Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Liublino unijos istorinė reikšmėĮvadas. Luominės valstybės kūrimas. Parlamentinės unijos pradžia. Debatai Liublino seimo metu. Liublino unijos sudarymas. Senos ir naujos problemos po Liublino unijos. Kraštas ir žmonės. Tikyba, tautos ir kultūra. Visuomeninė ir politinė raida. Reformos ir Respublikos žlugimas. Išvados. Skaityti daugiau
Liublino unijos istorinė reikšmė (2)Įvadas. Priežastys, paskatinusios Liublino unijos sudarymą. Lietuvos noras susivienyti. Lenkijos siekis sudaryti uniją. Liublino seimas ir unijos sudarymas. Bendras lietuvių ir lenkų seimas. Liublino unijos sudarymas. Liublino unijos aktų esmė. Liublino unijos nuostatai. Unijos aktų skelbiamos sąlygos. Liublino unijos pasekmės. Valstybingumo problema ir priešinimasis susijungimui. Ponų taryba ir 1576 m. Gardino seimas. Pokyčiai po Liublino unijos. Politinė būklė po Liublino unijos. Išvados. Skaityti daugiau
Liudvikas Adomas JucevičiusLiudviko Adomo Jucevičius rinkinys "Lietuvių kalbos priežodžiai". Įvadas. Tautinių mažumų įvaizdžiai. Socialinių sluoksnių įvaizdžiai. Pagoniškosios ir katalikiškosios kultūros elementai. Skaityti daugiau
M. Bertašius "Vidurio Lietuva VIII–XII amžiuje"Mindaugo Bertašiaus disertacijos "Vidurio Lietuva VIII–XII amžiuje" recenzija. Mindaugas Bertašius. Nagrinėjama tema ir jos problematika. Istoriografija. Klimato ir dirvožemio ypatybės. Vidurio Lietuva romėniškuoju ir tautų kraustymosi laikotarpiu. Mirusiųjų deginimo papročio ypatybės Vidurio Lietuvoje. Grupiniai degintiniai kapai. Individualių degintinių kapų formos bei analogijos. Žirgų kapai, problemos, interpretacija. Vidurio Lietuva ir Baltijos regionas. Vidurio Lietuva ir valstybės priešistorės klausimas. Archeologiniai šaltiniai, kuriais naudojasi autorius. Skaityti daugiau
M. Lietuvis "Apie lietuvių, totorių ir maskvėnų papročius"LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) valstybės ydos M. Lietuvio traktate: "Apie lietuvių, totorių ir maskvėnų papročius". Įvadas. Mykolo lietuvio laikotarpio istorinis kontekstas. Autoriaus problematika. Fragmentais nagrinėjamas Mykolo Lietuvio traktatas. Šaltinio spausdinimo aplinkybės ir tikslas. Išvados. Skaityti daugiau
M. Michelbertas "Senasis geležies amžius Lietuvoje"Rašytiniai šaltiniai. I – IV amžiaus paminklų tyrinėjimai. Gyvenvietės ir piliakalniai. Vakarų Lietuvos kapinynai su akmenų vainikais. Nemuno žemupio kapinynai. Centrinės Lietuvos kapinynai. Žemaitijos ir Šiaurės Lietuvos pilkapiai. Rytų Lietuvos pilkapiai. Užnemunės laidojimo paminklai. Laikotarpio sąlyginė ir absoliuti chronologija. I - IV amžiaus dirbiniai. Papuošalai. Darbo įrankiai ir ginklai. Kiti buities daiktai. Žemdirbystė. Gyvulininkystė. Medžioklė ir žvejyba. Geležies gamyba ir kalvystė. Spalvotųjų metalų apdirbimas. Medžio apdirbimas. Kiti verslai. Prekybiniai ryšiai. Dvasinės kultūros klausimai I - IV amžiuje. Pirmykštės bendruomenės santvarkos irimas. Skaityti daugiau
M. Milchebertas "Lietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai I-XIII a."Mykolo Milchelberto knygos "Lietuvos gyventojų prekybiniai ryšiai I-XIII a." recenzija. Skaityti daugiau
M. Valančiaus aprašytas Žemaičių kraštas gimnazisto akimisKai dviejų kūrėjų: Maironio ir Motiejaus Valančiaus keliai sutampa. Atliktas projektas-kelionė. Kelionė maršrutu pasitelkus į pagalbą M. Valančiaus "Palangos Juzės" tekstą. Pagrindinis tikslas: ištirti, kaip dabar atrodo tos vietovės, jose gyvenantys žmonės, ar išlikusios tradicijos, ar žmonės besilaiko M. Valančiaus blaivybės priesakų, ar veiklus dabartinis jaunimas, kuo verčiasi vietiniai gyventojai. Apylinkės: Kurtuvėnai, Varniai, Pavandenė, Šaukėnai, Luokė, Žarėnai. Skaityti daugiau
Magdeburginiai miestai. SavivaldaMagdeburginiai miestai LDK (Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje). Magdeburgo teisė Lietuvoje. Savivalda. Skaityti daugiau
Mano VilniusKatedra ir rotušė. Vilniaus Universitetas. Bažnyčios. Vilnius XVIII amžiuje. Švietimo Komisija kelia švietimą, gerina mokyklas. Lietuvoje nustota kalti atskirus nuo Lenkijos pinigus. Ruošiami nauji įstatymai valstybei tvarkyti. Senosios santvarkos ir Lietuvos nepriklausomybės šalininkai priešinasi naujos konstitucijos sumanymui ir šaukiasi į pagalbą kaimynines valstybes. T. Kosciuškos sukilimas. Tėvynės mylėtojai paskutinį kartą bando apginti jos nepriklausomybę. Rusija, Prūsija ir Austrija trečią ir paskutinį kartą pasidalija Lietuvos – Lenkijos žemes 1795 m. Laurynas Stuoka – Gucevičius. Jokūbas Jasinskis. Jonušas Radvila. Kristijonas Donelaitis. Skaityti daugiau
Marijonų vienuolynasĮžanga. Marijampolės Marijonų vienuolyno istorija nuo 1750 metų iki šiandien. Regula. Marijonų vienuolijos įkūrėjas. Marijonų vienuolijos atgaivintojas. Šventojo Mykolo parapijos bažnyčia. Veikla. Paplitimas. Pabaiga. Skaityti daugiau
Mažas miestelis - didi praeitis: MaišiagalaMaišiagalos miestelis. Trumpa istorija. Lietuvos kunigaikščių ryšys su Maišiagala. Maišiagalos mokyklos istorija. Darbas iliustruotas paveikslėliais (3). Skaityti daugiau
Mažoji Lietuva ir jos kultūraMažosios Lietuvos pradžia. Prūsijos kunigaikštystė. Prūsijos karalystėje. kultūros daigai. Nuo Pirmojo iki Antrojo pasaulinio karo. Skaityti daugiau
Mažosios Lietuvos lietuvių knyga 1808 – 1919 metais. Mažosios Lietuvos lietuvių periodinė spaudaĮvadas. Kalendoriai. Laikraščiai. Išvados. Skaityti daugiau
Medininkų pilisĮvadas. Trumpas supažindinimas. Medininkų pilis. Medininkų pilies istorija. Pilies vizija ir perspektyvos. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Mes didžiuojamės tūkstančių metų istorija ir šimtmečiais kurta tautinė kultūraLietuvos pradžia. Pirmieji Lietuvos įstatymai. Lietuva kunigaikščio ir lenkų karaliaus Jono Sobieskio laikais. Sunkusis laikotarpis – maras. Ketverių metų (1788 – 1792) seimas. Lietuva Rusų valdžioje. 1863 metų Lietuvos sukilimas. Literatūra. "Aušra". "Varpas". Spaudos draudimo panaikinimas (1904m.). Kristijonas Donelaitis (1714 – 1780m.). Antanas Baranauskas (1835 – 1902 m.). Skaityti daugiau
Metalų epochos pradžia baltų žemėse: ginklai ir papuošalaiAkmeniniai kirviai ir buožės. Laiviniai kovos kirviai. Dviašmeniai kirviai. Buožės. Žalvariniai kotiniai durklai ir kirviai. Atkraštiniai kirviai. Skobtiniai kirviai. Kovos kirviai. Įmoviniai kirviai. Kalavijai. Ietigaliai. Durkleliai. Pjautuvėlis. Peiliai. Kaltas. Papuošalai. Papuošalų tipai. Medžiagos ir technologijos. Puošyba. Smeigtukas. Žalvariniai papuošalai. Karoliai. Žalvarinės apyrankės. Tutulas. Antkaklės. Skaityti daugiau
Miestų pradžia LietuvojeĮvadas. Du miestų formavimosi etapai. Vilniaus miesto raida. Kernavės, Trakų, Kauno miestų praeitis. Išvados. Skaityti daugiau
Mikalojus Radvila JuodasisĮvadas. Pirmieji M. Radvilos žingsniai į politiką. Reformacijos pradžia. Santykiai su Livonijos ordinu. M. Radvilos pastangos priešintis Liublino unijai. Išvados. Skaityti daugiau
Mikalojus Radvila Juodasis (2)Lietuvių istorijos veikėjo, reformatoriaus biografijos faktai. Skaityti daugiau
......