Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

KernavėĮžanga. Kernavės proistorė ir vaidmuo valstybės formavimosi procese. Istorija ir padavimai. Kernavės muziejaus įsteigimas. Archeologijos ir istorijos muziejus-rezervatas šiandien. Eksponatai pasakoja. Akmens ir žalvario amžius. Ankstyvasis geležies amžius. Bronzos amžiaus pabaigos ir ankstyvo-jo geležies amžiaus kapinyno tyrinėjimai. Senasis geležies amžius. Romėniškasis laikotarpis. Vidurinysis geležies amžius. Ūkiniai, socialiniai kultūriniai procesai I-II tūkstantmečio sandūroje. Kernavės miestas viduramžiais. Prekybiniai ryšiai XII-XIV amžiuje. Kernavė XV-XVIII amžiuje. Numizmatika. Kernavė XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje. Po Kernavę pasižvalgius. Rezervatas. Miestelis. Skaityti daugiau
Ketverių metų seimas: reformosĮvadas. Darbo tikslai: supažindinti su Ketverių metų seimo, sudėtimi, nutarimais , bei reformomis įvardyti jų priežastis; paanalizituoti Seimo metu priimtą 1791 m. Gegužės 3 dienos konstituciją. Ketverių metų seimo reformos ir priežastys. 1971 Gegužės 3 dienos Konstitucija. Išvada. Skaityti daugiau
Kirlys Jonas (1891-1985) – spaudos kolekcionieriusĮvadas. Jono Kirlio asmenybė. Biografiniai duomenys. Išsilavinimas, interesai. Jono Kirlio kolekcionavimo etapai. Kolekcionavimo pradžia. Spaudos rinkimas pirmojo pasaulinio karo metais. Spaudos kolekcionavimas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu 1918 – 1940 metais. Darbai spaudos istorijos klausimais. Kolekcijos individualumas. Periodinės spaudos parodos. Spaudos muziejus Žagarėje. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos autonomijaKlaipėdos konvencija. Klaipėdos statutas. Klaipėdos krašto organai. Gubernatorius. Seimelis. Direktorija. Ūkio taryba. Kitos institucijos. Gyventojų teisės. Klaipėdos uostas. Tranzitas. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos istorija XIX - XX amžiujeKlaipėdos istorija. Tautinė sudėtis. Demografinė sudėtis. Demografinė padėtis. Švietimas. Klaipėdos spaustuvės. Kultūra. Religija. Klaipėdos ūkis. Klaipėda. Klaipėdos celiuliozės fabrikas. Klaipėdos alaus daryklos. Klaipėdos žvejybos uostai. Malkų uostas. Skaityti daugiau
Klaipėdos kraštasKlaipėdos kašto prijungimas prie Lietuvos ir gyventojai. Klaipėdos kraštas praeityje. Klaipėdos krašto padėtis iki Paryžiaus konferencijos. Klaipėdos klausimas Paryžiaus taikos konferencijoje. Autonomijos statutas. Jūrų teisė. Autonominių teismų santvarka ir veikla. Nauji vokiškosios teismų sistemos pakeitimai. Teisėjai. Klaipėdos krašto užgrobimas. Ultimatumo priėmimas. Paskutiniai rengimosi veiksmai aneksijai. Lietuvos ir Vokietijos sutarties dėl Klaipėdos krašto perleidimo pasirašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos kraštas – Mažosios Lietuvos provincija (iki 1923 metų)Klaipėdos krašto istorija. 1923 metų sukilimas. Sukilimo schema. Religinis, kultūrinis, bei visuomeninis gyvenimas. Skaityti daugiau
Klaipėdos kraštas (3)PowerPoint pristatymas. Įžanga. Klaipėdos kraštas iki XX amžiaus. Klaipėdos kraštas XX amžiuje. Paryžiaus konferencija. Prancūzų valdžia. 1923 metų sukilimas. Oficialus krašto prijungimas. Krašto praradimas 1939 metais. Galutinis atgavimas. Tolimesnis Klaipėdos miesto vystymasis. Skaityti daugiau
Klaipėdos kraštas 1919-1939 metaisPowerPoint pristatymas. Klaipėdos krašto įvykių chronologija 1919-1939 metais. Skaityti daugiau
Klaipėdos kraštas 1939-1943 metaisĮvadas. Dėstymas. Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos ir gyventojai. Klaipėdos kraštas praeityje. Klaipėdos krašto padėtis iki Paryžiaus konferencijos. Klaipėdos klausimas Paryžiaus taikos konferencijoje. Autonomijos statutas. Jūrų teisė. Autonominių teismų santvarka ir veikla. Nauji vokiečių teismų sistemos pakeitimai. Teisėjai. Klaipėdos krašto užgrobimas. Ultimatumo priėmimas. Paskutiniai rengimosi veiksmai aneksijai. Lietuvos ir Vokietijos sutarties dėl Klaipėdos krašto perleidimo pasirašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos kraštas ir jo likimasKlaipėdos kraštas iki XX amžiaus. Klaipėdos kraštas XX amžiuje. Padėtis iki Paryžiaus konferencijos. Paryžiaus konferencija. Prancūzų valdžia. 1923 metų sukilimas. Oficialus krašto prijungimas. Krašto praradimas 1939 metais. Galutinis atgavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos kraštas senojoje kartografijojeĮvadas. Klaipėdos krašto istorija. Svarbiausi istoriniai įvykiai susiję su Klaipėdos kraštu. Klaipėdos kraštas senojoje kartografijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos krašto atgavimas, padėtis, užgrobimasKlaipėdos kraštas ir jo atgavimas. Klaipėdos krašto teisinė padėtis 1923 – 1939 metais. Nacių Vokietijos įvykdytas Klaipėdos krašto užgrobimas. Skaityti daugiau
Klaipėdos krašto statuto atspindžiai periodinėje vokiškoje spaudoje 1924-1939 metaisĮvadas. Klaipėdos Krašto statutas. Klaipėdos krašto statuto nuostatai. Pagrindiniai Klaipėdos krašto statuto nuostatai ir jo esmė Statuto trūkumai. Klaipėdos karšto statuto refleksija vietinėje vokiškoje spaudoje tarpukariu. Švietimo sistemos problemų aktualumas vokiškuose dienraščiuose. Kalbų lygiateisiškumo problema. Pirmieji lietuvinimo bandymai krašto mokyklose. Vokiečių mokytojų padėtis. Lietuvių ir vokiečių aukštesniosios mokyklos. Teritorijos klausimo atspindžiai spaudoje. 1937 gruodžio 30 dienos Vokietijos valstybės sienų nustatymas Memel Dampfboot straipsniuose. 1939 metų kovo 22 dienos Klaipėdos krašto prijungimo prie Vokietijos įvykio interpretacijos Memeler Dampfboot straipsniuose. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos krašto sukilimasKlaipėdos klausimas Paryžiaus taikos konferencijoje. Klaipėdos kraštas Prancūzijos valdžioje ir Freistaat’o idėja. Krašto būklė prancūzų trimečiui besibaigiant ir sukilimo priežastys. Krašto gelbėjimo komitetas. Savanoriška kariuomenė. Klaipėdos krašto sukilimas ir prijungimas prie Lietuvos. "Reakcija" į sukilimą. Šilutės seimas. Ambasadorių konferencija pripažino Klaipėdos kraštą Lietuvai. Skaityti daugiau
Klaipėdos krašto sukilimas. Sukilimo vertinimas"Laisvosios valstybės" idėja. Požiūris į Lietuvą. Pasirengimas ir rezultatai. Žygio pavojingumas. Kuris terminas "sukilimas" ar "prisijungimas" turėtų būti vartojamas. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos sukilimasPowerPoint pristatymas. Kova dėl Klaipėdos. Sukilimo eiga. Skaityti daugiau
Klasicizmas (7)PowerPoint pristatymas. Klasicizmo architektūra. Paežerių rūmai. Voložimo Bernardinų bažnyčia. Ankstyvasis klasicizmas. Vilniaus Universiteto astronomijos observatorijos priestatas. Brandus klasicizmas. Verkių dvaro sodyba. Righi sukurti rūmai. Dvarų rūmai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (7). Skaityti daugiau
Klasicizmo architektūra Lietuvoje: Vilniaus Universiteto Baltoji ir Kolonų (Aulos) salėsĮvadas. Kolonų salė (Aula). Baltoji salė. Išvados. Skaityti daugiau
KnygnešiaiKnygnešių laikai. Lietuviškos spaudos draudimas. Lietuviško spaudos draudimo nepaisymas. Knygnešių organizacijos ir sąjungos. Skaityti daugiau
......