Šperos.lt > Inžinerija > Medžiagotyra
Medžiagotyra

(86 darbai)

Medžiagų mokslas (7)20 klausimų medžiagų mokslo testas su teisingais atsakymais. Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas (8)45 klausimų medžiagų mokslo testas. Kaip keičiasi šaltai deformuoto metalo stiprumas ir kietumas? Kokios yra pagrindinės deformacijų rūšys? Kokioje temperatūroje apytiksliai prasideda paprasto metalo rekristalizacijos procesas? Metalo grūdeliai po rekristalizacijos palygint su priešrekristalizaciniais tampa? Nuo ko iš pateiktų veiksnių priklauso rekristalizacija? Kaip vadinasi procesas kai iš skystos būsenos atsiranda ir auga kristalai? Kokios struktūros metalo mechaninės savybės yra geresnės? Kas yra dedama į išlydytą metalą, kad susidarytų smulkiagrūdė struktūra? Nuo kur realiomis sąlygomis dažniausiai pradeda kristalizuotis metalas? Kokios turi būti užuomazgų gardelės, kad galėtų susidaryti dendritai? Kokio stingimo plienas yra blogiausios kokybės? Kas pagrindinai nulemia plieno mechanines ir technologines savybes? Kaip yra vadinamas netolygus cheminių elementų pasiskirstymas kristalizacijos metu? Kokios užlaidos turi būti paliekamos plieno lydiniams? Kokia spalva yra dažomi modeliai skirti ketaus liejiniams? Kokios koncentracijos lydinys geriausiai tinka liejimui? Kiek procentų anglies gali būti pliene? Kaip yra vadinama viršutinė lydinių būsenos diagramų linija? Kokios gali būti eutektikos? Kaip vadinama tirpumo lydinių būsenos diagrama, kurios komponentai vienas kitame neribotai tirpsta skystoje būsenoje, ribotai – kietoje? Kokios koncentracijos yra Fe-C lydinių būsenos diagramos plieno eutektika? Iš ko susideda plieno eutektinės koncentracijos lydinys? Iš ko susideda ketaus eutektinės koncentracijos lydinys? Kokios Fe-C lydinių priemaišos yra kenksmingos? Kokios priemaišos yra vadinamos pasleptomis? Iš kokių elementų susideda žalvaris? Kokia yra maksimali cinko koncentracija žalvaryje? Kokios koncentracijos žalvaris yra vadinamas tambuku? Kokie aliuminio lydiniai yra stipriausi? Kokia yra minkštųjų lydmetalių lydimosi temperatūra? Koks elementas skatina metalo grūdelių augimą? Kiek procentų legiruojančių elementų turi vidutiniškai legiruoti plienai? Kiek procentų nikelio yra konstrukciniuose plienuose? Koks yra plieną austenizuojantis elementas? Kokiais elementais dažniausiai yra legiruojama geležis? Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas (9)Medžiagų pažinimo esmė. Medžiagotyros esmė. Tiriamų medžiagų struktūra. Smulkiausios dalelės ir jų savybės. Boro postulatai. Kvantiniai skaičiai. Cheminiai ryšiai. Joninis, kovalentinis, metališkasis, vandenilinis, molekulinis ryšiai. Medžiagų būsenos. Cheminių reakcijų rūšys arba kinetika. Homogeninės ir heterogeninės reakcijos. Cheminių reakcijų skirstymas. Statybinių medžiagų žaliava ir jų klasifikacija. Svarbiausių uolienų klasifikacija. Sukietėjusio cemento korozija. Fizikinė korozija, cheminė korozija. Apsauga nuo korozijos. Metalų korozija. Pagrindiniai korozijos tipai. Cheminė korozija. Elektrocheminė korozija. Vandens poveikis medžiagoms. Vandens įmirkis, higroskopiškumas, kapiliarumas, pabrinkimas, traukimasis, džiūvimas. Šilumos perdavimo būdai. šilumos laidumo koeficientas ir jo nustatymo būdai. Kitos šiluminės savybės: šiluminį talpa, atsparumas ugniai, atsparumas kaitrai, temperatūrinės medžiagų deformacijos. Mechaninės medžiagų savybės ir jų nustatymo budai. Stiprumas, skalumas, kietumas, dilumas ir dėvėjimasis. Deformacinės savybės. Termodinamikos dėsniai. Entropija. Rentgenostruktūrinė analizė. Naudojama aparatūra. Analizės metodai. Rentgenogramų šifravimas. Diferencinė terminė analizė. Elektroninė mikroskopija. Infraraudonųjų spindulių spektroskopija. Tyrimai panaudojant optinį mikroskopą. Lūžio rodiklis. Natūralioji ir poliarizuotoji šviesa. Medžiagų senėjimas ir ilgaamžiškumas. Atsparumas šalčiui. Pagrindinės suirimo priežastys. Keramikinių gaminių atsparumo šalčiui metodai. Tiesioginiai ir spartieji prognozavimo metodai. Portlandcementis. Pagrindiniai vykstantys procesai. Kietėjimas. Statybinių medžiagų pagrindiniai technologijos procesai. Paruošiamieji darbai. Sudozuoto mišinio komponentų maišymo procesai. Gaminių formavimo ir tankinimo procesai. Fizikiniai-cheminiai procesai vykstantys perdirbant suformuotus gaminius. Medžiagų bei jų gamybos technologijos kūrimo koncepcija. Du statybinių medžiagų ir struktūros lygiai. Skaityti daugiau
Medžiagų mokslas ir inžinerijaDielektrikų savybės. Kodėl būtina įvertinti kietų dielektrikų paviršinį ir tūrinį elektrinį laidumą? Nuo kokių faktorių priklauso paviršinis laidumas? Nustatykite polietileno, naudojamos plokščio kondensatoriaus dielektriku, lyginamąją tūrinę varžą ir galios nuostolius, esant nuolatinei 1 kv įtampai ir 10-11 A srovei. Dielektriko storis 2 mm, kiekvienos pusės plokštelių plotas 40 cm2. Paviršinio nuotėkio neįvertinkite. Pateikite dielektrikų dielektrinės skvarbos kitimo grafikus nuo temperatūros, esant skirtingoms poliarizacijos rūšims, ir paaiškinkite kreives Sudarykite porėto politetrafluoratileno (fluoroplastas - 4) dielektrinės skvarbos priklausomybės grafiką nuo tūrinės masės, turint omenyje, kad ištisinio (be porų) politetrafluoratileno dielektrinė skvarba 2,0; tankis 2300 kg/m3. Nustatykite kokį reikia paimti plastmasės komponentų santykį norint gauti dielektrinę skvarbą 8, jeigu rišančioji medžiaga yra polistirolas, o užpildas- termokondas. Termokondo dielektrinė skvarba 20, polistirolo- 2,5. Parašykite ir paaiškinkite paprasčiausių konfigūracijų kondensatorių talpio skaičiavimo formulę. Pagal kokias dielektriko charakteristikas galima nustatyti kondensatoriaus išsikrovimo laiko konstantę? Aliuminio laidas, kurio skerspjūvis 25 mm2, padengtas 1,6 mm storio polivinilchlorido izoliacija ir uždėta ekranuojanti pynutė. Nustatykite galios nuostolius izoliacijoje 100 m laido, esant +700C temperatūrai, 50 Hz ir 500 Hz dažniui bei įtampai tarp centrinio laidininko ir pynutės 220 V. Dielektriko paimkite iš 3 pav., tg =0,1 prie +700C. Kaip priklauso dujų elektrinis atsparumas nuo elektrodų formos ir atstumo tarp jų? Aprašykite kietojo dielektriko pramušimo įtampos priklausomybes nuo temperatūros, dažnio ir prijungtos įtampos laiko. Kas tai yra elektroizoliacinių medžiagų šiluminis laidumas? Kokią praktinę reikšmę turi šis parametras? Pateikite pavyzdžių. Pagrindinės dielektrinių medžiagų rūšys. Kuo skiriasi linijiniai, erdviniai, termoplastiniai ir termoreaktyviniai polimerai? Pateikite jų privalumus, trūkumus ir tipinius pavyzdžius. Kas tai yra celiuliozės eteriai? Nurodykite jų panaudojimo galimybes. Apibūdinkite gumos, ebonito, eskapono ypatybes ir panaudojimo elektroizoliacinėje technikoje sritis. Apibūdinkite aktyviąsias keramines medžiagas ir jų panaudojimo sritis. Aprašykite elektrovakuuminius stiklus ir paaiškinkite kas tai yra platininiai, molibdeniniai, volframiniai stiklai. Aprašykite įvairius liuminescencijos procesų tipus ir jų atsiradimo priežastis. Trumpai charakterizuokite liuminescencijos mechanizmą ir pagrindinius dėsningumus. Laidininkai. Kuriais atvejais labai svarbi metalų charakteristika yra temperatūrinis linijinio plėtimosi koeficientas? Kaip šis parametras susijęs su metalo lydymosi temperatūra? Kokios medžiagos naudojamos įvairių temperatūrų termoporų gamyboje? Kaip priklauso termoporos termo-evj nuo temperatūrų skirtumo? Magnetinės medžiagos. Pateikite medžiagų klasifikaciją pagal magnetines savybes bei magnetinių medžiagų klasifikaciją. Kokie lakštiniai elektrotechniniai plienai vadinami tekstūruotais? Kokios jų ypatybės, savybės ir panaudojimas? 14 pav pateiktos švarios geležies (1 kreivė) ir geležies su 0,08% priemaišų (2 kreivė) įmagnetinimo kreivės. Sudarykite magnetinės skvarbos priklausomybių kreives ir nustatykite pradinės ir maksimalios magnetinės skvarbos reikšmes. Magnetinės skvarbos priklausomybių kreives. Skaityti daugiau
Medžiagų savybėsĮvadas. Medžiagos sandara. Medžiagų klasifikacija. Kriolaidininkai ir jų panaudojimas elektronikoje. Medžiagų superlaidumo reiškinys ir superlaidžios medžiagos. Dielektrikų poliarizacija. Kaučiuko naudojimas elektronikoje. Elektros krūvininkų difuzija puslaidininkyje. Elektriniai ir magnetiniai laukai. Diaelektrikų savybių priklausomybė nuo drėgmės. Vario savybės. Medžiagos dalelių jonizacija. Kietamagnetės medžiagos. Plastiko naudojimas. Izoliaciniai lakai ir kampaundai. Keraminės izoliacinės medžiagos. Skaityti daugiau
Medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, tyrimas (2)Darbo tikslas. Ištirti medžiagų, naudojamų varistoriams gaminti, elektrofizines savybes. Darbo eiga. Schema. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Metalų kietumo tyrimas4 laboratorinis darbas. Darbo užduotis. Brinelio ir Rokvelio matavimo metodais išmokti savarankiškai nustatyti metalo kietumą. Darbo priemonės. Metalų kietumo apibrėžimas. Matavimo vienetas. Rutuliuko skersmens parinkimas matuojant kietumą Brinelio metodu. Apkrovos parinkimas. Apskaičiuoti pagal formules, tiriant metalo kietumą Brinelio metodu ir duomenis užrašyti į 3 lentelę. Metalų kietumo tyrimas Rokvelio metodu. Apskaičiuoti pagal formules tiriant metalo kietumą Rokvelio metodu ir duomenis užrašyti į 5 lentelę. Skaityti daugiau
MetalurgijaMetalurgija. Juodųjų ir spalvotųjų metalų gavyba. Medžiagos metalams ir lydiniams gauti. Kaitrai atsparios medžiagos. Ketaus (špižiaus) gavyba. Rūdų ruošimo schema. Aukštakrosnės konstrukcija ir darbas. Aukštakrosnės produkcija. Skaityti daugiau
Mineralinis pluoštas, pagrindinės savybėsĮvadas. Mineralinis pluoštas. Mineralinio pluošto savybės. Mineralinio pluošto gaminių gamybos technologija. Mineralinio pluošto gaminiai. Mineralinės vatos plokštės. Mineralinės vatos plokščių gamybos technologija. Mineralinės vatos naudojimas. Akmens vata. Techninės savybės. PAROC akmens vata. Akmens vatos plokštės ir dembliai. Vėjo izoliacinės plokštės. Pusiau stangrios plokštės. Stangrios plokštės. Plokščio stogo plokštelės. Priešgaisrinės plokštės. Išvados. Skaityti daugiau
Nitridinė keramikaŠiuolaikinės keraminės medžiagos. Įvadas. Savybės, kurias turi turėti medžiagos, skirtos dirbti aukštoje temperatūroje. Silicio nitridas Si3N4. Istorija. Kristalų struktūra ir savybės. Silicio nitrido keraminių medžiagų savybės. Silicio nitrido apdorojimas. Panaudojimas. Tipiški taikymo atvejų pavyzdžiai. Boro Nitridas BN. Pagrindinės savybės. Struktūra. Šešiakampės ir kubinio boro nitrido tipinės savybės. Rėžtukai deimantams. Panaudojimas. Keletas boro nitrido pavyzdžių. Aliuminio nitridas. Pagrindinės savybės. Išvaizda. Naudojimas. Bendra informacija. Titano nitridas. Titano nitrido struktūra. Panaudojimas. Trinties koeficientas. Titano nitrido dangos. Išvados. Skaityti daugiau
Paviršiaus šiurkštumo matavimaiMatavimo priemonės. Matavimo kokybė. Plokštumo matavimas. Paviršių šiurkštumo matavimas. Paviršiaus šiurkštumo apibūdinimas. Paviršiaus šiurkštumo matavimo metodai. Matavimo atlikimo tvarka. Trinties paviršiai ir jų kokybė. Fizikinės ir cheminės paviršiaus savybės. Paviršiaus geometrija. Paviršiaus geometrija, banguotumas. Paviršiaus geometrija, šiurkštumas. Skaityti daugiau
Plastikinių dirbinių savybės ir naudojimo sritysPlastikinių dirbinių savybės ir panaudojimas. Plastikinių dirbinių gamybos technologija. Plastikų klasifikavimas. Termoplastikai. Duroplastikai (reaktoplastikai). Statyboje naudojamų plastikinių dirbinių žaliavos. Ekstrudinių dirbinių gamybos technologijos aprašymas. Viensluoksniai dirbiniai. Plastikinių dangų suformavimas. Plastikinių dirbinių gamybos technologijos kokybės valdymo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Plieno gavybaPlienas. Plieno gavyba deguoniniuose konverteriuose. Deguoninio konverterio konstrukcija. Lydymo technologija. Plieno gavyba marteno krosnyse. Marteno krosnies darbo schema. Plieno gavyba elektrinėse lydkrosnėse. Plieninių luitų kristalizacija ir sandara. Plieno išpilstymas. Skaityti daugiau
Plieno klasifikavimas ir žymėjimas (2)Rusiškojo plieno žymėjimas. Plieno žymėjimas. Plieno žymėjimas pagal Europos Sąjungos (ES) standartus. Plieno žymėjimas pagal paskirtį ir mechanines ar fizikines savybes. Plieno žymėjimas pagal cheminę sudėtį. Plieno grupės pagal cheminę sudėtį. Anglinis paprastasis konstrukcinis plienas. Anglinis kokybiškasis konstrukcinis plienas. Skaityti daugiau
Plieno terminio apdorojimo technologijaTerminio apdorojimo technologija. Užduotis: Sudaryti tokią terminio apdirbimo technologiją plieno 60Г, kad po šio apdirbimo plieno bandinys įgautų kietumą 60 HRC. Plieno aprašymas. Plieno 60Г cheminė sudėtis. Terminio apdorojimo technologijos sudarymas. Paviršiaus valymas. Grūdinimas. Atleidimas. Kietumo matavimas. Sudaryto terminio apdorojimo grafikas. Išvados. Priedas (4 psl.) Skaityti daugiau
Pramoninė tekstilėĮvadas. Neorganiniai ir siūlai. Stiklo pluoštas. Anglies pluoštas. Keramikinis pluoštas. Metaliniai siūlai. Kompozitai. Išvados. Skaityti daugiau
Presuojamojo metalo plastinės deformacijos tyrimas4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: suvokti presavimo esmę, deformacijos fizikinę prasmę, metalo struktūros kitimą esant įvairiems deformacijos laipsniams. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
Spalvotieji metalai ir jų lydiniaiMetalų ir jų lydinių klasifikavimas, žymėjimas, gavybos technologijos. Savybės. Klasifikacija. Žymėjimas.Grynųjų metalų žymėjimas. Lydinių žymėjimas. Aliuminio charakteristika, gavybos technologija, legiravimo elementai, žymėjimas, teigiamos ir neigiamos savybės, panaudojimas. Aliuminis. Aliuminio lydiniai. Aliuminio deformuojamųjų. Aliuminio liejamųjų lydinių struktūra, savybės, panaudojimas. Vario charakteristika, gavybos technologija, legiravimo elementai, žymėjimas, teigiamos ir neigiamos savybės, panaudojimas. Žalvariai. Struktūra, savybės, panaudojimas. Bronzos, lydinių struktūra, savybės, panaudojimas. Kitų spalvotųjų metalų charakteristikos: titanas, magnis. Nikelis, cinkas, švinas, alavas ir jų lydinių struktūra, savybės ir panaudojimas. Taurieji metalai. Jų charakteristikos, savybės ir panaudojimas. Skaityti daugiau
Stiklas (3)Įvadas. Stiklas. Stiklo atmainos. Žaliavos. Šarminių metalų oksidų žaliavos. Magnio oksido žaliavos. Bario oksido žaliavos. Aliuminio oksido žaliavos. Švino oksido žaliavos. Cinko oksido žaliavos. Cirkonio oksido žaliavos. Titano oksido žaliavos. Fosforo rūgšties anhidrito žaliavos. Stiklo duženos ir lydluisčiai. Pagalbinės žaliavos. Spalvonaika ir spalvonaikiai. Dažai. Greitikliai. Skaidrikliai. Drumstikliai. Oksidatoriai ir reduktoriai. Stiklo lydkrosnės. Stiklo rūšys. Grūdintas stiklas. Tripleksas. Stemalitas. Šalčiastiklis. Lakštinis stiklas. Valcuotasis stiklas. Raštuotasis stiklas. Statybinis-architektūrinis stiklas. Elektroninis stiklas. Cheminis-laboratorinis stiklas. Termometrinis ir medicininis stiklas. Šviesą skaidantis ir prizminis stiklas. Optinis stiklas. Kvarcinis stiklas. Fotochrominis stiklas. Lazerinis stiklas. Stiklo dirbiniai. Stiklo panaudojimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (17). Skaityti daugiau
Susipažinimas su metalografiniu mikroskopu, mikrostruktūrinė analizėElektrotechninės medžiagotyros laboratorinis darbas. Schemos, grafikai ir lentelės. Skaityti daugiau
...