Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

1926 metų valstybės perversmas LietuvojeĮvadas. Smetonos asmenybė. 1926 metų perversmo priežastys. 1926 metų perversmo rezultatai. Pabaiga. Išnašos. Skaityti daugiau
1926-ųjų metų perversmasPokarinių revoliucijų atmosfera. Seimai. Rinkimai. M.Sleževičiaus vyriausybė. 1926-ųjų metų perversmas Lietuvoje. Perversmo eiga. Pasekmės. Skaityti daugiau
1938 metų Lenkijos ultimatumas Lietuvai. Jo priežastys ir pasekmės1938 m. incidentas ir ultimatumo atsiradimas. 1938 03 17 Lenkijos ultimatumas dėl diplomatinių santykių užmezgimo. Istorikė Regina Žepkaitė apie karo grėsmę atmetus Lietuvai ultimatumą. Ultimatumo Priėmimas. Priimto ultimatumo pasekmės Lietuvoje. Politinė atmosfera užmezgus diplomatinius santykius. Išvados. Skaityti daugiau
1941 metų birželio sukilimasĮvadas. Okupacija ir kylantis pasipriešinimas. 1941 metų birželio 22 dienos sukilimas jo eiga bei pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
1941 metų birželio sukilimas (2)Valstybių suokalbis. Sovietinis genocidas. Masinių deportacijų suvestinė. Sovietinio saugumo individualiai areštuotų, deportuotų ir likviduotų asmenų suvestinė. LAF. Sukilimas ir jo eiga. Skaityti daugiau
1990 metų kovo 11-ojiNelegalios spaudos raida. Susikūrusios organizacijos ir kiti kovos būdai. Tolesnė kova 1987–1989 metais. Skaityti daugiau
1990 metų kovo 11-oji ir 1991 metų sausio 13-ojiPowerPoint pristatymas. Lietuvos nepriklausomybė. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas. 1991 m. Sausio 13–oji. Tankai mieste. Sausio 13-osios galerija. Skaityti daugiau
A. Anušauskas ir G. Sviderskytė "XX amžiaus slaptieji archyvai"Arvydo Anušausko ir žurnalistės Gražinos Sviderskytės knygos "XX a. slaptieji archyvai" esė. Įvadas. Šimtas paskutinių valandų. "Lietūkio" garažas. Dingę Berlyne. Pučas ir teroras Lietuvoje. Pašto ženklų afera. Aukso pagrobimas. Išvados. Skaityti daugiau
A. Bliujienė "Lietuvos priešistorės gintaras"Audronės Bliujienės knygos "Lietuvos priešistorės gintaras" recenzija. Skaityti daugiau
A. Girininkas "Tadas Daugirdas ir Kaunas"A. Girininko straipsnio "Tadas Daugirdas ir Kaunas" analizė Skaityti daugiau
A. Smetona - Lietuvos prezidentasA. Smetonos mokslo metai ir veiklos pradžia. A. Smetonos kultūrinė veikla. Vasario 16 d. nepriklausomybės aktas. Smetona - prezidentas. Skaityti daugiau
A. Voldemaro užsienio politika 1926 - 1929 m.Įvadas. 1926 m. įvykdytas perversmas ir naujos valdžios paskelbimas. A. Voldemaro "pasiekimai" užsienio politikoje 1926 - 1929 m. Lietuvos ir Lenkijos konflikto paaštrėjimas ir jo sprendimas Tautų Sąjungoje. Skaityti daugiau
Adolfas Ramanauskas–VanagasPowerPoint pristatymas. Rezistencija. Gyvenimas. Vadas. Atsiminimai. Nuopelnai. Slapyvardis. Nuosprendis. Apygardos štabas mano globoje. Klausimai. Skaityti daugiau
Adutiškio dvarasAdutiškio dvaro istorija. Adutiškio dvaras. Dvaro gyventojai. Išvados. Skaityti daugiau
Akmens amžiaus gyvenamieji pastatai (2)PowerPoint pristatymas. Įgilinti pastatai. Antžeminiai pastatai. Poliniai pastatai. Pastatų forma ir orientacija. Ovalios arba netaisyklingos formos. Keturkampio ar stačiakampio formos. Gyvenamųjų pastatų klasifikacija. Sienų konstrukcija. Stogo konstrukcija. Pastatų plano forma. Ekonominis pobūdis. Skaityti daugiau
Aleksandras StulginskisAleksandro Stulginskio jaunystės dienos. Politinė ir visuomeninė veikla. Aleksandras Stulginskis - valstybės vadovas. Aleksandro Stulginskio gyvenimas prezidentavimui pasibaigus. Išvados. Skaityti daugiau
Algirdo ir Kęstučio laikaiĮvadas. Gedimino įpėdiniai. Kovos su vokiečių ordinu Algirdo ir Kęstučio laikais. Lietuvos kovos su Lenkija dėl Voluinės žemių. Lietuvos krikšto klausimas Algirdo ir Kęstučio laikais. Lietuvos santykiai su rusų kraštais Algirdo ir Kęstučio laikais. Išvados. Skaityti daugiau
Ankstyvasis geležies amžius baltų žemėseŪkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Baltų kultūros ir jų arealai. Prekyba ir prekybiniai keliai. Geležies amžius baltų žemėse. Periodizacija (istoriografinė apžvalga). Baltų arealas ir baltų kultūros iki V amžiaus po Kr. vidurio. Baltų arealas ir baltų gentys iki XIII amžiaus pradžios. Senasis geležies amžius baltų žemėse. Laikotarpio apibūdinimas. Ūkinis, visuomeninis ir dvasinis gyvenimas. Baltų arealas ir kultūros. Prekyba ir prekybiniai keliai. Amatai. Juodosios ir spalvotosios metalurgijos raida. Žemdirbystės ir gyvulininkystės raida. Senojo geležies amžiaus baltų visuomenės bruožai. Baltų visuomenė I – III amžiaus: pirmykštės bendruomenės irimo ir karinės demokratijos klausimai. Dangus baltų gyvenime. Skaityti daugiau
Ankstyvieji pietų Lietuvos piliakalniaiPratarmė. Įvadas. Darbo problema ir tikslai. Pietų Lietuvos kraštovaizdis. Ankstyvieji pietų Lietuvos piliakalniai. Trumpa piliakalnių apžvalga. Ankstyvųjų piliakalnių tyrinėjimai, būdingi radiniai ir bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Ankstyvoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorija1009 m.Lietuvoje ir pasaulyje. Mindaugo valstybės susidarymas: lietuvių kunigaikščiai ir jų valdymas iki Mindaugo. Mindaugo iškilimo aplinkybės, krikštas ir karūnacija. Vidaus politinė krizė-antimindauginė koalicija. Santykiai su Livonija. Popiežių politika ir jų reikšmė. Pirmosios krikščioniškos misijos Pabaltyje, kas vykdo, kada. Riterių ordino įsikūrimas Pabaltyje: priežastys ir raida. Dobrynės ordino įsikūrimas. XIII-XIV Lietuvos valstybės struktūra iki krikšto, dinastijos formavimasis, diarchijos problema, lietuvių kunigaikščiai Rusios žemėse, eiga. Sėkmingo įsitvirtinimo prielaidos. XIII-XIV a. Lietuvos visuomenė: kunigaikščiai bajorai, valstiečiai. Alodas, Ankstyvosios prievolės. Pagoniškos religijos formos. Gedimino valdymas, laiškų politinė problema. Pomindauginė XIII a. II pusės-XIV a. Politinė Lietuvos istorija (nuo Treniotos iki Algirdo mirties). XIV a. II pusės karai su vokiečių ordinu (pobūdis) Algirdo ir Kęstučio krikšto problema. XIV a. 9 deš. politinė krizė Lietuvoje-Jogailos ir Kęstučio konfliktas (vokiečių ordino pasitraukimas). Krėvos aktas. Lietuvos krikštas: christianizacija, vyskupijų kūrimasis, eiga, parapijų tinklas. Politiniai/kultūriniai pokyčiai. Vytauto valdymas. Vytauto santykiai su Jogaila ir Lenkija. Sutartys su Lenkija (Jogaila) 1392m., 1401m., 1413m. Karūnacijos reikalas. Vytauto santykiai su vokiečių ordinu. Ordino problemos išsprendimas. Žalgirio mūšis. Pagrindinės sutartys su ordinu. 1398 Salyno-nauja Vytauto politika. 1404 Rocionžo. Vidaus situacija. Vytauto valdymo metu. Įpėdinių problema po Vytauto mirties (Švitrigaila ir Žygimantas Kęstutaitis) konfliktas ir jo interpretacija. Žygimantos nužudymas ir Kazimiero išrinkimo. Vidinės ir tarptautinės to meto situacijos. Gediminaičiai ir Jogailaičiai prie Vytauto palikimo. Metų karas. Lietuvos bajorijos struktūra, pokyčiai. Luominės didžiųjų kunigaikščių privilegijos (bajorams). Vlastiečių įbaudžiavimas, valakų reforma. Lietuvos miestai ir miestiečiai, genezė, cechai, savivalda-Magdeburgijos. Magdeburgo teisė. Magdeburginiai LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaištystės) miestai. Pilių fenomenas. Lietuvos paprotinė teisė. Kazimiero teisynas, Lietuvos statutai. Santykiai su Maskvos didžiuoju kunigaikščiu. Maskvos iškilimas Algirdo, Vytauto laikais. XIV-XVI karai su Maskva. Stačiatikių bažnyčios padėtis Lietuvoje, bažnyčios unijos problema. Reformacija Lietuvoje: socialinės, politinės, kultūrinės priežastys (2 etapai) reformacijos plitimas ir jo susiskaldymas. 1564-1566 teisminė ir administracinė reforma. Liublino unija: politinės, socialinės, kultūrinės priežastys. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) raštija: pirmieji literatūros kūriniai, politinė raštija, lietuvių kalba, raštija. Istorinė mintis Lietuvoje: metraščiai, sąvadai, XV-XVI a. metraščiai. Lietuvių kilmės iš romėnų teorija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) knygos: rankraštinės, spausdintinės, spaustuvės. Pirmosios bibliotekos, kas būdinga. Mokyklų atsiradimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK), pirmosios mokyklos (tipai) mokymo turinys: Kulvietis. Roiza. Skaityti daugiau
...