Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mūšiaiŠaltiniai. Kokį mūšį aprašo šaltinis A? Argumentuokite. Kada jis įvyko? Kas buvo mūšio vadai? Kaip baigėsi A šaltinyje aprašomas mūšis? Kokia jo politinė svarba? Kaip šis mūšis buvo įamžintas? Kokį mūšį vaizduoja šaltinis B? Kada jis vyko? Kas buvo šio mūšio vadai? Kokią reikšmę turėjo šis mūšis? Kas šaltinio B autorius? Koks labai svarbus faktas sieja A ir B šaltinius, kalbant apie mūšio eigą ir taktiką? Kada įvyko šaltinyje C aprašomas mūšis? Koks Lenkijos karalius ir LDK didysis kunigaikštis vaizduojamas nusilpęs šaltinyje C? Kaip šis mūšis baigėsi? Kokie svarbūs įvykiai įvyko kelios dienos po mūšio baigties? Koks mūšis minimas šaltinyje D? Kas vadovavo lietuvių kariams šiame mūšyje? Koks sukilimas minimas D šaltinyje? Kada jis vyko? Kas jam vadovavo? Sudėliokite šaltinius A, B, C, D chronologine seka. Šaltiniai A, B, C, D pirminiai ar antriniai? Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pinigai ir jų politikaLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) atsiradimas. Pinigai prieš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) įkūrimą. Pinigų politika Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisinė padėtis po Liublino unijos 1569 metaisĮvadas. Dėstymas. Liublino unijos atneštieji naujoviškumai. Respublikos valdovas ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės centrinė valdžia respublikoje. Provincijų valdymo organai. Respublikos seimas ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Kariuomenė. Iždas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir užsienio valstybės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų reforma, vyriausiojo tribunolo įsteigimas. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisinė sistema ir teisėtvarka: Vyriausiasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) TribunolasĮvadas. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo atsiradimas. Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo sudėtis ir veikimas. Vyriausiasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Dvasinis Tribunolas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai iki XVI amžiaus vidurio reformųPirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK ) teismų formavimosi ir raidos periodas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, susiformavę iki XVI amžiaus vidurio reformų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio (LDK) teismas. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, veikę iki XVI amžiausLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, veikę iki XVI amžiaus (16 amžiaus). Įvadas. Pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų formavimosi ir raidos periodas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, susiformavę iki XVI amžiaus vidurio reformų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio teismas. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) užsienio politika XV - XVI amžiaus pradžioje. Žygimanto Kęstutaičio ir Švitrigailos užsienio politikos ir konfliktų dešimtmetis (1430-1440)Įvadas. Valdžios dalybos Lietuvoje po Vytauto mirties. Švitrigailos atėjimo į sostą versijos. Švitrigailos užsienio politika Lenkijos atžvilgiu. Karo su Lenkija priežastys. Paliaubos ir tolimesnė politinių santykių raida. Švitrigailos nuvertimo iš sosto aplinkybės. Politinių oponentų formavimasis. Žygimanto Kęstutaičio valdymas. Sutartis su Lenkija. Karinis konfliktas su Švitrigaila. Žygimanto užsienio politika po Pabaisko mūšio. Paskutiniai Žygimanto Kęstutaičio valdymo metai (1438-1440). Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) užsienio politikos kryptys XV amžiuje – XVI amžiaus pradžiojeLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykiai su Vokiečių ordinu XV amžiaus pradžioje. Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiai XV amžiuje – XVI amžiaus pradžioje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bandymas tapti karalyste. Trylikmetis karas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pozicija šiame kare. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykių pablogėjimas su Krymo totoriais. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didieji mūšiai XIII - XVI amžiaus15 klausimų istorijos testas. Šaltiniai. Klausimai. Atsakymai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didieji mūšiai XIII - XVI amžiaus. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės mūšiai. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatikaĮvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pirmosios monetos XIV amžiaus pabaigoje – XV amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) monetos iki Liublino unijos. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) numizmatika po Liublino unijos. Pabaiga. Skaityti daugiau
Lietuvos diplomatijos veikla 1940 metų vasarąĮvadas. Egzilinės vyriausybės suformavimas. Diplomatų reakcija į nepriklausomybės praradimą. Diplomatų veikla po 1940 m. nepriklausomybės netekimo. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos istorijaSvarbiausios Lietuvos istorijos datos iki 1283m. su aprašytais įvykiais. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (10)Įvadas. Lietuvos apgyvendinimas. Mezolitinės medžiotojų visuomenės susidarymas Lietuvoje. neolitas. Nemuno ir Narvos kultūros. Indoeuropiečiai. Baltai. Rytų ir vakarų baltai. Bronzos ir geležies amžiai. Akmens ir žalvario amžius. Ankstyvasis geležies amžius. Senasis geležies amžius. Vidurinysis geležies amžius. pagrindiniai didžiojo tautų kraustymosi laikmečio baltų stilistiniai bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (11)Vytauto valdymas (1392-1430 metais). Įsitvirtinimas valdžioje. Vytauto vidaus politika. Užsienio politika. Vytauto pastangos karūnuotis. Unijos su Lenkija vingrybės. Kodėl Vytautas didysis? Vytautas Didysis (1350-1430 metais). Kovos dėl sosto po Vytauto mirties. Iki XVI amžiaus pabaigos Lietuvą valdė. Lietuvos valstybės susikūrimas. Lietuvos valstybės susidarymo prielaidos. Valstybės susidarymo procesas. Mindaugas (-1263 metais). Mindaugo valstybės reikšmė. Po Mindaugo Lietuvą valdė. Vokiečių agresijos pradžia. Herkus Mantas (-1273 metais). Kryžiuočiai. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas. A. Voldemaro vyriausybė (1918 metų pabaiga). M. Šleževičiaus vyriausybė (dirbo iki 1919 metų pabaigos). M. Šleževičius (1882-1939). Steigiamojo Seimo veikla. Žemės reformos įstatymas (1922 metų vasario mėnesį). Konstitucija (1922 metais rugpjūčio 1 d.). Pinigų reforma: (1922 metais spalio 1 d.). Tarptautinis pripažinimas (1918-1922 metais). Vincas Mickevičius-Kapsukas (1880-1935 metais). L. Želigovskis (1867-1947 metais). Juzefas Pilsudskis (1867-1935 metais). Liublino unija. Geopolitinė padėtis XVI amžiuje. Liublino unijos (1569 metais) priežastys. Liublino unijos sąlygos. Liublino unijos pasekmės. Žygimantas Augustas (1520-1572 metais). Lietuvių tautinis sąjūdis. Tautinis atgimimas. Lietuvių tautinio sąjūdžio židiniai XIX amžiuje. Lietuvių tautinio atgimimo aplinkybės. Pasaulietiniai nelegalūs leidiniai. Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais. Vokiečių okupacija (nuo 1915 metų rugpjūčio mėnesio). Lietuvių inteligentijos veikla. Vilniaus konferencija (1917 metų rugsėjo 18-22 d.). 1917 metų gruodžio 11 d. aktas. 1918 metų vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas. Lietuvos Tarybos veikla. A. Voldemaras (1883-1942). Lietuva Abiejų Tautų Respublikos (ATR) sudėtyje. Karaliaus valdžia. Seimas. Krašto valdymas. Centrinė valdžia. Sričių pareigūnai. III Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės) LDK statutas (1588 metai). Albertas Goštautas (?-1539 metai). Steponas Batoras (1533-1586 metais). Lietuvos valstybė XVI amžiuje. Prekyba ir miestai. Lėtos miestų raidos priežastys. Valstybės valdymas XVI amžiuje. Lietuvos Didžiosios Karalystės (LDK) silpnėjimas. Kazimiero privilegija bajorams (1447 metais) – juridinis baudžiavos įteisinimas. Valakų reforma (1557 metais). Reformos tikslai. Esmė. Reformos reikšmė. Krėvos sutartis. Lietuvos krikštas. Sutarties pasirašymo tikslai. Krėvos sutarties (1385 metais) sąlygos. Lietuvos krikštas (1387 metais). Krikščionybės įvedimo reikšmė. Jogaila (apie 1351-1434 metais). Renesansas, reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Kryžiuočių valstybės pabaiga. Pranciškus Skorina. Abraomas Kulvietis (1510-1545 metais). Mikalojus Radvila Juodasis (1515-1565 metais). Martynas Mažvydas (apie 1510-1563 metais). Motiejus Strijkovskis (apie 1547-1593 metais). Mikalojus Daukša (apie 1530-1613 metais). Jonas Bretkūnas (1536-1602 metais). Konstantinas Sirvydas (1579-1631 metais). Reformacijos žlugimo priežastys. Jėzuitų ordino veikla Lietuvoje. Žymiausi XIV - XVII amžiaus Lietuvos architektūros paminklai. 1830-1831 metų sukilimas. Sukilimo priežastys. Sukilimo eiga. Sukilimo pralaimėjimo priežastys. Sukilimo padariniai. Antanas Gelgaudas (1792-1831 metais). 1863-1864 metų sukilimas. Sukilimo priežastys. Pralaimėjimo priežastys. Sukilimo padariniai. Spaudos draudimas. Antanas Mackevičius (1828-1863 metais). Konstantinas Kalinauskas (1838-1864 metais). Michailas Muravjovas (1796-1866 metais). Zigmantas Sierakauskas (1826-1863 metais). 1905 metų revoliucija ir Didysis Vilniaus Seimas. Revoliucijos Rusijoje priežastys. Spalio manifestas (1905 metais). Revoliucijos padariniai. Reikšmė Lietuvai. Didysis Vilniaus seimas (1905 metų gruodžio 5 d.). Abiejų Tautų Respublikos (ATR) politinis smukimas ir žlugimas XVII-XVIII amžiuje. Valstybės silpnumo priežastys. Karai su Rusija ir Švedija. Jonas Karolis Chodkevičius (1560-1621 metais). Nebylusis seimas (1717 metais). Bandymai daryti reformas. Gegužės 3-osios Konstitucija. Liberum veto. Torgovicos konfederacija (1792 metais). Abiejų Tautų respublikos (ATR) žlugimo priežastys. Tadas Kosciuška (1746-1818 metais). J. Jasinskis (1761-1794 metais). Baudžiavos panaikinimas Lietuvoje. Baudžiavos panaikinimo priežastys. Baudžiavos panaikinimas (1861 metais). Bendrųjų ir Vietinių nuostatų sugretinimas. Reformos reikšmė. Dinastinė valdžia Lietuvoje. Nuo etninės prie politinės tautos. Lietuvių politinės partijos ir jų veikla. Simonas Daukantas (1793-1864 metais). Motiejus Valančius (1801-1875 metais). Jonas Basanavičius (1851-1927 metais). Vincas Kudirka (1858-1899 metais). Jonas Mačiulis-Maironis (1862-1932 metais). Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (12)Krėvos unija. Lietuvos ir Lenkijos santykiai iki Haroldės akto. Žalgirio mūšis. Lietuva Kazimiero laikais. Livonijos karas. Suvalkų sutartis. Lietuva sovietinės Rusijos okupacijoje. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (13)Lietuvos senovė. Lietuvos valstybės kūrimasis. Lietuvos karalius Mindaugas (1236 – 1263). Lietuvos įsigalėjimas. Didžiųjų kunigaikščių iškilimas. Traidenis (1270 - 1293). Vytenis (1293 - 1316). Gediminas (1316 – 1341). Algirdas ir Kęstutis (1341 – 1382). Vytauto didžiojo laikai. Vytautas didysis – Lietuvos valdovas (1392 – 1430). Švitrigaila (1430 – 1432). Žygimantas Kęstutis (1432 – 1440). Kovos dėl Lietuvos savarankumo. Kultūros kilimas. Kazimieras (1440 – 1492). Aleksandras (1492 – 1506). Lietuvos žmonių gyvenimas ir tvarkymasis Gediminaičių laikais. Žygimantas II senasis (1506 – 1548). Žygimantas III Augustas (1544 – 1572). Steponas Batoras (1576 – 1586). Zigmantas vaza (1587 – 1632). Vladislovas vaza(1632 – 1648) Lietuvos silpnėjimas. Jonas Kazimieras Vaza (1648 – 1669). Vazų laikų gyvenimo bruožai. Mykolas Koributas Višnioveckis (1669 – 1673). Jonas Sobieskis (1674 – 1696). Augustas i saksas. Prūsų lietuvių likimas (1697 – 1733). Augustas II Saksas (1733 – 1763). Stanislovas Augustas Poniatovskis (1764 – 1795). Visa Lietuva valdoma svetimųjų. Prijungtųjų prie Rusijos Lietuvos žemių likimas. Rusinimas. Napoleono gadynė. Prūsų lietuviai. Vilniaus universitetas. Kultūrinis tautinis sąjūdis. 1831 m. Sukilimas. Baudžiavos panaikinimas. 1863 metų sukilimas. Spaudos draudimas. Lietuvių tautinis atgimimas. "Aušra". "Varpas" ir lietuvių spaudos atkovojimas. Tautybių santykiai. Ūkio būklė. Didysis Vilniaus seimas. Kultūrinis pakilimas. Lietuviai išeivijoje. I pasaulinis karas. Atstatomos valstybės kūrimas. Likusiųjų Lietuvoje patriotų veikla. Veikla už Lietuvos sienų. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas. Atgimusi nepriklausoma Lietuva. Kovos dėl nepriklausomos Lietuvos. Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas. Steigiamasis seimas. Klaipėdos kraštas grąžinamas Lietuvai. Vidaus santvarkos pasikeitimai. Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo pažangos apžvalga. Laimėjimai ūkio srityje. Laimėjimai kultūros srityje. Mūsų prezidentai. II pasaulinis karas. Bendra apžvalga. Lietuva II pasaulinio karo metu. Pokario metai. Lietuva. Antrojoje bolševikų okupacijoje. Lietuviai išeivijoje. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (14)Lietuvos istorija nuo Mindaugo iki Žygimanto Augusto laiku. Svarbiausios to meto asmenybės ir dokumentai. Lietuvos valstybės susikūrimo prielaidos. Mindaugo valdymo laikotarpis (1236-1263). Gedimino valdymo laikotarpis (1316-1341). Jaunutis. Jogaila. Vytautas (1392-1430). Švitrigaila (1430–1432). Žygimantas Kęstutaitis (1432–1440). Kazimieras (1440–1492). Aleksandras (1492–1506). Žygimantas Senasis (1506–1544). Žygimantas Augustas (1544–1572). Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (15)Užduotys: Šaltinis A. Šaltinis B. Šaltinis C. Šaltinis D. Šaltinis E. Klausimai: Kuriame iš pateiktų šaltinių buvo pirmą kartą paminėtas Vilniaus vardas? Kas šio šaltinio autorius bei kuriais metais rašytas šis šaltinis? Kas A šaltinio autorius? Kokia organizacija šiuo statutu buvo įsteigta? Kieno prašymu priimtas A šaltinyje minimas statutas? Taip pat nurodykite priežastis, vertusias prašyti šio statuto. Paminėkite du ekonominius procesus, vykusius Vakarų Europoje ir sukėlusius priežastis, kurias nurodėte 5 klausimo atsakyme. A šaltinyje minimi Romos katalikų tikybos asmenys. Nurodykite dar dvi tuo metu Vilniuje veikusias religines bendruomenes. Kuriais metais paskelbtas E šaltinis bei kas jo autorius? Remdamiesi E šaltiniu, paaiškinkite, kokiu tempu augo Vilniaus miestas nuo amžiaus, kuriame jis buvo pirmą kartą paminėtas? Kokias priežastis autoriai siekė pašalinti dviejuose pateiktuose šaltiniuose? Palyginkite A, B, D ir E šaltinius bei nurodykite bendrus A, B, E autorių ir D minimo Vytauto veiklos bruožus, nurodydami tos veiklos tikslą. Kuo skiriasi A ir B šaltinių autorių požiūris į religines bendruomenes? Kokie ryšiai siejo A, B, E šaltinių autorius ir F šaltinyje minimą Vytautą? Ar jiems pavyko pasiekti tikslų, kuriuos nurodėte 9 klausimo atsakyme? Pateikite pavyzdžių. Kokia buvo B ir E šaltinių autorių veiklos įtaka Vilniaus kultūriniam gyvenimui? Kokių įvykių proga E šaltinio autorius suteikia Vilniui Magdeburgo teises? Atsakymai. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (2)Lietuvos istorijos įvykių datos. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (3)Akmens, geležies, žalvario amžius. Kilmės teorija, rašytiniai šaltiniai. Lietuvos sostinės. Lietuvos valdovai. Gedimino valdymas. Svarbiausi Lietuvos istoriniai įvykiai, jų datos. Skaityti daugiau
......