Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Lietuvos karvedžiaiLietuvos kariuomenei vadovavę karininkai: Silvestras Žukauskas, Pranas Liatukas, Juozas Stanaitis, pulkininkas Konstantinas Žukas. Skaityti daugiau
Lietuvos katalikų padėtis Lietuvoje XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžiojeĮvadas. Lietuvos gyventojų lenkinimas. Bažnyčios vaidmuo. Kovos su lenkinimu Vilniaus vyskupystėje. Kovos su lenkinimu Žemaičių (Kauno) vyskupystėje. Kovos su lenkinimu Seinų vyskupystėje. Slaptųjų draugijų veikla. Lietuvos gyventojų rusinimas. Lietuvos rusinimas. Pravoslavų bažnyčios. Katalikų ir pravoslavų padėtis. Bažnyčių bei vienuolynų uždarinėjimai. Katalikybės varžymai. Valančiaus epocha. Posūkis į lietuvybę. Blaivybės sąjūdis. Kova prieš rusinimą. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos kelias į kovo 11-ająPowerPoint pristatymas. Kovo 11-Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Pradžia. Lietuvos nepriklausomybė. Skaityti daugiau
Lietuvos knygnešiaiLietuvių spauda XIX amžiaus viduryje. Galutinis spaudos uždraudimas. Valstiečių prašymai legalizuoti spaudą. Lietuviškos spaudos leidimas. Spaudos gabenimo ir platinimo būdai. Įkliuvimai dėl spaudos (1865–1890). Pirmoji knygnešių organizacija. Pirmosios pasaulietinės spaudos platinimo organizacijos. Susektų lietuviškų mokyklų skaičius. Spaudos draudimo panaikinimas ir lietuvių visuomenė. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos krikštasĮvadas. Lietuvos padėtis XIV amžiaus pabaigoje. Krikštytojo pasirinkimo problema. Krėvos sutartis ir Lietuvos krikštas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos krikštas (3)Pirmieji misionieriai. Adalbertas. Krikščionių misijos Pabaltijyje. Lietuvos valdovai. Lietuvos krikštas. Jogailos privilegijos. Skaityti daugiau
Lietuvos krikštas (4)Įvadas. Lietuvos Krikštas. Krikšto problemos. Krikšto teisiniai aktai. Pirmosios valdovų privilegijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos krikštas ir Vilniaus vyskupystės įkūrimasĮvadas. Istorinės aplinkybės, skatinusios Lietuvą Lietuvą krikštytis. Krikšto pasirinkimo galimybės. Vokiečių ordinas. Lenkai. Rusai. Jogaila ir krikštas. Lietuvių krikštijimo etapai. Vilniaus vyskupystės įkūrimas. Krikšto įtaka tolimesnei Lietuvos raidai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos kultūra XVIII amžiujeĮvadas. Bibliotekos. Literatūra. Architektūra ir dailė. Lietuvos mokyklų būklė Edukacinės Komisijos laikais. Žymesnieji mokyklų kūrėjai. Teatras ir muzika. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos kultūra XVIII amžiujeĮvadas. Kultūros raida XVIII amžiuje. Architektūra ir menas. Švietimo epocha. Katalikų bažnyčios struktūra. XVIII amžiaus grafikos menas. Prekyba Lietuvos kaime. Ekonominio gyvenimo kėlimas. Socialinis Lietuvos gyvenimas XVIII amžiaus gale. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos kultūriniai laimėjimai tarpukario metaisPowerPoint pristatymas. Tarpukario metų kūrėjai. Naujos literatūros kryptys. Nepriklausomų metų kūrėjai. Teatrai (1919-1931). Kauno operos teatras. Klaipėdos konservatorija. Lietuvių dailės draugija. Skaityti daugiau
Lietuvos kultūrinis gyvenimas po 1926 metų gruodžio perversmoPowerPoint pristatymas. Tarpukario poetai-rašytojai. Nepriklausomos Lietuvos rašytojai. Teatras. Muzika. Architektūra. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos kultūrinis identitetas ir istorija Europos konteksteĮvadas. Europietiškumas ir mes. Lietuvos civilizacinės galios praeityje ir dabar. Lietuvių civilizacinio renesanso bruožai. Europos sąjunga ir tautinis identitetas. Lietuvos kalba yra savita. Kolektyvinio identiteto forma – religija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos kultūros paveldo apsaugaĮvadas. Lietuvos kultūros paveldas. Lietuvos kultūros paveldo apsaugos įstatyminė bazė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos laimėjimai tarpukario metaisEkonomika. Švietimo sistema. Kultūrinis gyvenimas. Sportas. Skaityti daugiau
Lietuvos laimėjimai tarpukario metais: švietimasŠvietimo sistema. Aukštieji kursai ir Kauno universitetas. Skaityti daugiau
Lietuvos magdeburginių miestų rotušėsĮvadas. Magdeburginio miesto rotušė. Vilniaus rotušė. Kauno rotušė. Kėdainių rotušė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos miestų herbai su hagiografiniais simboliaisĮvadas. Hagiografiniai simboliai. Lietuvos miestų ir miestelių hagiografiniai simboliai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos nekrikščioniškosios mažumos XIV–XVIII amžiujeĮvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mažumos. Vilnius. Totoriai. Karaimai. Žydai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos nepriklausomybei 15 metųĮvadas. 1991m. didžiųjų permainų metai. Sausio 13-osios atminimas. 1988 – 1997 metai. 1998 – Lietuva kopia karjeros laiptais. 1999 – Lietuva ir pasaulis. 2000 – Permainos valdžioje. 2001 – Lietuvos kelias į Europos Sąjungą (ES). 2002 – Lietuva pasaulyje. 2003 – apdovanojimų ir pasiekimų metai. 2004 – Lietuva Europos Sąjungoje. Lietuvos Nepriklausomybės kovo 11-osios aktas. Išvados. Skaityti daugiau
......