Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Krikšto priėmimo Lietuvoje kultūrinė problemaKrikšto priėmimo Lietuvoje kultūrinė problema. "Raštinių" kultūra. Įvadas. Darbo tikslas yra įvertinti krikšto pasekmes lietuvių tautai ir kultūrai. Krikšto pasirinkimo galimybės. Lietuvos kultūra iki krikščionybės. Lietuvių kultūros modernizacija. "Raštinių" kultūra. Ką byloja vėlyvieji senkapiai. Išvados. Skaityti daugiau
Kryžiažodis: LietuvaKryžiažodis-laiptažodis. 20 klausimų su atsakymais iš Lietuvos istorijos nuo Lietuvos paminėjimo iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Skaityti daugiau
Kryžių kalnasMitologinė vietovės reikšmė. Sakralinė kalno ir jo aplinkos reikšmė. Etnografinė kalno reikšmė. Skaityti daugiau
Kultūrinis ir mokslinis sąjūdis XX amžiaus pradžiojeKultūrinis ir mokslinis sąjūdis XX amžiaus pradžioje. Pirmoji Lietuvos Respublikos aukštoji mokykla – universitetas. Teatras ir muzika. Sporto sąjūdis. Architektūra ir dаilė. Lietuvos lаimėjimаi 1918-1940 metais. Skaityti daugiau
Kultūros istorija (13)Renesanso epochos chronologinės ribos ir susiformavimo priežastys. Renesanso epochos bruožai, kultūriniai ir socialiniai pokyčiai. Humanistinės pasaulėžiūros esmė ir plitimas. Europoje keliai. Žymiausi humanizmo ideologai. Renesanso apraiškos Lietuvoje: humanizmo ir reformacijos idėjų sklaida ir rezultatai: pilietybės ir tautybės samprata Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK). Renesanso menas: bruožai ir naujovės. Žmogaus individualybės, fizinio ir dvasinio grožio idėjos Renesanso menininkų darbuose. Italijos Renesanso ir Šiaurės Renesanso meno savitumas. Pateikite pavyzdžių. Renesanso apraiškos lotyniškoje Lietuvos literatūroje. Žymiausi šios literatūros kūrėjai ir jų darbų idėjos. Renesanso meno sklaida ir palikimas Lietuvoje (architektūra, tapyba). Aptarkite šio stiliaus raiškos Lietuvos architektūroje savitumą. Pagrįsk. Lietuvos bajorijos (L. Sapiega, Radvilos ir kt.) indėlis plėtojant Renesanso kultūrą Lietuvoje. Mikalojus Daukša. Naujųjų amžių charakteristika: chronologinės ribos ir svarbiausi procesai. Baroko epocha: racionalizmo ir empirizmo ginčas (paaiškinkite šių filosofinių teorijų esmę, įvardinkite jų šalininkus). Svarbiausi baroko stiliaus bruožai ir žymiausi baroko meno kūrėjai. Paaiškinkite kaip baroko mene (įvairiuose žanruose) atsispindi laikotarpio charakteris. Pateikite pavyzdžių. Lietuvos baroko architektūra ir dailė: statybų ir rekonstrukcijų laikotarpis; rezidentinių pilių statyba. Teatras ir muzika – bajoriškos reprezentacinės kultūros dalis. Švietimo sąjūdis, kilimo Vakarų Europoje priežastys. Klasicizmo stiliaus bruožai ir raida. Svarbiausios tendencijos, žymiausi kūrėjai. Aptarkite klasicizmo stiliaus raišką Lietuvos architektūroje ir dailėje. Pateikite pavyzdžių. Įvardinkite žymiausius Lietuvos klasicizmo kūrėjus. XVIII amžiaus (18 amžiaus) kultūros ir meno savitumai. Rokoko stiliaus esmė. Skaityti daugiau
Kunigaikštis GediminasGedimino jaunystė. Gedimino šeima. Gediminas – Lietuvos submonarchas (1305 – 13015 m.). Gediminas ir vakarai. Gedimino įsigalėjimas Lietuvoje. Pirmieji mūšiai su kryžiuočiais (1316 – 1322m.). 1323 – 1324 m. Gedimino planas Lietuvos politinei blokadai pralaužti. Gedimino Lietuva politinės izoliacijos metais (1328 – 1341). Naujas Gedimino ketinimas krikštytis (1341 m.). Gedimino Rytų politika. Išvados. Skaityti daugiau
Kuo reikšmingi buvo Lietuvos Statutai?Kuo reikšmingi buvo Lietuvos Statutai? 3 Lietuvos statutų aprašymas, analizė, reikšmė ir jų tolimesnės pasekmės. Skaityti daugiau
LageriaiTikslai. Įvadas. Tremtinių gyvenimas. Lageris. Lagerio ligos. Lagerio maistas. Kūryba. Išvados. Skaityti daugiau
Lageris – žmogaus nužmoginimo sistemaĮvadas. Tremtinių gyvenimas. "Lagerio savivalda". Lagerio maistas. Lagerio ligos. Išvados. Skaityti daugiau
Laikraštis "Varpas"Įvadas. "Varpas" ir lietuvių spaudos atkovojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Laikraštis "Varpas" - jo politinės nuostatos, struktūra, įkūrėjasVietoje įvado. Modernios tautos formavimasis. Lietuviška spauda, jos draudimas. Trumpa "Aušros" apžvalga. Vincas Kudirka - "Varpo" įkūrėjas. "Varpo" gimimas. "Varpo" struktūra. Šešios pagrindinės politinės nuostatos atsispindėjusios "Varpe". "Varpo" ir "Aušros" skirtumai. Vietoje pabaigos. Skaityti daugiau
Laisvės alėjaLaisvės alėja. Kauno dramos teatras. Kauno muzikinis teatras. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus. Kauno soboras. Skaityti daugiau
Lakūnas Romualdas Marcinkus ir jo veikla antrajame pasauliniame kareRomualdas Marcinkus. Romualdas Marcinkus knygose ir filmuose. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Laurynas Stuoka-Gucevičius ir jo kūrinys – Vilniaus katedraLaurynas Stuoka-Gucevičius. Mindaugo laikų katedra. Jogailos laikų katedra. Vytauto laikų katedra. Nauji kultūros vėjai Lietuvoje. L. Gucevičiaus katedra. Skaityti daugiau
Lenkija ir LietuvaLietuvos ir Lenkijos santykiai. Kazimiero laikais. Jungtinė valstybė. Lietuvos ir Lenkijos santykiai šiandien. Skaityti daugiau
Lenkijos ir Lietuvos santykiai 1918 – 1939 metaisĮvadas. Lenkijos ir Lietuvos santykių pradžia. Kariniai Lenkų organizacijos maištai prieš Lietuvą. Maskvos sutarties reikšmė Lenkijos ir Lietuvos santykiams. Lenkijos požiūris į Tautų Sąjungą. Lenkijos ir Lietuvos konflikto priežastys. Lenkijos – Lietuvos derybos 1921 metais. Lenkijos ir Lietuvos santykiai 1927 – 1931 ir 1932–1939 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Lenkijos-Lietuvos valstybės likvidavimasPowerPoint pristatymas. Ūkinė ir politinė situacija. Pirmasis Lietuvos-Lenkijos padalinimas. Ketverių metų seimas. 1791m. Gegužės 3-iosios konstitucija. Antrasis valstybės padalinimas. 1794m. sukilimas. Trečiasis padalijimas ir Lietuvos-Lenkijos valstybės likvidavimas. Skaityti daugiau
Lenkijos—Lietuvos santykiai 1918–1939 metaisĮvadas. Lenkijos ir Lietuvos Konflikto pradžia, demarkacinės linijos. Lietuva ir Lenkija Tautų sąjungos akiratyje. Lietuvos – Lenkijos derybos. Lietuvos pastangos atsiriboti nuo Lenkijos "globos". Lenkijos ultimatumas Lietuvai. Išvados. Skaityti daugiau
Lenkų vaidmuo Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenimeĮvadas. Lietuvos ir Lenkijos suartėjimo veiksniai. Dvaro įtaka polonizacijai Lietuvoje. Miestas – lenkų kalbos skleidėjas. Bažnyčios lenkinimo poveikis Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei (LDK). Valstiečių lenkinimas. Tikrinių vardų lenkinimas. Polonizacija Lietuvoje pagal H. Turską. Apibendrinimas Skaityti daugiau
Lietuva 1918 - 1940 metaisKovos dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės. Okupacinis Vokietijos valdymas Lietuvoje. Lietuvos tarybos sudarymas ir Vasario 16-osios aktas. Kovos su bolševikais ir bermontininkais. Lietuvos valstybės atkūrimas. Steigiamasis seimas. Valstybės reformos ir Lietuvos vidaus politinis gyvenimas. Seimų laikotarpis. Krikščionių demokratų valdymo laikotarpis. Trečiasis seimas. Gruodžio 17 d. perversmas. Prezidento Antano Smetonos autoritarinis režimas. Autoritarinio režimo kūrimo bruožai. Lietuvos raida tautininkų valdymo metais. Lietuva 1938- 1940 m. tarptautinės krizės metu. 1938 m. Lenkijos ultimatumas. Klaipėdos karšto netekimas. Opozicijos veikla ir "bendro darbo vyriausybės" laikotarpis. Ribentropo-Molotovo paktų reikšmė. Lietuvos nepriklausomybės praradimas. SSRS įtakos sferoje. Nepriklausomybės netekimas. Lietuvos inkorporacija į SSRS ir sovietizacija. Lietuva Vokietijos okupacijos metais (1941- 1945). Tarp dviejų okupacijų. 1941 m. birželio sukilimas. Lietuvos valdymas Vokietijos okupacijos metais (1941- 1944). Lietuvos tautinių bendrijų naikinimas. Lietuviškosios antifašistinės rezistencijos bruožai. Stalininis režimas Lietuvoje ir partizaninis pasipriešinimas 1944- 1945 metais. Lietuva okupantų ir rezistentų priešpriešoje. J. Stalino valdymo metai Lietuvoje. Partizaninis karas Lietuvoje. Lietuvių išeivijos politinė veikla. Sovietinė Lietuva 6- 9 dešimtmečiais. Sovietinės sistemos permainos: nuo stalinizmo prie institucinio nacionalizmo. Politinė raida po 1953 m. ir institucinio nacionalizmo atsiradimas. Lietuvos kultūrinė ir socialinė raida stalininės okupacijos metais. Priešinimasis sovietiniam režimui. Masinio pasipriešinimo apraiškos. Neginkluota rezistencija Lietuvoje. Katalikiškasis pasipriešinimas. Lietuvos tautinis atgimimas ir nepriklausomybės atkūrimas. Nepriklausomybės atkūrimas. Sąjūdžio įkūrimas ir veikla. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Lietuvos respublikos raidos bruožai. Skaityti daugiau
......