Programų referatai

(220 darbai)

Microsoft Windows XPĮvadas. Microsoft Windows XP. Kai kurios Windows XP ypatybės. Windows XP Professional. Pažangiausia ryšio ir bendradarbiavimo priemonė. Kelionėje galima atlikti ne mažiau darbo nei atliekama darbovietėje. Darbas su visais savo duomenimis ir taikomosiomis programomis išvykus. Sistemos atkūrimas kilus techninėms problemoms ir laiku teikiama pagalba bei palaikymas. Windows XP Home Edition. Windows XP Home Edition privalumai. Kas reikalinga, kad veiktų Windows XP Home Edition. Lietuviška Windows XP operacinė sistema. Microsoft operacinių sistemų kainos. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Microsoft Word (4)Microsoft Word galimybės tekste įterpti paveiksliukus, diagramas bei grafiką. Įvadas. Microsoft Word. Paveikslėliai. Paveikslėlių patalpinimas į žymeklio vietą. Meniškų paveikslėliai ir jų įterpimas. Paveikslėlių apkarpymas ir dydžių keitimas. Grafika. Diagramos. Išvada. Skaityti daugiau
MS Excel 2000Programos paleidimas. Vaizdas ekrane. Naujo lentelių rinkinio sukūrimas. Lentelių rinkinio išsaugojimas. Skaičiavimai, formulės. Langelių adresai (nuorodos). Nuorodų tipai. Skaičiavimai. Pagrindinės funkcijos. Diagramos. Pagrindinės Excelio sąvokos. Skaityti daugiau
MS Excel bendra apžvalgaĮvadas. Programos paleidimas, vaizdas ekrane. Lentelės dalių pažymėjimas. Langelių pažymėjimas. Stulpelių ir eilučių pažymėjimas. Visų langelių lentelėje pažymėjimas. Duomenų įvedimas. Duomenų formatai. Automatinis duomenų įvedimas. Vienodų duomenų įvedimas. Vienodų duomenų įvedimas į keletą langelių vienu metu. Duomenų sekų įvedimas. Tiesinis ir eksponentinis užpildymas. Datos įvedimas. Kitos MS Excel galimybės. Skaityti daugiau
MS Excel diagramų tvarkymas"Excel" dokumentų grafinis apipavidalinimas. Kaip naudotis diagramų meistru (Charts Wizard)? Kaip keisti ir papildyti diagramą? Kaip pakeisti diagramos elementų proporcijas, didumą ir vietą. Kaip duomenų sekas pavaizduoti kitomis spalvomis arba spalvas pakeisti brūkšniavimu. Kaip papildyti informaciją apie duomenų sekas. Kaip pakeisti grafiko tipą. Kaip pakeisti diagramos ir jos ašių pavadinimus ir dar daugiau. Kada ir kaip naudoti pagalbines koordinačių ašis ir mišriąją diagramą. Trimačių (3D) diagramų tvarkymo specifika. Lentelės pagrindinio meniu komanda Data. Lentelės pagrindinio meniu komanda Window. Diagramų pagrindinio meniu komanda View. Diagramų pagrindinio meniu komanda Insert. Darbas iliustruotas lentelėmis, grafikais. Skaityti daugiau
MS Excel formulės ir funkcijosFormulės sandara. Formulėse naudojami operatoriai. Vykdomų operacijų eiliškumas. Svarbesnės operacijų vartojimo ypatybės: stulpelių adresai (nuorodos), skaičiavimas, formulės, sumavimas, atimtis, kiti aritmetiniai veiksmai, funkcijos, funkcijos sintaksė, funkcijų taikymas, dažniausiai naudojamos funkcijos, loginės funkcijos, matematinės ir trigonometrinės funkcijos. Duomenų bazės funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
MS Excel formulės ir funkcijos (2)Įžanga. Excel formulės. Excel funkcijos. Svarbiausių Excel Funkcijų aprašymai. Skaityti daugiau
MS Excel: diagramų kūrimasĮvadas. Diagramos kūrimas. Diagramos braižymas. Svarbiausios diagramos dalys. Diagramų vediklis. Diagramos redagavimas. Diagramos tvarkymas. Diagramos tipo keitimas. Duomenų sekų redagavimas. Diagramos dalių nustatymas. Diagramos pavadinimas. Diagramos pavadinimo redagavimas. Papildomų ašių įterpimas. Diagramos papildymas duomenimis. Diagramų rūšys. Išvados. Lentelių ir paveikslėlių automatinis sąrašas. Dalykinė rodyklė. Skaityti daugiau
Ms Excel. Bendra apžvalgaĮvadas. Pavadinimo juosta. Puslapių skirtukai. Knygos darbo lapo įterpimas. Knygos darbo lapo naikinimas. Knygos darbo lapo pavadinimo pakeitimas. Knygos darbo lapo paslėpimas. Meniu juosta. Įrankių juostos. Veiksmai su eilutėmis ir stulpeliais. Žymėjimas. Stulpelio pločio keitimas. Eilutės aukščio keitimas. Eilutės ar stulpelio šalinimas. Eilutės ar stulpelio įterpimas. Eilutės ar stulpelio paslėpimas. Automatinis duomenų suvedimas. Vienodų duomenų įvedimas. Duomenų sekų įvedimas. Kitoks duomenų sekų įvedimas. Dažnai naudojamų sąrašų kūrimas. Diagramos. Funkcijos ir formulės. Ląstelių koordinatės (adresai, nuorodos). Formulės rašymas eilutėje. Formulės rašymas. Pagrindiniai aritmetiniai veiksmai. Funkcijos. Formulių kopijavimas. Išvados. Skaityti daugiau
MS Excel. Darbo knygos redagavimas. MS Excel. Darbo lapo formatų tvarkymas"Excel" programos langas ir darbo knygos langas. Veiksmai, kuriais keičiamas programos ir dokumento lango pateikimo būdas. Meniu juosta, priemonių juostos, formulės eilutė ir būsenos juosta. Darbo knygos sandara. Darbo knygos vartymas ir judėjimas darbo lapu. Darbo lapo formatų tvarkymas. Formatų paskirtis. Automatiniai formatai. Šriftas. Teksto dėstymas narvelyje. Narvelių dydžio keitimas. Kraštinės ir raštai. Skaičių formatai. Skaityti daugiau
MS Excel. Formulės ir funkcijosSkaičiavimai ir formulės. Kaip EXCEL skaičiuoja? Formulėse naudojami operatoriai. Vykdomų operacijų eiliškumas. Langelių adresai (nuorodos). Nuorodų tipai. 3-D nuorodos. Kas atsitinka, kai perkeliate, kopijuojate, įterpiate ar ištrinate lenteles, į kurias yra 3-D nuorodos. Skaičiavimai. Sumavimas. Atimtis. Kiti aritmetiniai veiksmai. Skaičiavimo rezultatų atnaujinimas. Formulės lentelėje. Excel Funkcijos. Funkcijų grupės. Funkcijos sintaksė. Kaip funkciją įterpti į formulę? Svarbiausios Excel funkcijos. Finansinės (Financial) funkcijos. Datos ir laiko (Date & Time) funkcijos. Matematikos ir trigonometrijos (Math & Trig) funkcijos. Statistikos (Statistical) funkcijos. Paieškos ir koordinačių (Lookup & Reference) funkcijos. Duomenų bazės (Database) funkcijos. Teksto (Text) funkcijos. Loginės (Logical) funkcijos. Informacinės (Information) funkcijos. Skaityti daugiau
MS Excel. Formulės ir funkcijos. Skaičių formataiFormulės. Formulės rašymas eilutėje. Formulių kopijavimas. Narvelių blokų koordinačių tipai. Funkcijos. Funkcijos samprata ir naudojimas. Sudėties funkcija. Vidurkio funkcija. Didžiausioji ir mažiausioji funkcijos reikšmės. Loginės funkcijos. Skaičių formatai. Skaityti daugiau
Ms Excel. Skaičiuoklės sąrašasĮvadas. Pažintis su skaičiuoklė. Pirmosios skaičiuoklės. Skaičiuoklės technologija ir paskirtis. Pagrindinės skaičiuoklės funkcijos. Skaičiuoklių naudojimas. Populiariausia skaičiuoklė. Excel 2000, Excel 2000 XP ir Excel 97 palyginimas. Darbas su Excel programa. Duomenų įvedimas ir redagavimas. Darbas su darbo lapais. Darbo lapų formatavimas. Darbas su duomenų bazėmis (sąrašais). Narvelių adresai (nuorodos). Formulės. Formulėse naudojami operatoriai. Funkcijos. Funkcijos sintaksė. Dažniausiai naudojamos funkcijos. Matematinės ir trigonometrinės funkcijos. Statistinės funkcijos. Duomenų bazės funkcijos. Loginės funkcijos. Tekstinės funkcijos. Klaidos. Diagramos. Spausdinimas. Skaityti daugiau
MS Word. Lentelių sudarymas ir redagavimasĮvadas. Dėstymas. Lentelės sudarymas. Lentelės parametrai. Pagrindiniai veiksmai su eilutėmis, stulpeliais ir langeliais. Išvados. Skaityti daugiau
MS-DOS komandosPagrindinė operacinių sistemų paskirtis. Operacinė sistema MS - DOS. Vidinės MS-DOS komandos. Išorinės MS-DOS komandos. Skaityti daugiau
MultimediaĮvadas. Multimedija – kas tai? Projekto parengimas. Pasiūlymo rašymas. MM produkto rengimo eiga. Planavimas. Turinio sukūrimas. Apipavidalinimas. Įgyvendinimas. Reklama. Tobulinimas. Interneto apžvalga. Apibrėžimai ir terminai. URL – Universali šaltinio nuoroda. Protokolas. Sritis. Kelias ir failo pavadinimas. Pasaulinio voratinklio veikimo principai. HTTP – hiperteksto siuntimo protokolas. HTML – hiperteksto žymių kalba. Tinklalapių kūrimas HTML kalba. Tinklalapio struktūra, jo elementai. HTML standartai, problemos, vystymosi tendencijos. Naudojamų failų formatai. Hiperteksto ruošimo instrumentai. Tinklalapių kūrimas FRONTPAGE2000. Kas yra žymės. FrontPage2000 apžvalga. Paprasčiausias tinklalapis. Tinklalapio fonas. Teksto formatavimas. Grafikos elementų įterpimas. Nuorodų įterpimas. Horizontali linija. Lentelės. Komentarai. Tinklalapio (svetainės) publikavimas. Svetainės publikavimas FrontPage programa. Svetainės publikavimas FTP programa. Papildomi simboliai HTML dokumente. Išvados: Multimedija Lietuvoje Gyvens ar mirs? Skaityti daugiau
Multimedijos sistemos įranga (3)Įvadas. Garso plokštė. Vaizdo plokštė. Skeneriai. Rankiniai skeneriai. Dokumentų (biuro ar lapiniai) skeneriai. Plokštieji staliniai (planšetiniai) skeneriai. Skaidrių ir negatyvų skeneriai. Projekciniai skeneriai. Būgniniai skeneriai. Projektorius. Skaitmeninis fotoaparatas. Skaitmeninė vaizdo kamera. Išvados. Skaityti daugiau
Muzikos įrašymai ir garso aparatūraĮvadas. Specialūs garso efektai. Garso efektai gaunami vėlinant signalą. Garso planai ir garsų perspektyva. Garsumo ir garsumo lygis. Garso signalo suvokimas erdvėje ir laike. Garso ir garso aparatūros kokybiniai rodikliai. Atkuriamo garso kokybė. Pagerinto skambėjimo kokybės erdvinio garso sistemos. Skaitmeninis erdvinis garsas. Elektrinės garso aparatūros parametrai. Garso signalų apdorojimo technologija ir technika. Akustiniai ir elektriniai lygiai. Garso režisieriaus (mikšeriniai) pultai. Triukšmų sumažinimo budai ir įranga. Garso įrašų rengimas. Mikšeriavimas ir panoravimas. Garso įrašymas. Magnetiniai garsi įrašai. Skaitmeniniai magnetofonai. Garso įrašymas kompaktiniuose diskuose. Mp3 formatas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuotolinio mokymo sistema Learning spaceĮvadas. Pagrindinė dalis. Galimybės. Paskaitų tvarkaraščio modulis Schedule. Žiniasklaidos centro modulis MediaCenter. Diskusijų kambarys CourseRoom. Asmeninės bylos Profiles. Atestacijos Assessment Manager. Reikalavimai sistemai norint ją įdiegti. Papildoma informacija. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais, grafikais. Skaityti daugiau
Objektinių programų sistemų kūrimo principai ir sąvokosĮvadas. Objektinė paradigma. Objektinės sąvokos. Klasės ir objektai. Atributai. Operacijos. Pranešimai. Apjungimas, paveldimumas ir polimorfizmas. Objektinio modelio elementų išskyrimas. Klasių ir objektų išskyrimas. Atributų apibrėžimas. Operacijų nustatymas. Objektinių projektų valdymas. Bendra proceso schema. Objektinio projekto įvertinimas ir vertinimo kriterijai. Objektinis požiūris į įvertinimą ir planavimą. Objektinio projekto progreso sekimas. Vertinimo taškas: objektinė analizė užbaigta. Vertinimo taškas: objektinis projektavimas baigtas. Vertinimo taškas: objektinis programavimas baigtas. Vertinimo taškas: objektinis testavimas. Apibendrinimas. Klausimai. Skaityti daugiau
......