmas – Reformacijos pirmtakai. Renesanso asmenybės. Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Danielius Kleinas. Simonas Daukantas. Konstantinas Sirvydas. Jonas Radvanas-Lietuvis. Mykolas Lietuvis. Pranciškus Skorina. Abraomas Kulvietis. Skaityti daugiau
Renesanso atsiradimo ir plitimo Lietuvoje ypatumaiRenesansas Lietuvoje. Renesanso reiškimosi formos. Laikotarpiai. Martynas Mažvydas Vaitkūnas. Katekizmas. Pirmosios lietuviškos knygos turinys. "Giesmė Krikščioniškos" – pirmasis lietuviškas giesmynas. Skaityti daugiau
......