Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Lietuva XIII-XV amžiuje25 klausimų istorijos kryžiažodis. Tema: Lietuva XIII-XV amžiuje. Pateiktas kryžiažodis su atsakymais ir be atsakymų. Skaityti daugiau
Lietuva XIX amžiujeLietuva XIX (19) amžiuje Rusijos imperijos sudėtyje. Slaptieji judėjimai 1817-1823 metais. 1830-1831 metų sukilimas. Slaptosios draugijos Nikalojaus I valdymo laikotarpiu. 1863 metų sukilimas. Katalikų bažnyčia ir jos politinis vaidmuo XIX amžiaus I -oje pusėje. Lietuvos ekonomika XIX amžiaus I -oje pusėje. Bajorija. Miestų luomai. Inteligentija. Valstiečiai. Baudžiavos panaikinimas. Lietuvos kultūros raida iki 1863 metų. Vilniaus universitetas. Literatūra ir menas. Rusinimo politika 1864-1905 metais. Bažnyčios padėtis ir vaidmuo. Lietuviška spauda. Švietimo raida po 1863 metų. Kultūra XIX amžiaus II pusėje. Klaipėdos kraštas XIX amžiuje. Lietuvos ūkis XIX amžiaus II pusėje - XX amžiaus pradžioje. Demografiniai ir socialiniai pokyčiai po 1863 metų. Skaityti daugiau
Lietuva XVIII amžiujeLietuvos XVIII amžiaus datų konspektas. Skaityti daugiau
Lietuviai II Pasaulinio karo metaisĮvadas. Dėstymas. Trėmimai Antrojo pasaulinio karo metais. Pabaiga. Skaityti daugiau
Lietuviai nacių konclageriuoseLietuviai nacių konclageriuose. Štuthofas. Gyvenimas stovykloje. Ligos. "Garbės kaliniai". Kalinių likimai. Skaityti daugiau
Lietuvybės ir Lietuvos valstybės puoselėjimas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) renesanso veikėjų darbuoseĮvadas. Renesanso epocha. Mintys apie lietuvybės ir Lietuvos valstybės puoselėjimą Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) renesanso veikėjų darbuose. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuviška knyga 1940-1999 metaisĮžanga. Oficialioji spauda tarybinės okupacijos laikotarpiu. Knygos būklė hitlerinės okupacijos metais. Antrosios sovietinės okupacijos metų knyga. Leidyba ir leidėjai. Knygų tematika. Knygų platinimas. Pogrindžio spauda. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviška spauda 1904-1914 metais1904 metų belaukiant. Spaudą atgavus. Žymiausieji 1904-1914 metų leidiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviškos spaudos draudimasSpaudos draudimas 1864 - 1904 metais Lietuvoje. Spauda mokyklose. Pirmosios draudžiamos lietuviškos knygos (leidiniai). "Aušra". Knygnešiai. Motiejus Valančius. Etninių lietuvių tautinis sąjūdis ir moderniosios lietuvių tautos formavimas. Skaityti daugiau
Lietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metaisLietuviškos spaudos draudimas 1864-1904 metais. Įvadas. Įžanga. Draudimo motyvai. Gotiško raidyno uždraudimas. Caro pritarimas. Knygų leidyba. Knygnešiai. Knygų naikinimas. Pabaiga. Skaityti daugiau
Lietuviškosios raštijos pradžiaĮvadas. Aplinkybės palankios lietuviškoms knygoms atsirasti. Lietuvių raštijos ir literatūros pradžia. Reformacija. Pirmoji lietuviška knyga. Kitos lietuviškos knygos. Lietuvių raštijos degradavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos kilmė (3)Lietuvių kalbos kilmė. Baltų kalboms. Diachroninė kalbotyra. Lietuvių kalbos ištakas. Lietuvos vardas ir kontaktai su kitomis baltų gentimis bei rytiniais slavais. Lietuvos valstybė ir lietuvių kalba. Skaityti daugiau
Lietuvių kalbos likimas spaudos draudimo metaisĮvadas. Spaudos draudimas. Knygnešiai – lietuvių tautos negausios inteligentijos ir liaudies ryšininkai. Keletas iš daugelio knygnešių. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių kultūra XX amžiaus pradžioje (1900-1914 metais)Įvadas. XX amžiaus pradžios Lietuvių literatūros raidos ypatybės. Lietuvių tapybos raidos bruožai XX amžiaus pradžioje. Istorinės tapybos raidos sąlygos. Estetinės pažiūros. Realistinė tapyba Lietuvoje. Neoromantinė lietuvių kūryba. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos bruožai. Lietuvos teatro bruožai XX amžiaus pradžioje. Slaptosios Lietuvos draugijos. Legaliosios lietuvių draugijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių papuošalai IX-XII amžiujeĮvadas. Kaklo papuošalai. Segės. Smeigtukai. Apyrankės. Žiedai. Skaityti daugiau
Lietuvių sklandymas ir jo istorijaApie sklandymą. Lietuvos sklandymo atsiradimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Lietuvių tautinė savimonėLietuvių tautinės savimonės skatinimas. Tautinės savimonės žadinimas. M. Daukšos tautos koncepcija. Lietuvos didikų ir bajorų XVIII (18) amžiaus nutautėjimas. Lietuvių tautinės savimonės apraiškos XIX (19) amžiaus pradžioje. Simonas Daukantas. Lietuvių tautinis atgimimas. Lietuvos valstybingumas. Skaityti daugiau
Lietuvių tautinės mažumosĮvadas. Rusai. Gudai (baltarusiai). Lenkai. Žydai. Latviai. Totoriai. Karaimai. Tautinės mažumos Lietuvos respublikoje. Lietuvos gyventojų tautinė sudėtis. Skaityti daugiau
Lietuvių tautos žadinimasPowerPoint pristatymas. Lietuviai XIX amžiaus pirmojoje pusėje. Tautos žadinimo pradžia. Tautos žadintojai - valstietiškos kilmės inteligentai. Lietuvių inteligentijos veikla iki 1883 metų.  Laurynas Ivinskis (1810-1881). Lietuvių inteligentijos veikla po 1883 metų. Inteligentijos skilimas. Pirmosios politinės partijos. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (9 skaidrės). Skaityti daugiau
Lietuvių trėmimai 1944-1953 metaisLietuvių trėmimai 1944-1953 metais. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
......