Medžiagotyros šperos

(29 darbai)

Medžiagų inžinerija (3)Kristalinė metalų sandara. Kristalinės sandaros defektai. Kristalinė lydinių sandara. Lydinių kristalizacija. Metalų ir lydinių savybės. Geležies–anglies lydinių būvio diagrama. Lydinių būvio diagramos. Geležies lydinių nuolatinės priemaišos. Plienų klasifikavimo pagrindai. Ketus. Spalvotieji metalai ir lydiniai. Metalo liejiminės savybės. Formavimo žemė, gurgučiai. Modeliai, formadėžės. Rankinis ir mašininis formų sudarymas. Specialūs liejimo būdai. Supratimas apie plastinės deformacijos procesą. Ruošinių įkaitinimo prieš karštą apdirbimą spaudimų tikslas. Valcavimas. Presavimas. Traukimas. Laisvasis kalimas. Štampavimas. Apdirbimas pjovimu. Drožlės susidarymas. Įrankinės medžiagos. Metalų pjovimo staklės. Ruošinių apdirbimas tekinimo staklėmis. Gręžimas. Ištekinimas. Frezavimas. Ruošinio apdirbimas šlifavimo staklėmis. Ruošinių apdirbimas drožimo staklėmis. Ruošinių paviršių išbaigimo metodai. Elektrofizikiniai ir elektrocheminiai apdirbimo būdai. Miltelinė metalurgija. Detalių gamyba iš plastmasių (pagrindinės plastmasių savybės). Kompozicinės medžiagos. Techninių gumos gaminių gavyba (gumos sudėtis ir savybės). Skaityti daugiau
Medžiagų įvadasMedžiagų savybės. Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite penkias medžiagos mechanines savybes. Išvardinkite tempimo bandymais nustatytas medžiagos stiprumines charakteristikas. Stiprumas. Leistinųjų įtempimų nustatymas ir atsargos koeficiento įvertinimas. Stiprumo ir standumo didinimo būdai. Kietumo nustatymo būdai. Trumpai apibūdinkite vieną iš metodų kietumui nustatyti. Smūginis tąsumas: jo nustatymas ir žymėjimas, anglies įtaka plieno smūginiam tąsumui. Deformavimo greičio, temperatūros, įtempimų erdviškumo ir terminio apdirbimo įtaka medžiagos plastiškumui. Pagrindiniai parametrai cikliniam stiprumui apibūdinti. Medžiagos nuovargio kreivės sudarymas ir patvarumo ribos nustatymas. Valkšnumo ir įtempimų relaksacijos reiškiniai medžiagose. Dilimo mažinimo būdai. Metalų ir jų lydinių sandara. Amorfinės ir kristalinės kietosios medžiagos ir jų savybės. Kietieji tirpalai, mechaniniai mišiniai, tarpmetaliniai ir cheminiai junginiai. Geležies lydinių sudedamosios dalys: austenitas, feritas, cementitas, perlitas. Plieno ir ketaus skirstymas priklausomai nuo anglies kiekio ir struktūros. Metalų terminis apdirbimas. Liekamasis austenitas ir jo įtaka plieno savybėms. Metalų terminio apdirbimo būdai. Trumpai juos apibūdinkite. Žemojo, vidutinio ir aukštojo atleidimo tikslas. Terminis gerinimas. Paviršinio sluoksnio stiprinimo būdai. Metalai. Metalams ir jų lydiniams būdingos metališkosios savybės. Plienas. Anglies įtaka plieno savybėms. Plieno skirstymas pagal angies kiekį: išvardinti grupes, nurodant anglies kiekį procentais. Plieno skirstymas pagal cheminę sudėtį ir žalingų priemaišų kiekį. Legiruotasis plienas: trumpai apibūdinti ir palyginti jo savybes su angliniu. Legiruojančių elementų kiekis legiruotame pliene. Apibūdinkite pjovimo įrankiams naudojamus anglinį įrankinį ir greitapjovį plienus. Reikalavimai matavimo įrankiams naudojamam plienui: anglies kiekis, terminis apdirbimas. Cheminių elementų įtaka ketaus struktūrai ir savybėms. Cementitinis (baltasis) ketus ir jo savybės. Grafitinio ketaus skirstymas pagal jame esančio grafito intarpus. Antifrikcinis ketus: reikalavimai, savybės, grafito atliekama funkcija. Ketus meno liejiniams. Žalvario sudėtis ir panaudojimas. Bronzos sudėtis. Palyginkite alavinės, berilinės ir silicinės bronzos savybės. Vario nikelio lydinių skirstymas ir panaudojimas. Aliuminis. Siluminas ir duraliuminis: sudėtis, savybės, panaudojimas. Titanas ir jo lydiniai: savybės, privalumai ir trūkumai. Antifrikcinių lydinių skistymas pagal matricą ir intarpus. Trumpai apibūdinkite. Varžtinių lydinių panaudojimas. Feritų sudėtis, savybės ir panaudojimas. Invaras. Elinvaras. Nitinolas (specialiųjų šiluminių savybių lydiniai): savybės ir panaudojimas. Polimerinių medžiagų bendroji charakteristika. Termoplastikų ir reaktoplastikų savybės. Polimerų fiziniai būviai. Plastikų savybės, privalumai ir trūkumai. Apibūdinkite vieno iš nurodytų termoplastikų: polietilenas (PE), polipropilenas (PP), polietilentereftalatas (PET), polivinilchloridas (PVC), fluoroplastas (PTFE), poliamidai (PA) savybes ir panaudojimą. Apibūdinkite konstrukcinį tekstolitą arba aminoplastą (reaktoplastiniai polimerai): savybės ir panaudojimas. Apibūdinkite putplasčius ir poroplastikus. Fenoplastų su stiklo pluoštu savybės ir panaudojimas. Medžiagos kaučiuko pagrindu: skirstymas, savybės ir trūkumai. Gumos sudėtyje esantys komponentai: siera, užpildai, plastifikatoriai, katalizatoriai, stabilizatoriai, dažalai. Keramikos savybės ir panaudojimas. Stiklo klasifikavimas pagal sudarančiąsias, modifikuojančiąsias medžiagas ir paskirtį. Bendrosios stiklų savybės. Stiklo terminės savybes: šiluminis plėtimasis ir terminis atsparumas. Stiklo grūdinimas. Stiklo cheminio apdirbimo būdai. Vieną iš jų apibūdinkite. Beskeveldris, sklaidantis šviesą, spektrą keičiantis ir apsaugantis stiklas: savybės ir panaudojimas. Sitalų sudėtis ir būtinos sąlygos jiems susidaryti. Sitalų savybės. Bendroji kompozitų charakteristika ir kompozicinės medžiagos sudarymas. Kompozitų skirstymas pagal armuojančių komponentų formą ir jų pasiskirstymą matricoje. Kompozitų skirstymas pagal matricai naudojamą medžiagą. Trumpai apibūdinkite vieną iš jų. Kompozitų panaudojimas. Konstrukcinės miltelinės medžiagos. Jų privalumai ir trūkumai. Kietlydiniai: savybės, panaudojimas ir skirstymas pagal cheminę sudėtį. Frikcinės miltelinės medžiagos: jų sudėtis, savybės ir panaudojimas. Slydimo ir jungimo kontaktams keliami reikalavimai. Medienos savybės, jos privalumai ir trukumai. Medžio kamieno sandara. Skersinis ir išilginis (spindulinis, tangentinis) pjūviai. Brazdas: ankstyvoji ir vėlyvoji mediena, metinės rievės, medienos amžiaus nustatymas. Higroskopinė ir laisvoji drėgmė. Medienos skirstymas pagal drėgnumą. Medienos akustinės savybės. Metalinės dangos: anodinės ir katodines dangos parinkimas. Galvaninėms dangoms keliami reikalavimai. Emaliai: reikalavimai, dangos savybės, emalių panaudojimas ir trūkumai. Klijuoto sujungimo privalumai ir trūkumai. Nanotechnologija: nanomokslo plėtra ir pritaikymas. Anglies nanovamzdelių mechaninės ir elektrinės savybės: trumpai apibūdint. Nanovamzdelių panaudojimas: išvardinti sritis, vieną iš jų apibūdinti išsamiau. Nanotechnologijos negatyvios pasekmės žmonių sveikatai. Puslaidininkių medžiagų ir technologijų plėtra. Šviesolaidžiai: sudėtis ir šviesos sklidimo šerdimi sąlyga. Saulės elementų fizikiniai pagrindai. Fotoelektrinių medžiagų panaudojimas. Medžiagos saulės elementams gaminti. Superkietųjų medžiagų panaudojimas šiuolaikinėse technologijose. Tekstilės medžiagos ir jų panaudojimas. Bendrieji reikalavimai audiniams. Trumpai apibūdinkite megztines medžiagas. Trumpai apibūdinkite neaustines medžiagas. Techninės tekstilės panaudojimas ir jai keliami reikalavimai. Apibūdinkite ir palyginkite natūraliuosius ir dirbtinius kailius. Natūrali ir dirbtinė oda: žaliava ir savybės, gamybos technologijos būdai. Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas (10)Medžiagų mokslo objektas. Medžiagų pažinimo reikšmė. Medžiagų klasifikacija pagal būseną, sandarą, praktinį panaudojimą. Medžiagų sandaros, savybių ryšys ir sąveika. Jų įvertinimo išraiškos. Cheminių ir fizikinių geocheminių, technologinių procesų ir jų parametrų įtaka medžiagų sandarai. Medžiagų savybių ir sandaros tyrimo metodai. Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas (12)Keraminių medžiagų klasifikacija, svarbiausios savybės. Keraminių medžiagų gamybos žaliavos ir pagrindiniai gamybos būdai. Pagrindinės konstrukcinės keraminės medžiagos. Techninės keramikos klasifikacija. Techninės keramikos gamybos ypatumai. Techninė keramika iš aukštatemperatūrių oksidų. Keramika sunkiai lydžių neoksidinių junginių pagrindu. Kompozicinės keraminės medžiagos. Keraminės ugniai atsparios medžiagos. Ugniai atsparūs skiediniai ir betonai. Pluoštinės ugniai atsparios medžiagos. Stiklo ir sitalų būsena. Stiklo žaliavos. Pagrindinės statybinio stiklo atmainos. Techninis stiklas. Elektrovakuuminis stiklas. Kvarcinis stiklas. Stiklo pluoštas. Sitalai. Grūdintas ir bešukis stiklas. Optinis stiklas. Elektronikos ir magnetinės medžiagos. Keraminės dielektrinės medžiagos. Neorganinės feroelektrinės ir pjezoelektrinės medžiagos. Magnetinės metalų ir keramikos savybės. Keraminiai magnetai. Metaliniai ir keraminiai superlaidininkai. Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas (3)Angliniai plienai. Legiruotas konstrukcinis plienas. Spalvoti metalai bei lydiniai. Plieno deformavimas. Presavimas. Traukimas. Kalimas. Štampavimas. Metalų suvirinimas. Liejimas. Kompozicinės medžiagos. Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas (4)Medžiagų klasifikacija. Bendrosios ir mechaninės medžiagų savybės. Šiluminės medžiagos savybės. Hidroskopinės medžiagų savybės. Optinės medžiagų savybės. Elektrinės medžiagos savybės. Elektrinės savybės. Dielektriniai nuostoliai. Nuostolių dielektrike priežastys. Dielektrikų pranašumas. Pramušimo reiškiniai. Dujų pramušimas. Skysčių pramušimas. Dujiniai dielektrikai. Skysti dielektrikai. Skysčio klampumas. Sintetiniai skysti dielektrikai. Poliksiloksaliniai skysčiai. Polimerai. Polietilenas. Fluoroplastai. Polistirolas. Žemo dažnio poliniai polimerai. Polivinilchloridas. Polimetalakrilatai. Poliamidai. Poliimidai. Sintetinės polimerinės plėvelės. Oligomerai. Termoreaktyviniai polimerai. Sluoksniuoti plastikai. Karbamido formaldehidinė derva. Stiklai. Konstrukciniai stiklai. Stiklo pluoštas ir jo panaudojimas. Stabelinis stiklo pluoštas. Stiklai. Žėrutis ir žėrutinės medžiagos. Sintetinis žėrutis. Azbestas. Keramika. Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas (5)Elektros medžiagų klasifikacija. Dielektrikai. Laidininkai. Šiluminės medžiagų savybės. Hidroskopinės medžiagų savybės. Dielektrikų poliarizacija. Dielektriniai nuostoliai. Stiklai. Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas (6)Elektroizoliacinės ir dielektrinės medžiagos. Pagrindiniai dielektrinių medžiagų savybių rodikliai. Dielektrikų poliarizacija. Poliniai ir neutralūs dielektrikai. Dielektrikų poliarizuotumas ir santykinė dielektrinė skvarba. Dielektriniai nuostoliai. Elektroizoliacinių medžiagų elektrinis atsparumas ir pramušimas. Apie grynai elektrinį medžiagos pramušimą. Elektroizoliacinių medžiagų šiluminis pramušimas. Elektroizoliacinių medžiagų jonizacinis ir elektrocheminis pramušimas. Elektroizoliacinių medžiagų pramušimo ypatybės. Polimerinės elektroizoliacinės medžiagos. Elektronikos medžiagų klasifikacija. Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas (9)Medžiagų pažinimo esmė. Medžiagotyros esmė. Tiriamų medžiagų struktūra. Smulkiausios dalelės ir jų savybės. Boro postulatai. Kvantiniai skaičiai. Cheminiai ryšiai. Joninis, kovalentinis, metališkasis, vandenilinis, molekulinis ryšiai. Medžiagų būsenos. Cheminių reakcijų rūšys arba kinetika. Homogeninės ir heterogeninės reakcijos. Cheminių reakcijų skirstymas. Statybinių medžiagų žaliava ir jų klasifikacija. Svarbiausių uolienų klasifikacija. Sukietėjusio cemento korozija. Fizikinė korozija, cheminė korozija. Apsauga nuo korozijos. Metalų korozija. Pagrindiniai korozijos tipai. Cheminė korozija. Elektrocheminė korozija. Vandens poveikis medžiagoms. Vandens įmirkis, higroskopiškumas, kapiliarumas, pabrinkimas, traukimasis, džiūvimas. Šilumos perdavimo būdai. šilumos laidumo koeficientas ir jo nustatymo būdai. Kitos šiluminės savybės: šiluminį talpa, atsparumas ugniai, atsparumas kaitrai, temperatūrinės medžiagų deformacijos. Mechaninės medžiagų savybės ir jų nustatymo budai. Stiprumas, skalumas, kietumas, dilumas ir dėvėjimasis. Deformacinės savybės. Termodinamikos dėsniai. Entropija. Rentgenostruktūrinė analizė. Naudojama aparatūra. Analizės metodai. Rentgenogramų šifravimas. Diferencinė terminė analizė. Elektroninė mikroskopija. Infraraudonųjų spindulių spektroskopija. Tyrimai panaudojant optinį mikroskopą. Lūžio rodiklis. Natūralioji ir poliarizuotoji šviesa. Medžiagų senėjimas ir ilgaamžiškumas. Atsparumas šalčiui. Pagrindinės suirimo priežastys. Keramikinių gaminių atsparumo šalčiui metodai. Tiesioginiai ir spartieji prognozavimo metodai. Portlandcementis. Pagrindiniai vykstantys procesai. Kietėjimas. Statybinių medžiagų pagrindiniai technologijos procesai. Paruošiamieji darbai. Sudozuoto mišinio komponentų maišymo procesai. Gaminių formavimo ir tankinimo procesai. Fizikiniai-cheminiai procesai vykstantys perdirbant suformuotus gaminius. Medžiagų bei jų gamybos technologijos kūrimo koncepcija. Du statybinių medžiagų ir struktūros lygiai. Skaityti daugiau