Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

NeolitasĮvadas. Neolitas Lietuvoje. Vėlyvasis neolitas. Etapai. Narvos kultūra. Skaityti daugiau
Neolitas. Nemuno ir Narvos kultūrosNeolitas. Nemuno ir Narvos kultūros. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Nepriklausomas Lietuvos – Lenkijos valstybės gyvenimasĮvadas. Prieš išrenkant naują valdovą, pavyksta įvesti kiek permainų. Partijoms besipešant, įsigali rusai. Bajorai, supratę pavojų, bando ginti krašto nepriklausomybę. 1772 m. Rusija. Prūsija ir Austrija pirmą kartą pasidalija Lietuvos – Lenkijos valstybės žemes. Patyręs nelaimę, kraštas bando atsigauti. Švietimo Komisija kelia švietimą, gerina mokyklas. Antanas Tyzenhauzas kuria Lietuvos pramonę, atstato prekybą. Lietuvoje nustota kalti atskirus nuo Lenkijos pinigus. Kai kur dvarininkai gerina savo valstiečių būvį. Rusija ir Prūsija antrą kartą pasidalija Lietuvos-Lenkijos žemes 1793 m. T. Kosciuškos sukilimas. Tėvynės mylėtojai paskutinį kartą bando apginti jos nepriklausomybę. Rusija, Prūsija ir Austrija trečią ir paskutinį kartą pasidalija Lietuvos – Lenkijos žemes 1795 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Nepriklausomos Lietuvos konstitucijos 1918 – 1940 m.Įvadas. Lietuvos konstitucijų raida 1918 – 1940 m. Išvados. Skaityti daugiau
Pagonybės kulto vietos LietuvojeĮvadas. Baltų religija. Senosios lietuvių šventvietės. Šventos girios, miškeliai ir medžiai. Šventkalniai ir piliakalniai. Šventi vandenys. Šventi akmenys. Išvados. Skaityti daugiau
Pagrindinės Lietuvos istorijos datosLietuvos istorijos datų chronologinė lentelė. Skaityti daugiau
Pagrindiniai rezistencijos dalyviaiPowerPoint pristatymas. Juozas Vitkus-Kazimieraitis. A. Ramanauskas - Vanagas. Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. Algimanto apygarda. Vytauto apygarda. Vincas Kaulinis-Miškinis. Tauro apygarda. Zigmas Drunga-Mykolas, Jonas. Aleksandras Grybinas-Faustas. Viktoras Vitkauskas-Saidokas, Karijotas. Žemaičių apygarda. Vladas Montvydas. Kęstučio apygarda. Aleksandras Miliulis-Neptūnas-Algimantas. Prisikėlimo apygarda. J. Paliūnas. Skaityti daugiau
Pakruojo dvarasReferatas apie Pakruojo dvarą. Dvaro įkūrėjas. Dvaro architektūra. Dvaro likimas. Skaityti daugiau
Panevėžio pradžia ir padėtisPirmą kartą Upytės paminėjimas dokumentuose. Miesto pradžia. Miesto vardo kilmė. Miesto ir rajono herbas. Karai su rusais ir švedais. Miestas po baudžiavos panaikinimo. Pramonė. Panevėžys-malūnų miestas. Kultūrinis gyvenimas. Švietimas. Panevėžiečių tarmė ir tautosaka. Šiuolaikinis Panevėžys. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
PartizanaiĮvadas. Kodėl lietuviai tapo partizanais? Kovos tikslai. Partizanų vienijimasis ir apygardų kūrimasis. Partizanų kovų raida: pirmieji puolimai, spauda, susekimai. Partizaninio judėjimo slopinimas: suėmimai, teismai, kalėjimai, tardymai. Partizanų veiksmai prieš komunistų pareigūnus. Partizaninio karo pabaiga. Požiūris į partizanus okupuotoje Lietuvoje. Partizaninio karo reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Partizanai (2)Požiūris į partizanus. Mano komentaras. Skaityti daugiau
Partizaninis karasPartizaninio karo etapai. Pagrindiniai įvykiai. Skaityti daugiau
Partizaninis karas LietuvojePartizaninis karas Lietuvoje (1944 – 1953). Partizanų kovos priežastys ir tikslai. Pokario etapai. Pirmasis etapas. Antrasis etapas. To meto žmonių pasakojimai. Taikos pokario rezistencijos istorija Klaipėdoje. Išvados. Skaityti daugiau
Partizaninis karas Lietuvoje (2)Pirmasis partizaninio karo etapas: 1944 07-1946 05. Antrasis etapas: 1946 05 – 1948 11. Trečiasis etapas: 1948 11-1953 05 Skaityti daugiau
Partizanų gyvenimas ir buitisĮvadas. Dėstymas. Partizanų buitis. Dvasinis pasaulis ir tradicijos. Išvados. Skaityti daugiau
Partizanų judėjimas Lietuvoje – garbė ar klaida?Partizanų judėjimas Lietuvoje. Kas tai - garbė ar klaida? Skaityti daugiau
Partizanų judėjimas. Partizaninis karas 1944-1953 metaisPowerPoint pristatymas. Partizano priesaika. Pirmasis etapas 1944 07-1946 05. Partizanų veiksmai. Partizanų apygardų kūrimasis. Apygardos. Partizanų apygardų organizacinė struktūra 1945-1946 m. Antrasis etapas 1946-1948. Partizanų veiksmai. Ryšiai tarp partizanų junginių. Trečiasis etapas 1948 11- 1953 05. Partizanų veiksmai. Partizaninio karo pabaiga. Skaityti daugiau
Paskutinio posėdžio vertinimas Lietuvos istoriografijojeĮvadas. Geopolitinės padėties apžvalga II pasaulinio karo pradžioje SSRS politiniai sprendimai Lietuvos atžvilgiu. SSRS ultimatumas Lietuvai. Lietuvos valstybės vyriausybės paskutinis posėdis. Paskutinio posėdžio vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pastangos atkurti Lietuvos nepriklausomybęI-as Pasaulinis karas ir pastangos atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Istorijos testas su atsakymais. Skaityti daugiau
Petras VileišisPetro Vileišio biografija, jo nuopelnai kovojant dėl Lietuvos spaudos draudimo panaikinimo, svarbiausi darbai, skleidę lietuvišką žodį. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
......