Programų referatai

(220 darbai)

Pateikčių programa Microsoft Power Point. Bendrieji darbo principai. Skaidrės elementų kūrimasĮvadas. Bendrieji darbo principai. Darbo su Microsoft Power Point pradžia. Mygtukų juostos. Skaidrė. Skaidrės elementų kūrimas. Pateikties kūrimo pradžia. Skaidrių rengimo vedlys AutoContent Wizard. Pateikties rengimas su From Design Template. Pranešimo rengimas. Peržiūros režimai. Išvados. Skaityti daugiau
Pažintis su operacine sistema "Linux"Įvadas. "Linux" atsiradimo istorija. Kodėl verta naudoti "Linux"? Kodėl neverta naudoti "Linux"? Kas yra paketas (distribution)? "Linux" sandara. Skaityti daugiau
Photoshop CS2Įvadas. Photoshop programos pritaikymas saviems darbams. Spalvų nuostatų keitimas. Parinkčių nustatymas. Asmeninio darbo lauko individualizavimas. Klavišų derinių sudarymas. Skriptų kūrimas siekiant našumo. Individualaus gradiento nustatymas. Kalibravimas ir profiliavimas. Visų Photoshop galimybių išnaudojimas pasitelkus grafinę planšetę. Photoshop programų paketo programos. Keletas įdomesnių Photoshop programos galimybių. Specialiųjų objektų sluoksnių kūrimas išsaugant kokybę. Nuotraukų padidinimas išsaugant kuo aiškesnį vaizdą. Skaitmeninės architektūros kūrimas panaudojant perspektyvos efektą. Photoshop filtrai. SHARPEN grupės filtrai. BLUR grupės filtrai. DISTORT grupės filtrai. ARTISTIC grupės filtrai. PIXELATE grupės filtrai. Kitos filtrų grupės. Išvados. Skaityti daugiau
Pokalbiai internetu Skype programaĮvadas. Nemokama interneto telefonija "SKYPE". Skype galimybės. Skype naujovės. Skaityti daugiau
Pokalbiams skirta programinė įrangaĮvadas. IT krypties paskirtis, vartotojo tipas. Pokalbių programų sistemos. Skubiųjų žinučių sistema (instant messaging). IRC. Technologinė esmė. Skubiųjų žinučių sistemos technologinė esmė. IRC technologinė esmė. IT krypties pradininkai. Programinės įrangos pavyzdžiai. IRC programinės įrangos palyginimas. Skubiųjų žinučių sistemos programinės įrangos palyginimas. Padėtis Lietuvoje. Priedai (1). Skaityti daugiau
Prezentacijų programa PowerPointPateikčių rengimo programa PowerPoint 2000. Programos paleidimas ir išjungimas. Operatyvioji pagalba. Pagrindiniai veiksmai. Pateikties parengimas. Pateikčių vedlys. Pateikties kūrimas naudojant trafaretus ir ruošinius. Pateikties įrašymas. Skaidrės. Skaityti daugiau
Prezentacijų rengimo technologijosĮvadas. Darbo su Microsoft PowerPoint pradžia. Teksto formatavimas. Skaidrės laukas. Grafiniai objektai ir jų redagavimas. Pateikties kūrimo pradžia. Peržiūros režimai. Skaidrės įterpimas į bet kurią pristatymo vietą. Skaidrių antraštės (Header / Footer). Paveikslėliai ir nuotraukos. Skaidrių stilius ir spalvų rinkiniai. Spausdinimas. Perėjimo efektai (Slide Transition). Pristatymo animavimas. Efektų parinkimas (Effects). Pristatymo demonstravimas. Išvados. Skaityti daugiau
Programavimo inžinerija: projekto dokumentacijaPirminė informacija. Susiję asmenys. Reikalavimų specifikacijos. Reikalavimų rinkimo ir analizės procesas. Užduoties analizė. Galimi klaidų atvejai. Funkciniai vartotojo reikalavimai. Saugumas. Pradiniai duomenys. Pagrindiniai reikalavimai. Proceso parametrai ir galimybės. Resursai. Nesėkmės tikimybės įvertinimas. Programiniai resursai. Galimybės. Produkto modelis. Nefunkciniai reikalavimai. Programinės įrangos patikimumas. Saugumas. Mobilumas. Specifikacijos. UML. Use Case (panaudos) diagrama. Sequence (sekos) diagrama. CLASS (klasių) diagramos. Metodų analizė ir specifikacija. Formalios specifikacijos. Produkto pasirodymas ir vystymosi prognozės. Reikalavimų problemos ir jų sprendimas. Duomenų išskyrimas. Projektas. Darbų paskirstymas – žmogiškų resursų skirstymas. Programinės struktūros aprašymas. Projektas ir projektavimo būdas. Modulių nepriklausomumas. Programos kodas. Modulių specifikacija. Vartotojo sąsajos prototipo kūrimas. Vartotojo sąsaja. Duomenų bazės ir struktūra. Duomenų standartai. Modifikavimas ateityje. Testavimas. Testavimo aprašas. Testavimo tipai. Vartotojo dokumentacija. Susipažinimas su produktu. Platinimas ir diegimas. Pagalba vartotojui. Sąvokos. Vykdytojų ir vartotojų atsakomybė. Problemos ir sprendimo būdai. Skaityti daugiau
Programavimo kalba PROLOGIstorija. Įvadas. Programavimo kalba "PROLOG". Kas tai yra programavimo kalba "PROLOG". Programavimo, naudojant "PROLOG" kalbą, ypatumai. PROLOG kalbos sintaksė ir unifikacija. PROLOG kalbos aritmetinės išraiškos. PROLOG kalbos rekursija. PROLOG kalbos duomenų struktūra. PROLOG kalbos komandos. PROLOG kalbos grįžties mechanizmas ir procedūrinė semantika. Išvados. Skaityti daugiau
Programavimo kalbosĮvadas. Programavimo kartų kalbos. Pirmoji ir antroji kartos. Trečioji karta. Ketvirtoji karta. Penktoji karta. Programavimo kalba – FORTRAN. Kintamieji. Masyvai. Sąlygos operatoriai. FORTRAN kalbos pranašumai ir trūkumai. Programavimo kalbų - JAVA ir C++ - palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Programavimo kalbos. Istorija, raida, klasifikacijos. Kodo pavyzdžiaiProgramavimo istorija. Programavimo kalbos. Programavimo kalba. Programavimo kalbų apžvalga. Programavimo stilius. Imperatyvusis programavimas. Nuoseklusis programavimas. Struktūrinis (procedūrinis) programavimas. Objektinis programavimas. Deklaratyvusis programavimas. Funkcinis programavimas. Loginis programavimas. Išeitinis kodas. Išeitinis kodas. Istorija. Skaityti daugiau
Programavimo kultūraĮvadas. Programuotojas, kompiuteris, vartotojas. Programavimo stilius. Programavimo kultūra. Redagavimas. Komentarai. Programos apiforminimas. Ataskaitos, jų apiforminimas. Išvada. Skaityti daugiau
Programinė įranga (2)Įvadas. Programinė įranga. Programinės įrangos tipai. Sisteminė programinė įranga. Operacinė sistema. Operacinės sistemos vidinės komandos. Operacinės sistemos išorinės komandos. Operacinių sistemų tipai. Operacinių sistemų apžvalga. MS DOS. OS/2. Microsoft Windows. Išvados. Skaityti daugiau
Programinė įranga (6)Įvadas. Programinės įrangos tipai. Operacinės sistemos. Taikomosios programos. Išvados. Skaityti daugiau
Programinės įrangos specifikavimasProjekto paraiška. Įvadas. Dokumento paskirtis. Proceso modelis. Taikymo sritis. Projekto tikslas ir adresatas. Produkto užsakovas. Problemos sprendimas pasaulyje ir Lietuvoje. Produkto apibūdinimas. Programų sistemos funkcijos. Sistemos kontekstas. Vartotojo charakteristikos. Vartotojo problemos. Bendri apribojimai. Projekto planas. Detalus projekto planas. Reikalavimų specifikacijos. Įvadas. Tikslas. Taikymas. bendras aprašymas. Sistemos paskirtis. Projekto užsakovas. Projekto vykdytojai. Programinio produkto vartotojas. Projekto apribojimai. Įpareigojantys apribojima. Prielaidos ir priklausomybės. Funkciniai reikalavimai. Veiklos sfera. Produkto veiklos sfera. Funkciniai reikalavimai. Reikalavimai duomenims. Nefunkciniai reikalavimai. Reikalavimai sistemos išvaizdai. Reikalavimai panaudojamumui. Reikalavimai vykdymo charakteristikoms. Reikalavimai veikimo sąlygoms. Reikalavimai sistemos priežiūrai. Reikalavimai saugumui. Kultūriniai-politiniai reikalavimai. Teisiniai reikalavimai. Projekto išeiga. Naujos problemos. Rizikos. Vartotojo dokumentacija ir apmokymas. Perspektyviniai reikalavimai. Architektūros specifikacija. Įvadas. Skyriaus paskirtis. Apžvalga. Architektūros tikslai ir apribojimas. Sistemos dinaminis vaizdas. Komponentai. Kokybė. Detalios architektūros specifikacija. Testavimo medžiaga. Įvadas. Testavimo tikslai ir objektai 18Testavimo apimtis. Pagrindiniai apribojimas. Testavimo planas. Testuojama programinė įranga. Testavimo strategija. Vienetų testavimas. Priėmimo testavimas. Testavimo resursai. Techninė ir programinė įranga. Personalas. Testavimo įrankiai ir aplink. Testavimo tvarkaraštis. Testavimo procedūra. Testavimo procedūros. Testavimo resursų paskirstyma. Testavimo rezultatų kaupimas. Išvados. Skaityti daugiau
Programiniai agentaiĮvadas. Programinių agentų trumpa istorijos apžvalga. Kas yra agentas? Agentų klasifikavimas. Bendra agentų apžvalga. Bendri agentai (collaborative agents). Hipotezės/Tikslai. Motyvacija. Trumpa ir kritiška bendrųjų agentų sistemos apžvalga. Pagrindiniai bendrųjų agentų išbandymai. Sąveikos agentų trumpa apžvalga. Hipotezės/Tikslai. Motyvacija. Nauda/Vaidmenys. Trumpa ir kritiška sąveikos agentų sistemos apžvalga. Pagrindiniai sąveikaujančių agentų išbandymai. Mobilių agentų trumpa apžvalga. Hipotezės, motyvacija ir nauda. Mobiliųjų agentų veikimo principas. Informaciniai/internetiniai agentai. Reaguojantys programinės įrangos agentai. Agentai hibridai. Herterogeninių agentų sistemos. Agentų ateitis. Skaityti daugiau
Programinių agentų taikymo sritysPrograminiai agentai. Programinių agentų samprata. Agentinių technologijų panaudojimas programos sistemose. Agentinių technologijų panaudojimas verslo sistemose. Agentinių technologijų reikalavimai. MAS taikymo sritys. MAS taikymas duomenų bazėse. MAS taikymas profesionaliose paslaugose. MAS taikymas naujienų paslaugose. MAS taikymas finansinėse paslaugose. MAS taikymo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
RC2, RC4 ir RC5 simetriniai kodavimo algoritmaiSimetrinio rakto kriptografija. RC2. RC2 algoritmas. RC4. RC4 algoritmas. RC4 Testavimas. RC5. RC5 Algoritmas. RC5 Testavimas (RC5-32/12/16). 5 klausimai. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų architektūra ir modeliaiĮvadas. Realaus laiko sistemos. Realaus laiko sistemų architektūra Unix pavyzdžiu. Keletas realaus laiko sistemų modelių pavyzdžių. Skaityti daugiau
Realaus laiko sistemų elementaiĮvadas. Jutikliai. Lytėjimo jutikliai. 'Glass-Touch' lytėjimo technologija. Magnetiniai, talpiniai, ir kiti jutikliai. Induktyviniai jutikliai. Talpiniai jutikliai. Pluoštiniai optiniai jutikliai. Optinio pluošto nauda. Tolimesnis plėtojimas. Aktuatoriai. Moderni žingsninė elektrinė pavara. Tekančios medžiagos vykdymo pavaros. Pneumatinės vykdančios pavaros. Griebtuvai. Griebtuvų klasifikacija. Valdikliai. Programuojamieji loginiai valdikliai. Programuojamųjų valdiklių sandara ir veikimo principas. Programuojamųjų loginių valdiklių resursai ir bendrieji programavimo elementai. Kintamųjų adresavimas. Duomenų pateikimas. Telemetrijos valdiklis "AiGA240". Taikymo sritis. Pagrindinės funkcijos. Panaudojimas. OSD valdiklis. Išvados. Skaityti daugiau
...